Essensielle oljer - Lavendel - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer - Lavendel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer - Lavendel

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Essensielle oljer - Lavendel
988 Views
Download Presentation

Essensielle oljer - Lavendel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no ESSENSIELLE OLJER Behandling med essensielle oljer og akupunktur Lavendel Lavendulaangustifolia

 2. Arrangør

 3. Lavendel Foreleser Nils Erik Volden

 4. Generelt Lavendel • Lavendel benevnes også: • Lavendulaspica • Sann lavender • Lavendel officinalis • Engelsk lavendel • Lavendulavera • Vanlig lavender • Lavendulaangustifolia • Lavendel er en plante med blomster • Det er to hovedunderarter: • Lavandulaangustifoliaangustifolia • Lavandulaangustifoliapyrenaica. Foreleser Nils Erik Volden

 5. Generelt Lavendel • Ordet augustifolia er latin for smalt blad • Ordet Lavendel kommer fra det latinskeordet ”Lavare” eller å vaske. • Opphavet til dette ordet har da en tydelig forbindelse til bruken av lavendel ved bad • Tilhører familien Lamiaceae eller leppeblomstfamilien • Planten kan bli 2 meter høy • Opphavet til Lavendel er i området rundt Middelhavet • Den finnes også viltvoksende i India. • I dag, kultiveres lavendel i hele verden. • Opprinnelig ble lavendel benyttet som en beskyttelse mot pest og innsekter Foreleser Nils Erik Volden

 6. Generell historie Lavendel • René -MauriceGattefosséoppdaget i 1937 lavendel til bruk på brannsår • Dermed ble den moderne aromaterapien født. • I 1943 studerte legen Jean Valnet broken av blant annet lavendel som desinfiseringsmiddel ved behandling av krigsskader. • På femti tallet begynte MargueriteMaury blant annet å benytte lavendel olje I kombinasjon med Tibetanske massasjeteknikker. • Begynnelsen til det som vi i dag benevner som aromaterapi teknikkene ble grunnlagt • Lavendelolje sto derfor sentralt i utviklingen av aromaterapien • Kanskje aromaterapien ikke ville vært et eget fag hvis lavendeloljen ikke tilfeldigvis hadde motivert Gattefosse til videre forskning. • Lavendel en av klassikerne innen aromaterapi og essensielle oljer. Foreleser Nils Erik Volden

 7. Generelt Lavendel • Være klar over de ulike kvaliteter av lavendel som finnes • Primær kvalitet • Får vi av artene Lavandulaangustifolia og Lavandulastoechas • Noe dårligere kvalitet • Får vi fra artene Lavandulalatifolia og Lavandulaintermedia • For å lage en liter med lavendel trengs 200 kilo med blomster Foreleser Nils Erik Volden

 8. Generelt Lavendel • Effektentillavendelertradisjonelt: • Brannsår (GrunnetGattefossesuhellilaben) • Beroliggendeeffekt • Forskningharvistat: • Estereidenneessensielleoljenvirkergenerelt: • Beroliggende • Krampeløsende. • Litteraturendrarspesieltfrem: • Den avslappendeogsøvndyssendeegenskapvedlavendel Foreleser Nils Erik Volden

 9. Generelt Lavendel • Generellbruk: • Depressjoner • Stress • Høymental aktivitet • Lavendelvirkerogsåavslappendepåmuskulatur • Slipper spenninger • Senestrekk • Kramper • Kollik • Menstruasjonskramper • Mageknipe • Smertergrunnetmuskelkontraksjoner • Spenningshodepineogmigrene. • Lavendelvilregulereblodetikroppen. Foreleser Nils Erik Volden

 10. Generelt Lavendel • Lavendelvilregulere: • Blodtrykket • Drenereødem • Reguleremenstruasjonsblodet • Lavendelvirker inn påsirkulasjonssystemet • Lavendeler en klassikerpåfordøyelsessystemet: • Aktiverermagesekret, gallevæskerogreguleretarmenzymer • Vanligefunksjoneri mage vilogsåreguleres • Kvalme, sureoppstøtogoppkast. • Lavendelvirkerogsåantimikrobisk • Benyttesmot virus, bakterier, soppogandreparasitter Foreleser Nils Erik Volden

 11. Generelt Lavendel • Denne essensielle oljen vil redusere inflammasjoner • De mest kjente inflammasjonene den vil hjelpe på er reumatisme og gikt • Lavendel har også en utartet effekt på hud og hudproblem • Eksem, akne, sår, cellulitter og forbrenninger • Svimmelhet behandles også med lavendel • Gjerne av spenninger og dårlig blodsirkulasjon • Lavendel er et førstehjelps middel mot kutt, brannsår og insektbitt. Foreleser Nils Erik Volden

 12. Merknad ved Lavendel • Lavendel bør benyttes med forsiktighet ved: • Gallestein eller tette galleganger • Årsaken til dette: • Lavendel stimulerer aktiviteten i galleblæren • Anbefales ikke benyttet av gravide og ammende Foreleser Nils Erik Volden

 13. Lavendel TCM • TCM analyse • Redusere varme og ild i biao • Roer hun • Fremme den frie flyten av lever qi • Styrker qi i shen • Eliminerer obstruksjoner i kanaler og kollateraler • Sirkulasjonen av qi og xue vil fremmes • Zang organet milt sin qi styrkes • Eliminere eksogene patogene faktorer. TCM diagnose • Fremmer fri flyt av lever qi. Foreleser Nils Erik Volden

 14. Akupunkturpunktet tilLavendel • Relatert akupunkturpunkt • Zhongji – Ren 2 • Lokalisering av akupunkturpunkt • Sett fingeren rett i overkanten av symfysen på midtlinjen som går mellom navel og symfysen. • Beveg fingeren så langt ned mot symfysen som mulig, men fremdeles med fingeren plassert på mavle siden av beinet. • Fingeren din er nå på punktet. • Dette er akupunkturpunktet zhongji, ren 2. Foreleser Nils Erik Volden

 15. Funksjonen til Lavendel punktet • Funksjon til akupunkturpunktet Zhongji, ren 2 • Sentralt gjenforeningspunkt for de tendino muskulære meridianene til: • Zang organene nyre, lever og milt. • Gjenforeningspunkt til yin TMM fra føttene et punkt • Fellesinnsettelsespunkt for zang organene nyre, lever og milt • Perifert gjenforeningspunkt for galleblære – og lever divergent meridian • Klinisk bruk av dette akupunkturpunktet: • Underlivsproblem, • Høy aktivitet i hun • Forhindre spredning av psykisk qi i de divergente meridianene. Foreleser Nils Erik Volden

 16. Tre typerLavendel ? • To av artene, Lavendulaangustifolia, er like • Vokser dog på ulikt sted begge i Frankrike, men i ulik høyde • Den ene vokser på lavlandet • Den andre på høylandet • Dette vil gi en ulik effekts forskjell mellom disse to ellers så identiske lavendelene • Den tredje benevnes lavendulaspica L. • Det er lett å tro at dette er en annen lavendel art. • I virkeligheten er dette et synonym for lavendulaangustifolia. • Dette navnet er navnet er kategorisert som et nomen utiquerejiciendum: • ViennaICBN Art. 56, altså et avvist navn. • Dette navnet er en gammel gjenlevning fra artsforklaringen av lavendel i 1753 • Navnet ble offisielt erklært ikke eksisterende i 1993 • Navnet benyttes likevel aktivt. • Dette er akkurat den samme arten som de to forutgående • Men fra Spania. • Vi har altså tre ulike lavendel oljer fra tre ulike områder. Foreleser Nils Erik Volden

 17. Definisjoner av de tre Lavendel • To av artene. • De Franske lavendelen er mer yin sett i forhold til den Spanske som er mer yang • Den Spanske lavendelen vil påvirke yang aspektet bedre • Yang aspekt er knyttet til det mentale aspektet • Den franske vil derfor påvirke yin aspektet bedre • Yin aspektet er knyttet til de fysisk baserte aspektene • De to franske utgavene av lavendel • Den fra høyfjellet vil ha en mer yang ladning • Den fra høyfjellet vil stimulere mer qi aspektet. • Den fra lavere områder vil være mer yin ladet • Den vanlige Franske vil stimulere mer xue Foreleser Nils Erik Volden

 18. Definisjoner av de tre Lavendel • Lavendulaangustifolia fra lavlandet i Frankrike • TCM hovedfunksjon: • Reduserer varme og ild i biao • Lavendulaangustifolia fra høylandet i Frankrike • TCM hovedfunksjon: • Eliminerer obstruksjoner i kanaler og kollateraler • Fremmer sirkulasjonen av qi og xue. • ”Lavendel spik” fra Spania • TCM hovedfunksjon: • Roer hun • Fremmer den frie flyten av lever qi • Styrke qi i shen. Foreleser Nils Erik Volden

 19. Produktene av primær kvalitet er leveres av: www.natur-helse.no

 20. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT