slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HASTA HAKLARI KAVRAMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
HASTA HAKLARI KAVRAMI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 136

HASTA HAKLARI KAVRAMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 624 Views
 • Uploaded on

HASTA HAKLARI KAVRAMI . Öğrenim hedefleri: 1. Hasta hakları kavramını tanımı 2. Hasta haklarının önemi 3. Uluslararası hasta hakları bildirgeleri. Hasta hakları kavramı neyi ifade eder?. Hasta hakları:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HASTA HAKLARI KAVRAMI' - star


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Öğrenim hedefleri:

1. Hasta hakları kavramını tanımı

2. Hasta haklarının önemi

3. Uluslararası hasta hakları bildirgeleri

slide4

Hasta hakları:

Sağlık hakkını kullanan kişilerin insan haklarına uygun koşullarda hizmet almalarını amaçlayan haklardır.

slide6

Önemi:

- İnsan haklarının uzantısıdır

- Sağlık hakkının tamamlayıcı unsurudur

slide7

Hasta hakları ile ilgili önemli

uluslararası belgeler hangileridir?

slide8

- Lizbon Bildirgesi (1981)

- Amsterdam Bildirgesi (1994)

- Lizbon II Bildirgesi (1995)

slide9

Bildirgelerdeki Hasta Hakları:

 • Hastanın sağlık hizmetlerine ulaşma hakkı
 • Hastanın ayırım görmeme hakkı
 • Hastanın aydınlatılma hakkı
 • Hastanın mahremiyetine saygı hakkı
 • Hastanın sağlık hizmetlerinde seçim hakkı
 • Hastanın vicdani kanaatlerine saygı hakkı
 • Hastanın tedaviyi ret hakkı
 • Hastanın onuruyla ölme hakkı
slide10

TÜRKİYE’DE

HASTA HAKLARI

slide11

Öğrenim hedefleri:

1. Türkiye'de hasta hakları ile ilgili düzenlemeler

2. 1998 Hasta Hakları Yönetmeliği

3. Yönetmeliğin içerdiği haklar

slide13

Hasta Hakları ile İlgili Hüküm İçeren Bazı Yasal Düzenlemeler:

 • Tababet ve Şuabatı sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun (1928)
 • Umumi Hıfzıssıhha Yasası (1930)
 • Tıbbi Deontoloji Tüzüğü (1960)
 • Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun(1961)
slide15

1998 Hasta Hakları Yönetmeliği

 • Uluslararası bildirgelerle getirilen hasta haklarını içermektedir. (Amsterdam Bildirgesi)
 • Hasta hakları tek bir yasal düzenlemede ele almıştır.
slide16

Yönetmeliğin Yer Verdiği Bazı Hasta Hakları

 • Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme,
 • Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme,
 • Adalete Uygun Olarak Faydalanma,
 • Bilgi İsteme,
 • Mahremiyete Saygı Gösterilmesi,
 • Tedaviyi reddetme ve Durdurma,
slide18

H.H.Y. Madde 4:

“Hasta: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kimseyi”

slide20

H.H.Y. Madde 4:

“Personel:Hizmetin, resmi veya özel sağlıkkurumlarında ve kuruluşlarında veya serbest olarak sunulmasına bakılmaksızın, sağlık hizmetinin verilmesine iştirak eden bütün sağlık meslekleri mensublarını ve sağlık meslekleri mensubu olmasa bile sağlık hizmetinin verilmesine sorumlu olarak iştirak eden kimseleri”

slide22

Öğrenim Hedefleri:

 • Hastanın Bilgilendirilmesi hakkının içeriği
 • Hastanın sağlık kurum ve kuruluşu, alacağı hizmet, personel hakkında bilgi alma hakkının içeriği
 • Hastanın sağlık durumu konusunda bilgi alma hakkının önemi, içeriği ve sınırları

Konularında yasal düzenlemeler çerçevesinde bilgiler

slide23

Hastanın Bilgilendirilme Hakkına:

 • Uluslararası hasta hakları belgelerinde
 • Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatında

yer verilmiştir.

slide24

Hastanın Bilgilendirilme Hakkı:

Hastanın

 • Sağlık hizmeti veren kurum, kuruluş, kişi
 • Bu kurum, kuruluş ve kişilerden ne şekilde yararlanabileceği
 • Hastalığı
 • Kendisine uygulanacak girişimler

hakkında bilgilendirilmesini kapsar.

slide25

Hastanın Sağlık Hizmetlerinden Nasıl Yararlanacağı Konusunda Bilgilendirilmesi:

Sağlık hizmetlerinden:

 • Hangi şartlarla nasıl faydalanacakları konusunda
 • Verilen hizmetlerle ilgili imkanlar konusunda
 • Bilgilendirilmeleri için gerekli önlemler alınmalıdır.(H.H.Y. M. 7)
slide26

Hastanın Personel Hakkında Bilgi Alma Hakkı:

Hasta, kendisine hizmet veren, verecek olan, personel hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

(H.H.Y. M. 9)

slide27

Hastanın Sağlık Durumu ile İlgili Bilgi Alma Hakkı Neleri Kapsar?

 • Sağlık durumu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemler, bunların yarar ve sakıncaları, tedavinin uygulanması ya da uygulanmaması halinde ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda bilgilendirilmelidir.

(H.H.Y. M. 15)

slide28

Sağlık Durumu ile İlgili Bilgilendirilme Hakkı Neden Önemlidir?

 • Hastanın tıbbi girişimden önce onamının alınması girişimin yasallığı için şarttır.
 • Hastadan yasal bir onamın alınması hastanın bilgilendirilmiş olmasına bağlıdır.
 • Hastanın bilgilendirilmiş onamının alınması kendi geleceği ile ilgili karar almasında önemlidir.
slide29

Bilgilendirmenin Kapsamı Hangi Hallerde Daralabilir?

 • Müdahalenin ivediliği,
 • Kapsamlı bilgilendirmenin hastayı olumsuz etkileyeceği hallerde (TDN M.14)
 • Hastanın açık isteği varsa

bilgilendirmenin kapsamı daraltılabilir.

slide30

Bilgilendirmenin Kapsamı Hangi Hallerde Genişletilmelidir?

 • Müdahale sonucunda oluşabilecek risk büyükse
 • Müdahale doğrudan tedavi amacı taşımıyorsa
 • Tıp bilimi ve uygulamasına henüz yerleşmemiş bir girişim söz konusu ise
 • Hastanın açık isteği doğrultusunda

bilgilendirmenin kapsamı genişletilebilir.

slide31

Bilgilendirme Hangi Hallerde Yapılmayabilir:

 • Hasta serbest iradesi ile bilgilendirilmek istemezse
 • Hasta uygulanacak tıbbi girişim konusunda bilgi sahibi ise
 • Acil durumlarda
 • Cerrahi girişimin genişletilmesinin zorunlu olduğu bazı hallerde.
slide32

Bilgilendirmeyi Kim Yapmalıdır?

 • Hastayı sağlık durumu konusunda bilgilendirmek hekimin sorumluluğudur.
 • Müdahale ekip tarafından gerçekleştirilecekse ekibin yöneticisi bilgilendirebilir.
 • Müdahaleye katılan hekimlerden her biri kendi uzmanlık alanı ile ilgili bilgilendirme yapabilir.
slide33

Bilgilendirme Kime Yapılır?

 • Hasta reşit ve ayırtım gücüne sahipse bilgilendirme hastaya yapılır
 • Hasta küçük veya ayırtım gücüne sahip değilse veli veya vasisi bilgilendirilir.
 • Hasta isterse bilgilendirilmek üzere kendisinden başka birini belirleyebilir.

(H.H.Y. M. 15)

slide34

Hastanın Başka bir Hekimden Bilgi alma Hakkı Var mıdır?

“Hastanın tedavisi ile ilgilenen tabip dışında bir başka tabipten de bilgi alabilir”

(H.H.Y. M. 15)

slide35

Bilgilendirme Ne Zaman Yapılmalıdır?

 • Hastanın tıbbi müdahaleye onam vermesinden önce yapılır.
 • Hastaya uygulanacak tedavi yöntemi ya da yöntemlerinden biri ile ilgili karar verebilecek kadar uygun bir zaman tanınmalıdır.
 • Acil durumlarda zaman konusunda sınırlama olabilir.
slide36

Bilgilendirmenin Yazılı Olma Şartı

Var mıdır?

 • T.C. Yasalarına göre aydınlatma yazılı ya da sözlü olarak yapılabilir.
 • Önemli olan hastanın anlayacağı bir aydınlatmanın gerçekleştirilmiş olmasıdır.
 • Bazı hallerde aydınlatmanın yazılı yapılması gerektiği yasalarla belirlenmiştir(Kürtaj, sterilizasyon, organ nakli v.b).
slide38

Öğrenim Hedefleri:

 • Hastanın onamının alınmasının önemi
 • Hastanın onamının alınması için gereken şartlar
 • Bu şartların yasal çerçevesinin belirlenmesi

Konularında bilgiler

slide39

Hastanın Onamının Alınması Neden Önemlidir?

 • Kişinin vücut bütünlüğü bir kişilik hakkıdır.
 • Vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı yasalarla güvence altına alınmıştır.
 • Tıbbi müdahaleler vücut bütünlüğüne müdahalenin istisnalarındandır.
 • Hastanın onamı tıbbi müdahalenin yasallığı için temel şartlarındandır.
slide40

Hastanın Onamının Alınması İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

 • Onamı alınan kişinin onam vermeye yetkin olması
 • Onam verilen müdahalenin hukuka uygun olması
 • Onamı alınacak kişinin bilgilendirilmesi
slide41

Tıbbi Müdahaleye Onam Vermeye Yetkin Olmak Nedir?

Yasalara göre:

- Ayırtım gücü bulunan

- Ergin (Reşit)

- Kısıtlı olmayan

Herkes kendisine gerçekleştirilecek olan tıbbi girişimlere onam verebilir.

slide42

Ayırtım Gücüne Sahip Olmak Ne Demektir?

 • Yaş küçüklüğü
 • Akıl hastalığı
 • Akıl zayıflığı
 • Sarhoşluk

Ya da bunlara benzer nedenlerle akla uygun davranmayan kişilerin dışında kalanların ayırtım gücünün varlığı kabul edilir. (TMK m. 13)

slide43

Reşit Olmak Ne Demektir?

 • T.C. Yasalarına göre kişi 18 yaşını doldurduktan sonra reşit olur(TMK m. 11).
 • Bazı hallerde 18 yaşın altında olsalar da evlenen kişiler reşit sayılır (TMK m. 11).
 • Bazı hallerde 15 yaşını dolduran kişiler kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. (TMK m. 12)
slide44

Kısıtlı Olmamak Ne Demektir?

 • Akıl hastalığı
 • Akıl zayıflığı

Gibi nedenlerle hukuki işlem yapmaya ehliyeti sınırlanmamış olmak gerekir(TMK m. 405).

slide45

Kimler Tıbbi Müdahaleye Yetkili Değildir?

 • Ayırtım gücü bulunmayan kimseler
 • Ayırtım gücü bulunsa bile 18 yaşını doldurmayan kimseler
 • Kısıtlı olan kimseler

Tıbbi girişime onam vermeye yetkin değildir.

slide46

Tıbbi Müdahaleye Onam Veremeyen Kimselerin Yerine Kim Onam Verebilir?

Tıbbi müdahaleye onam vermeye yetkin olmayan hastalara gerçekleştirilecek tıbbi müdahaleler konusunda hastanın veli veya vasilerinin onamının alınması gerekir.

slide47

Onam Verilen Müdahalenin Hukuka Uygun Olması:

 • Verilen onam yasaların izin verdiği tıbbi girişimlerle ilgili olmalıdır.
 • Yasaların izin vermediği girişimler konusunda verilen onam geçersizdir.
slide48

Onamı Alınacak Kişinin Bilgilendirilmesi:

Gerçekleştirilecek girişimler konusunda

bilgilendirilmeden alınan onam geçersizdir.

slide50

Öğrenim Hedefleri:

 • Hastanın özel yaşamına saygı hakkını tanımlamak
 • Hastanın özel yaşamına saygı hakkının kapsamını belirlemek
 • Hastanın özel yaşamına saygı hakkının önemini belirlemek
slide51

Özel yaşama saygı hakkı:

 • Kişilik hakkıdır,
 • Özel yaşama yönelen etkileri engeller,
 • Uluslararası belgeler,sözleşmeler ve ulusal mevzuatlarda güvence altına alınmıştır.
slide52

Bir Hasta Hakkı Olarak Yaşamın Gizliliğine Saygı:

- Hasta sağlık hizmetini almadan önce, hizmeti alırken ve sonrasında kendisi ile ilgili bilgileri paylaşmak durumundadır.

- Hizmetin zorunlu sonucu olarak hasta ile ilgili bilgiler sağlık kurum veya kuruluşunda bulunmaktadır.

- Bilgilerin dışarı verilip verilmemesi konusu hastanın denetiminden çok kurum veya kuruluşun denetimine girmiştir.

slide53

Hastanın özel yaşamına saygı hakkı:

Bu bilgilerin hastanın yaşamına zarar

vermeyecek şekilde korunmasını gerektirir.

slide54

Hastanın Özel Yaşamına Saygının İki Boyutu:

1. Hastaya ait bilgilerin gizli tutulması

- Kayda geçirme ve arşivlemede gizlilik

- Hasta sırrının saklanması

2. Hastanın beden mahremiyetine saygı

slide55

Kayda Geçirme Ve Arşivlemede Bilgilerin Gizliliği:

Hastanın geçmişi,teşhisi, seçilen tedavi yöntemi ve bunun yürütülmesi ile ilgili bilgiler ile hastaya ait bireysel bilgiler arşivlenir:

Bu Bilgiler:

- tedavinin yürütülmesinde önemlidir.

- yargıya yansıyan durumlarda önemlidir.

- hastanın tedavi için başka bir hekim ya da kuruma başvurusunda önemlidir.

slide56

Arşivlenen bilgiler hastanın isteği dışında dışarı verilmemeli ve bunun sağlanması için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

slide57

Hasta Sırrının Saklanması:

Hastanın özel yaşamına saygı çerçevesinde bilgilerin gizliliğinin sağlanmasında diğer önemli unsur

hasta sırrının saklanmasıdır.

slide58

Tarihsel Süreçte Sağlık Hizmetlerinde Sır Saklanması:

 • Hipokrat Andı
 • İmhotep Andı
 • Hintli Hekimin Andı

Hekimin sır saklama yükümlülüğüne yer verir

slide59

Günümüzde Sağlık Hizmetinde Sır Saklama:

 • Yasalarda,
 • Tıp etiği ile ilgili uluslararası bildirgelerde,
 • Hasta hakları ile ilgili uluslararası belgelerde

hastanın sırrının saklanması konusuna önemle değinilmiştir.

slide60

Sır Kavramının Unsurları:

Bir bilginin sır kavramına dahil edilebilmesi için:

 • Bilginin başkaları tarafından bilinmesinin istenmemesi gerekir.
 • Bilginin başkaları tarafından önceden bilinmemesi gerekir.
slide61

Meslek Sırrı Kavramı:

Sağlık hizmetlerinde meslek sırrı kavramı hasta sırrının saklanması açısından önemlidir.

Bir bilginin meslek sırrı olabilmesi için:

 • Sır olma özelliği taşıyan bilgi olması
 • Doğrudan kişiye ait olan bilgi olması
 • Sır olabilecek bilginin mesleğinuygulanması sırasında öğrenilmesi
slide62

Sağlık Hizmetinde Meslek Sırrının Önemi:

 • Kişilik haklarının korunması
 • Sağlık hizmetinin daha iyi sunulabilmesi
 • Sağlık hizmeti sunanlar ile hasta arasındaki güven unsuru
slide63

Hasta Sırrının Öğrenilmesi:

 • Hekim – hasta ilişkisi sürecinde
 • Sağlık hizmetinin sunumu sürecinde
slide64

Hasta Sırrının Saklanması ve Mevzuat

 • Türk Ceza Kanunu (M.198)
 • Tıbbi Deontoloji Tüzüğü (M.4)
 • Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü (M.4)
 • Hasta Hakları Yönetmeliği (M.23)
 • Diğer (Medeni Kanun, Borçlar Kanunu)
slide65

Hastaya Ait Bilgilerin Açıklanabileceği Haller:

 • Hukuka uygunluk halleri (TCK m 49)

- Bir kanun hükmünü yerine getirme

- Yetkili makamın emrini yerine getirme

- Meşru Müdafaa

- Iztırar hali

 • Hastanın Onamı
slide66

Sağlık HizmetindeTanıklıktan Çekinmenin Önemi

Hasta sırrının saklanmasının sağlanmasında güvencelerden biridir.

slide67

Yasalarda Tanıklıktan Çekinme:

 • CMUK (M. 48):

“Müdafiler bu sıfatları ve hekimler ile ebeler sanatları icabınca vakıf oldukları sırlar hakkında tanıklıktan çekinebilirler. Ancak sır sahibi muvafakat ederse tanıklıktan çekinemezler”

slide68

HUMK (245/4)

“Memuriyet ve sanat ve meslekleri itibariyle bir kimsenin sırrını bilenler, şu kadarki, o kimse muvafakat ederse şahadetten imtina edemezler.”

slide69

Bedensel Mahremiyet:

- Hastanın özel yaşamına saygının bir diğer boyutu da hastanın bedensel mahremiyetine saygıdır.

- Muayene, teşhis, tedavi ve hastayla fiziksel teması gerektiren diğer işlemlerin yapılması sırasında uygun bir gizlilik ortamının sağlanması gerekir.

- Muayene sırasında hastanın istemediği kimselerin ortamda bulunmaması gerekir.

slide71

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA DAİR YÖNERGE

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Ekim 2003

slide72

Temel Yaklaşım

Kurum odaklı hizmet sunumundan hasta odaklı hizmet sunumuna geçilmesidir.

Hasta hakları uygulamalarını etkin hale getirmek için yeni kurul ve birimler öngörür.

slide73

Yönergenin Amacı

Sağlık hizmetlerinin sunumu sürecinde insan onurunun güvence altına alınması için, hastaların hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair esas ve usulleri belirlemektir.

slide74

Yönergenin Kapsamı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık tesisleri kapsar.

Öncelikli olarak ele alınan, yataklı tedavi tesisleri ve bu tesislerde oluşturulacak yeni kurul ve birimlerdir.

slide75

Yönergenin Dayanakları

-- Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

-- S.B. Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

-- Hasta Hakları Yönetmeliği

slide76

Öne çıkacak hizmetler

-- Hasta hakları panoları oluşturulması

-- Personelin ve hastaların eğitimi

-- Bilgi ve belge alma hakkı

-- Ameliyat öncesi bilgilendirme

-- Yakınları ile görüşme

-- Hastalara yönelik dinlenme odaları oluşturulmasıSağlık Hizmetleri Temel Kanunu

-- S.B. Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

-- Hasta Hakları Yönetmeliği

slide77

Oluşturulacak Kurul ve Birimler

1. Hasta Hakları Merkez Birimi(Bakanlık)

2. Hasta Hakları Kurulu(Hastane)

3. Hasta Hakları Birimi(Hastane)

slide78

Bakanlık Hasta Hakları Merkez Birimi

-- Hasta hakları ihlallerinin önlenmesi, uygulamaların geliştirilmesi, izlenmesi ve ülke genelinde kontrol edilmesi amacıyla hareket eder.

-- Hasta haklarının uygulanmasına yönelik proje çalışmalarının merkezidir.

slide79

Bakanlık Hasta Hakları Merkez Birimi

-- Bakanlığa bağlı birimler arasında ve diğer bakanlık birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

-- Kurulların ve uygulamanın işlerliğini sağlamak için sağlıklı bir süreç oluşturmak,

-- Bu sürecin gerektirdiği-eğitimden malzemeye kadar- ilgili bütün alt yapıyı düzenlemek Bakanlık Hasta Hakları Birimi sorumluluğundadır.

slide80

Hastane Hasta Hakları Kurulu

Hasta hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla hastanelerde Hasta Hakları Biriminden gelen raporları değerlendirmek, sonuca bağlamak ve uygulamakla yetkili ve sorumlu birim

slide81

Hasta Hakları Kurulu; Kuruluş

-- Hastane toplam kalite uygulamalarından sorumlu başhekim yardımcısı,

-- Hasta Hakları Şikayet Birimi sorumlusu,

-- Şikayet edilen personelin birim sorumlusu,

-- Sosyal hizmet uzmanı veya psikolog,

-- Hasta hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcisi,

-- Varsa hastanın yasal savunucusu,

-- 4688 sayılı kamu sendikaları kanununa göre o kurumda yetki almış sendika temsilcisinden oluşur.

slide82

Hasta Hakları Kurulu; İşlev

-- Hasta hakları ihlallerine ilişkin kendisine ulaşan başvuruları incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

-- Hastanede hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için başhekime önerilerde bulunmak.

slide83

Hasta Hakları Kurulu; İşleyiş

-- Hastane Hasta Hakları Birimine gelen şikayetler, kurul üyelerine dağıtılır,

-- Şikayet edilen personelden bilgi istenir,

-- Personel 2 gün içerisinde kurula cevap verir.

slide84

Hasta Hakları Kurulu; İşleyiş

-- Konuyla ilgili tarafların dışındaki kişilerin görüşleri gerekirse kurul başkanının görevlendireceği bir kişi tarafından alınır. Alınan bu görüşler 1 gün içerisinde kurul üyelerine tekrar dağıtılır.

-- Verilen karar hasta hakları birim sorumlusu tarafından hastaya iletilir. Daha sonraki yasal süreç ve yapabilecekleri hakkında bilgi ayrıca verilir.

slide85

UYGULAMANIN TEMELİ; Hastane Hasta Hakları Birimleri

Tüm hasta hakları uygulamalarında ve başvuruların değerlendirilmesinde ilk basamak olan ve sürecin yerel düzeyde sağlıklı işlemesini sağlayacak olan Hastane Hasta Hakları Birimleri sistemin temelidir. Bu nedenle birimin fiziki şartlarından, çalışanlarının eğitimine kadar bütün koşulları, uygulamaya yönelik standartlarda düşünülmektedir.

slide86

Hasta Hakları Birimi; Kuruluş

-- Kolay ulaşılabilir yerlerde,

-- Hastanın korkmasına, çekinmesine yol açmayacak, idari fonksiyonu bulunmayan tercihen fakülte yüksek okul mezunu meslek elemanlarından (sosyal hizmet uzmanı, psikolog, halkla ilişkiler uzmanı ve bu konularda görev alabilecek nitelikli diğer personel) oluşturulacak,

-- Hem görevli personelin rahat çalışmasına hem de hastaların rahat etmelerine imkan verecek teknik şartlar yaratılacaktır.

slide87

Hasta Hakları Birimi Çalışanları

-- Hasta hakları birim sorumlusu

-- Hasta hakları birimi memuru

-- Hasta hakları birimi personeli

slide88

Hasta Hakları Birim Sorumlusu;Görevler

-- Başta psikiyatri hastaları ve özürlüler olmak üzere tüm hastaların savunuculuğunu yapmak,

-- Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmak,

-- Birimlere ulaşan şikayetleri belirtilen süre içerisinde incelemek ve buna dayanarak Şikayet Bildirim Formu doldurmak

-- Hasta hakları merkez birimi tarafından hazırlanan anketlerin uygulatılmasını sağlamak,

slide89

Hasta Hakları Birim Sorumlusu;Görevler

-- Hasta hakları ihlali nedeniyle başvuran hasta yada yakını ile ilk görüşmeyi yapmak,

-- Şikayetle ilgili bilgileri tam ve doğru olarak almak,

slide90

Hasta Hakları Birim Sorumlusu;Görevler

-- Hasta hakları uygulamalarının yerel düzeyde sağlıklı işlemesini sağlamak,

-- Sürecin nasıl işleyeceği konusunda şikayet sahibine bilgi vermek,

-- Sonuç hakkında ilgiliye bilgi vermek. Sonraki aşamalar hakkında açıklamalarda bulunmak,

-- Hasta hakları eğitim çalışmalarına yardım etmek.

slide91

Hasta Hakları Birim Memuru

-- Sağlık kurumlarında hasta hakları ihlallerinin bildirilmesi amacıyla oluşturulacak ücretsiz iletişim araçlarının (telefon, faks, internet bağlantısı olan bilgisayar) çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak,

-- Aylık olarak çalışmalarını hasta hakları merkez birimine rapor etmek,

slide92

Hasta Hakları Birim Memuru

-- Şikayet Bildirim Formunu bir sonraki kademeye göndermek, sonucu takip etmek ayrıca formu elektronik ortama aktarmak,

-- Hastane hizmetleri konusunda yapılan şikayetleri konularına göre sınıflayarak hastane yönetimine sunmak.

-- Hasta hakları uygulamalarına ilişkin bilgileri rapor etmek

slide93

Hasta Hakları Birim Personeli

-- Birim sorumlusunun verdiği görevleri yerine getirmek,

-- Gerektiğinde ve görev verildiğinde hastalara refakat etmek yol göstermek.

slide94

Hasta Hakları UygulamalarıİÇ AKIŞ ŞEMASI

Hastane hasta hakları birimi şikayeti alır ↓

Şikayet formu doldurulur

Çok acil bir durum varsa çözülmesi yolunda hastane idaresi bilgilendirilir

Şikayete maruz kalan hastane çalışanından bilgi istenir. Çalışan 2 gün içinde cevap vermek zorundadır.

slide95

Hasta Hakları Uygulamaları İÇ AKIŞ ŞEMASI

Taraflar dışında bilgi alınması gereken kişiler varsa onlardan da bilgi istenir

Alınan tüm bilgiler ve belgeler hastane hasta hakları kuruluna dosya oluşturularak dağıtılır

Kurul haftada bir toplanarak (kurulun kendisinin belirleyeceği gün ve saat ) dosyaları değerlendirir oy çokluğu ile karar verir (şikayet sonrası 11 gün içinde)

slide96

Hasta Hakları Uygulamaları İÇ AKIŞ ŞEMASI

Karar hasta hakları birimine bildirilir. Hasta hakları birimi raporları arşivler.

Sonuçtan taraflar haberdar edilir. Şikayette bulunan kişi ile hastane çalışanına sonuçlar bildirilir.

Alınan karardan hastane idaresi haberdar edilir.

15 g n i inde
PERSONELE

- kurulun kararı,

- personel kusurlu bulunmuşsa idari ve adli takibat için üst yazı ile dosya başhekimliğe iletilir,

- İdare gerekirse 657 sayılı kanuna göre idari ve adli takibat yapar

15 gün içinde !

HASTAYA;

- karar hakkında bilgi,

- bu aşamadan sonra yapması gerekenler,

- sonraki süreci takip etmesini kolaylaştırıcı irtibat ve kayıt numarası,

- tüm bunlar şifahi bilgi ve resmi evrakla hasta sahibine bilgi olarak verilir.

slide98

HER İKİ AYDA BİR!

Hasta Hakları Şikayet Birimlerine ulaşan tüm hasta hakları şikayetleri iki ayda bir Hasta HaklarıMerkez Birimine elektronik ortamda ve yazılı formlarla ulaştırılacaktır.

slide99

Yönerge; Ortak Hükümler

-- Hasta Hakları Panolarının Oluşturulması

-- Eğitim Çalışmaları

-- Belge Alma Hakkı

-- Yaptırım

-- Bilgi Verme

-- Hastanın Tıbbi Müdahale Öncesi Bilgilendirilmesi ve Onayının Alınması

-- Araştırma ve Tez Çalışmalarına Katılma

-- Yakınları ile görüşme

-- Sorumluluk

-- Kimlik Takma

-- Dinlenme Odaları

slide100

Hasta Hakları Panolarını

Oluşturulması

Sağlık tesislerinde hasta haklarına ilişkin uygulamaları duyurmak üzere hastalar tarafından kolaylıkla görülebilen yerlerde, yatan hasta katlarında panolar oluşturulacaktır.

Ayrıca hastaların kolaylıkla ulaşabilecekleri, temin edebilecekleri şekilde hasta haklarına ilişkin kitapçık, eğitici broşürler, afişler vb. bulundurulacaktır.

slide101

Eğitim Çalışmaları

Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için her kademedeki sağlık personelinin ve toplumun sürekli eğitimleri, ilgili bütün kurumların işbirliği ile gerçekleştirilir.

slide102

Belge Alma Hakkı

Hastanın kendisiyle ilgili her türlü kayıt ve belgeyi edinme hakkı vardır.

-- Çoğaltma olanağı olan belgeleri kopya maliyetini ödemek kaydıyla,

-- Çoğaltma olanağı olmayan belgeleri(röntgen, MR vb) hizmet sunumunun her ne sebeple olursa olsun sona ermesiyle birlikte hizmeti alanın talebi ile imza karşılığı teslim edilir.

slide103

Belge Alma Hakkı

Belgelerin hastanın doğrudan yararı dışındaki bir amaçla kullanımı ancak hastanın doğrudan ya da dolaylı zararı söz konusu olmadığı koşullarda kişinin rızasıyla söz konusu olabilir.

slide104

Yönerge; Yaptırım

Hasta hakları ihlali nedeniyle hastane hasta hakları kurulu tarafından kusurlu bulunan ve başhekimliğe bildirilen personel hakkında ilgili mevzuata göre başhekim tarafından işlem yapılır.

slide105

Yönerge; Yaptırım

Kusurlu bulunan personelinin performans değerlendirme puanı Sağlık Bakanlığı’na bağlı Döner Sermayeli Kurum veKuruluşlarda Performansa Göre Ek Ödeme Dağıtımında Uyulacak Esaslar Hakkında Yönerge’ ye göre hak ettiği ek ödeme payından %10 düşürülerek ödenmesi yoluna gidilecektir. Ek ödemenin düşürülmesi sadece kararın personele bildirildiği dönemi kapsar.

slide106

Bilgi Verme

Hizmet sunumu sırasında meydana gelebilecek her türlü aksama ve gecikme durumunda ilgili sağlık personeli tarafından gerekli açıklama yapılır. Açıklamada sorunun ne olduğu, hastaların ne yapmaları gerektiği, randevu durumları, nasıl bilgi alabilecekleri aktarılarak hasta tam olarak bilgilendirilir. Bu bilgilendirmenin yeterli olmadığı durumda hasta Şikayet birimine yönlendirilir.

slide107

Hastanın Tıbbi Müdahale Öncesi Bilgilendirilmesi ve Onayının Alınması

Hastalara herhangi bir tıbbi müdahale öncesinde ilgili sağlık personeli tarafından tıbbi müdahale hakkında (süresi, komplikasyonların neler olabileceği, müdahale sonrasında hastanın yaşayabilecekleri vb.) anlaşılır ifadelerle açıklanır ve onayı alınır.

slide108

Araştırma ve Tez Çalışmalarına Katılma

Araştırma ve tez kapsamına alınacak hastalara mutlaka konuyla ilgili bilgi verilir ve eğer gönüllü iseler katılabilecekleri belirtilir.

slide109

Yakınları ile görüşme

Terminal dönemde yada ihtiyaç duyduğu anda hastanın yakınlarıyla birlikte olma, rahat iletişim kurabilme, sağlık ekibinden yardım isteme hakkı-tıbbi zorunluluklar hariç- vardır.

slide110

Sorumluluk

Sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetlerine ulaşma ve kullanma hakkının engellenmesi durumunda sorumlu, kuruluş veya kurumun başhekimidir.

slide111

Kimlik Takma

Sağlık hizmeti veren tüm sağlık personeli, hizmet ilişkisi içinde bulundukları herkesin görebileceği şekilde ad, görev ve unvanlarını içeren bir kimlik tanıtma belgesini iş sırasında kullandıkları giysi üzerine yakmakla yükümlüdürler.

slide112

Dinlenme Odaları

Sağlık hizmetinden yararlanma sırasında hastaların ve yakınlarının beklemeleri gerekiyorsa mutlaka uygun ve rahat edebilecekleri şekilde dinlenme odaları oluşturulur.

hasta hekim hastane li kisi
Günümüz

ileri teknoloji

sofistike

modern hastaneler

Hasta – Hekim/Hastane İlişkisi

Hipokrat

yüzyüze

kutsal

büyüsel

slide115

Hasta – Hekim/Hastane İlişkisi

Hekim/Hastane Hasta

Otoriter Güçsüz

Eşitsiz ve Riskli İlişki!

slide116

Hasta – Hekim/Hastane İlişkisi

Hastanın korunması ve desteklenmesi açısından

HASTA HAKLARI

slide118

Homeostazis

İnsan biyo-psiko sosyal bir bütündür. Tüm

boyutlar arasında dengenin olması için çalışır.

slide119

Hastalık Karşısında Duygulanım

 • Yetersizlik duygusu
 • Değersizlik-işe yaramama duygusu
 • Gelecek kaygıları (hiçbirşey eskisi gibi olmayacak!)
 • Belirsizliğin verdiği tedirginlik
slide120

Hastalık Karşısında Duygulanım

 • Sosyal izolasyon
 • Öfke
 • Regresyon(çocukça davranışlar)
 • Cinsel çekiciliğini kaybetmiş olma düşüncesi
 • Anksiyete
slide121

Hastalık Karşısında Duygulanım

 • Cezalandırılma duygusu(neden ben?)
 • Korku
 • Kısıtlanmışlık hissi
 • Hayatın anlamsız olduğu düşüncesi(depresyon!)
slide122

Hastalığa Tepkiler

 • İnkar
 • Umursamama, hastalığın ciddiyetiyle yüzleşmeme (bana bir şey olmaz)
 • Kadercilik
 • Mücadele etme
 • Depresyon
 • Tedaviyi reddetme
 • Kabullenme - savaşma
slide123

Stres yaratan durumla “duyguya yönelen” (palyatif) dengeleme çabası

Sorunu çözümlemeye yarayan dengeleme çalışmaları

slide124

(palyatif) dengeleme çabası

 • Durumun kendiliğinden çözüleceğini ümit etme
 • Yarına ümit bağlama
 • Dua etme, tanrıya sığınma
 • Yalnız kalmayı isteme
 • Ağlama, çaresizlik, depresif duygular yaşama
 • Uyuyup uyanınca herşeyin düzeleceğini hayal etme
slide125

(palyatif) dengeleme çabası

 • Durumu yok sayma
 • Bağırma, beddua etme gibi davranışlarla öfke tepkisi ortaya koyma
  • Gerginliği bir objeye ya da bir başka kişiye yöneltme
  • Daha kötüsü de olabilirdi diyerek şükretme ya da gülüp geçmeye çalışma
  • Olabilecek en kötü sonuçlara kendini hazırlamaya çalışmak
  • Diğer insanları suçlamak
slide126

Sorunu çözümlemeye yarayan dengeleme çalışmaları

 • Durum üzerinde kontrol kurmaya çalışma
 • Durumu daha iyi ele alınabilir hale getirme
 • Durumu tarafsız olarak ele alma
 • Tarafsız birinin görüşüne başvurma
 • Tüm çözüm yollarını deneme
 • Çözülemediği durumda durumu olduğu gibi kabul etme
slide127

Hasta yararına iletişimi geliştiren, yaygın olarak kullanılan 9 iletişim tekniği

 • Araştırma
 • Açıklaştırma
 • Yansıtma
 • Odaklaşma (yoğunlaşma)
 • Bilgi verme
 • Onaylama
 • Değerlendirme
 • Özetleme
 • Sessizliği kullanma
slide128

Hasta yararına iletişim kurmayı engelleyenler

 • İş yoğunluğu
 • İletişim konusunda yeterince bilgilenmemiş olması
 • Düzeni koruma gereksinimi
 • Sistemin işleyişindeki sorunlar
slide129

Hasta yararına iletişim kurmayı engelleyenler

 • Terapotik iletişimin ( her zaman gözlenemeyen ) yararlarına inanmamak
 • Kullanılan iletişim teknikleri, problem çözme becerilerinde yetersizlik
 • İfadelendirme şekli
 • Yaşanan duygular
 • İletişime zarar veren davranışlar
slide130

İletişime zarar veren davranışlar

 • Güçlü, üstün olma çabası, baskılama-onun yerine karar verme
 • Karşıdaki kişiyi kendine bağımlı hale getirme
 • Kendine uymayan görüşü kınama-yargılama
 • Kişinin davranışına değil kimliğine göre eleştiri yapma
 • Hastaya acıma-çaresizlik yaşama
slide132

Yakın zamanda yapılan araştırmalar insanların hissettikleri gibi davranmaktan çok davrandıkları gibi hissettiklerini göstermiştir!

slide134

Çevrede olumlu izlenim yaratacak beden dili özellikleri

 • Göz ilişkisi
 • Yüz ifadesi
 • Baş hareketleri
 • Jestler
 • Beden duruşu
slide135

Çevrede olumlu izlenim yaratacak beden dili özellikleri

 • Yakınlık
 • Yöneliş
 • Bedensel temas
 • Dış görünüş
 • Konuşmanın sözel özellikleri
slide136

Sık Sorulan Sorular!

ZATEN O HASTA NORMAL DEĞİL!

DOKTOR HAKLARI OFİSİ YOK MU?

BURASI SSK HASTANESİ Mİ?

ÖN TANI; NEVROTİK HASTA