marketing kommunik ci tant rgyfelel s dr kisv radi gy rgy n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 90

- PowerPoint PPT Presentation


 • 448 Views
 • Uploaded on

MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ Tantárgyfelelős dr. Kisváradi György. BGF KVIFK. Kisváradi és Társa BT. EMBERI SZÜKSÉGLETEK KELETKEZÉSE . Hiányérzet Export Szükséglet Termelés Kereslet Kínálat Import Vásárlóerő Raktár- készlet . KERESLET KíNÁLAT EGYENSÚLYA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - Mercy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
marketing kommunik ci tant rgyfelel s dr kisv radi gy rgy

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓTantárgyfelelősdr. Kisváradi György

BGF KVIFK

Kisváradi és Társa BT

emberi sz ks gletek keletkez se
EMBERI SZÜKSÉGLETEK KELETKEZÉSE

Hiányérzet

Export

Szükséglet Termelés

Kereslet Kínálat Import

Vásárlóerő Raktár-

készlet

kereslet k n lat egyens lya
KERESLET KíNÁLAT EGYENSÚLYA

Kereslet Kínálat

Mit jelent a kereslet-kínálat egyensúlya?

 cikkelemenként

 időben

 térben

 értékesítési feltételekben

(ár, hitel, szolgáltatások)

j vedelem megoszl s
JÖVEDELEM MEGOSZLÁS

JÖVEDELEM MEGOSZLÁSA:

Kötelezően elköltendő

jövedelemhányad

Szabadon elkölthető

jövedelemhányad

sz ks gletkiel g t si rangsor
SZÜKSÉGLETKIELÉGíTÉSI RANGSOR

P i a c-

b e f o-

l y á-

s o-

l á s

R

a

n

g

s

o

r

marketing
MARKETING

MARKETING ÉS A KÖRNYEZET VISZONYA

Környezet

VÁLLALKOZÁS

marketing1
MARKETING

A környezet elemei:

 hatósági

+országos

+helyi

 társadalmi

 gazdasági

 lakosság

piacbefoly sol s
PIACBEFOLYÁSOLÁS

Marke-ting

Kommu-nikáció

Marketingkommunikáció

piacbefoly sol s1
PIACBEFOLYÁSOLÁS

Piacbefolyásolás:

Kommunikatív Nem kommunikatív

elemek

reklám termék

PR minőség

PS mennyiség

SP ár

CI választék

image csomagolás

design

szervíz, garancia értékesítési kondíciók

védjegy

kommunik ci elm let
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMA:

 információ átadás (közlés)

 befolyásolás

„Belefoglalunk minden olyan eljárást, amellyel az egyik emberi elme, a másikra hat” -Weaver

(Shannon-Weaver: A kommunikáció matemetikai elmélete OMIKK 1986)

Közösség egyén kapcsolata

egyéni

csoportos

intézményes

kommunik ci elm let1
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

KOMMUNIKÁCIÓ LÉNYEGE:

KOMMUNIKÁCIÓ információ átadás

 közlés

 befolyásolás

Kommunikáció formái:

növényi

állati

emberi

technikai

előzők kombinációja

kommunik ci elm let2
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

KOMMUNIKÁCIÓ = HíRKÖZLÉS

HíRKÖZLŐRENDSZER SÉMÁJA:

(Shannon-Waever: idézett mű)

INFORMÁCIÓFORRÁS

RENDELTETÉSIHELY

ADÓ

VEVŐ

ADOTT

JEL

VETT

JEL

ÜZENET

ÜZENET

ZAJ FORRÁS

kommunik ci elm let3
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

A hírközlés hármas problémája:

a.) milyen pontosan vihetők át a hírközlési szimbólumok? (technikai probléma)

b.) az átvitt jelek mennyire pontosan hordozzák a kívánt jelentést (szemantikai probléma)

c.) a vett jelentés milyen hatékonysággal váltja ki a kívánt hatást? (hatékonysági probléma)

(Shannon-Waever: idézett mű)

kommunik ci elemei
Kommunikáció elemei:

 adó (forrás)

 üzenet

 kód

 csatorna

 befogadó (vevő, fogyasztó)

 hatás

szándékos

tényleges

bumeráng

kommunik ci elm let4
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

Zavarok a kommunikációban:

 külső zaj

 belső zaj

kommunik ci elm let5
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

Információk fajtái:

 szemantikai

 esztétikai

kommunik ci elm let6
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

Információ mértékegysége:

