mehmet ak f ersoy lk ret m okulu siniflar arasi b lg yari masi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 418 Views
 • Uploaded on

MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI. 4.SINIFLAR. TÜRKÇE. Soru 1-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?. a- aydın b- ayırmak c- ayva d-ayarlamak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI' - Ava


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soru 1 a a daki s zc klerden hangisi s zl kte di erlerinden nce gelir
Soru 1-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?
 • a- aydın
 • b- ayırmak
 • c- ayva
 • d-ayarlamak
slide4
Soru 2-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna ünsüzle başlayan bir ek geldiğinde benzeşme meydana gelmez ?
 • a- fıstık
 • b- dolap
 • c- gözlük
 • d- manav
soru 3 a a dakilerden hangisinde verilen kelimeler kendi aralar nda bir grup olu turmaz
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisinde verilen kelimeler ,kendi aralarında bir grup oluşturmaz?
 • a- bulmak ,konuşmak, kapılmak
 • b- yitirmek, çaldırmak, düşürmek
 • c- yıpranmak, aşınmak, eskimek
 • d- deşelemek, kurcalamak, didiklemek
soru 4 a a dakilerden hangisi k rle yatan a kalkar atas z yle konusu bak m ndan benze ir
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi “Körle yatan şaşı kalkar.” atasözüyle konusu bakımından benzeşir?
 • a- Kör ölür, badem gözlü olur.
 • b- Üzüm üzüme baka baka kararır.
 • c- Ne ekersen onu biçersin.
 • d- Huylu huyundan vazgeçmez.
slide7

Soru 5- Benim can arkadaşım,Sırdaşım kitap…Üzülsem teselli, neşe kaynağım.Yolumu yitirsem, ışığım kitap. Şiirde, kitaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

 • a- Üzüntüyü giderdiğinden
 • b- Yol gösterici olduğundan
 • c- Okuma sevgisini artırdığından
 • d- İyi bir dost olduğundan
slide9
Soru 1- Ali’nin yaşı 18,babasının yaşı 41,annesinin yaşı 39,kardeşinin yaşı 10 olduğuna göre,bu ailenin yaş ortalaması kaçtır?
 • a- 28
 • b- 25
 • c- 27
 • d- 29
slide10
Soru 2- Yukarıdaki şekil için yerleştirilen sayı dizisinin son terimi 300 olduğuna göre “ ? ” yerine hangi sayı gelmelidir?
 • a- 145
 • b- 130
 • c- 140
 • d- 150
slide11

Soru 3- Birler basamağı 6 olan iki basamaklı en büyük doğal sayı ile birler basamağı 3 olan iki basamaklı en küçük doğal sayının çarpımı kaçtır?

 • a- 1488
 • b- 1248
 • c- 1128
 • d- 1029
soru 4 uzun kenar 50 m k sa kenar 35 m olan bah enin alan ka metrekaredir
Soru 4- Uzun kenarı 50 m,kısa kenarı 35 m olan bahçenin alanı kaç metrekaredir?
 • a- 170
 • b- 1700
 • c- 175
 • d- 1750
slide13
Soru 5-Bir büyük kutu ;bu kutunun içinde de her birinin içinde dörder tane küçük kutu bulunan 4 kutu vardır.Kutuların hepsi kaç tanedir?
 • a- 21
 • b- 16
 • c- 20
 • d- 17
soru 1 tarihte ilk paray bulan toplum hangisidir
Soru 1- Tarihte ilk parayı bulan toplum hangisidir?
 • a- İskitler
 • b- Türkler
 • c- Lidyalılar
 • d- Frigyalılar
soru 2 a a dakilerden hangisi bir sivil toplum kurulu u de ildir
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşu değildir?
 • a- TEMA
 • b- TBMM
 • c- AKUT
 • d- KALP VAKFI
soru 3 topluma ait k lt r n gelecek nesillere aktar lmas nda en etkili vas ta hangisidir
Soru 3- Topluma ait kültürün gelecek nesillere aktarılmasında en etkili vasıta hangisidir?
 • a- Dil
 • b- Düğünler
 • c- Türküler
 • d- Oyunlar
soru 4 bir yerin ku bak g r n n n ka t zerine kabataslak izilmi ekline ne ad verilir
Soru 4- Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine kabataslak çizilmiş şekline ne ad verilir?
 • a- Harita
 • b- Plan
 • c- Yön
 • d- Kroki
slide19
Soru-5 Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’ nın ülkemizin düşman işgalinden kurtarılması için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
 • a- Erzurum Kongresi
 • b- Sivas Kongresi
 • c- TBMM’ nin açılışı
 • d- Sevr Antlaşması’nın yapılması
soru 1 ta ile tala kar m n birbirinden ay rmak i in hangi y ntem kullan lmal d r
Soru- 1Taş ile talaş karışımını birbirinden ayırmak için hangi yöntem kullanılmalıdır?
 • a- mıknatıs
 • b- buharlaştırma
 • c- eleme
 • d- yüzdürme
slide22
Soru 2- Soluk alma esnasında havanın izlediği yol, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
 • a- burun- yutak- gırtlak- soluk borusu- akciğer
 • b- burun- gırtlak- yutak- soluk borusu- akciğer
 • c- yutak- burun- soluk borusu- gırtlak- akciğer
 • d- burun- yutak- soluk borusu- gırtlak- akciğer
soru 3 i ayna ii ampul iii g ne iv ay v y ld z yukar da verilenlerden hangileri k kayna de ildir
Soru 3- I- AynaII-AmpulIII- GüneşIV- AyV- YıldızYukarıda verilenlerden hangileri ışık kaynağı değildir?
 • a- yalnız I
 • b- I-V
 • c- I-II
 • d- I-IV
soru 4 bir elektrik devresinde ampulun tak ld yere ne ad verilir
Soru-4 Bir elektrik devresinde ampulun takıldığı yere ne ad verilir?
 • a- fiş
 • b- priz
 • c- duy
 • d- anahtar
soru 5 a a dakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden biri de ildir
Soru-5 Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden biri değildir?
 • a- şekil değiştirme
 • b- yürüme
 • c- yön değiştirme
 • d- harekete geçirme