pr zkum a t ba ropy a plynu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pr?zkum a t?žba ropy a plynu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Pr?zkum a t?žba ropy a plynu - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Průzkum a těžba ropy a plynu. Jan Osička. Název kurzu. Datum. Obsah. Historie ropného průmyslu Průzkum Těžba. Historie. Před-industriální období tmely, nátěry, léky, vojenské účely Počátky moderní éry 1849 Abraham Gesner – extrakce petroleje z roponosné břidlice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pr?zkum a t?žba ropy a plynu' - abe


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr zkum a t ba ropy a plynu

Průzkum a těžba ropy a plynu

Jan Osička

Název kurzu

Datum

obsah
Obsah

Historie ropného průmyslu

Průzkum

Těžba

historie
Historie
 • Před-industriální období
  • tmely, nátěry, léky, vojenské účely
 • Počátky moderní éry
  • 1849 Abraham Gesner – extrakce petroleje z roponosné břidlice
  • 1853 extrakce petroleje z ropy
  • 1857 Michael Dietz – petrolejová lampa
  • 1855 první ropný vrt v Polsku
  • 1857 – 1859 Edwin Drake (Pennsylvánie)
  • 1901 Anthony F. Lucas (Texas)
  • 1863 – 1911 Standard Oil
historie1
Historie
 • 1910 – 1930
  • poptávka tažena rozvojem dopravy
  • období nedostatku a nadbytku (přivlastňovací právo)
  • počátek expanze amerických společností do zahraničí
 • Druhá světová válka
  • napravení vztahů mezi úřady a těžaři
  • Blízký východ v zahraniční politice USA
 • Poválečné období
  • dekolonizace
  • arabský nacionalismus
  • OPEC x Sedm sester
  • ropné šoky a komplikovanost ropného průmyslu
p vod ropy
Původ ropy

Základní charakteristiky

 • Hustota
  • stupnice API
  • lehká, běžná, těžká ropa
 • Obsah síry
  • sladká x kyselá
  • s nízkým, středním, vysokým obsahem síry
p vod ropy1
Původ ropy
 • Anorganické teorie
  • Reakce karbidů kovů/vápníku s vodou
  • Sopečný původ ropy
  • Kosmický původ ropy
 • Organické teorie
  • Diageneze (=> kerogen)
  • Katageneze(=> ropa)
  • Metageneze (=> grafit a plyny)
pr zkum
Průzkum
 • Obchodně zaměřená aktivita
 • Kde se nacházejí ložiska? Jsou ekonomicky těžitelná?
 • Regionální průzkum
  • geologické vrstvy bohaté na sedimenty
  • lokality s vhodnými podmínkami
  • časové určení sedimentace
  • pasti
 • Zhodnocení naleziště
  • strukturální a stratigrafické pasti
pr zkum1
Průzkum
 • Techniky
 • geofyzikální
  • seismické (odraz akustických vln)
  • gravimetry (změny vrstev)
  • magnetometry (tektonické anomálie)
 • povrchové geochemické
 • geologické (organická chemie, geofyzika, fyzika uhlovodíků)
 • pokusné vrty
  • nejvíce nákladné
  • „vrtné portfolio“
  • spolupráce s místními vládami
pr zkum2
Průzkum
 • Hodnocení efektivity průzkumu
 • vynaložené náklady/jednotka objevených těžitelných rezerv
 • odhad výtěžnosti před/po provedení vrtů
 • průměrné náklady na objevení a těžbu barelu/m3
 • přesnost odhadů
 • rezervy
  • 90 % ověřené (1P)
  • 50 % pravděpodobné (2P)
  • 10 % možné (3P)
slide12
Těžba

Plánování

Vrtání

Kompletace

Produkce

Opuštění

slide13
Těžba

Vrtání

 • Nárazová technika
 • Rotační technika
  • síla
  • rotační pohyb
  • cirkulace vrtné kapaliny
slide16
Těžba

Předpoklady rotačního vrtání

 • pracovní síla
 • technika (vrtné soupravy)
  • zdroj energie
  • zdvihací zařízení
  • systém cirkulace kapaliny
  • rotační zařízení
  • pojistka proti výbuchu (pístové, prstencové, DHSV)
  • systém získávání a zpracování dat
  • hydraulické systémy a vrtná kapalina (čištění, blokace vstupu vnějších látek, stabilizace stěn vrtu, chlazení a mazání, informace o složení horniny)
slide19
Těžba

Předpoklady rotačního vrtání

 • pracovní síla
 • technika (vrtné soupravy)
  • zdroj energie
  • zdvihací zařízení
  • systém cirkulace kapaliny
  • rotační zařízení
  • pojistka proti výbuchu (pístové, prstencové, DHSV)
  • systém získávání a zpracování dat
  • hydraulické systémy a vrtná kapalina (čištění, blokace vstupu vnějších látek, stabilizace stěn vrtu, chlazení a mazání, informace o složení horniny)
slide21
Těžba

Předpoklady rotačního vrtání

 • pracovní síla
 • technika (vrtné soupravy)
  • zdroj energie
  • zdvihací zařízení
  • systém cirkulace kapaliny
  • rotační zařízení
  • pojistka proti výbuchu (pístové, prstencové, DHSV)
  • systém získávání a zpracování dat
  • hydraulické systémy a vrtná kapalina (čištění, blokace vstupu vnějších látek, stabilizace stěn vrtu, chlazení a mazání, informace o složení horniny)
slide23
Těžba

Předpoklady rotačního vrtání

 • pracovní síla
 • technika (vrtné soupravy)
  • zdroj energie
  • zdvihací zařízení
  • systém cirkulace kapaliny
  • rotační zařízení
  • pojistka proti výbuchu (pístové, prstencové, DHSV)
  • systém získávání a zpracování dat
  • hydraulické systémy a vrtná kapalina (čištění, blokace vstupu vnějších látek, stabilizace stěn vrtu, chlazení a mazání, informace o složení horniny)
slide25
Těžba

Předpoklady rotačního vrtání

 • pracovní síla
 • technika (vrtné soupravy)
  • zdroj energie
  • zdvihací zařízení
  • systém cirkulace kapaliny
  • rotační zařízení
  • pojistka proti výbuchu (pístové, prstencové, DHSV)
  • systém získávání a zpracování dat
  • hydraulické systémy a vrtná kapalina (čištění, blokace vstupu vnějších látek, stabilizace stěn vrtu, chlazení a mazání, informace o složení horniny)
slide27
Těžba

Předpoklady rotačního vrtání

 • pracovní síla
 • technika (vrtné soupravy)
  • vrtná kolona (hmotnost, otáčení, kapalina)
  • BHA (bottom hole assembly)
   • vrtáky (kuželovité, polykrystalové, matice)
   • stabilizátory vrtání
   • MWD, LWD, motor
slide29
Těžba

Horizontální a multilaterální vrty

 • vertikální vrt
 • odchýlená část (různé křivky)
 • horizontální průnik ložiskem
slide31
Těžba

Kompletace

instalace koně, primárních zpracovatelských zařízení a potrubí

produkce
Produkce
 • Primární
  • Kontrolovaným tokem
  • Plynovým liftem
  • Čerpáním
 • Sekundární
  • Vtláčením plynu
 • Terciární
  • Vtláčením vody
  • Horké páry
  • Zapálením ložiska
  • Zvýšením propustnosti horniny
opu t n
Opuštění

Dosažení ekonomických limitů těžby

Demontáž wellhead a vnitřního potrubí

Cementová izolace