slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Celoevropský průzkum veřejného mínění o bezpečnosti práce a zdraví. Výsledky napříč Evropou a z České republiky. Reprezentativní výsledky z 36 evropských zemí pro Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Celoevropský průzkum veřejného mínění obezpečnosti práce a zdraví

 • Výsledky napříč Evropou a z České republiky
 • Reprezentativní výsledky z 36 evropských zemí pro Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.

sch ma pr zkumu ve ejn ho m n n
Schéma průzkumu veřejného mínění

Click to add text here

Note: insert graphs, tables, images here

p ehled dotazn ku
Přehled dotazníku
 • Q1. Myslíte si, že počet lidí, kteří trpí stresem spojeným se zaměstnáním v příštích 5 letech v České republice vzroste, poklesne nebo zůstane přibližně stejný? (Hodně vzroste | Trochuvzroste | Zůstane přibližně stejný | Trochu poklesne | Hodně poklesne)
 • Q2. Co se týče bezpečnostních a zdravotních rizik na pracovišti, myslíte si, že jste… (Velmi dobře informovaný(á) | Spíše dobře informovaný(á) | Spíše špatně informovaný(á) | Velmi špatně informovaný(á))
 • Q3. Vlády mnoha evropských států uvažují nebo už rozhodly o tom, že zvýší věk odchodu do důchodu, protože lidé žijí déle. Jak (pokud vůbec) důležitá jsou podleVašeho názoru dobrá opatření ohledně zdraví a bezpečnosti při práci pro to, že pomáhají lidem, aby před odchodem do důchodu pracovali déle? (Velmi důležíté | Poměrně dost důležité | Ne moc důležité | Vůbec nejsou důležité)
 • Q4. Pokudnapracovištinadnesetesvému nadřízenémuproblémtýkající se zdraví a bezpečnostipráce, do jakémíryjstesijistý(á), že se tentoproblémdostanenasprávnémísto? (Velmi jistý(á) | Poměrně dost jistý(á) | Ne moc jistý(á) | Vůbec si nejsem jistý(á))
 • Q5. Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s výrokem, který Vám přečtu? Aby byla Česká republika ekonomicky konkurenceschopná, pracoviště by měla být v souladu s dobrými opatřeními ohledně zdraví a bezpečnosti práce. (Rozhodně souhlasím | Spíše souhlasím | Asi souhlasím ani nesouhlasím | Spíše nesouhlasím | Rozhodně nesouhlasím)
zem jsou v grafech ozna eny dvoup smenn mi zkratkami
Země jsou v grafech označeny dvoupísmennýmizkratkami:

Click to add text here

Note: insert graphs, tables, images here

regiony pou van v t to zpr v
Regiony používané v této zprávě

Click to add text here

Note: insert graphs, tables, images here

stres spojen se zam stn n m

Stres spojený se zaměstnáním

Stres spojený se zaměstnáním

stres spojen se zam stn n m esk republika
Stres spojený se zaměstnáním (Česká republika)

Myslíte si, že počet lidí, kteří trpí stresem spojeným se zaměstnáním, v příštích 5 letech v Českérepublice vzroste, poklesne nebo zůstane přibližně stejný? (%)

 • Soubor: Populace ve věku nad 18 let
stres spojen se zam stn n m esk republika1
Stres spojený se zaměstnáním (Česká republika)

Myslíte si, že počet lidí, kteří trpí stresem spojeným se zaměstnáním, v příštích 5 letech v České republice vzroste, poklesne nebo zůstane přibližně stejný? (%)

 • Pohlaví
 • Věk
 • Pracovní
 • postavení

Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Populace ve věku nad 18 let

stres spojen se zam stn n m esk republika2
Stres spojený se zaměstnáním (Česká republika)

Myslíte si, že počet lidí, kteří trpí stresem spojeným se zaměstnáním, v příštích 5 letech v České republice vzroste, poklesne nebo zůstane přibližně stejný? (%)

 • Velikost zaměstnavatele (počet zaměstnanců)
 • Pracovní smlouva
 • Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Zaměstnanci ve věku nad 18 let
stres spojen se zam stn n m1
Stres spojený se zaměstnáním

Myslíte si, že počet lidí, kteří trpí stresem spojeným se zaměstnáním, v příštích 5 letech (ve vaší zemi) vzroste, poklesne nebo zůstane přibližně stejný? (%)

 • Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Populace ve věku nad 18 let
stres spojen se zam stn n m2
Stres spojený se zaměstnáním

Myslíte si, že počet lidí, kteří trpí stresem spojeným se zaměstnáním, v příštích 5 letech (ve vaší zemi) vzroste, poklesne nebo zůstane přibližně stejný? (%)

Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Populace ve věku nad 18 let

rove v domost o bezpe nosti a z dravotn ch rizic ch v pr ci

Úroveň vědomostí o bezpečnosti a zdravotních rizicích v práci

Úroveň vědomostí o bezpečnosti a zdravotních rizicích v práci

rove v domost o bezpe nosti a zdravotn ch rizic ch v pr ci esk republika
Úroveň vědomostí o bezpečnosti a zdravotních rizicích v práci (Česká republika)

Co se týče bezpečnostních a zdravotních rizik na pracovišti, myslíte si, že jste… (%)

 • Soubor: Populace ve věku nad 18 let
rove v domost o bezpe nosti a zdravotn ch rizic ch v pr ci esk republika1
Úroveň vědomostí o bezpečnosti a zdravotních rizicích v práci (Česká republika)

Co se týče bezpečnostních a zdravotních rizik na pracovišti, myslíte si, že jste… (%)

 • Pohlaví
 • Věk
 • Pracovní postavení

Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Populace ve věku nad 18 let

slide15

Úroveň vědomostí o bezpečnosti a zdravotních rizicích v práci (Česká republika)

Co se týče bezpečnostních a zdravotních rizik na pracovišti, myslíte si, že jste… (%)

 • Velikost zaměstnavatele (počet zaměstnanců)
 • Pracovní smlouva
 • Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Zaměstnanci ve věku nad 18 let
rove v domost o bezpe nosti a zdravotn ch rizic ch v pr ci
Úroveň vědomostí o bezpečnosti a zdravotních rizicích v práci

Co se týče bezpečnostních a zdravotních rizik na pracovišti, myslíte si, že jste… (%)

 • Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Populace ve věku nad 18 let
rove v domost o bezpe nosti a zdravotn ch rizic ch v pr ci1
Úroveň vědomostí o bezpečnosti a zdravotních rizicích v práci

Co se týče bezpečnostních a zdravotních rizik na pracovišti, myslíte si, že jste… (%)

 • Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Populace ve věku nad 18 let
v znam bezpe nosti na pracovi ti a zdrav pro pozd j odchod do d chodu

Význam bezpečnosti na pracovišti azdraví pro pozdější odchod do důchodu

Význam bezpečnosti na pracovišti a zdraví pro pozdější odchod do důchodu

v znam bezpe nosti na pracovi ti a zdrav pro pozd j odchod do d chodu esk republika
Význam bezpečnosti na pracovišti a zdraví pro pozdější odchod do důchodu (Česká republika)

Vlády mnoha evropských států uvažují nebo už rozhodly o tom, že zvýší věk odchodu do důchodu, protože lidé žijí déle. Jak (pokud vůbec) důležitá jsou podle Vašeho názoru dobrá opatření ohledně zdraví a bezpečnosti při práci pro to, že pomáhají lidem, aby před odchodem do důchodu pracovali déle? (%)

 • Soubor: Populace ve věku nad 18 let
v znam bezpe nosti na pracovi ti a zdrav pro pozd j odchod do d chodu esk republika1
Význam bezpečnosti na pracovišti a zdraví pro pozdější odchod do důchodu (Česká republika)

Jak (pokud vůbec) důležitá jsou podle Vašeho názoru dobrá opatření ohledně zdraví a bezpečnosti při práci pro to, že pomáhají lidem, aby před odchodem do důchodu pracovali déle? (%)

 • Pohlaví
 • Věk
 • Pracovní postavení
 • Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Populace ve věku nad 18 let
v znam bezpe nosti na pracovi ti a zdrav pro pozd j odchod do d chodu esk republika2
Význam bezpečnosti na pracovišti a zdraví pro pozdější odchod do důchodu (Česká republika)

Jak (pokud vůbec) důležitá jsou podle Vašeho názoru dobrá opatření ohledně zdraví a bezpečnosti při práci pro to, že pomáhají lidem, aby před odchodem do důchodu pracovali déle? (%)

 • Velikost zaměstnavatele (počet zaměstnanců)
 • Velikost zaměstnavatele (počet zaměstnanců)
 • Pracovní smlouva
 • Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Zaměstnanci ve věku nad 18 let
slide22

Význam bezpečnosti na pracovišti a zdraví pro pozdější odchod do důchodu

Jak (pokud vůbec) důležitá jsou podle Vašeho názoru dobrá opatření ohledně zdraví a bezpečnosti při práci pro to, že pomáhají lidem, aby před odchodem do důchodu pracovali déle? (%)

 • Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Populace ve věku nad 18 let
slide23

Význam bezpečnosti na pracovišti a zdraví pro pozdější odchod do důchodu

Jak (pokud vůbec) důležitá jsou podle Vašeho názoru dobrá opatření ohledně zdraví a bezpečnosti při práci pro to, že pomáhají lidem, aby před odchodem do důchodu pracovali déle? (%)

 • Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Populace ve věku nad 18 let
d v ra v innosti zam en na e en bezpe nostn ch a zdravotn ch probl m na pracovi ti

Důvěra v činnosti zaměřené na řešení bezpečnostních a zdravotních problémů na pracovišti

Důvěra v činnosti zaměřené na řešení bezpečnostních a zdravotních problémů na pracovišti

d v ra v innosti zam en na e en bezpe nostn ch a zdravotn ch probl m na pracovi ti esk republika
Důvěra v činnosti zaměřené na řešení bezpečnostních azdravotních problémů na pracovišti (Česká republika)

Pokudnapracovištinadnesetesvému nadřízenémuproblémtýkající se zdraví a bezpečnostipráce, do jakémíryjstesijistý(á), že se tentoproblémdostanenasprávnémísto? (%)

 • Soubor: Zaměstnanci ve věku nad 18 let
d v ra v innosti zam en na e en bezpe nostn ch a zdravotn ch probl m na pracovi ti esk republika1
Důvěra v činnosti zaměřené na řešení bezpečnostních azdravotních problémů na pracovišti (Česká republika)

Pokud napracovištinadnesetesvému nadřízenému problém týkající se zdraví a bezpečnosti práce, do jaké míry jste si jistý(á), že se tento problém dostane na správné místo? (%)

 • Pohlaví
 • Věk
 • Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Zaměstnanci ve věku nad 18 let
d v ra v innosti zam en na e en bezpe nostn ch a zdravotn ch probl m na pracovi ti esk republika2
Důvěra v činnosti zaměřené na řešení bezpečnostních azdravotních problémů na pracovišti (Česká republika)

Pokud napracovištinadnesetesvému nadřízenému problém týkající se zdraví a bezpečnosti práce, do jaké míry jste si jistý(á), že se tento problém dostane na správné místo? (%)

 • Velikost zaměstnavatele (počet zaměstnanců)
 • Velikost zaměstnavatele (počet zaměstnanců)
 • Pracovní smlouva
 • Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Zaměstnanci ve věku nad 18 let
d v ra v innosti zam en na e en bezpe nostn ch a zdravotn ch probl m na pracovi ti1
Důvěra v činnosti zaměřené na řešení bezpečnostních azdravotních problémů na pracovišti

Pokud napracovištinadnesetesvému nadřízenému problém týkající se zdraví abezpečnosti práce, do jaké míry jste si jistý(á), že se tento problém dostane na správné místo? (%)

 • Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Zaměstnanci ve věku nad 18 let
d v ra v innosti zam en na e en bezpe nostn ch a zdravotn ch probl m na pracovi ti2
Důvěra v činnosti zaměřené na řešení bezpečnostních azdravotních problémů na pracovišti

