Vrednovanje gradiva
Download
1 / 18

VREDNOVANJE GRADIVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

VREDNOVANJE GRADIVA. POJAM VREDNOVANJA. VREDNOVANJE je postupak kojim se procjenjuje vrijednost zapisa i utvrđuje rok do kojega će se čuvati određena vrsta gradiva ili jedinice gradiva , te se određuje postupak sa svakom vrstom odnosno jedinicom gradiva po isteku roka čuvanja .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VREDNOVANJE GRADIVA' - palti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pojam vrednovanja
POJAM VREDNOVANJA

 • VREDNOVANJE je postupakkojim se procjenjujevrijednostzapisaiutvrđujerok do kojegaće se čuvatiodređenavrstagradivailijedinicegradiva, te se određujepostupaksasvakomvrstomodnosnojedinicomgradivapoistekurokačuvanja.


Prema arhivskoj teoriji gradivo ima dvije vrstevrijednosti
PREMA ARHIVSKOJ TEORIJI GRADIVO IMA DVIJE VRSTEVRIJEDNOSTI:

 • Primarnu vrijednost-uporabnu vrijednost za stvaratelja gradiva

 • Sekundarnu vrijednost-koju gradivo ima za arhiv (istraživače)


Predmet vrednovanja
PREDMET VREDNOVANJA

 • Postupak vrednovanja provodimo s obzirom na premet tj. objekt na kojeg je vrednovanje usmjereno, na dvije razine:

 • A) vrednovanje stvaratelja gradiva – kategorizacija stvaratelja

 • B) vrednovanje gradiva


A katgorizacija stvaratelja
A) KATGORIZACIJA STVARATELJA

 • vrednovanje stvaratelja gradiva – rezultat = kategorizacija stvaratelja

 • U PRVU,

 • DRUGU

 • I TREĆU KATEGORIJU

 • Arhivi ovom katgorizacijom vrednuju cjelinu gradiva koja nastaje kod pojedinih stvaratelja

 • Svrstavanjem u pojedinu kategoriju naglašavaju se obveze stvaratelja/imatelja prema gradivu koje posjeduju, ujedno ih se dodatno senzibilizira za vrednosti koje stvaraju, posjeduju i njima rukuju


B vrednovanje gradiva
B) VREDNOVANJE GRADIVA

 • vrednovanje gradiva – rezultat = popis vrsta gradiva s rokovim čuvanja

 • VRSTE POPISA:

 • OPĆI POPISI – dokumenti zajednički svim stvarateljima

 • GRANSKI POPISI – dokumenti koji nastaju u određenoj grani djelatnosti

 • POSEBNI POPISI – svi dokumenti određenog stvaratelja


Op i popis arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima uvanja
OPĆI POPIS ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA

 • Dostupan je ne mrežnim stranicama HDA: www.arhiv.hr/Arhivska služba / Informacije za stvaratelje / Opći popis (PDF)

 • Na popisu se nalaze kategorije ili vrste dokumentacije koja nastaje u obavljanju općih i administrativnih poslova u javnim tijelima i ustanovama (organizacija i upravljanje, ljudski resursi, financijsko poslovanje i dr.). Radi se o dokumentaciji koja nastaje kod svih stvaratelja na manje-više isti način.


Postupak izrade popisa
POSTUPAK IZRADE POPISA ČUVANJA

 • Utvrditi podatke o stvaratelju gradiva

 • Utvrditi podatke o samom gradivu

 • Upoznati se s općim propisima i internim normativnim aktima

 • Utvrditi sve funkcije i kategorije gradiva koje nastaju kod stvaratelja

 • Utvrditi rokove čuvanja za sve kategorije


Svrha izrade popisa s rokovima uvanja
SVRHA IZRADE POPISA S ROKOVIMA ČUVANJA ČUVANJA

 • Popis predstavlja temelj za politiku rada sa spisima

 • Definira i racionalizira rad na čuvanju i upravljanju dokumentacijskom masom

 • Predstavlja mjerilo za administrativno, zakonsko i povijesno vrednovanje spisa

 • Preduvjet je izlučivanju gradiva i ukupno bolje stanje zaštite i smanjenja troškova pohrane gradiva, povećanje administrativne djelotvornosti ustanove


Prije izrade posebnih popisa valja se rukovoditi sljede im kriterijima
PRIJE IZRADE POSEBNIH POPISA VALJA SE RUKOVODITI SLJEDEĆIM KRITERIJIMA:

 • Značenje stvaratelja

 • Pravni propisi koji obvezuju na čuvanje gradiva

 • Potrebe poslovanja

 • Zaštita prava i interesa osoba na koje se gradivo odnosi

 • Interes javnosti za uvid u podatke

 • Evidencijska vrijednost za omogućavanje uvida u djelatnosti stvaratelja

 • Informacijska vrijednost gradiva

 • Značenje za kulturu, povijest i druge znanosti

 • Vrijednost gradiva kao kulturnog dobra


Izrada popisa gradiva s rokovima uvanja
IZRADA POPISA GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA KRITERIJIMA:

 • Procijenjuje se vrijednost, dakle duljina roka čuvanja nekoj užoj ili široj skupine dokumentacije

 • Popis se izrađuje prema razrađenim poslovnim područjima (funkcijama) u kojima će podgrupe biti različiti postupci nekog poslovnog područja (zadaće) a unutar njih bit će definirane pojedinačne akcije (transakcije) koje se tiču neke grupe poslova


Mogu i primjer razrade administrativnih podru ja
Mogući primjer razrade administrativnih područja: KRITERIJIMA:

 • 1. organizacije i upravljanje

 • 2. ljudski resursi, rad i radni odnosi

 • 3. nekretnine postrojenja i oprema

 • 4. financijsko poslovanje i računovodstvo

 • 5. informacijski resursi i dokumentacija

 • 6. dokumentacijja iz djelokruga poslovanja


Oblik posebnog popisa
Oblik posebnog popisa KRITERIJIMA:

 • Treba slijediti osnovna poslovna područja (funkcije)

 • Definirati pojedine zadaće unutar funkcija

 • Na nižoj razini popis mora zaahvatiti pojedine konkretne posovne transakcij unutar zadaće


Sadr aj popisa
SADRŽAJ POPISA: KRITERIJIMA:

Prema Pravilniku o vrednovanju te postupku odabiranjai izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)

 • Razredbena oznaka

 • Naziv ili sadržaj

 • Rok čuvanja

 • Vrsta nosača na kojemu se čuva zapis

 • Naznaku postupka s gradivom nakon isteka toga roka


Primjer posebnog popisa
Primjer posebnog popisa KRITERIJIMA:

 • U praksi najviše primjenju dvije vrste posebnih popisa koje jer najbolje odgovaraju strukturi jedne pismohrane


Prijedlog posebnog popisa izra en kod stvaratelja
PRIJEDLOG POSEBNOG POPISA KRITERIJIMA:(izrađen kod stvaratelja)

 • Prijedlog posebnog popisa s rokovima čuvanja, kao i svaki prijedlog za izmjenu popisa dostavlja se nadležnom državnom arhivu na odobrenje

 • Nadležni državni arhiv obavezan je izdati rješenje o odobrenju najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja.


Hvala na pa nji

HVALA NA PAŽNJI KRITERIJIMA: