cumhuriyet d nemi ve a da e itim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Cumhuriyet Dönemi ve Çağdaş Eğitim” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Cumhuriyet Dönemi ve Çağdaş Eğitim”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

“Cumhuriyet Dönemi ve Çağdaş Eğitim” - PowerPoint PPT Presentation


 • 420 Views
 • Uploaded on

“Cumhuriyet Dönemi ve Çağdaş Eğitim”. Sunan: Prof. Dr. Nevzat BATTAL İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. Çağdaş eğitim nedir? Osmanlının son döneminde nasıl bir eğitim sistemi vardı? Atatürk’ün eğitim ile ilgili düşünceleri ne idi ve bu alanda neler yapıldı?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“Cumhuriyet Dönemi ve Çağdaş Eğitim”' - Mercy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cumhuriyet d nemi ve a da e itim

“Cumhuriyet Dönemi ve Çağdaş Eğitim”

Sunan:

Prof. Dr. Nevzat BATTAL

İnönü Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

slide2
Çağdaş eğitim nedir?
 • Osmanlının son döneminde nasıl bir eğitim sistemi vardı?
 • Atatürk’ün eğitim ile ilgili düşünceleri ne idi ve bu alanda neler yapıldı?
 • Atatürk’ün ölümünden sonraki iktidarlar dönemlerinde neler oldu?
osmanl n n son d nemlerinde d rt kanaldan insan yeti tiriliyordu
Osmanlının son dönemlerinde dört kanaldan insan yetiştiriliyordu:
 • Azınlık Okulları
 • Yabancı Okullar
 • Medreseler
 • Batıdan Örnek Alınan Okullar
slide5
Fransa, İtalya, Avusturya
 • İngiltere ve A.B.D
 • Rusya

KATOLİKLERİN

PROTESTANLARIN

ORTODOKSLARIN

1901 1902 y llar nda osmanl devletindeki ermeni okullar n n durumu
1901-1902 Yıllarında Osmanlı Devletindeki Ermeni Okullarının Durumu
 • Malatya
 • Arapgir
 • Darende
 • Gürün
 • Harput
 • Palu
 • Erzurum
 • Sivas
 • Türkiye Geneli

9 1109 19

8 836 25

2 330 5

12 844 20

27 2554 58

8 555 15

27 3134 85

46 4621 73

803 81262 2088

Kaynak: Süslü, Azmi (1990) Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı. , Ankara: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, s. 46

19 y zy lda az nl k gayr i m slim okullar
Rum Okulları

Yahudi Okulları

Protestan Okulları

Katolik Okulları

Ermeni Okulları

240

150

392

660

863

19. Yüzyılda Azınlık (Gayr-i Müslim) Okulları

Kaynak: Taş, Kenan Ziya (2005)20.Yüzyılın Başında Güneydoğu Anadolu’daki Azınlık/Ermeni Okulları. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Eylül 2005, Sayı 6, sh. 627–636

20 y zy l ba lar nda osmanl topraklar ndaki yabanc okullar
Fransız Okulları

İngiliz Okulları

Alman Okulları

Avusturya Okulları

İtalyan Okulları

Rus Okulları (Beyrut’ta)

İran Okulları

Yunan Okulları (İzmir’de)

Amerikan Okulları

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Topraklarındaki Yabancı Okullar

72

13.000

83

12.000

7

7

24

44

2

3

465

25.000

Kaynak: Vahapoğlu, M. Hidayet (1990) Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları s.117

batidan rnek alinan okullar
Mühendishane-i Bahri Hümayun – 1776

(Askeri Deniz Okulu)

Mühendishane-i Berri Hümayun – 1795

(Askeri Kara Okulu)

Tıphane-i Âmire ve Cerrahhane-i Mamure - 1827

Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye - 1834

Mekteb-i Maarif-i Adliye - 1839

Rüşdiye Mektepleri (İlkokullar) – 1839

İdadiler – 1845

Sultaniler (Liseler) - 1868

BATIDAN ÖRNEK ALINAN OKULLAR
osmanl n n son d nemlerinde d rt kanaldan insan yeti tiriliyordu1
Osmanlının son dönemlerinde dört kanaldan insan yetiştiriliyordu:
 • Azınlık Okulları
 • Yabancı Okullar
 • Medreseler
 • Batıdan Örnek Alınan Okullar
atat rk n ba imsizlik m cadeles
ATATÜRK’ÜN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ,
 • Eğitimin milli olması,
 • Savunmanın milli olması,
 • Ekonominin milli olması

üzerine kurulmuştur.

slide16

“Efendiler! Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etme gereği öğretilmelidir!

slide17

Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller ister.

slide18

“Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müridler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki yol, medeniyet yoludur!”

slide19

Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimî düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıyız. Bence bunlar çocuk terbiyesinde, ana kucağından en yüksek eğitim ocağına kadar her yerde, her zaman üzerinde durulacak önemli noktalardır. Ancak bu suretledir ki, çocuklarımız memlekete yararlı birer vatandaş ve mükemmel bir insan olurlar.

slide20

Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum.

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Benden sonrakiler bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir.

slide21

Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.

slide22

Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin; hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yığacaklardır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse… Bunu söyleyenlere güleceksin.

Mustafa KemalATATÜRK.

slide23

Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını itiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklâllerini kaybetmeye mahkumdurlar.

Mustafa Kemal ATATÜRK