Pokud napracovištinadnesetesvému nadřízenému problém týkající se zdraví abezpečnosti práce, do jaké míry jste si jistý(á), že se tento problém dostane na správné místo? (%)

 • Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Zaměstnanci ve věku nad 18 let
d le itost zdrav a bezpe nosti na pracovi ti pro ekonomickou konkurenceschopnost

Důležitost zdraví a bezpečnosti na pracovišti pro ekonomickou konkurenceschopnost

Důležitost zdraví a bezpečnosti na pracovišti pro ekonomickou konkurenceschopnost

d le itost zdrav a bezpe nosti na pracovi ti pro ekonomickou konkurenceschopnost esk republika
Důležitost zdraví a bezpečnosti na pracovišti pro ekonomickou konkurenceschopnost (Česká republika)

Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s výrokem, který Vám přečtu? AbybylaČeskárepublikaekonomickykonkurenceschopná, pracoviště by mělabýt v souladu s dobrýmiopatřenímiohlednězdraví a bezpečnostipráce. (%)

 • Soubor: Populace ve věku nad 18 let
d le itost zdrav a bezpe nosti na pracovi ti pro ekonomickou konkurenceschopnost esk republika1
Důležitost zdraví a bezpečnosti na pracovišti pro ekonomickou konkurenceschopnost (Česká republika)

Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s výrokem, který Vám přečtu? AbybylaČeskárepublikaekonomickykonkurenceschopná, pracoviště by mělabýt v souladu s dobrýmiopatřenímiohlednězdraví a bezpečnostipráce. (%)

 • Pohlaví
 • Věk
 • Pracovní postavení

Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Populace ve věku nad 18 let

slide33

Důležitost zdraví a bezpečnosti na pracovišti pro ekonomickou konkurenceschopnost (Česká republika)

Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s výrokem, který Vám přečtu? AbybylaČeskárepublikaekonomickykonkurenceschopná, pracoviště by mělabýt v souladu s dobrýmiopatřenímiohlednězdraví a bezpečnostipráce. (%)

 • Velikost zaměstnavatele (počet zaměstnanců)
 • Velikost zaměstnavatele (počet zaměstnanců)
 • Pracovní smlouva
 • Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Zaměstnanci ve věku nad 18 let
slide34

Důležitostzdraví a bezpečnostinapracovišti pro ekonomickoukonkurenceschopnost

Do jakémírysouhlasítečinesouhlasíte s výrokem, kterýVámpřečtu? Abybyla (vašezemě) ekonomickykonkurenceschopná, pracoviště by mělabýt v souladu s dobrýmiopatřenímiohlednězdraví a bezpečnostipráce. (%)

Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Populace ve věku nad 18 let

d le itost zdrav a bezpe nosti na pracovi ti pro ekonomickou konkurenceschopnost1
Důležitost zdraví a bezpečnosti na pracovišti pro ekonomickou konkurenceschopnost

Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícímvýrokem, kterýVámpřečtu? Aby byla (vaše země) ekonomicky konkurenceschopná, pracoviště by mělabýt v souladu s dobrýmiopatřenímiohlednězdraví a bezpečnostipráce. (%)

Rozdíl až 100 procent z důvodu vyloučení odpovědí „Nevím“; Soubor: Populace ve věku nad 18 let

evropsk agentura pro bezpe nost a ochranu zdrav p i pr ci eu osha
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
 • přispívá k tomu, aby se Evropa stala bezpečnějším, zdravějším a produktivnějším místem pro práci
 • zkoumá, vypracovává a šíří spolehlivé, vyvážené a nestrannéinformace v oblastibezpečnosti a ochranyzdravípřipráci
 • pořádá celoevropské osvětové kampaně
 • byla zřízena Evropskou unií v roce 1996 a sídlí ve španělském Bilbau
 • sdružujezástupce Evropské komise, vládčlenských států,organizacízaměstnavatelůazaměstnancůi přední odborníky ze všech27 členskýchstátů EU idalšíchzemí

Více informací o agentuře EU-OSHA: http://osha.europa.eu

Více informací o celoevropském průzkumu veřejného mínění o BOZP: http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/