yer fabr ka d zenleme stratej ler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İŞ YERİ (FABRİKA) DÜZENLEME STRATEJİLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
İŞ YERİ (FABRİKA) DÜZENLEME STRATEJİLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

İŞ YERİ (FABRİKA) DÜZENLEME STRATEJİLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 584 Views
 • Uploaded on

İŞ YERİ (FABRİKA) DÜZENLEME STRATEJİLERİ. Yard.Doç.Dr. Bersam BOLAT. 1. İş Yeri Düzenlemenin Stratejik Önemi 2. Düzenleme Türleri 3. Montaj Hattı Dengeleme 4. Ofis Düzenleme.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

İŞ YERİ (FABRİKA) DÜZENLEME STRATEJİLERİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 yeri d zenlemenin stratejik nemi 2 d zenleme t rleri 3 montaj hatt dengeleme 4 ofis d zenleme
1. İş Yeri Düzenlemenin Stratejik Önemi2. Düzenleme Türleri3. Montaj Hattı Dengeleme4. Ofis Düzenleme
slide3
Üretim araçlarının, iş istasyonlarının , yardımcı tesislerin ve; taşıma, depolama, kalite kontrolü gibi üretimle ilgili faaliyetlerin fiziksel konum açısından bir bütün olarak koordinasyonuna Fabrika Düzenlemedenir.
 • Bu tanım, bürolar gibi hizmet üretiminin yapıldığı yerleri kapsaması halinde İş Yeri Düzenleme olarak geçmektedir.
slide4
Bir işletmedeki bölümlerin, bölümler içerisinde yer alan iş gruplarının, iş istasyonlarının, makinelerin ve stok bulundurma noktalarının yer belirleme süreciİş Yeri Düzenleme olarak tanımlanmaktadır.
slide6
Mesafe ve maliyet azalması.
 • Malzeme ve insan hareketlerinin basitleşmesi, kolaylaşması ve rahat kontrol edilebilmesi.
 • Birikimlerin ve gecikmelerin minimizasyonu.
 • Mekan, tesisler ve işgücünden azami yararlanma
 • Çalışma hayatının kalitesini arttırma
slide8
Planlar, bir kuruluş içerisindeki ekonomik faaliyet merkezlerinin fiziksel düzenlemesiyle ilgili kararlardan oluşur.
 • Ekonomik faaliyet merkezi: Kuruluş içerisinde yer (alan) gerektiren her şey olabilir. Bireyler ya da gruplar, banka veznesi, makine, iş istasyonu, fonksiyonel birim, merdiven, kafeterya, depolama alanı v.b.
plan yapma gerekleri
Plan Yapma Gerekleri;
 • Mevcut bölümlerin genişletilmesi veya azaltılması
 • Bir bölümün başka bir yere taşınması
 • Yeni bir bölümün eklenmesi ya da mevcut bir bölümün kaldırılması
 • Mevcut donanımın değiştirilmesi ya da yeni donanımın yerleştirilmesi
cevaplanmas gereken sorular
Cevaplanması gereken sorular...
 • Hangi merkezler iş yeri düzenleme planı içerisine dahil edilecek?
 • Her merkez için ne kadar yer ve kapasite gerekmektedir?
 • Merkezler ne şekilde yerleştirilecektir? Biçim nasıl olacaktır?
slide11
4. Merkezler birbirlerine göre nasıl yerleştirilecektir? Bu yerleştirme iki türlü olabilir:
 • Merkezler birbirleriyle ilişkili olacak şekilde yakın biçimde yerleştirilebilir.
 • Bina içerisinde ayrı bir bölüme/yere sahip (diğer merkezlerden ayrı) olacak şekilde yerleştirilebilir.
slide13
İş yeri düzenleme türlerini etkileyen faktörler:
 • Proses
 • iş akışı
 • mamül cinsi
 • mamül büyüklüğü, miktarı
 • Bunun için belirli formüller yoktur. Her problemin kendi özelliklerine göre en uygun yerleştirme düzeni bulunabilir.
slide15
Benzer donanım veya fonksiyonlara sahip makineler bir araya toplanır.
 • Belli işler için malzemeler ayni proses bölümünden bir kaç kere geçebilir.
 • Çok çeşitli mamuller küçük miktarlarda üretilirler.
 • Örneğin; tornalama, taşlama, pres, boya v.b. İşlemler için ayrı bölümler ayrılır.
slide16

Saw

Saw

Saw

Grinder

Grinder

Heat Treat

Lathe

Lathe

Lathe

Press

Press

Press

b l mler aras ak y ntemi
Bölümler Arası Akış Yöntemi
 • Prosese göre düzenlemede en genel yöntem; bölümleri (departmanları), aralarında malzeme taşıma maliyetlerini minimize edecek şekilde düzenlemektir. Böyle bir problemi çözmek için gerekli girdiler;
 • Bölümler arası iş akışının durumu (yük miktarı ve/veya hareket sayısı)
 • Bölümler arası taşımanın ne şekilde olduğu
 • Bir bölümden diğerine parça başına taşıma maliyeti. Taşıma maliyeti bölümler arası uzaklığın bir fonksiyonu olabilir.

Bu verileri kullanarak ulaşmak istediğimiz durum; her bölüm için; bölüm içi taşıma, akış ve maliyet yönünden “en iyi” yerleşim.

slide21
n n
 • Toplam Minimum Maliyet: ∑ ∑Xij Cij

i=1 j=1

n: Toplam bölüm sayısı

i, j: Tek başına birer bölüm

Xij:: i bölümünden j bölümüne taşınan yük miktarı

Cij: i bölümü ile j bölümü arasındaki bir birim yükü taşıma maliyeti

 • Örneğin; İki ayrı bölüm karşılaştırılır ve iş yeri düzenleme yönünden toplam maliyetlerde azalma gösteren tercih edilir. Toplam maliyetlerde bir azalma saptanmayana kadar tekrarlanan biçimde iki bölümün karşılaştırılması yapılır.
 • Optimal çözümü garanti etmez.
slide23

Bitişik Depa arası taşıma maliyeti: $1

Ayrık Dep arası taşıma maliyeti: $2

Toplam Maliyet: $570

craft computerized layout techniques y ntemi
CRAFT (Computerized Layout Techniques) Yöntemi:
 • Bir bilgisayar programıdır. Sezgisel yaklaşımla değerlendirme yapar.
 • Çok fazla bölümü olan iş yerlerinde yerleşim problemi bu tip bilgisayar programlarıyla çözülebilir (40 bölüme kadar yerleşim düzenlemesi yapabilir).
 • Taşımaların Fork-lift gibi taşıma sistemleri ile yapıldığını varsayar.
slide28
Donanım (Tezgah, makine ve işçi v.b.) ve bölümler, belli bir mamul hattına göre yerleştirilir.
 • Tezgahların konumları, mamulün oluşması için uygulanan işlemlerin sırasına göre saptanır.
 • Geri dönüşleri engellemek amacıyla birden fazla aynı amaçlı donanım kullanılabilir.
 • Doğrusal malzeme akışı vardır.
 • Her işlemin tamamlanma süresi farklıdır. Üretim hızı, yani hattın sonundan çıkan mamul sayısı en yavaş işlem süresine bağlıdır.
 • Büyük miktarlarda ve az çeşit mamul üretimi için uygundur. Örneğin, televizyon montaj hattı
slide29

A

B

C

Raw Material

Stock

Carving

Surface Cleaning

Rolling

Pre-Heat Treatment

HeatTreatment

Skin pass

Pipe Production

MARKET

1

2

3

4

5

6

7

slide30
Montaj hattı mamule göre yerleştirmenin özel bir halidir.
 • Montaj hatlarında işlem sayıları çok fazla ve üretim hızı yüksektir.
 • Bu nedenle iş istasyonlarının işlem zamanları arasındaki farklarının en düşük düzeyde olması istenir.
slide35
Üretim hızı; yani hattın sonundan çıkan mamül sayısı, en yavaş işlem süresine bağlıdır:

İşlem süresi; biri 2, diğeri 5 dak. olan iki işlemden oluşan bir üretim hattında,

Saatte üretilen mamül sayısı: 60/5= 12 adet

Diğer istasyonun çalışma süresi: 12*2=24 dak.

Diğer istasyonun boş kalma süresi: 60-24= 36 dak.

assembly lines balancing concepts

Station 1

Station 2

Station 3

Minutes per Unit (cycle time)

6

7

3

Assembly Lines Balancing Concepts
slide37
Örneğin, yüzlerce işlemin bulunduğu bir otomobil montaj hattında işlem sürelerinin farklılıklarından dolayı doğacak kayıpların büyüklüğü aşikardır.
 • Bu farkların giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalara üretim hattı dengeleme denir. Mamule göre düzenleme yaklaşımında kullanılan temel kriter dengelemedir
retim hatt dengeleme
Üretim hattı dengeleme
 • Eğer bir üretim hattındaki tüm istasyonların birim zamandaki üretim miktarları eşit ise üretim hattı dengededir demektir.
 • Gerçek hayatta bir atölyede tam dengeye ulaşılması imkansızdır. İdeal olanı kapasite farklılıklarının minimize edilmesidir.
 • Çok basit ve az makineden oluşan bir istasyonda dengeleme problemi oldukça basittir.
slide39
Örneğin, “çevrim zamanları” herbiri sırasıyla 3, 2 ve 4 dak olan üç işlemli bir proseste istasyonların dengelenmesi için birim zamandaki üretimlerin en küçük ortak katını (EKOK) bulmak yeterlidir.
 • Makina 60/ 3= 20 br.
 • Makina 60/ 2= 30 br.
 • Makina 60/ 4= 15 br.

EKOK: 60 br. Buna göre kapasiteler sırası ile 3, 2, 4 katı arttırmak yeterlidir. Ancak işlem sayılarının fazla ve sürelerin kesirli olması halinde bu şekilde hesaplamak olanaksızdır. Ayrıca gerçek hayata kapasiteler sınırlıdır.

malat evrim zaman cycle time
İmalat Çevrim Zamanı (Cycle Time):
 • Bir parçanın atölyeye iş emrinin bırakılmasından, son müşteri için sevkıyatına kadar olan tüm zamanı içeren bir çevrim süresidir. Bir birimi üretme zamanı
 • Kuyruk zamanı (Waiting in a Queue): Operasyonun başlaması için beklenen süre
 • Hazırlık zamanı (Set up time): Makinenin belirli bir parti miktarı için operasyona hazırlanma süresidir.
 • Koşum zamanı (Run time): Bir parti miktarını üretmek üzere makine üzerinde harcanan zaman.
 • Bekleme ve taşıma zamanı: Operasyon tamamlanmasıyla belli bir zaman taşıma için bekledikten sonra parti miktarının taşıma sistemine dahil edilmesi.
s n rl kapasiteli dengeleme problemi
Sınırlı kapasiteli dengeleme problemi:
 • Montaj hattı dengelemesi, montaj hattındaki kısıtlara uyarak, bir veya daha fazla amacı eniyileyecek şeklide, çeşitli işlerin istasyonlara atanması problemidir.
 • Bu tipbir problemde amaç, işlemleri uygun bir şekilde gruplandırarak boş zaman kayıplarını azaltmaktır.
slide42
İşlemler arasındaki öncelik ilişkilerine göre akış diyagramı (öncelik diyagramı) çizilir.
 • Sistemden beklenen üretim miktarına göre bir birimi üretmek için gerekli çevrim zamanı hesaplanır.
 • Optimal grup sayısı belirlendikten sonra işlemler gruplandırılır.
 • Tüm işler minimum sayıda iş istasyonuna atanır.
s n rl kapasiteli dengeleme problemi i
Sınırlı kapasiteli dengeleme problemi-I

İşlemİşlem süresi(ti)Önceki işlem

A 0,25 dak -

B 0,42 A

C 0,21 A

D 0,23 A

E 0,24 B,C

F 0,44 D,E

G 0,41 F

slide44
Örneğin günlük istenen üretim miktarı 1000 br olsun.

Çevrim Zamanı= Üretim Zamanı/ İstenen üretim

= 8*60/1000: 0,48 dak/ adet.

Diğer taraftan prosesin bir adet üretmesi için gerekli toplam zaman

t= ∑ ti= 2,20 dak.

Sistemdeki her iş istasyonu bir ünite için en fazla 0,48 dak harcayabilir. Dolayısı ile iş istasyonu sayısı:

N= ∑ ti/ tc= 2,20/ 0,48= 4,58 ≈5 istasyon

(A-C) (B) (D-E) (F) (G)

slide45
Sistemdeki işlemler beş istasyonda gruplandırıldığı takdirde, gerçek işlem zamanı ile gruplama sonucu belirlenen zaman arasındaki fark nedeniyle bir verim kaybı meydana gelir. Bu takdirde sistem verimliliği için;

Sistem verimliliği (ρ)= (Toplam gerçek zaman)/

(İstasyon say.*Çevr. Zamanı)

ρ= ∑ ti/ N* tc = 2,20/ 5*0,48= 0,9166 ≈0,92

Sistemin verim kaybı: 1-0,92: % 8

slide46
İstasyon sayısı arttıkça verim düşebilir. Örneğin, istasyon sayısının 6 old. düşünelim:

ρ= ∑ ti/ N* tc = 2,20/ 6*0,48 ≈ 0,76

problem ii
PROBLEM II
 • You’ve just been assigned the job a setting up an electric fan assembly line with the following tasks:
ncelik diyagram
Öncelik Diyagramı

İŞÖNCELİK

İŞÖNCELİK

A --

E D

B A

F E

C --

G B

D A, C

H E, G

A

B

G

H

C

D

E

F

ncel k d yagrami

2

1

1

1.4

A

B

G

H

C

D

E

F

3.25

1.2

.5

1

ÖNCELİK DİYAGRAMI

Task C is the cycle time of the line and therefore, the maximum rate of production.

slide50
Question: Suppose we want to assemble 100 fans per day. What would our cycle time have to be?

Answer:

slide52

Task

Followers

Time (Mins)

A

6

2

2

1

1

C

4

3.25

1.4

A

B

G

D

3

1.2

H

B

2

1

E

2

0.5

C

D

E

F

F

1

1

3.25

1.2

.5

1

G

1

1

H

0

1.4

Station 1

Station 2

Station 3

D (4.2-1.2)=3

E (3-.5)=2.5

F (2.5-1)=1.5

H (1.5-1.4)=.1

Idle = .1

A (4.2-2=2.2)

B (2.2-1=1.2)

G (1.2-1= .2)

Idle= .2

C (4.2-3.25)=.95

Idle = .95

slide54
Prosese ve mamüle göre düzenleme şekillerinin karşılaştırılması:

MamülProses

1.Tanım: Faaliyetlerin ardışık sıralanması Faaliyetlerin gruplandırılması

2.Proses türü: Sürekli, kütle üretim Kesikli, atölye tipi üretim

3.Ürün: Standart, stoka üretim Çeşitli, siparişe göre üretim

4.Talep: Kararlı, sabit Değişken

5.Hacim: Yüksek Düşük

6.Teçhizat: Özel amaçlı Çok amaçlı

7. İşçiler: Sınırlı beceri Kalifiye, çok özellikli

8. Stok: Düşük PİS, yüksek BMS Yüksek PİS, düşük BMS

9. Depo yeri: Küçük alan Büyük alan

10. Malz. taşıma: Sabit rota (konveyor) Değişken rota (forklift)

slide55
Mamül Proses

11.Koridor: Dar Geniş

12. Çizelgeleme: Kısmi dengelemeDinamik

13. Yerleş. Karar. krit: Hat dengelemeMakine yerleş.

14. Amaç: Her istasyonda iş miktarını Malz. Taş.mal.

eşitleme minimizasyonu

15. Avantajları: Verimlilik Esneklik

slide57
Bu türlü yerleşim düzeninde üretim donanımı (İşçiler, makinalar v.b.) sabit konumda bulunan ürüne doğru hareket eder.
 • Böyle bir yerleştirme düzeni gerektiren mamüle örnek olarak gemi, uçak ve çeşitli inşaatlar verilebilir.
slide59
Hücresel düzenleme, aslında prosese göre yerleştirmenin özel bir şeklidir ve grup teknolojisinden yararlanılır.
 • Belli bir proses yapılandırmasına göre, benzer ürünlerin imalatını amaçlayan bir yapıdır.
slide60
Grup teknolojisi yöntemi ile, benzer işlemlerden geçen parçalar saptanır ve gruplandırılır. Böylelikle çeşitli parça aileleri meydana gelir.
 • Bir hücre içerisinde bir parça ailesine ait parçalar da üretilebilir. Tek bir üründe üretilebilir.
slide62
Hücresel düzenlemenin yararları;
 • Proses içi ve bitmiş mamül envanterinin az tutulmasınısağlar. Çünkü hücreler, makinden makineye olan iş akışı dengelenecek şekilde düzenlenmektedir.
 • Makineler birbirlerine yakın şekilde yerleştirilmesinden dolayı malzeme taşınması oldukça kolaydır.
 • İşçilik maliyeti daha aza indirgenebilir.
 • Üretim hazırlık sürelerinde kısalma sağlanır.
 • Kalite artar. Hücre içerisindeki işçiler ürünlerle birebir ilgilenmelerinden dolayı ürün kalitesinden de sorumlu olurlar.
slide65
Ofis düzenlemesiyle bir fabrikanın düzenlenmesindeki temel fark, fabrika içerisinde iş akışının; ofis içerisinde ise bilgi akışının düzgün olmasının amaçlanmasıdır.
 • Ofis düzenlenmesinde hedef, metrekare başına net karın maksimizasyonudur.
slide66
Ofis ya da bir hizmet yeri düzenlenmesinde önemli noktalar;
 • Hoşa giden çevre
 • Bölümlerin öncelikli ilişkileri
 • Mekana uygun düzenleme ve işlevsellik
 • İşaretler, simgeler ve düzenekler (tasarım)
l k d yagrami yakinlik dereceler

Value

Closeness

Line

code

Numerical

weights

A

Absolutely necessary

16

E

Especially important

8

I

Important

4

O

Ordinary closeness OK

2

U

Unimportant

0

X

Undesirable

80

İLİŞKİ DİYAGRAMI (YAKINLIK DERECELERİ)
slide68

1

3

E

U

4

I

U

2

5

A

Departmanlar arası çizgilerin sayıları işlem düzeylerini göstermektedir.

lk ve son yerle m plani

2

3

5

2

4

20 ft

5

1

4

3

1

50 ft

Initial Layout

Ignoring space and

building constraints

Final Layout

Adjusted by square

footage and building

size

İLK VE SON YERLEŞİM PLANI