foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer - Lavendel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer - Lavendel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Essensielle oljer - Lavendel - PowerPoint PPT Presentation


 • 977 Views
 • Uploaded on

Dette er en presentasjon av essensielle oljer og akupunktur

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Essensielle oljer - Lavendel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no

Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no

ESSENSIELLE OLJER

Behandling med essensielle oljer og akupunktur

Lavendel

Lavendulaangustifolia

lavendel
Lavendel

Foreleser

Nils Erik Volden

generelt lavendel
Generelt Lavendel
 • Lavendel benevnes også:
  • Lavendulaspica
  • Sann lavender
  • Lavendel officinalis
  • Engelsk lavendel
  • Lavendulavera
  • Vanlig lavender
  • Lavendulaangustifolia
 • Lavendel er en plante med blomster
 • Det er to hovedunderarter:
  • Lavandulaangustifoliaangustifolia
  • Lavandulaangustifoliapyrenaica.

Foreleser

Nils Erik Volden

generelt lavendel5
Generelt Lavendel
 • Ordet augustifolia er latin for smalt blad
 • Ordet Lavendel kommer fra det latinskeordet ”Lavare” eller å vaske.
  • Opphavet til dette ordet har da en tydelig forbindelse til bruken av lavendel ved bad
 • Tilhører familien Lamiaceae eller leppeblomstfamilien
 • Planten kan bli 2 meter høy
 • Opphavet til Lavendel er i området rundt Middelhavet
  • Den finnes også viltvoksende i India.
  • I dag, kultiveres lavendel i hele verden.
 • Opprinnelig ble lavendel benyttet som en beskyttelse mot pest og innsekter

Foreleser

Nils Erik Volden

generell historie lavendel
Generell historie Lavendel
 • René -MauriceGattefosséoppdaget i 1937 lavendel til bruk på brannsår
  • Dermed ble den moderne aromaterapien født.
 • I 1943 studerte legen Jean Valnet broken av blant annet lavendel som desinfiseringsmiddel ved behandling av krigsskader.
 • På femti tallet begynte MargueriteMaury blant annet å benytte lavendel olje I kombinasjon med Tibetanske massasjeteknikker.
  • Begynnelsen til det som vi i dag benevner som aromaterapi teknikkene ble grunnlagt
 • Lavendelolje sto derfor sentralt i utviklingen av aromaterapien
 • Kanskje aromaterapien ikke ville vært et eget fag hvis lavendeloljen ikke tilfeldigvis hadde motivert Gattefosse til videre forskning.
 • Lavendel en av klassikerne innen aromaterapi og essensielle oljer.

Foreleser

Nils Erik Volden

generelt lavendel7
Generelt Lavendel
 • Være klar over de ulike kvaliteter av lavendel som finnes
 • Primær kvalitet
  • Får vi av artene Lavandulaangustifolia og Lavandulastoechas
 • Noe dårligere kvalitet
  • Får vi fra artene Lavandulalatifolia og Lavandulaintermedia
 • For å lage en liter med lavendel trengs 200 kilo med blomster

Foreleser

Nils Erik Volden

generelt lavendel8
Generelt Lavendel
 • Effektentillavendelertradisjonelt:
  • Brannsår (GrunnetGattefossesuhellilaben)
  • Beroliggendeeffekt
 • Forskningharvistat:
  • Estereidenneessensielleoljenvirkergenerelt:
   • Beroliggende
   • Krampeløsende.
 • Litteraturendrarspesieltfrem:
  • Den avslappendeogsøvndyssendeegenskapvedlavendel

Foreleser

Nils Erik Volden

generelt lavendel9
Generelt Lavendel
 • Generellbruk:
  • Depressjoner
  • Stress
  • Høymental aktivitet
 • Lavendelvirkerogsåavslappendepåmuskulatur
  • Slipper spenninger
   • Senestrekk
   • Kramper
   • Kollik
   • Menstruasjonskramper
   • Mageknipe
   • Smertergrunnetmuskelkontraksjoner
   • Spenningshodepineogmigrene.
 • Lavendelvilregulereblodetikroppen.

Foreleser

Nils Erik Volden

generelt lavendel10
Generelt Lavendel
 • Lavendelvilregulere:
  • Blodtrykket
  • Drenereødem
  • Reguleremenstruasjonsblodet
 • Lavendelvirker inn påsirkulasjonssystemet
 • Lavendeler en klassikerpåfordøyelsessystemet:
  • Aktiverermagesekret, gallevæskerogreguleretarmenzymer
  • Vanligefunksjoneri mage vilogsåreguleres
   • Kvalme, sureoppstøtogoppkast.
 • Lavendelvirkerogsåantimikrobisk
  • Benyttesmot virus, bakterier, soppogandreparasitter

Foreleser

Nils Erik Volden

generelt lavendel11
Generelt Lavendel
 • Denne essensielle oljen vil redusere inflammasjoner
  • De mest kjente inflammasjonene den vil hjelpe på er reumatisme og gikt
 • Lavendel har også en utartet effekt på hud og hudproblem
  • Eksem, akne, sår, cellulitter og forbrenninger
 • Svimmelhet behandles også med lavendel
  • Gjerne av spenninger og dårlig blodsirkulasjon
 • Lavendel er et førstehjelps middel mot kutt, brannsår og insektbitt.

Foreleser

Nils Erik Volden

merknad ved lavendel
Merknad ved Lavendel
 • Lavendel bør benyttes med forsiktighet ved:
  • Gallestein eller tette galleganger
  • Årsaken til dette:
   • Lavendel stimulerer aktiviteten i galleblæren
 • Anbefales ikke benyttet av gravide og ammende

Foreleser

Nils Erik Volden

lavendel tcm
Lavendel TCM
 • TCM analyse
  • Redusere varme og ild i biao
  • Roer hun
  • Fremme den frie flyten av lever qi
  • Styrker qi i shen
  • Eliminerer obstruksjoner i kanaler og kollateraler
  • Sirkulasjonen av qi og xue vil fremmes
  • Zang organet milt sin qi styrkes
  • Eliminere eksogene patogene faktorer.

TCM diagnose

  • Fremmer fri flyt av lever qi.

Foreleser

Nils Erik Volden

akupunkturpunktet til lavendel
Akupunkturpunktet tilLavendel
 • Relatert akupunkturpunkt
  • Zhongji – Ren 2
 • Lokalisering av akupunkturpunkt
  • Sett fingeren rett i overkanten av symfysen på midtlinjen som går mellom navel og symfysen.
  • Beveg fingeren så langt ned mot symfysen som mulig, men fremdeles med fingeren plassert på mavle siden av beinet.
  • Fingeren din er nå på punktet.
  • Dette er akupunkturpunktet zhongji, ren 2.

Foreleser

Nils Erik Volden

funksjonen til lavendel punktet
Funksjonen til Lavendel punktet
 • Funksjon til akupunkturpunktet Zhongji, ren 2
  • Sentralt gjenforeningspunkt for de tendino muskulære meridianene til:
   • Zang organene nyre, lever og milt.
  • Gjenforeningspunkt til yin TMM fra føttene et punkt
  • Fellesinnsettelsespunkt for zang organene nyre, lever og milt
  • Perifert gjenforeningspunkt for galleblære – og lever divergent meridian
  • Klinisk bruk av dette akupunkturpunktet:
   • Underlivsproblem,
   • Høy aktivitet i hun
   • Forhindre spredning av psykisk qi i de divergente meridianene.

Foreleser

Nils Erik Volden

tre typer lavendel
Tre typerLavendel ?
 • To av artene, Lavendulaangustifolia, er like
  • Vokser dog på ulikt sted begge i Frankrike, men i ulik høyde
   • Den ene vokser på lavlandet
   • Den andre på høylandet
  • Dette vil gi en ulik effekts forskjell mellom disse to ellers så identiske lavendelene
 • Den tredje benevnes lavendulaspica L.
  • Det er lett å tro at dette er en annen lavendel art.
  • I virkeligheten er dette et synonym for lavendulaangustifolia.
  • Dette navnet er navnet er kategorisert som et nomen utiquerejiciendum:
   • ViennaICBN Art. 56, altså et avvist navn.
  • Dette navnet er en gammel gjenlevning fra artsforklaringen av lavendel i 1753
  • Navnet ble offisielt erklært ikke eksisterende i 1993
   • Navnet benyttes likevel aktivt.
  • Dette er akkurat den samme arten som de to forutgående
   • Men fra Spania.
 • Vi har altså tre ulike lavendel oljer fra tre ulike områder.

Foreleser

Nils Erik Volden

definisjoner av de tre lavendel
Definisjoner av de tre Lavendel
 • To av artene.
  • De Franske lavendelen er mer yin sett i forhold til den Spanske som er mer yang
  • Den Spanske lavendelen vil påvirke yang aspektet bedre
  • Yang aspekt er knyttet til det mentale aspektet
 • Den franske vil derfor påvirke yin aspektet bedre
  • Yin aspektet er knyttet til de fysisk baserte aspektene
 • De to franske utgavene av lavendel
  • Den fra høyfjellet vil ha en mer yang ladning
   • Den fra høyfjellet vil stimulere mer qi aspektet.
  • Den fra lavere områder vil være mer yin ladet
   • Den vanlige Franske vil stimulere mer xue

Foreleser

Nils Erik Volden

definisjoner av de tre lavendel18
Definisjoner av de tre Lavendel
 • Lavendulaangustifolia fra lavlandet i Frankrike
  • TCM hovedfunksjon:
  • Reduserer varme og ild i biao
 • Lavendulaangustifolia fra høylandet i Frankrike
  • TCM hovedfunksjon:
  • Eliminerer obstruksjoner i kanaler og kollateraler
  • Fremmer sirkulasjonen av qi og xue.
 • ”Lavendel spik” fra Spania
  • TCM hovedfunksjon:
  • Roer hun
  • Fremmer den frie flyten av lever qi
  • Styrke qi i shen.

Foreleser

Nils Erik Volden

slide20

ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT