mehmet ak f ersoy lk ret m okulu siniflar arasi b lg yari masi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 408 Views
 • Uploaded on

MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI. 4.SINIFLAR. TÜRKÇE. Soru 1-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?. a- aydın b- ayırmak c- ayva d-ayarlamak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - Ava


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soru 1 a a daki s zc klerden hangisi s zl kte di erlerinden nce gelir
Soru 1-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?
 • a- aydın
 • b- ayırmak
 • c- ayva
 • d-ayarlamak
slide4
Soru 2-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna ünsüzle başlayan bir ek geldiğinde benzeşme meydana gelmez ?
 • a- fıstık
 • b- dolap
 • c- gözlük
 • d- manav
soru 3 a a dakilerden hangisinde verilen kelimeler kendi aralar nda bir grup olu turmaz
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisinde verilen kelimeler ,kendi aralarında bir grup oluşturmaz?
 • a- bulmak ,konuşmak, kapılmak
 • b- yitirmek, çaldırmak, düşürmek
 • c- yıpranmak, aşınmak, eskimek
 • d- deşelemek, kurcalamak, didiklemek
soru 4 a a dakilerden hangisi k rle yatan a kalkar atas z yle konusu bak m ndan benze ir
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi “Körle yatan şaşı kalkar.” atasözüyle konusu bakımından benzeşir?
 • a- Kör ölür, badem gözlü olur.
 • b- Üzüm üzüme baka baka kararır.
 • c- Ne ekersen onu biçersin.
 • d- Huylu huyundan vazgeçmez.
slide7

Soru 5- Benim can arkadaşım,Sırdaşım kitap…Üzülsem teselli, neşe kaynağım.Yolumu yitirsem, ışığım kitap. Şiirde, kitaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

 • a- Üzüntüyü giderdiğinden
 • b- Yol gösterici olduğundan
 • c- Okuma sevgisini artırdığından
 • d- İyi bir dost olduğundan
slide9
Soru 1- Ali’nin yaşı 18,babasının yaşı 41,annesinin yaşı 39,kardeşinin yaşı 10 olduğuna göre,bu ailenin yaş ortalaması kaçtır?
 • a- 28
 • b- 25
 • c- 27
 • d- 29
slide10
Soru 2- Yukarıdaki şekil için yerleştirilen sayı dizisinin son terimi 300 olduğuna göre “ ? ” yerine hangi sayı gelmelidir?
 • a- 145
 • b- 130
 • c- 140
 • d- 150
slide11

Soru 3- Birler basamağı 6 olan iki basamaklı en büyük doğal sayı ile birler basamağı 3 olan iki basamaklı en küçük doğal sayının çarpımı kaçtır?

 • a- 1488
 • b- 1248
 • c- 1128
 • d- 1029
soru 4 uzun kenar 50 m k sa kenar 35 m olan bah enin alan ka metrekaredir
Soru 4- Uzun kenarı 50 m,kısa kenarı 35 m olan bahçenin alanı kaç metrekaredir?
 • a- 170
 • b- 1700
 • c- 175
 • d- 1750
slide13
Soru 5-Bir büyük kutu ;bu kutunun içinde de her birinin içinde dörder tane küçük kutu bulunan 4 kutu vardır.Kutuların hepsi kaç tanedir?
 • a- 21
 • b- 16
 • c- 20
 • d- 17
soru 1 tarihte ilk paray bulan toplum hangisidir
Soru 1- Tarihte ilk parayı bulan toplum hangisidir?
 • a- İskitler
 • b- Türkler
 • c- Lidyalılar
 • d- Frigyalılar
soru 2 a a dakilerden hangisi bir sivil toplum kurulu u de ildir
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşu değildir?
 • a- TEMA
 • b- TBMM
 • c- AKUT
 • d- KALP VAKFI
soru 3 topluma ait k lt r n gelecek nesillere aktar lmas nda en etkili vas ta hangisidir
Soru 3- Topluma ait kültürün gelecek nesillere aktarılmasında en etkili vasıta hangisidir?
 • a- Dil
 • b- Düğünler
 • c- Türküler
 • d- Oyunlar
soru 4 bir yerin ku bak g r n n n ka t zerine kabataslak izilmi ekline ne ad verilir
Soru 4- Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine kabataslak çizilmiş şekline ne ad verilir?
 • a- Harita
 • b- Plan
 • c- Yön
 • d- Kroki
slide19
Soru-5 Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’ nın ülkemizin düşman işgalinden kurtarılması için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
 • a- Erzurum Kongresi
 • b- Sivas Kongresi
 • c- TBMM’ nin açılışı
 • d- Sevr Antlaşması’nın yapılması
soru 1 ta ile tala kar m n birbirinden ay rmak i in hangi y ntem kullan lmal d r
Soru- 1Taş ile talaş karışımını birbirinden ayırmak için hangi yöntem kullanılmalıdır?
 • a- mıknatıs
 • b- buharlaştırma
 • c- eleme
 • d- yüzdürme
slide22
Soru 2- Soluk alma esnasında havanın izlediği yol, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
 • a- burun- yutak- gırtlak- soluk borusu- akciğer
 • b- burun- gırtlak- yutak- soluk borusu- akciğer
 • c- yutak- burun- soluk borusu- gırtlak- akciğer
 • d- burun- yutak- soluk borusu- gırtlak- akciğer
soru 3 i ayna ii ampul iii g ne iv ay v y ld z yukar da verilenlerden hangileri k kayna de ildir
Soru 3- I- AynaII-AmpulIII- GüneşIV- AyV- YıldızYukarıda verilenlerden hangileri ışık kaynağı değildir?
 • a- yalnız I
 • b- I-V
 • c- I-II
 • d- I-IV
soru 4 bir elektrik devresinde ampulun tak ld yere ne ad verilir
Soru-4 Bir elektrik devresinde ampulun takıldığı yere ne ad verilir?
 • a- fiş
 • b- priz
 • c- duy
 • d- anahtar
soru 5 a a dakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden biri de ildir
Soru-5 Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden biri değildir?
 • a- şekil değiştirme
 • b- yürüme
 • c- yön değiştirme
 • d- harekete geçirme