általános a 2 kimenetes választás

(10 kimenetes esemény nagyon ritka)

(0-1, igen-nem kimenet)=1 egység (bit)

(kettes alapú lg-sal mérjük)

pl: 16 üzenet esetén, 16=24, azaz

log2 16 = 4 bitnyi információ

kommunik ci elm let7
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

KOMMUNIKÁCIÓ:

Közösség egyén kapcsolata

-egyéni (személyes),

-csoportos,

-intézményes (tömeg)

kommunik ci elm let8
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

SZEMÉLYES KOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI:

egyéni és társadalmi

 közvetlen

 kölcsönös viszony „ráhatás”

(rokon- ellenszenv)

 egymás viselkedésének előrelátása

 több síkú

+verbális

+nonverbális

VEVŐ ELADÓ KAPCSOLAT

kommunik ci elm let9
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

CSOPORT KOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI:

 közvetlen

 több síkú (verbális, nonverbális)

A CSOPORT JELLEMZŐI:

 jellemző a kommunikáció módja,

 csoportnormák

 viszonylag tartós egység

 közös célok, egyéni célok

 funkcionális egység

 alá- fölérendeltségi viszonyok

 értékekhez igazodnak

 csoportok egymás közötti kommunikációja

kommunik ci elm let10
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

CSOPORT KOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI:

REFERENCIA CSOPORT:

amely csoport viselkedési normáit elfogadom, az a referencia csoportom

A kommunikáció célja a beállítottság megváltoztatása

kommunik ci elm let11
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI:

 MINDIG INTÉZMÉNYES

 KÖZVETETT (INDIREKT)

 „SZÉTSZÓRT” A KÖZÖNSÉGE

 EGYOLDALÚ

 KÉT LÉPCSŐS KOMMUNIKÁCIÓ

kommunik ci elm let12
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ FUNKCIÓI:

 MOZGÓSíTÁS

 AGITÁCIÓ

 VÉLEMÉNY FORMÁLÁS

 TÁJÉKOZTATÁS

 KRITIKA

 OKTATÁS

 NEVELÉS

 SZÓRAKOZTATÁS

kommunik ci elm let13
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

KOMMUNIKÁCIÓ FAJTÁI (ÉRZÉKSZERVI HATÁS ALAPJÁN):

 VERBÁLIS (HALLÁS)

 NONVERBÁLIS(LÁTÁS, SZAGLÁS, TAPINTÁS, íZÉRZÉS)

kommunik ci elm let14
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ:

 vokális kommunikáció (az üzenet tartalma)

 paranyelv (az üzenet közlésének formája)

 hangtulajdonságok

 hangbeli jellemzők

 hangbeli módositók

 hangbeli különállók

kommunik ci elm let15
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

NONVERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

 testi jellemzők

 kinezikus viselkedés

 térérzékelés (proxemika)

 környezeti tényezők

 testmozgás

-emblémák

-szemléltetők

-érzelemmutatók

-szabályozók

 készítmények

kommunik ci elm let16
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

HATÁSVÁLTOZTATÁS MECHANIZMUSAI

 UTÁNZÁS

 AZONOSULÁS

 TANITÁS /TANULÁS/

 UTASITÁS

kommunik ci elm let17
KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

KOMMUNIKÁCIÓ MEGJELENÉSI FORMÁI:

 AGITÁCIÓ

 PROPAGANDA

 MANIPULÁCIÓ

marketingkommunik ci image
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓIMAGE

IMAGE jellemzői:

 Eredmény (nem tevékenység) jelleg

 Szubjektiv benyomás

 Független a vállalkozás nagyságától

 Minden(ki)ről alakul ki vélemény

marketingkommunik ci image1
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓIMAGE

IMAGE KETTŐS JELLEGE:

 OBJEKTIV

 SZUBJEKTIV

marketingkmmunik ci image
MARKETINGKMMUNIKÁCIÓIMAGE

IMAGE FAJTÁI:

Gazdasági szféra szerint:

 vállalat

 termék

 védjegy

marketingkommunik ci image2
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓIMAGE

IMAGE FAJTÁINAK ÖSSZEHANGOLÁSA:

vállalat

termék

védjegy

marketingkmmunik ci image1
MARKETINGKMMUNIKÁCIÓIMAGE

IMAGE FAJTÁI:

Kialakulás módja szerint:

 spontán

 tervszerű

marketingkommunik ci image3
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓIMAGE

IMAGE FAJTÁI:

Idődimenzió szerint:

 előzetes /tény, current/

 jövőbeli /kivánatos, wish/

marketingkommunik ci image4
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓIMAGE

IMAGE FAJTÁI:

Kiinduló pont szerint:

 ön (tükör, self)

 külső (outside)

marketingkommunik ci image5
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓIMAGE

IMAGE KIALAKITÁS FOLYAMATA:

 JELENLEGI HELYZET ELEMZÉSE

 JÖVŐBELI ÁLLAPOT MEGHATÁROZÁSA

marketingkommunik ci image6
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓIMAGE

JELENLEGI HELYZET ELEMZÉSE:

 ÜZLETPOLITIKA,

 VÉDJEGYPOLITIKA

 KNOW-HOW, LICENSZ POLITIKA

 MŰSZAKI-TUDOMÁNYOS POTENCIÁL

 SZOCIÁLPOLITIKA

 VÁLLALATI MUNKASTILUS

 KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

 VÁLLALAT NEVE, EMBLÉMÁJA

marketingkommunik ci image7
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓIMAGE

JÖVŐBELI HELYZET MEGHATÁROZÁSA:

 MINDEN TERÜLETRE KITERJED

 NEM VÁLTOZTATHATÓ RÖVID TÁVON

 ÖSSZEHANGOLT TEVÉKENYSÉG

marketingkommunik ci public relations
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓPUBLIC RELATIONS

 BIZALOM MEGSZERZÉSE

 BIZALOM MEGTARTÁSA

 KÖRNYEZETET VESZI CÉLBA

 A DÖNTÉSI HELYZETBEN LEVŐKET CÉLOZZA

 VÁLLALATVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDIK

marketingkommunik ci public relations1
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓPUBLIC RELATIONS

KÉTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉG:

 TÁJÉKOZTAT

 TÁJÉKOZÓDIK

marketingkommunik ci public relations2
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓPUBLIC RELATIONS

KÉT TERÜLETET ÖLEL FEL:

 KÜLSŐ PR

 BELSŐ PR

KÜLSŐ PR BELSŐ PR

marketingkommunik ci public relations3
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓPUBLIC RELATIONS

ESZKÖZEI:

BELSŐ PR:

 személyes: tárgyalás, utasitás, stb

 csoportos: brigád / műhely/ értekezlet

 tömegkomm: vállalati újság, stb.

marketingkommunik ci public relations4
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓPUBLIC RELATIONS

KÜLSŐ PR:

 Személyes: tárgyalás, stb

 Csoportos: szimpozium, szakmai kiállitás, stb

 Tömegkomm: sajtó, TV, rádió, stb

marketingkommunik ci public relations5
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓPUBLIC RELATIONS

PR ÉS A REKLÁM KAPCSOLATA:

ELTÉRÉSEK:

 Más a cél

 Hosszabb távú

 Nincs eladási (közvetlen) szándéka

 Kétirányú tevékenység

 Két területet ölel fel

 Nagyobb igazságtartalom

marketingkommunik ci public relations6
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓPUBLIC RELATIONS

AZONOSSÁGOK:

 Marketingkommunikáció eszközei

 Eszközeik hasonlók (egyet kivéve)

szponzor l s i
SZPONZORÁLÁS I.

MECENATURA SZPONZORÁLÁS

SZPONZORÁLÁS FOGALMA:

 üzleti viszony

 együttműködés

 anyagi javak jogok, előnyök

 kölcsönös előnyök

szponzor l s ii
SZPONZORÁLÁS II.

TERÜLETEI:

 SPORT

 KULTÚRA

 OKTATÁS

 EGÉSZSÉGÜGY

 SZOCIÁLIS TERÜLETEK

szponzor l s iii
SZPONZORÁLÁS III.

CÉLJA:

 TERMÉK /CÉG, SZOLGÁLTATÁS/ BEVEZETÉSE

 TERMÉK ISMERTSÉGÉNEK NÖVELÉSE

 BIZALOM NÖVELÉSE

1:1 SZABÁLY

HASONLÓ, MINT A REKLÁM, VAGY A PR

HOSPITALITY=FOGADÁS AZ ESEMÉNYEN

szponzor l s iv
SZPONZORÁLÁS IV.

SZPONZOR FAJTÁK:

 NÉV SZPONZOR

 FŐ SZPONZOR

 MELLÉK SZPONZOR

/ARANY, EZÜST, BRONZ TÁMOGATÓ/

szponzor l s v
SZPONZORÁLÁS V.

HOGYAN SZPONZORÁLJUNK?

 SZPONZOR SZEREPE

 SZPONZORÁLT SZEREPE

szponzor l s vi
SZPONZORÁLÁS VI.

HOGYAN SZPONZORÁLJUNK /SZPONZOR/?

 ÜZLETPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEKBŐL KELL KIINDULNI

 MARKETINGSTRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK

 SZÁMITÁSBA VEENDŐ TERÜLETEK ELEMZÉSE

 KONKRÉT CÉLOK „KIJELÖLÉSE”

 KAPCSOLATFELVÉTEL

 ÁLLÁSPONTOK EGYEZTETÉSE

 MEGÁLLAPODÁS /SZERZŐDÉSKÖTÉS/

 MEGJELENÉS AZ ESEMÉNYEN

 EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK

szem lyes elad s i personal selling
SZEMÉLYES ELADÁS I.personal selling

FOGALMA:

eladó vevő személyes kommunikációja

CÉLJA:

 INFORMÁLÁS

 MEGGYŐZÉS

FORMÁI:

 SZÓBELI

 ÍRÁSBELI

szem lyes elad s ii
SZEMÉLYES ELADÁS II.

ELŐNYEI:

 GYORS, RUGALMAS REAKCIÓ

 KEVESEBB FELESLEGES ERŐFESZÍTÉS

 PRIMER INFORMÁCIÓK SZEREZHETŐK

 ALACSONY ESZKÖZIGÉNY

 TÖBBNYIRE AZONNAL REALIZÁLHATÓ EREDMÉNY

szem lyes elad s iii
SZEMÉLYES ELADÁS III.

HÁTRÁNYAI:

 MAGAS AZ EGY KONTAKTUSRA ESŐ KÖLTSÉG

 JÓL KÉPZETT ELADÓGÁRDA SZÜKSÉGES

 IDŐIGÉNYES A CÉLCSOPORT ELÉRÉSE

szem lyes elad s iv
SZEMÉLYES ELADÁS IV.

AZ „ELADÓ” SZEMÉLYISÉGE:

 SZAKTUDÁS

 EMPÁTIA KÉSZSÉG

 KAPCSOLATTEREMTŐ KÉSZSÉG

 MEGGYŐZŐ ÉRVELÉSI TECHNIKA

 MEGNYERŐ KÜLSŐ

 VÁLTOZÓ ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

 CÉGISMERET

 IDEGEN NYELVTUDÁS (HA KELL)

szem lyes elad s v
SZEMÉLYES ELADÁS V.

A SIKERES ELADÁS NÉGY FÁZISA:

 SZÜKSÉGLET ELEMZÉS

 SZÜKSÉGLET TUDATOSÍTÁS

 SZÜKSÉGLET MEGOLDÁS

 SZÜKSÉGLET KIELÉGÍTÉS

direkt marketing i
DIREKT MARKETING I.

KÖZVETLEN KAPCSOLAT:

 CÉG CÉG

 CÉG FOGYASZTÓ KÖZÖTT

direkt marketing ii
DIREKT MARKETING II.

KIALAKULÁSÁNAK OKAI:

 SOK A HASONLÓ TERMÉK

 TÚL SOK A HASONLÓ REKLÁM

 INDIVIDUALIZÁLÓDIK A PIAC

 HATALMAS TÖMEGŰ REKLÁM (ROMLÓ HATÁSFOK)

 HAGYOMÁNYOS MÉDIÁK NAGYON MEGDRÁGULTAK

direkt marketing iii
DIREKT MARKETING III.

AMBASSADOR MODELL:

„NAGYKÖVETEK”

TÖRZSVÁSÁRLÓK

VISSZATÉRŐ VÁSÁRLÓK

ELSŐ VÁSÁRLÓK, KIPRÓBÁLÓK

ÉRDEKLŐDŐK

ÉRDEKTELENEK, TÁJÉKOZATLANOK

direkt marketing iv
DIREKT MARKETING IV.

