slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr. Szél Ágoston Budapest, 2003. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr. Szél Ágoston Budapest, 2003.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Dr. Szél Ágoston Budapest, 2003. - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Dr. Szél Ágoston Budapest, 2003. . Fenyegető veszély: az anatómia veszít az orvosképzésben eddig betöltött meghatározó szerepéből.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dr. Szél Ágoston Budapest, 2003.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Fenyegető veszély: az anatómia veszít az orvosképzésben eddig betöltött meghatározó szerepéből

Új, speciális klinikai tárgyak (pl. reumatológia, hematológia, immunológia, idegsebészet) követelnek maguknak helyet a graduális képzésben, és igénylik az anatómia leépítése után felszabaduló órákat.

Világosan megfogalmazott cél: a klinikai tárgyak „lejjebb hozása” az alacsonyabb évfolyamok felé.

A többi elméleti tárgy oktatói is elfogadnák az anatómia leépítését.

slide3

Fenyegető veszély: az anatómia visszaszorítása

Egy igen drága ágazat (cadaver, boncolás, boncterem, stb.) „leírható” lenne az egyetemi, kari költségvetésből.

Nem lenne többé gond az elaggott boncterem felújításával, a tetemek beszerzésével, a kegyeleti jogok betartásával.

Talán a hallgatók is örvendeznének, mert a képzés egyik legnehezebb tárgya megszűnne vagy visszaszorulna (felvételi számok emelkedtek, pl. a Genti Egyetemen, Belgiumban).

slide4

Miért merül fel éppen mostanában az anatómia visszaszorításának gondolata?

A kreditrendelet nagyon alapos latolgatásra kényszerítette a karokat. Az egyes tárgyak óraszámai tüzetes összehasonlítás tárgyai lettek.

A régóta emlegetett kurrikulum-reform szükségessége ismét előtérbe került („verkehrte Welt”).

Mindenki (OM, Kari vezetés) hangsúlyozza, hogy nem a kreditpontok fogják majd a normatív elosztás alapját képezni, az intézetek mégis nyugtalanul próbálják megtartani vagy megnövelni tárgyuk kredipontjait.

slide5

Az anatómiaellenesség néhány konkrét oka:

„Túlságosan magas óraszám (anatómia: 31, míg az élettan csak: 21, a patológia csak: 14)”

„A hallgatók nem azt tanulják (és tudják), amire a klinikumnak szüksége van.”

„A hallgatók úgyis mindent elfelejtenek mire elérkeznek a klinikai tárgyak tanulásához.”

slide6

Az anatómiaellenesség további konkrét okai:

„A klinikus jobban tudja, mint az anatómus, hogy milyen anatómiai ismeretekre van szükségük orvostanhallgatóknak.”

„Az anatómia, mint tudomány eljutott a csúcshoz, új ismeretek szerzésére nemigen adódik lehetőség.”

„A modern (pl. képalkotó) diagnosztikai módszerek feleslegessé teszik a fizikális vizsgálómódszereket (nota bene: Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg).”

- Az anatómia orvosszakmai presztízse lecsökkent.

slide7

Objektív nehézség: orvosi végzettséggel rendelkező és klinikai szemlélettel oktató anatómusok hiánya.

A kétféle posztgraduális képzés (PhD – rezidens) beindulása miatt nincs igazán utánpótlása az orvosi végzettségű anatómus szakembereknek.

Az anatómia nem szakvizsgtárgy, így a szakma presztízse valóban nehezen tartható fenn.

A szakvizsga kifejezetten a betegellátás kapcsán felmerülő jogi garanciák biztosítása miatt szükséges, az anatómiát oktató orvos esetében az ilyen garancia felesleges.

slide8

Quo vadis anatomia?

A régi szakképzési rendszerben az anatómiai intézetek közkedvelt előszobái voltak a manuális szakmáknak.

A mai rendszerben a képzési idő igen hosszú, az anatómiai gyakorlattal töltött évek a szakorvosképzés szempontjából „veszteségnek” számítanak.

Az anatómusok utánpótlása egyre inkább a természettudományi karon végzett kutatókra támaszkodik.

slide9

Igazi klinikai szemlélet azonban nehezen várható el a nem-orvos végzettségűektől.

Az orvosi gyakorlat (a személyes példa) hiánya csökkenti a meggyőző erőt a medikusok oktatása során.

Az anatómiai intézetben elhelyezkedő fiatalok számára sokkal inkább „kifizetődő” a tudományos fokozat (PhD) megszerzése.

Tudományos aktivitásuk jelentősen javítja a tanszék publikációs és szcientometriai mutatóit.

slide11

Az orvosképzés klasszikus kurrikuluma

Anatómia, szövettan

Struktúra

Élettan

Funkció

Patológia

Kóros struktúra

Kórélettan

Kóros funkció

Belgyógyászat, sebészet, stb.

Betegségek

pl. Sebészeti műtéttan

Gyógyítás

slide12

Az anatómia klasszikus szerepe az orvosképzésben:

Az emberi test felépítésének szisztematikus bemutatása („rendszeres boncztan”).

Általános orvosi (latin) nómenklatúra bevezetése és begyakorlása a mindennapi szóhasználatban.

„A gyógyítás anatómia nélkül hasonlít a vakondok munkájához, aki a sötétben dolgozik és tevékenységét földhányások jelzik„ (Tiedemann, 1754)

slide13

Az anatómia klasszikus szerepe az orvosképzésben:

Átfogó és részletes kép (leírás) az egészséges emberi testről.

A klinikus az így megszerzett ismeretekre épít, amikor a beteg szervezet gyógyítását magyarázza, legfeljebb további információt nyújt a klinikai tárgy speciális igényeinek megfelelően.

Alapozó tárgy, amely nélkül az orvosi diszciplínák egyike sem értelmezhető vagy tárgyalható.

Cél-e az emberi test minél tökéletesebb leírása? Elegendő-e (szükséges-e) a morfológiai ismeretek minél tökéletesebb formában való átadása?

slide14

A növényszervezettan (természettudomány) elsődleges feladata a növényi szervezet bemutatása.

Az állatszervezettan (természettudomány) elsődleges feladata az állati morfológia megismertetése.

Az orvosi anatómia (orvostudomány) elsődleges feladata NEM és NEM CSAK az emberi test morfológiájának megismertetése.

slide15

Az anatómia oktatásának célja az orvosképzésben: NEM anatómus szakemberek (anatómus „specialisták”) kinevelése, hanem…..

…a képzés célja: a betegségek diagnosztizálására és gyógyítására felkészült klinikusok (általános orvosok) képzése.

Az orvosi anatómia oktatása nem lehet öncél, igazi célja az orvosi gyakorlat számára nélkülözhetetlen morfológiai ismeretek átadása kell, hogy legyen.

slide16

Szkülla és Kharübdisz: deskriptív (tisztán leíró) morfológia versusklinikai (patológiai, belgyógyászati, stb.) ismeretek átadása.

Megoldás: a betegségek és a gyógyítás szempontjából releváns adatokra koncentrálni és a hallgatók figyelmét felhívni ezen ismeretek klinikai jelentőségére.

Orvosi (klinikai) anatómia, de nem klinikum !

slide18

Egyik véglet: deskriptív anatómia: a struktúra korrekt és szabatos demonstrációja - anélkül, hogy a klinikai vonatkozásokra történne utalás.

Másik véglet: problem based learning (PBL): a szerkezet megismerése nem élvez prioritást, akár el is hanyagolható. A kóros funkció és a gyógyítás lehetőségei a szerkezettel egyidejűleg tűnnek fel – akár mindjárt a „beteg ember” jelenlétében.

Megoldás (középút): a hierarchikus tantárgyi építkezés kereteit megtartva először az anatómiai alapok ismertetése, de bőséges utalás azok klinikai jelentőségére.

Orvosi (klinikai) anatómia, de nem klinikum !

slide20

Probléma-orientált tanulás, blokk-rendszerben történő oktatás

Kóros struktúra

Anatómia, szövettan

Struktúra

Élettan

Funkció

Patológia

pl. Sebészeti műtéttan

Kórélettan

Kóros funkció

Belgyógyászat, sebészet, stb.

Gyógyítás

Betegségek

slide21

Megoldás (középút): a hierarchikus tantárgyi építkezés kereteit megtartva, először az anatómiai alapok ismertetése, de bőséges utalás azok klinikai jelentőségére.

A klinikai anatómia előnyei:

Figyelemfelkeltés

Előremutató ismeretek közlése

Az orvosi gondolkodásba vetett hit megerősítése

A természetes orvosi érdeklődés (kiváncsiság) kielégítése

Az orvostanhallgató „kollégának” tekintése

slide23

Egyes thenar-izmok beidegzése

Carpalis alagút szindróma

M. palmaris longus

N. medianus

Retinaculum flexorum

N. ulnaris, R. palmaris

N. medianus, ramus palmaris

Érzőbeidegzés

Thenar

Hypothenar

M. flexor carpi radialis (I.)

N. et A. ulnaris

Tuberculum ossis trapezii

M. flexor digitorum spf. (II.)

M. flexor pollicis longus (III.)

M. flexor digitorum prof. (II.)

M. abductor pollicis longus (I.)

M. extensor pollicis brevis (I.)

Hamulus ossis hamati

Vagina synovialis communis musculorum flexorum

N. radialis, R. spf.

M. extensor carpi ulnaris (VI.)

A. radialis

N. ulnaris, R. dorsalis

V. cephalica

V. basilica

M. extensor carpi radialis longus et brevis (II.)

M. extensor digiti minimi (V.)

M. extensor digitorum (IV.)

M. extensor pollicis longus (III.)

M. extensor indicis (IV.)

Retinaculum extensorum

slide24

További lehetséges „megoldások”

Jelenjen meg az anatómia a felsőbb évfolyamokon (pl. sebészeti műtéttan), amikor a hallgató már komoly klinikai ismeretek birtokában van, és jobban érti az anatómiai viszonyok jelentőségét.

Jelenjen meg az anatómia a szakorvosképzésben, amikor a hallgató már rendelkezik orvosi szemlélettel és gyakorlattal.

Kérdés: alkalmas-e az (akár orvosi diplomával rendelkező) anatómus tudása a ténylegesen klinikai szemléletű anatómia oktatására?

slide25

Anatómia szakvizsga bevezetése?

Az európai trendek nem erre mutatnak.

Oktasson anatómiát a klinikus?

A szaktárgy ismerője pontosan tudja, hogy a gyakorlatban milyen szintű anatómia tudásra van szükség.

Kérdés: elegendő-e a szakorvos anatómiai ismerete ahhoz, hogy (didaktikailag) kellően rendszerezett ismereteket adjon át a morfológiai tudás megalapozására?

slide26

Jelenjen meg az anatómus és a klinikus orvos együtt az oktatásban? - PBL

Nagyon nehéz megszervezni több oktató egyidejű jelenlétét az oktatás színhelyén.

Didaktikai szempontból is nagyon nehéz összehangolni több oktató egymást kiegészítő prezentációját.

Jelenjen meg az anatómia és a klinikai tudás együttesen egy adott oktató repertoárján! Specializáció nélkül azonban ez elképzelhetetlen!

slide27

Szakosodás az anatómiai intézeteken belül?

Orvosi végzettség és gyakorlat birtokában makroszkópos bonctani oktatás

Biológus diplomával és gyakorlattal szövet-, és fejlődéstani oktatás

Előny: nagyobb hatékonyság.

Hátrány: megszűnik a széles körű áttekintés, nem ugyanaz az oktató kíséri végig a „csoportot” a teljes anatómiai képzés során.

A kreditrendszerben a csoportbeosztás és az évfolyamok hagyományos rendszere várhatóan úgyis felbomlik (vö. BME).

slide28

A komplex anatómia, szövet- és fejlődéstan tantárgy felosztása az egyes szubdiszciplínákra

Számos európai példa mutatja, hogy a neuroanatómia valamint a szövet- és fejlődéstan leválasztható az általános (makroszkópos) anatómiáról.

Ez a szétválasztás kurrikuláris szempontból három különböző tantárgyat jelentene, külön vizsgákkal.

slide29

Sejttan (!)

Szövet- és

fejlődéstan

(vizsga)

A jelenleg egységes „anatómia” lehetséges tagolása

(Klinikai) anatómia I.

(vizsga)

(Klinikai) anatómia II.

(szigorlat)

Neuroanatómia

(vizsga)

slide30

A komplex tantárgy felosztása

A kreditrendelet szellemétől nem idegen, mivel az egyes résztárgyak egymásraépülését az előtanulmányi renddel finomabban lehetne szabályozni, mint most.

Az oktatás továbbra is egyazon anatómiai tanszék kezében maradna, tehát egységes szemlélet és egységes irányítás érvényesülne.

Előnyös az oktató számára, mert az oktatási teher ésszerűsíthető lenne, a specializáció miatt kutatásra is több idő jutna.

slide32

A komplex tantárgy felosztása

Előnyös lenne ahallgatók számára, mert megkönnyítené a felkészülést.

Előnyös lenne ahallgatók számára, mert nagyobb mobilitást, flexibilitást biztosítana, és

mert a hallgató megállhatna az egyes féléveknél, és a megszerzett érdemjegyet, krediteket tovább vihetné.

slide33

Komoly, elvi kérdés: elfogadható-e a jelenlegi, hagyományos, komplex ismeretanyag felszabdalása?

Válasz: elkerülhetetlenül felmerül ennek a szükségessége, mert az oktatói utánpótlás veszélyben van.

A kurrikuláris reformtörekvések végrehajtói vélhetően könnyebben fogadnák be az esetleg két félévre „csökkentett” makroszkópos anatómiát.

Remény: Az ésszerű tagolással az összóraszám nagyobb része lenne megőrizhető, mint a mamut-tantárgy egybentartásával.

slide35

További lehetőségek:

Az anatómiai tárgyak felértékelődhetnének az integrált egyetemek átfedő kurrikuluma miatt.

Miért ne taníthatna anatómiát az általános orvoskar anatómiai intézete az egészségügyi főiskolán, a testnevelési karon, a természettudományi karon, stb.?

slide36

„ ... az anatómia nem öncél, hanem csak eszköz: alap, amelyre [a medikusoknak] szükségük van, hogy felépíthessék reá szoros értelemben vett orvosi tanulmányaikat.”

Lenhossék Mihály, 1922