izvori i metode prikupljanja podataka u istra ivanju turisti kih tr i ta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IZVORI I METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA U ISTRAŽIVANJU TURISTIČKIH TRŽIŠTA PowerPoint Presentation
Download Presentation
IZVORI I METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA U ISTRAŽIVANJU TURISTIČKIH TRŽIŠTA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

IZVORI I METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA U ISTRAŽIVANJU TURISTIČKIH TRŽIŠTA - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

IZVORI I METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA U ISTRAŽIVANJU TURISTIČKIH TRŽIŠTA. Definicije istraživanja tržišta. “sustavni, objektivan postupak dobivanja informacija koje služe odlučivanju u marketingu” (Marušić, 1992)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IZVORI I METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA U ISTRAŽIVANJU TURISTIČKIH TRŽIŠTA' - gino


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
definicije istra ivanja tr i ta
Definicije istraživanja tržišta
 • “sustavni, objektivan postupak dobivanja informacija koje služe odlučivanju u marketingu” (Marušić, 1992)
 • “sustavno i kontinuirano istraživanje i analiziranje informacija radi identificiranja i rješavanja određenog tržišnog problema” (Senečić, 1997: 2)
 • “funkcija koja povezuje potrošača, kupca i javnost s prodavačem putem informacija, a informacije služe da bi se pomoću njih identificirale i definirale tržišne mogućnosti i problemi, stvorile i poboljšale i ocijenile aktivnosti marketinga, pratilo djelovanje marketinga i poboljšalo shvaćanje procesa marketinga”
slide3
 • “specificira informacije potrebne da bi se objasnile te pojave; odlučuje o metodama za prikupljanje informacija, upravlja i provodi proces prikupljanja podataka; analizira rezultate; i priopćava rezultate i njihove implikacije“ (AMA Committee on Definitions of Market Research, 1987)
definicija istra ivanja turisti kih tr i ta
Definicija istraživanja turističkih tržišta
 • “istraživanje svih elemenata koji se odnose na tržište turizma i putovanja” (Marušić i Prebežac, 2004)
 • ti elementi mogu biti:
  • tendencije tržišnih kretanja
  • prognoze prodaje
  • projekcije
  • poslovne analize
  • utvrđivanje tržišnih udjela
  • istraživanje i razvoj
  • strategije marketinga i prodaje
definicija procesa istra ivanja turisti kog tr i ta
Definicija procesa istraživanja turističkog tržišta
 • logičan redoslijed postupaka što ih treba provesti da bi se došlo do pouzdanih i valjanih informacija koje pomažu prilikom odlučivanja u tržišnom poslovanju
 • proces istraživanja turističkog tržišta uključuje 6 glavnih koraka - postupaka:
vrste istra ivanja s obzirom na primjenu rezultata
Vrste istraživanja s obzirom na primjenu rezultata
 • izviđajna ili eksplorativna istraživanja – imaju karakter otkrivanja, izviđanja, i primjenjuju se kada je predmet istraživanja relativno nepoznat, hipoteze istraživanja nisu definirane i istraživanje ponajprije treba dati uvid u širinu i narav problema
 • zaključna ili konkluzivna istraživanja – dijele naopisna ili deskriptivna istraživanja te na uzročna ili kauzalna istraživanja:
slide7
 • opisna ili deskriptivna istraživanja – najčešće primjenjivana vrsta istraživanja, se odnose na istraživanje učestalosti neke pojave ili općenito na istraživanje detalja neke pojave
 • uzročna ili kauzalna istraživanja – daju nam objašnjenje uzroka koji su djelovali na neki događaj tj. odgovor o povezanosti uzroka i posljedice
vrste istra ivanja s obzirom na karakter podataka
Vrste istraživanja s obzirom na karakter podataka
 • s obzirom na karakter podataka koji se prikupljaju, obrađuju i analiziraju imamo:
  • kvantitativna istraživanja – riječ je o podacima koji se daju brojčano izraziti
  • kvalitativna istraživanja – upućuje na podatke koji se ne daju izraziti brojčano nego opisno
primarni i sekundarni podaci
Primarni i sekundarni podaci
 • primarni podaci – izvorna opažanja koja se prikupljaju za potrebe rješavanja konkretnog tržišnog problema različitim kvalitativnim ili kvantitativnim tehnikama istraživanja tržišta, i to u slučajevima kada su raspoloživi sekundarni izvori podataka ograničenoga karaktera, nisu odgovarajući ili su pak zastarjeli
 • sekundarni podaci – podaci prikupljeni i zabilježeni prije, u nekom drugom istraživanju, i za neku drugu svrhu. S gledišta istraživača koji sada provodi istraživanje i služi se sekundarnim podacima, to su povijesni podaci i za sadašnjeg istraživača ne zahtijevaju kontakt s ispitanicima ili subjektima istraživanja
1 metoda promatranja
1. Metoda promatranja
 • promatranje je proces uočavanja i bilježenja činjenica ili događaja, bez postavljanja pitanja osobama čije se ponašanje prati
 • snimanje – promatranje se provodi uz pomoć tehničkih uređaja (snimanje zvuka, slike i, eventualno, nekih drugih pojava)
 • sustavno promatranje – promatranje koje provodi čovjek uz pomoć svojih osjetila (vida i sluha), kako bi se naglasila razlika u usporedbi sa svakidašnjim promatranjem koje svi provodimo, ali ono nije organizirano kao standardizirani postupak.
prednosti metode promatranja
Prednosti metode promatranja
 • promatranjem se događaji bilježe onako kako su se doista dogodili
 • u promatranju je pretežno uklonjen utjecaj ljudskoga činitelja u osobi anketara, odnosno osobe koja prikuplja podatke
 • podaci dobiveni promatranjem su objektivni
 • objektivnost istraživanja stvorila je i visoku preciznost rezultata prikupljenih metodom promatranja
nedostaci metode promatranja
Nedostaci metode promatranja
 • primjena metode promatranja ograničena je na bilježenje u sadašnjemu vremenu
 • promatranje je, nadalje, ograničeno na činjenice, situacije, zbivanja
 • postupak promatranja uvijek relativno dulje traje i bez obzira na to bilježe li se podaci osobno ili uz pomoć tehničkih uređaja
 • troškovi su visoki
2 metoda ispitivanja
2. Metoda ispitivanja
 • metoda ispitivanja sastoji se u postavljanju pitanja osobama od kojih prikupljamo podatke i njihove odgovore u usmenom ili pismenom obliku
 • anketa je riječ koja je u većoj uporabi u društvenim znanostima, sa značenjem ispitivanja uz pomoć anketnog upitnika
 • anketni upitnik je formalni popis pitanja koja postavljamo ispitaniku
 • izraz intervju se razvio u novinarstvu i uglavnom označava slobodniji, dulji razgovor u kojemu također postavljamo pitanja, ali ispitanik ne odgovara pomoću formulara
prednosti i nedostaci metode ispitivanja
Prednosti i nedostaci metode ispitivanja
 • prednosti su:
  • svestrana mogućnost primjene metode ispitivanja
  • relativna brzina prikupljanja podataka ispitivanjem
  • relativno niski troškovi u usporedbi s metodom promatranja
 • nedostaci su:
  • proizlaze iz nazočnosti ljudskoga čimbenika koji je u toj metodi u većini slučajeva zastupljen dva puta: u ulozi ispitanika i u ulozi anketara
  • pristranost, subjektivnost anketara
  • pogreške u metodi ispitivanja
  • odbijanje odgovora (nonresponse)
  • pristranost u odgovoru
prednosti i nedostaci sekundarnih podataka
Prednosti i nedostaci sekundarnih podataka
 • prednosti su:
  • jeftiniji
  • brže se mogu prikupiti
  • dostupni za neke pojave za koje poduzeće ne bi moglo prikupiti primarne podatke
  • objektivnost
 • nedostaci su:
  • pronalaženje podataka koji će odgovarati potrebama konkretnog istraživanja
  • pronalaženje podataka čija je točnost poznata i zajamčena
  • podaci pripadaju prošlosti
izvori sekundarnih podataka
Izvori sekundarnih podataka
 • interni (unutrašnji) izvori:
  • računovodstveno-financijski izvještaji
  • ekonomske analize poslovanja poduzeća
  • analize bilance poslovanja poduzeća
  • analize revizorskih tvrtki o poslovanju poduzeća
 • eksterni (vanjski) izvori:
  • publikacije međunarodnih organizacija

publikacije nacionalnih državnih zavoda za statistiku

  • publikacije drugih državnih organizacija i ureda
  • publikacije turističkih organizacija i udruženja
  • svjetski priznati znanstveni časopisi
  • podaci dobiveni putem istraživačkih aktivnosti postojećih instituta
  • posebne banke podataka
metode prikupljanja sekundarnih podataka
Metode prikupljanja sekundarnih podataka
 • informacije s državnih granica
 • ispitivanja na granici
 • metoda vođenja dnevnika
 • ispitivanja u prijevoznim sredstvima
 • ispitivanja na popularnim turističkim lokacijama
 • ispitivanja u smještajnim objektima
 • modeli potrošnje
 • izvještaji o poslovanju smještajnih objekata
 • istraživanje turističke ponude
izvori sekundarnih podataka na me unarodnoj razini
Izvori sekundarnih podataka na međunarodnoj razini
 • UNWTO – Yearbook of Tourism Statistics
 • UNWTO – Compendium of Tourism Statistics
 • UNWTO – BTT-barometer of Travel And Tourism
 • World/European Travel Monitor
 • Reiseanalyse
 • publikacije OECD, PATA, WTTC, Economic Intelligence Unit, Tourism Intelligence International
dr avni zavod za statistiku republike hrvatske
Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
 • Statistički ljetopis
 • Mjesečna statistička izvješća
 • Statistička izvješća (Turizam, Ugostiteljstvo, Turizam u primorskim gradovima i općinama)
 • Priopćenja
 • Studije i analize
 • Izvanredna izdanja
hrvatska narodna banka
Hrvatska narodna banka
 • Pozicija putovanja-turizam u platnoj bilanci Republike Hrvatske
 • “Potrošnja inozemnih putnika u Hrvatskoj i domaćih putnika u inozemstvu”
  • zajednički projekt HNB-a i Instituta za turizam
  • od 1998.-2001.
  • anketno istraživanje na međunarodnim i međudržavnim prijelazima RH
  • od 2002. godine istraživanje provodi HNB
hrvatska turisti ka zajednica
Hrvatska turistička zajednica
 • prati i analizira turistička kretanja u Hrvatskoj i na zanimljivim emitivnim tržištima
 • primjeri istraživanja:
  • Hrvatska ponuda na europskom tržištu
  • zastupljenost Hrvatske u katalozima inozemnih turoperatora na emitivnim tržištima
  • prikaz inozemnog turističkog prometa i plan oglašavanja na glavnim emitivnim tržištima
institut za turizam zagreb
Institut za turizam, Zagreb
 • TOMAS - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj (1987., 1989., 1994., 1997., 2001., 2004., 2007.).
 • TOMAS nautika – stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj (2001., 2004, 2007.)
 • TOMAS - Turističke aktivnosti domaćeg stanovništva (2002., 2004.)
 • TOMAS - Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja Zagreba (1998., 2005., 2006.)
 • TOMAS - Tranzit (2005.)
 • TOMAS - Brodska kružna putovanja (2006.)
 • TOMAS - Nacionalni parkovi i parkovi prirode (2006.)
 • Edukacija lokalnog stanovništva u cilju povećanja njihove pažnje u vezi sa problematikom šumskih požara (2003.)
istra ivanje t omas
Istraživanje Tomas
 • kontinuirano istraživanje
 • provedeno 1987., 1989., 1994., 1997., 2001., 2004. i 2007. godine
 • ciljevi:
  • segmentacija tržišta
  • utvrđivanje glavnih prednosti i slabosti turističke ponude
  • utvrđivanje obilježja potrošnje gostiju
  • kontinuirano praćenje trendova domaće i inozemne potražnje
slide28
 • sadržaj istraživanja:
  • sociodemografski profil turista
  • motivacija za dolazak
  • obilježja putovanja
  • obilježja boravka u destinaciji
  • zadovoljstvo ponudom
  • konkurentnost hrvatske ponude u odnosu na mediteranske destinacije
  • potrošnja turista
 • metoda istraživanja:
  • prikupljanje podataka – osobni intervju, samopopunjavanje
  • uzorak – 4.915 ispitanika
  • lokacije – hoteli, turistička naselja, kampovi, privatni smještaj, u 86 mjesta u 7 primorskih županija
  • ispitanik – domaći i strani turisti (14 zemalja)
  • razdoblje – lipanj-rujan 2007.
horwath consulting zagreb
HorwathConsulting Zagreb
 • “Poslovanje hotelijerstva u Hrvatskoj”
 • od 1998. godine
 • sadržaj istraživanja:
  • fizičko stanje objekata i struktura sadržaja
  • tehnološka opremljenost
  • zaposlenost
  • sustav nagrađivanja
  • ulaganja
  • tržišni i financijski rezultati poslovanja