MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI - PowerPoint PPT Presentation

Ava
mehmet ak f ersoy lk ret m okulu siniflar arasi b lg yari masi l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI
432 Views
Download Presentation

MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI 4.SINIFLAR

 2. TÜRKÇE

 3. Soru 1-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? • a- aydın • b- ayırmak • c- ayva • d-ayarlamak

 4. Soru 2-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna ünsüzle başlayan bir ek geldiğinde benzeşme meydana gelmez ? • a- fıstık • b- dolap • c- gözlük • d- manav

 5. Soru 3- Aşağıdakilerden hangisinde verilen kelimeler ,kendi aralarında bir grup oluşturmaz? • a- bulmak ,konuşmak, kapılmak • b- yitirmek, çaldırmak, düşürmek • c- yıpranmak, aşınmak, eskimek • d- deşelemek, kurcalamak, didiklemek

 6. Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi “Körle yatan şaşı kalkar.” atasözüyle konusu bakımından benzeşir? • a- Kör ölür, badem gözlü olur. • b- Üzüm üzüme baka baka kararır. • c- Ne ekersen onu biçersin. • d- Huylu huyundan vazgeçmez.

 7. Soru 5- Benim can arkadaşım,Sırdaşım kitap…Üzülsem teselli, neşe kaynağım.Yolumu yitirsem, ışığım kitap. Şiirde, kitaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? • a- Üzüntüyü giderdiğinden • b- Yol gösterici olduğundan • c- Okuma sevgisini artırdığından • d- İyi bir dost olduğundan

 8. MATEMATİK

 9. Soru 1- Ali’nin yaşı 18,babasının yaşı 41,annesinin yaşı 39,kardeşinin yaşı 10 olduğuna göre,bu ailenin yaş ortalaması kaçtır? • a- 28 • b- 25 • c- 27 • d- 29

 10. Soru 2- Yukarıdaki şekil için yerleştirilen sayı dizisinin son terimi 300 olduğuna göre “ ? ” yerine hangi sayı gelmelidir? • a- 145 • b- 130 • c- 140 • d- 150

 11. Soru 3- Birler basamağı 6 olan iki basamaklı en büyük doğal sayı ile birler basamağı 3 olan iki basamaklı en küçük doğal sayının çarpımı kaçtır? • a- 1488 • b- 1248 • c- 1128 • d- 1029

 12. Soru 4- Uzun kenarı 50 m,kısa kenarı 35 m olan bahçenin alanı kaç metrekaredir? • a- 170 • b- 1700 • c- 175 • d- 1750

 13. Soru 5-Bir büyük kutu ;bu kutunun içinde de her birinin içinde dörder tane küçük kutu bulunan 4 kutu vardır.Kutuların hepsi kaç tanedir? • a- 21 • b- 16 • c- 20 • d- 17

 14. SOSYAL BİLGİLER

 15. Soru 1- Tarihte ilk parayı bulan toplum hangisidir? • a- İskitler • b- Türkler • c- Lidyalılar • d- Frigyalılar

 16. Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşu değildir? • a- TEMA • b- TBMM • c- AKUT • d- KALP VAKFI

 17. Soru 3- Topluma ait kültürün gelecek nesillere aktarılmasında en etkili vasıta hangisidir? • a- Dil • b- Düğünler • c- Türküler • d- Oyunlar

 18. Soru 4- Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine kabataslak çizilmiş şekline ne ad verilir? • a- Harita • b- Plan • c- Yön • d- Kroki

 19. Soru-5 Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’ nın ülkemizin düşman işgalinden kurtarılması için yaptığı çalışmalardan biri değildir? • a- Erzurum Kongresi • b- Sivas Kongresi • c- TBMM’ nin açılışı • d- Sevr Antlaşması’nın yapılması

 20. FEN BİLGİSİ

 21. Soru- 1Taş ile talaş karışımını birbirinden ayırmak için hangi yöntem kullanılmalıdır? • a- mıknatıs • b- buharlaştırma • c- eleme • d- yüzdürme

 22. Soru 2- Soluk alma esnasında havanın izlediği yol, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? • a- burun- yutak- gırtlak- soluk borusu- akciğer • b- burun- gırtlak- yutak- soluk borusu- akciğer • c- yutak- burun- soluk borusu- gırtlak- akciğer • d- burun- yutak- soluk borusu- gırtlak- akciğer

 23. Soru 3- I- AynaII-AmpulIII- GüneşIV- AyV- YıldızYukarıda verilenlerden hangileri ışık kaynağı değildir? • a- yalnız I • b- I-V • c- I-II • d- I-IV

 24. Soru-4 Bir elektrik devresinde ampulun takıldığı yere ne ad verilir? • a- fiş • b- priz • c- duy • d- anahtar

 25. Soru-5 Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden biri değildir? • a- şekil değiştirme • b- yürüme • c- yön değiştirme • d- harekete geçirme