Essensielle oljer - Mandarin - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer - Mandarin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer - Mandarin

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Essensielle oljer - Mandarin
730 Views
Download Presentation

Essensielle oljer - Mandarin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no ESSENSIELLE OLJER Behandling med essensielle oljer og akupunktur Mandarin citrus reticulata

 2. Arrangør

 3. Mandarin Foreleser Nils Erik Volden

 4. Generelt Mandarin • Mandarin benevnes også som: • Citrus reticulata • Quýthồng (Vietnamesisk) • Tangerines • Chenpi (kinesisk, mandarin) • Mandarine • Mandarin er en type sitrus tre • Treet kan minne om appelsintreet • Planten tilhører familien Rutaceae og arten citrus. • Selges gjerne under navnet tangerine • Dette er ikke et botanisk navn • Treet kan bli opptil 6 meter høyt Foreleser Nils Erik Volden

 5. Generelt Mandarin • Citrus familien er stor og mangfoldet er ekstremt • Det finnes mengder av hybrider • De fleste solgte mandariner er av typen Mikan • Navnet mikan har kinesiske røtter i ordet migan. • Mandarin var en tradisjonell gave blant mandarinene i Kina. Foreleser Nils Erik Volden

 6. Generelt Mandarin og Klementiner • Klementin varianten har tatt over for den klassiske mandarin • Mandarinen forsvant fra de norske hyllene på 90-tallet • Siden da har vi bare hatt klementiner å kose oss med • Det høye kjerneinnholdet i mandarinen gjorde at den kom bort fra markedet • Mandarinens erstattere: • Klementiner, • Sumatramandariner • Tangeriner • Generelltom klementiner: • Hvis det er stein i klementineren så er det en feipollinering foretatt av biene • eller at dette egentlig ikke er den ekte hybrid klementineren • Er en kryssning mellom den klassiske mandarin og pomerans • Foretatt av den franske misjonærenMarie-ClémentRodier i Algeri (1829 – 1904) i 1902 • I smak er klementineren søtere enn mandarin Foreleser Nils Erik Volden

 7. Generelt Mandarin og Klementiner • Mandarin og klementiner har to ulike kemotyper: • De essensielle oljene er derfor ulike • Det spises ca 26.000 tonn klementiner i Norge hvert år (13.000 tonn bare i november og desember) • Mattilsynet og testing: • Sprøytegifter undersøkes kun i skallet • I Tyskland sjekkes fruktkjøttet og ikke skallet • Forskning har vist at giftstoffene trenger inn i fruktkjøttet gjennom skallet etter kort tid • Sprøytede mandariner er proppfulle av giftstoffer • Ordet mandarin benyttes som et samlenavn på ulike hybrider. Foreleser Nils Erik Volden

 8. Generelt Mandarin • Citrus frukter er selv befuktende • Noe som betyr at bier bare frakter pollen mellom plantens egne blomster • Kalt perthenocarpic • Opprinnelsen til mandarin planten er i Kina • Mandarin planten kom først til Europa i 1805 • Mandarin planten kom til USA i 1845. Foreleser Nils Erik Volden

 9. Generell Mandarin • Klassiskbrukav mandarin: • Regulerekroppensenergi • Benyttestilå boosteformen • Fruktkjøttetinneholdernestenbare karbohydrater • Essensielleoljerlagdavmandarinskallinneholder de sammeegenskapenesomfruktkjøttet • Tradisjonellbruker mot magekamper • Fårmuskulaturtil å slappeav • Fordøyelsenfremmesså • Mandarin virkerantimikrobal Foreleser Nils Erik Volden

 10. Generell Mandarin • Detervanlig å benytte mandarin til å få: • Muskulaturentil å slappe • Eliminerekramper, senestrekkogtiks • Mandarin har en mild vanndrivendefunksjon • Benyttesderforvedd-toxogannenutskillingavavfallsstofferfrakroppen • Mandarin vilaktiverelymfesystemet • Den klassiskebrukenav mandarin erimidlertid: • Energiregulator • Fin påslitnepersonersomtrenger en piff. • De somerhøye roes ned • De somer lave løftesopp • Psykisknedtrykthet • Dysfori, melankoliogdepressjon. • Insomnia Foreleser Nils Erik Volden

 11. Generell Mandarin • Mandarin vilhemmekontraksjoneriøvre den avkroppen • Finvedhoste, hikke, astmaogoppkast. • Mandarin har en flotteffektpåmuskulærereflekser • Deterdokumenterteffekterved: • Hudproblematikksom: • Akne • Strekkmerker • Fethud • Kviser. • Ødem • Væskeopphopningerikroppen • Overvekt • Væsketap Foreleser Nils Erik Volden

 12. Generelt Mandarin • Psykiskeeffekterav mandarin: • Vi åpneropp • Slipper ossmerløs • Mandarin er god påpersonersomer: • Vanskeligå tilfredsstille • Tverre • Mandarin kvikkeroppoggiren type ”mor” tilbrukeren • Trøst, trygghetogkjørlighet • En effektsomer fin vedtungestunder.. Foreleser Nils Erik Volden

 13. Mandarin TCM • TCM analyse • Regulere zhen qi • Fremme den frie flyten av qi • Spesielt i øvre jiao • Eliminerer det eksogene patogene faktorer • Styrker zang organet nyre sin yin • Regulerer den psykiske qi • Styrker zang organet lunge sin yin • Styrker Yang psykisk qi • Hun sin qi vil sirkulere bedre til shen • TCM diagnose • Koble hun sin qi til shen. Foreleser Nils Erik Volden

 14. Akupunkturpunktet tilMandarin • Relatert akupunkturpunkt • Weidao – galleblære 28 • Lokalisering av akupunkturpunkt • Sett fingeren på medialsiden til hoftekammen. • Beveg så fingeren nedover langs med kanten til hoftekammen. • Husk og hold fingeren på siden til navlen og slik plassert at du føler den spisseste kanten på benet. • Beveg så din finger nedover hoftekammen mot lårets fremside. • Etter kort distanse vil din finger falle ned i en fordypning. • Fortsett til neste som ligger tett ved den. • Din finger er i punktet når den faller ned i dette punktet. • Dette er akupunkturpunktet weidao, galleblære 28. Foreleser Nils Erik Volden

 15. Funksjonen til Mandarin punktet • Funksjon til akupunkturpunktet Weidao, galleblære 28 • Møte-jiaohuipunkt for galleblære hovedmeridian og Dai mai • Navnet weidao ”forbindende vei” eller ”beskyttende vei” indikerer mer bruk: • Dette et punkt som forbinder - eller beskytter noe viktig • Regulere hun sin qi til shen • Klinisk benyttes det normalt til: • Lokaleproblem Foreleser Nils Erik Volden

 16. Produktene av primær kvalitet er leveres av: www.natur-helse.no

 17. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT