Essensielle oljer Benzoin - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer Benzoin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer Benzoin

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Essensielle oljer Benzoin
643 Views
Download Presentation

Essensielle oljer Benzoin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no ESSENSIELLE OLJER Behandling med essensielle oljer og akupunktur Benzoin Styraxbenzoin

 2. Arrangør

 3. Benzoin Foreleser Nils Erik Volden

 4. Generelt Benzoin • Benzoinerogsåkjentsom: • Siam tonkinensis • Siam benzoin • Sumatra benzoin • Gum benjamintre • Onycha • Styraxbenzointre • Selveordet ”Benzoin” erarabisk • لبانجاوي, (lubanjawi) eropphavet • BetyrJavan frankincense • Ordetindikereropphavettiltreet • Dettetreetkommerfra Indonesia • Mestutbredtpå Sumatra og Java • Enkelte holder på Thailand somopphavsland. Foreleser Nils Erik Volden

 5. Generelt Benzoin • Detfinnes mange utgaveravStyraxtreet. • Sian benzoin • Sumatra Benzoin • Treet kan bli 12 meter høyt • Oljen fra treet lukter en søtlig vanilje lukt • Derav brukt som ingrediens i ulike typer røkelse • Oljen utvinnes bare hos tre eldre enn syv år • Et tre gir opptil 85% olje • For å lage oljen, skades treet med en øks • I kuttet vil det sive ut en væske, kvae eller det som senere vil bli den essensielle oljen. • Hvert tre vil gi ca 1,5 kg i året i minst ti år • Hovedingrediensen i denne essensielle oljen er benzoic syre. Foreleser Nils Erik Volden

 6. Medisinsk effektBenzoin • Virkerregulererendepånervesystemet • Oppjagede roes ned • Deprimerteløftes • Deterviktig å se detbredevirkningsområdettildenneoljen • Merk deg: • På den enesidenvirker den beroliggendepånervesystemet • Samtidigvil den virkepådetenteriskenervesytemet • Tarmbevegelsenoptimaliseres. • I forlengelsenavdenneneurohormonelleeffekten sees tydelig: • En endringavblodsirkulasjonen • En endringi den glattemuskulaturenilungene • Denneessensielleoljenerperfekthvis en følersegfrustrertogvil roe segned • Samtidigvilledethjelpe å kommesegi gang med noenaktiviteter. • Den avslappendeeffektenvilgjøre at personenblirnoesløvetslik at de kognitivefunksjoneneikkefungererhelttopp. Foreleser Nils Erik Volden

 7. Medisinsk effektBenzoin • Benzoin benyttes til å stimulere blodsirkulasjonen i hele kroppen • Denne essensielle oljen vil gi en sterk effekt i pankeras. • En effekt som viser seg på to måter: • Sekresjonen av enzymer i tolvfingertarmen optimaliseres • De langerhanske øyene arbeider bedre • Blodsukkeret stabiliseres • Benzoin er et ypperlig valg for diabetikere. Foreleser Nils Erik Volden

 8. Medisinsk effektBenzoin • Benzoin har en fin effekt på respirasjonssystemet: • Reduserer hoste • Reduserer slim • Lindrer astma • Eliminerer forkjølelse. • Benzoin vil gjøre huden med elastisk. • En egenskap som gravide bør vite å sette pris på siden dette er en fin medisin mot strekkmerker. • Benzoin virker bra ved: • Rødming • Diffus kløe • Ulike typer eksem • Benzoin virker også antiseptiske Foreleser Nils Erik Volden

 9. Benzoin TCM • TCM analyse • Roer hun • Aktiverer zang organet milt sin yang og - qi. • Fremmer den frie flyten av qi og xue i kroppen • Styrker zang organet lunge sin yin. • Reduserer varme. • TCM diagnose • Benzoin vil roe hun og til å styrke milt qi. Foreleser Nils Erik Volden

 10. Akupunkturpunktet tilBenzoin • Relatert akupunkturpunkt • Tianliao – san jiao 15 • Lokalisering av akupunkturpunkt • På skulderen er det to fordypninger. • Sett fingeren i den bakerste (San jiao 14). • La så fingeren bevege seg i furen på baksiden av øvre trapezius i retning av nakken. • Omtrent midtveis mot nakken vil du føle en muskel komme under fingeren din. • Her er punktet. • En annen måte å finne punktet på er å først finne galleblære 21 og så tynntarm 12. • Så på en rett linje mellom disse to punktene ligger punktet. • En tredje måte å finne punktet på er å dra rett opp fra midtlinjen til skulderbladet. • Når du kommer til roten av muskelen øvretrapezius har du punktet. • Dette er akupunkturpunktet tianliao, san jiao 15. Foreleser Nils Erik Volden

 11. Funksjonen til Benzoin • Funksjon til akupunkturpunktet Tianliao, san jiao 15 • Krysspunkt mellom san jiao hovedmeridian og galle blære hovedmeridian. • Vil regulere produksjonen av wei qi i kroppen • regulere zang organene nyre, milt og lunge. • Problem som behandles med dette punktet relateres til: • Fordøyelsen • Respirasjonsorganene • Urineringssystemet • Hormonell regulering av xue faller også inn under dette punktet. • Her har vi for eksempel diabetes. • Videre har vi en effekt på galleblære fu organ. • Galleblæren vil regulere yang i lever hovedmeridian. • På den måten er dette punktet aktivt inne i reguleringen av hun. Foreleser Nils Erik Volden

 12. Produktene av primær kvalitet er leveres av: www.natur-helse.no

 13. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT