Essensielle oljer cypresse - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer cypresse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer cypresse

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Essensielle oljer cypresse
646 Views
Download Presentation

Essensielle oljer cypresse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no ESSENSIELLE OLJER Behandling med essensielle oljer og akupunktur cupress Cupressussempervirens

 2. Arrangør

 3. Cupress Foreleser Nils Erik Volden

 4. Generelt Cupress • Cupress er også kjent som: • Middelhavssypress • Italiensk cypress • Cupressussempervirens • Detteer en type grantre. • Selveordetsempervirenserlatin for eviggrønn • Treettilhørersypressfamilien • Treetkanbli 30 meter høyt Foreleser Nils Erik Volden

 5. Generelt Cupress • Opphavet er området rundt middelhavet • Egypterne forband treet med evig liv • Grunnet at noen trær har blitt godt over tusen år gamle • Essensielle oljer utvinnes i dag hovedsakelig i aksen Frankrike, Spania og Marokko • I dag benyttes denne planten i. • Ulike parfymer (spesielt for menn) • Røkelse • Treet ble av grekerne og romerne sett på som et trist tre • Treet var hellig for underverdenen • Treet ble en naturlig del av begravelser og graver. • Treet ble gjerne plantet i forlengelsen av selve gravfestelsen. Foreleser Nils Erik Volden

 6. Medisinsk effektCupress • Benyttesoftevedulike problem under beltestedet: • Hemorroider • Åreknuter • Dårligblodsirkulasjon • Ødem • Cellulitterpålår • Cupresshar en uttalteffektpåinflammasjonersom: • Peridontitt • Reumatisme • Artritt • Hoskvinnervilcupressgiuttalteffektvedmenstruasjonsproblem: • Redusertekramper, - smerterog - mengdemenstruasjonsblod. Foreleser Nils Erik Volden

 7. Medisinsk effektCupress • Cupresshar en antimikrobisk • Eliminerer virus, bakterierogparasitter • Den har en god effektpårespirasjonssystemet • Virus ogbakterieskapte problem: • Forkjølelse, influensa, hosteogbronkitt. • Cupressvilslappeavstrammuskulatur • Brukesdermedved : • Astmatisketilstander • Muskelkramper • Senestrekk • Cupresserkjent for å regulerenervesystemet • Vil slapper avogslippespenningeribrukeren Foreleser Nils Erik Volden

 8. Medisinsk effektCupress • Cupressvilregulerekroppsvæskene • Selvefunksjonenerslik: • På den enesidenvildenneessensielleoljentettekroppengjennom å redusereurineringogsvetting. • På den andresidenvildenneessensielleoljenvedblødningstoppeblødningenraskere • Årsakentildenneblodstoppingenereffektenpå å kontrahereblodårer. • Cupresshar en spesiell god effektpåsirkulasjonen • Daspesieltpåreguleringenavtensjoneniselveblodåreveggen • Her liggereffektenpåødemogødelagteblodkar • En effektsomkanbenyttespåandrehudproblemsomvilhjelpes med å regulereblodsirkulasjonen. • Eksemplerpådetteer: • Begynnendeblåmerker • Utvidedeblodkar • Arr • Sprekkerihud. Foreleser Nils Erik Volden

 9. Medisinsk effektCupress • GenerelterCupresssværtsammentrekkendepå de flesteaspektervedkroppen • Bådefysiskogpsykisk • Cupress vil roe ned nervesystemet • Vil fremme en følelse av å være rustet til å møte livet • Tankene blir samlet og fokusert • Sammentrukne Foreleser Nils Erik Volden

 10. Cupress TCM • TCM analyse • Regulerer dai mai • Reduserer varme • Qi og xue sirkulerer bedre • Dermed reduseres bi syndrom • Eliminerer eksogene patogene faktorer • Fremmer den frie flyten av qi i kanaler og kolateraler • Stimulere yin zhen qi i kroppen. • TCM diagnose • Cupress benyttes spesielt til å stimulere yin zhen qi. Foreleser Nils Erik Volden

 11. Akupunkturpunktet tilCupress • Relatert akupunkturpunkt • Zhaohai – nyre 6 • Lokalisering av akupunkturpunkt • Sett fingeren på tuppen av den indre malleolus. • Beveg så fingeren rett ned. • Under malleolen vil du finne en fordypning. • Dette er akupunkturpunktet zhaohai, nyre 6. Foreleser Nils Erik Volden

 12. Funksjonen til Cupress • Funksjon til akupunkturpunktetZhaohai, nyre 6 • Spesialpunkt for å regulere tørrhet • Symptomer som relateres til for mye jinye eller for lite jinye • Ved feil fordeling av jinye • For restriktiv kontroll av jinye • Konfluentalpunkt for ekstrameridianen yinqiao • Øker hastigheten i bevegelsen av kroppens yin yuan qi • Kroppens yin vil bli revitalisert • Her ligger en aktivering av de yin relaterte elementene i kroppen som: • Kontraksjon • Temperaturregulering • Væske • Nedre deler av kroppen. Foreleser Nils Erik Volden

 13. Produktene av primær kvalitet er leveres av: www.natur-helse.no

 14. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT