Essensielle oljer furu - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer furu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer furu

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Essensielle oljer furu
922 Views
Download Presentation

Essensielle oljer furu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no ESSENSIELLE OLJER Behandling med essensielle oljer og akupunktur Furu Pinuscembra/ dvergfuru

 2. Arrangør

 3. Furu Foreleser Nils Erik Volden

 4. Generelt Furu • Furu kalles også for: • Pinuscembra • Furu er et bartre • Furu finnes over store deler i Europa • Er ca 300 millioner år • Det finnes mellom 90 til 120 ulike pinus • Felles for de alle er: • Har nåler • Grønnlig i fargen • De fleste bartrær har slektskap med hverandre • P. cembra var. sibirica, den russiske varianten • Regnes som en egen art • P. cembra var. helvetiva, den norske varianten • Regnes ikke som egen art • De ulike artene skilles ikke fra hverandre med mindre det er en særlig grunn til det. • I Norge snakker vi mer generelt om Cembrafuru. Foreleser Nils Erik Volden

 5. Generelt Furu • Noen av pinusene er rapportert til å kunne være nærmere 1000 år gamle. • Denne typen tre har frø. • Frøene har en olje som er god i smaken, en type vanilje. • Det meste av verdens vanilje kommer fra pinus og ikke den kjente vaniljeplanten Foreleser Nils Erik Volden

 6. Generelt Furu • Vanilje • Normalt utvinnes vaniljesmaken fra råttent trevirke • Benevnes gjerne som VANILIN • Jukse vanilje • For øvrig er vanillin mye billigere enn vanilje • Kun 3% av verdens vaniljesmak kommer fra vanilje planten • 97% kommer fra: • Etylvanillin, kjemisk lagd • Vanillin, råtten trevirke (stoffet lignin) • Mye tyder på at vi har blitt vant til den kunstige smaken! • Det arbeides med å utvinne vanillin fra kumøkk Foreleser Nils Erik Volden

 7. Generelt Furu • Denne oljen er antiseptisk. • Furu vil kunne fungere som et diuretisk middel • Fremmende for urinen • P. cembraet godt middel i behandling av : • Nyre problem • Urinveisinfeksjoner • Påføres oljen på regioner på kroppen som er reumatiske vil dette føre til en lindring av problemene. • Furu virker bra ved: • Respirasjonsproblem som forkjølelse og generell hoste Foreleser Nils Erik Volden

 8. Generelt Furu • P. cembra være godt egnet til å behandle: • Slimhinner • Ulike hudproblem • Eksem • Akne • P. cembra benyttes ofte til: • Å klarne opp hjernen • Kvikke opp Foreleser Nils Erik Volden

 9. Generelt Furu • Benyttes også som et afrodesia og for å bedre fertilitet • Opphav til fertilitetsbindingen: • Den romerske mytologi. • Attis var elskeren til Cybele, jordens gudinne • Når Attis døde ble han til en P. cembra. • Dermed assosieres hans virilitet som elsker over til dette treet. • I sin tid ble det ofret blod til P. cembra til ære for: • Attis og jordens gudinne, Cybele • Noen prester kastrerte seg selv som en offergave til dette treet. • Planen bak dette var å ofre livetsvæsker blod og sperm, og videre også selve genitalia ville Cybele sin Attis gjenoppstå og dermed ville jordens gudinne bli befruktet igjen; • Dermed gi bedre avlinger. • Med årene fikk disse offergavene byttet ut med symboler Foreleser Nils Erik Volden

 10. Generelt Furu • Det har også vært tradisjon for å overføre plager til P. cembra. • Noe som betyr at plages du med noe så kan man flytte sykdomen fra kroppen over til dette treet • En tradisjon vi i dag gjerne finner igjen i behandling av vorter • Denne projiserings tradisjonen har sine røtter i Attis og hans kjærlighet . Foreleser Nils Erik Volden

 11. Medisinsk effektFuru • Hypofysen eller ”pineal gland” (engelsk) fikk sitt navn fra furu • Siden nøttene ligner på kjertelen • Vestlige filosofer mente at hypofysen var stedet hvor sjelen holdt til • Nok en indikator på det sakrale som ble knyttet opp til dette treet Foreleser Nils Erik Volden

 12. Medisinsk effektFuru • P. cembra sees oftest som en type: • Immunstimulant • En anti • Med ANTI menes ”mot”: • Reumatisme • Bakterier • Sopp • Inflammasjoner • Alle mulige infeksjoner forbundet med respirasjonssystemet vil få hjelp med P. cembra • Svært sentralt her er: • Kronisk hoste • Svimmelhet. Foreleser Nils Erik Volden

 13. Medisinsk effektFuru • Anbefales ved problem knyttet opp mot: • Nervesystemet • Dette gjelder i hovedsak problem som grenser mot: • Spenninger • Smerter • Fatigue • Effekten er derfor både oppkvikkende og forfriskende • Dette treet er et ypperlig afrodesia, da gjerne direkte påført genitalia. Foreleser Nils Erik Volden

 14. Furu TCM • TCM analyse • Eliminerer eksogene patogene faktorer • Regulerer nyre zang • Da spesielt nyre yin • Eliminerer varmedamp fra blære fu. • Eliminerer generell ild og varme damp i kroppen • Styrker lunge zang organ sin yin • Fremmer den frie flyten av qi i kroppen • Den klassiske funksjonen er regulering av zhi. • TCM diagnose • Pinuscembra benyttes spesielt til å eliminere eksogene patogene faktorer og regulere zhi. Foreleser Nils Erik Volden

 15. Akupunkturpunktet tilFuru • Relatert akupunkturpunkt • Fuliu – nyre 7 • Lokalisering av akupunkturpunkt • Sett fingeren i fordypningen bak den indre malleolen. • Beveg fingeren så lett følende oppover mellom tibia og senen calcaneus. • Etter noen få cm eller 2 cun vil fingeren møte på hvor senen og beinet lager en liten grop. • Dette er akupunkturpunktet fuliu, nyre 7. Foreleser Nils Erik Volden

 16. Funksjonen til Furu • Funksjon til akupunkturpunktet Fuliu, nyre 7 • Jing river punkt til nyre zang • Metall punkt • Noe som betyr at punktet er egnet til: • Regulere flyten av qi i nyre meridianen • Øke EPO utskillingen i kroppen • I klinisk praksis stimulerer punktet nyre yang • I forhold Taixi, nyre 3 som gjerne som sees som motpolen og yin. • Punktet har et ekstra funksjonsbilde som går på at det er godt til å danne en binding mellom det dype i mennesket, li og det overfladiske, biao. Noe som gjør at dette akupunkturpunktet vil aktivere zhi. Foreleser Nils Erik Volden

 17. Produktene av primær kvalitet er leveres av: www.natur-helse.no

 18. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT