ovr ni postupak l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OVRŠNI POSTUPAK PowerPoint Presentation
Download Presentation
OVRŠNI POSTUPAK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

OVRŠNI POSTUPAK - PowerPoint PPT Presentation


 • 712 Views
 • Uploaded on

OVRŠNI POSTUPAK. UDRUGA KORPORATIVNIH PRAVNIKA Zagreb, 26. studeni 2008. PREDAVAČ NADA NEKIĆ PLEVKO SUDAC . OVRŠNI ZAKON. NN 57/96. NN 29/99. NN 42/00. NN 173/03. NN 194/03. NN 151/04. NN 88/05. NN 121/05. NN 67/08. STUPIO NA SNAGU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OVRŠNI POSTUPAK


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ovr ni postupak

OVRŠNI POSTUPAK

UDRUGA KORPORATIVNIH PRAVNIKA

Zagreb, 26. studeni 2008.

PREDAVAČ

NADA NEKIĆ PLEVKO

SUDAC

ovr ni zakon
OVRŠNI ZAKON
 • NN 57/96.
 • NN 29/99.
 • NN 42/00.
 • NN 173/03.
 • NN 194/03.
 • NN 151/04.
 • NN 88/05.
 • NN 121/05.
 • NN 67/08. STUPIO NA SNAGU

DANA 17. LIPNJA 2008.

sadr aj zakona
SADRŽAJ ZAKONA
 • POSTUPAK PO KOJEM SUDOVI I JAVNI BILJEŽNICI PROVODE PRISILNO OSTVARENJE TRAŽBINA NA TEMELJU OVRŠNIH I VJERODOSTOJNIH ISPRAVA
utvr ivanje imovine ovr enika
UTVRĐIVANJE IMOVINE OVRŠENIKA

SVRHA POSTUPKA

-NAMIRENJE OVRHOVODITELJA-

PROKAZNA IZJAVA

PROKAZNI POPIS

DUŽNOST DAVANJA PODATAKA O IMOVINI

prokazna izjava
PROKAZNA IZJAVA
 • Gdje se nalaze stvari radi čija se predaje ili isporuke vodi ovrha
 • Postupak pred sudom
 • Javnost
 • Obrazac
 • Kažnjavanje ( čl. 3 OZ i 10 ZPP )

UČINKOVITOST?

prokazni popis
PROKAZNI POPIS
 • Ako je ovrha radi naplate novčane tražbine

bez uspjeha jer se nisu našli predmeti na kojima se ovrha može provesti

- Postupak pred sudom

 • Javnost
 • Obrazac
 • Kažnjavanje ( čl. 3 OZ i 10 ZPP )

UČINKOVITOST?

DUŽNOST OVRHOVODITELJA DA UZ PRIJEDLOG DOSTAVI DOKAZ O POSTUPANJU PREMA ČL. 16 b

du nost davanja podataka o du niku
DUŽNOST DAVANJA PODATAKA O DUŽNIKU
 • HZMIORH
 • MUP
 • FINA
 • TIJELO KATASTARSKE EVIDENCIJE
 • DUŽNIKOV DUŽNIK

POREZNA UPRAVA ?

Čl. 16a st. 13 OZ – PROKAZNI POPIS –

Na prijedlog ovrhovoditelja sud može zatražiti očitovanje i od drugih osoba ili tijela

ovr ne isprave
OVRŠNE ISPRAVE
 • NADLEŽNOST ZA ODREĐIVANJE- SUDOVI
 • Ovršna sudska odluka i ovršna sudska nagodba
 • Ovršna odluka arbitražnog suda
 • Ovršna odluka donesena u upravnom postupku
 • Ovršna javnobilježnička odluka i isprava
 • Nagodba sklopljena u postupku pred sudovima časti pri komorama u RH

- Druga isprava koja je kao takva određena zakonom

ovr nost odluke
OVRŠNOST ODLUKE
 • SUDSKA ODLUKA KOJOM JE NALOŽENO ISPUNJNJE TRAŽBINE NA DAVANJE ILI ČINJENJE OVRŠNA JE
 • AKO JE PRAVOMOĆNA
 • AKO JE PROTEKAO ROK ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

-----------------------------

 • Čl. 23 a OZ
podobnost ovr ne isprave za ovrhu
PODOBNOST OVRŠNE ISPRAVE ZA OVRHU
 • AKO SU U NJOJ NAZNAČENI
 • VJEROVNIK
 • DUŽNIK
 • PREDMET
 • VRSTA
 • OPSEG
 • VRIJEME OBAVEZE

---------------

PRIJENOS TRAŽBINE

vjerodostojna isprava
VJERODOSTOJNA ISPRAVA
 • NADLEŽNOST ZA ODREĐIVANJE – JAVNI BILJEŽNICI
 • RAČUN
 • MJENICA I ČEK
 • JAVNA ISPRAVA
 • IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA
 • PO ZAKONU OVJEROVLJENA PRIVATNA ISPRAVA
 • POSEBNIM PROPISIMA ODREĐENA ISPRAVA

-------------

Original ili ovjereni prijepis - Čl. 501 ZPP

nadle nost
NADLEŽNOST

MJESNA NADLEŽNOST

ISKLJUČIVA

STVARNA NADLEŽNOST

-OPĆINSKI SUDOVI ( ako rješavanje nije povjereno drugom sudu , tijelu ili osobi )

-TRGOVAČKI SUDOVI

-JAVNI BILJEŽNICI

 • Čl. 34b ZPP
mjesna i stvarna nadle nost sudova prema predmetu ovrhe
MJESNA I STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA PREMA PREDMETU OVRHE
 • NEKRETNINA (čl. 74 OZ )
 • POKRETNINE ( čl. 126 i 127 OZ )
 • DIONICE I POSLOVNI UDJELI ( čl. 194 OZ )
 • DIONICE ZA KOJE SU IZDANE ISPRAVE (čl.199 OZ)
 • NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNU( čl. 205 )
 • NOVČANA TRAŽBINA OVRŠENIKA ( čl. 147 OZ )
prijedlog za ovrhu
PRIJEDLOG ZA OVRHU

- ZAHTJEV - u kojem mora biti naznačena ovršna ili vjerodostojna isprava

- OVRHOVODITELJ I OVRŠENIK

( valjana naznaka )

 • TRAŽBINA
 • SREDSTVO I PREDMET
 • DRUGI PROPISANI PODACI
 • RJEŠENJE KOJIM SE PRIJEDLOG ODBACUJE ILI ODBIJA MORA BITI OBRAZLOŽENO
prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave
PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE
 • ZAHTJEV DA SUD NALOŽI OVRŠENIKU DA U ROKU OD 8 DANA

( 3 DANA ) NAMIRI TRAŽBINU S TROŠKOVIMA

2) OVRŠNI ZAHTJEV

Čl. 35 st. 3 OZ

ODBAČAJ PRIJEDLOGA

rje enje o ovrsi
RJEŠENJE O OVRSI
 • NAZNAKA
 • Ovršne ili vjerodostojne isprave
 • Ovrhovoditelj i ovršenik
 • Tražbina
 • Sredstvo i predmet
 • Drugi podaci

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU

VJERODOSTOJNE ISPRAVE

 • NALOG
 • ODREĐENJE
javni bilje nici
JAVNI BILJEŽNICI
 • ODLUČUJU O PRIJEDLOGU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE
 • AKO OCIJENI DA PRIJEDLOG NIJE DOPUŠTEN, UREDAN ILI OSNOVAN- PROSLJEĐUJE PREDMET SUDU
 • ODLUKA JAVNOG BILJEŽNIKA - 30 DANA
 • ODLUKA SUDA – 60 DANA
 • MOGUĆNOST ODREĐIVANJA OVRHE OPĆENITO NA IMOVINI OVRŠENIKA
 • OTPRAVAK RJEŠENJA O OVRSI SA POTVRDOM PRAVOMOĆNOSTI I OVRŠNOSTI JAVNI BILJEŽNIK PREDAJE OVRHOVODITELJU ( broj otpravaka )
prigovor
PRIGOVOR
 • REDOVAN PRAVNI LIJEK
 • PREDMET SE PROSLJEĐUJE SUDU

A) ako je prigovor dopušten i pravovremen

B) i ako nije

SPIS PROSLJEĐEN SUDU PO PRIGOVORU, ŽALBI ILI PRIJEDLOGU ZA ODGODU OSTAJE KOD SUDA

dostava rje enja o ovrsi
DOSTAVA RJEŠENJA O OVRSI
 • ODBAČAJ / ODBIJANJE- samo ovrhovoditelju
 • NA TEMELJU OVRŠNE ISPRAVE –PRIJE PRAVOMOĆNOSTI TIJELU KOJE OVRHU PROVODI
 • NATEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

TEK NAKON ŠTO POSTANE PRAVOMOĆNO

----------------

-OVRHA NA POKRETNINAMA

- OVRHA NA NEKRETNINI

dostava
DOSTAVA
 • PRAVNOJ OSOBI UPISANOJ U UPISNIK
 • ODGOVORNOJ FIZIČKOJ OSOBI
 • ODGOVORNOJ PRAVNOJ OSOBI

OGLASNA PLOČA SUDA

dostava putem javnog bilje nika ovr eniku
OPĆE ODREDBE O DOSTAVI PREMA OZ

DOSTAVA OVRŠENIKU FIZIČKOJ OSOBI KOJA NE OBAVLJA UPISANU DJELATNOST - NA ZAHTJEV OVRHOVODITELJA

dvije neuspjele dostave

Dostava putem javnog bilježnika

Prava i dužnosti sudskog dostavljača

Troškovi dostave-troškovi ovrhe

DOSTAVA PUTEM JAVNOG BILJEŽNIKA OVRŠENIKU
dostava putem javnog bilje nika ovrhovoditelju
DOSTAVA PUTEM JAVNOG BILJEŽNIKA OVRHOVODITELJU
 • DVIJE NEUSPIJELE UZASTOPNE DOSTAVE OVRHOVODITELJU – DOSTAVA PUTEM OGLASNE PLOČE JAVNOG BILJEŽNIKA
 • NEUSPIJEŠNA DOSTAVA OVRŠENIKU

( koji ne obavlja upisanu djelatnost ) – daljnja dostava samo na pisani zahtjev ovrhovoditelja uz upozorenje

obustava postupka
OBUSTAVA POSTUPKA
 • AKO OVRHOVODITELJ U ROKU OD 15 DANA OD DOSTAVE OBAVIJESTI NE ZAHJEVA PODUZIMANJE DALJNJIH RADNJI

SMATRA SE DA JE POSTUPAK OBUSTAVLJEN

 • NA ZAHTJEV OVRHOVODITELJA ILI OVRŠENIKA JAVNI BILJEŽNIK IZDAJE POTVRDU O OBUSTAVI
provedba ovrhe
PROVEDBA OVRHE

NA TEMELJU RJEŠENJA O OVRSI IZDANOG PO JAVNOM BILJEŽNIKU

PRAVOMOĆNOST RJEŠENJA O OVRSI

IZVANSUDSKA OVRHA

 • Na tražbini po računu kod banke
 • Općenito na imovini ovršenika

SUDSKA OVRHA

 • Ako predmet ovrhe nije novčana tražbina
odre enje i provedba ovrhe
ODREĐENJE I PROVEDBA OVRHE
 • NA TEMELJU RJEŠENJA O OVRSI IZDANOG PO JAVNOM BILJEŽNKU
 • Ako je rješenjem o ovrsi javnog bilježnika ovrha određena na novčanoj tražbini ili općenito na imovini
 • Prijedlog ovrhovoditelja za određivanjem ovrhe na predmetu na kojem se ne može odrediti izvansudska ovrha
 • Postupanje suda - prema čl. 5 st. 3 OZ

DOSTAVA DOKAZA SUDU DA SE NIJE PROVELA OVRHA

ovrha na nov anoj tra bini na ra unu kod banke
OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI NA RAČUNU KOD BANKE
 • SADRŽAJ PRIJELDOGA

Kunski i devizni računi kod svih banaka

uz naznaku glavnog računa

-Prijenos sa računa drugih banaka na glavni račun banke ovršenika

 • Prijenos na račun ovrhovoditelja
odgovornost banke
ODGOVORNOST BANKE

U PARNIČNOM POSTUPKU

 • Odgovornost za povredu odredbi o opsegu, redoslijedu i načinu namirenja ovrhovoditelja ( čl. 206 st. 6 OZ )
 • Obavijest da nema sredstava na računu-obavijest sudu u roku od 8 dana ( 211 st. 2 OZ )
 • Spor između banke i stranaka ( postupanje prema rješenju o ovrsi , namirenje ovrhovoditelja u cijelosti čl. 180a st. 5 OZ)
slide28
ROK
 • AKO OVRHOVODITELJ NE BUDE NAMIREN UROKU OD 1 GODINE OD DOSTAVE RJEŠENJA O OVRSI BANCI

SUD OBUSTAVLJA OVRHU

ODGODA OVRHE – NA PRIJEDLOG OVRHOVODITELJA – SAMO JEDNOM I TO ZA VRIJEME KOJE ODREDI SUD

ovrha na pokretninama
OVRHA NA POKRETNINAMA

OVRŠNE RADNJE

Zapljena, procjena, oduzimanje, otpremanje, povjeravanje na čuvanje sudu , ovrhovoditelju ili trećoj osobi, prodaja i namirenje ovrhovodItelja

ODBAČAJ PRIJEDLOGA

 • Odgoda 30 dana ( ne 3 mj. )
 • Obustava – 30 dana od dana bezuspješne pljenidbe ( ne 3 mj. )
ovrha na pokretninama30
OVRHA NA POKRETNINAMA
 • PRAKTIČNA VAŽNOST INSTITUTA ZA OSTVARENJE SVRHE POSTUPKA ?
 • MOGUĆNOST POVJERAVANJA ZAPLJENJENIH POKRETNINA NA ČUVANJE JAVNOM KOMISIONARU
javni komisionari
JAVNI KOMISIONARI
 • ODJEL ZA ORGANIZACIJU POSLOVA JAVNOG KOMISIONARA
 • POPIS JAVNIH KOMISIONARA
 •  JAVNI KOMISIONARI MUSTAČ-COMMERCE, d.o.o.Virovitica,

Gajeva

 • CHEMO MIX, d.o.o.Slatina, K.Zvonimira 313PZ
 • KALINOVAC Kalinovac, Dravska
 • PRVA KOMISIONA TRGOVINA, d.o.o.Osijek, K.Zvonimira 175
 • CORDYLINE, d.o.o.Osijek, H.Republike 43/
 • CENTAR ZA PRODAJU, d.o.o.Zagreb, Drinska 87
 • FRED BOBEK, d.o.o.Vodice, Trgovačka industrijska zona bb
 • Web stranica HGH www.hgk.hr
ovrha na motornom vozilu
OVRHA NA MOTORNOM VOZILU
 • ODREĐUJU SUDOVI I JAVNI BILJEŽNICI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE I OVRŠNE ISPRAVE
 • DOKAZ VLASNIŠTVA OVRŠENIKA
 • DOSTAVA RJEŠENJA O OVRSI

MUP, UPISNIK FINE

ZABILJEŽBA OVRHE-ZALOŽNO PRAVO

OVRHOVODITELJ – DUŽNOST ZA PREDLAGANJE ODUZIMANJA UZ NAZNAKU MJESTA

O B U S T A V A

ovrha na nov anoj tra bini na ra unu kod banke33
OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI NA RAČUNU KOD BANKE
 • NAZNAKA GLAVNOG RAČUNA
 • NAČIN PROVEDBE SA “SPOREDNIH” RAČUNA
 • NAČIN PROVEDBE USKLAĐEN SA ODREDBAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI
ovrha na pla i
OVRHA NA PLAĆI
 • IZMJENJEN Čl. 149 OZ

IZUZIMANJE U VISINI OD 2/3 PROSJEČNE NETO PLAĆE U RH

AKO JE PLAĆA MANJA- IZUZIMANJE U VISINI OD 2/3 PLAĆE OVRŠENIKA

prosje na neto pla a
PROSJEČNA NETO PLAĆA
 • PROSJEČAN IZNOS MJESEČNE NETO – PLAĆE ISPLAĆENE PO JEDNOM ZAPOSLENOM U PRAVNIM OSOBAMA U RH ZA RAZDOBLJE – SIJEČANJ – KOLOVOZ TEKUĆE GODINE
 • UTVRĐUJE JE DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU I OBJAVLJUJE U NN NAKASNIJE DO 31. 12. TEKUĆE GODINE

A

 • PRIMJENJUJE SE U NAREDNOJ GODINI
 • NN 73/08. (26. 6.08.) - OBJAVA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU :

- PROSJEČNA NETO PLAĆA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – KOLOVOZ 2007. IZNOSILA JE 4.798 Kn

hvala na pozornosti
HVALA NA POZORNOSTI

nada.nekic@tszg.pravosudje .hr