ESZKÖZEI:

 DIRECT MAIL

 TELEFONMARKETING

 TELETEXT

 TELEFAX

 E-MAIL

 INTERNET

 ÜGYFÉLKÁRTYÁK

 VEVŐKLUBOK

direkt marketing v
DIREKT MARKETING V.

ÜGYFÉLKÁRTYÁK:

 HITELKÁRTYA

 ENGEDMÉNY KÁRTYA

 KLUBKÁRTYA

direkt marketing vi
DIREKT MARKETING VI.

KLUBOK:

 VIP KLUB

 FAN KLUB

 ELŐNYKLUBOK

 AJÁNLÓK KLUBJA

 ÉLETSTÍLUS KLUB

direkt marketing vii
DIREKT MARKETING VII.

CÍMLISTA VS. ADATBÁZIS

ADATBÁZIS TARTALMA:

 DEMOGRÁFIAI ISMÉRVEK

 ÜGYFÉLTÖRTÉNETI ADATOK

 PSZICHIGRÁFIAI ISMÉRVEK

 TERMÉKADATOK

 MÉDIAINFORMÁCIÓK

 KÜLSŐ ADATFORRÁSOK

v s rl s szt nz s i sales promotion
VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS I.SALES PROMOTION

Az SP. fogalma:

engedmények (különleges ajánlat)

az ajánlat tudatosítása a fogyasztóban

A vállalati üzletpolitika eszköze

Koordinált piacbefolyásoló tevékenység

v s rl s szt nz s ii sales promotion
VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS II.SALES PROMOTION

SP akció helyszíne szerint:

 kitelepüléses akció

kitelepülés nélküli akció

v s rl s szt nz s iii sales promotion
VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS III.SALES PROMOTION

SP akció lehet:

 árengedményes akció

 árengedmény nélküli akció

v s rl s szt nz s iv sales promotion
VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS IV.SALES PROMOTION

Vásárlásösztönzés típusai:

 bemutatás (pl. áruminta)

 jutalom

 kedvezmény

 játék

 egyéb (kitelepüléses akciók)

v s rl s szt nz s v sales promotion
VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS V.SALES PROMOTION

Vásárlásösztönzés típusainak lélektani hatása:

I. Bemutatás

-az új termék megismerésének rizikóját csökkenti

-értéknövelő szerepű

(pl. kisebb csomagolás, kóstoló, stb)

- egyet fizet kettőt kap

- x %-os árengedmény

 játék

 egyéb (kitelepüléses akciók)

v s rl s szt nz s vi sales promotion
VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS VI.SALES PROMOTION

Vásárlásösztönzés típusainak lélektani hatása:

II. Jutalom

-termék kelendőségének fokozása a cél

-termék bevezetésénél is alkalmazható, bár ott nem jellemző

-csökkenti az áru értékét (kelendőségét), ha nem megfelelő az ajándék)

v s rl s szt nz s vii sales promotion
VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS VII.SALES PROMOTION

Vásárlásösztönzés típusainak lélektani hatása:

III. Engedmény, kedvezmény

- a forgalom növelése a cél

- nem növeli a keresletet, csak előrehozza a vásárlásokat

- a márkahűség ellen hat

- csökkenti a áru értékét

v s rl s szt nz s viii sales promotion
VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS VIII.SALES PROMOTION

Vásárlásösztönzés típusainak lélektani hatása:

IV. Játék

- a forgalom növelése a cél

- a játék izgalma növeli a vásárlói kedvet

gyűjtő akciók

nyerési lehetőségek

v s rl s szt nz s ix sales promotion
VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS IX.SALES PROMOTION

Vásárlásösztönzés típusainak lélektani hatása:

V. Egyéb

- a forgalom növelése a cél

- több helyszínen történő árusítás

pl. kitelepüléses akciók

v s rl s szt nz s x sales promotion
VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS X.SALES PROMOTION

Vásárlásösztönzés során figyelembe-veendő jogszabályok:

- SzJA törvény

- Szerencsejáték törvény

rekl m i
REKLÁM I.

q

PIAC-KUTATÁS,

REKLÁM,

GYÁRTMÁNY-

FEJLESZTÉS,

PR, stb.

A

B

F E N N T A R T ÓR E K L Á M/A/

t

BEVEZETŐ REKLÁM/A/

BEVEZETŐ REKLÁM /B/

rekl m ii
REKLÁM II.

FOGALMA:

 GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG

 FORGALOM NÖVELÉS (ABSZOLÚT, RELATíV)

 ISMERTSÉG NÖVELÉS

 RÖVID TÁVÚ TEVÉKENYSÉG

 MŰVÉSZI TEVÉKENYSÉG

rekl m iii
REKLÁM III.

REKLÁM FUNKCIÓI:

 IGÉNYKELTŐ, SZÜKSÉGLETTEREMTŐ

 PIACTEREMTŐ

 PIACSTABILIZÁLÓ/ PIACBŐVíTŐ

rekl m iv
REKLÁM IV.

REKLÁM FEJLŐDÉSÉNEK OKAI:

 ÚJ TERMÉKEK MEGJELENÉSE

 KÖZVETVE

 KÖZVETLENÜL

 TERMELÉSI HÁTTÉR FEJLESZTÉS

 KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS FEJLŐDÉSE

 TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSE

 REKLÁMESZKÖZÖK FEJLŐDÉSE

rekl m v
REKLÁM V.

REKLÁM FAJTÁI:

ALANYA SZERINT:

 EGYÉN (SZEMÉLYRE SZÓLÓ)

 CSOPORT, RÉTEG

 MINDENKINEK SZÓLÓ

rekl m vi
REKLÁM VI.

REKLÁM FAJTÁI:

TÁRGYA SZERINT:

 TERMÉK

 SZOLGÁLTATÁS

 CÉG

 ESEMÉNY

rekl m vii
REKLÁM VII.

REKLÁM FAJTÁI:

TERÜLETE SZERINT:

 HELYI

 ORSZÁGOS

 NEMZETKÖZI

rekl m viii
REKLÁM VIII.

REKLÁM FAJTÁI:

CÉLJA SZERINT:

 BEVEZETŐ

 FENNTARTÓ

 BETERELŐ

 ÁTTERELŐ

rekl m ix
REKLÁM IX.

REKLÁM FAJTÁI:

STILUSA SZERINT:

 RACIONÁLIS

 EMOCIONÁLIS

rekl m x
REKLÁM X.

REKLÁM FAJTÁI:

IDŐTARTAMA SZERINT:

 ESETI

 SZEZONÁLIS

 TARTAM

rekl m xi
REKLÁM XI.

REKLÁM FAJTÁI:

REKLÁMOZTATÓ SZERINT:

 TERMELŐ (SZOLGÁLTATÓ)

 KERESKEDŐI

rekl m xii
REKLÁM XII.

REKLÁM FAJTÁI:

TERÜLETE SZERINT:

 HELYI

 ORSZÁGOS

 NEMZETKÖZI

marketingkommunik ci v djegy i
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓVÉDJEGY I.

FOGALMA:

Minden grafikailag ábrázolható megjelölés,

amely alkalmas arra, hogy valamely árut, vagy szolgáltatást

megkülönböztessen mások áruitól, szolgáltatásaitól

(1997. évi XI. törvény)

marketingkommunik ci v djegy ii
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓVÉDJEGY II.

MI LEHET VÉDJEGY?

 • szó, szóösszetétel, szlogen, név
 • betű szám
 • ábra, kép
 • sík, vagy térbeli alakzat (áru, csomagolás formája)
 • szín, színösszetétel, fényjel, hologram
 • hang
 • az előbbiek kombinációja
marketingkommunik ci v djegy iii
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓVÉDJEGY III.

FOGALMA:

 vizuális megjelölés

 • megkülönböztető jelleg
 • kizárólagos rendelkezés
 • utánzás kivédése
marketingkommunik ci v djegy iv
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓVÉDJEGY IV.

FUNKCIÓI:

 megkülönböztethetőség

 • azonosíthatóság
 • garanciális funkció (minőség)
 • gazdasági verseny eszköze
marketingkommunik ci v djegy v
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓVÉDJEGY V.

VÉDJEGY FAJTÁK:

 fő védjegy

 • mellék védjegy
 • defenzív védjegy
 • tartalék védjegy