Overlap sendromu
Download
1 / 48

OVERLAP SENDROMU - PowerPoint PPT Presentation


 • 671 Views
 • Uploaded on

OVERLAP SENDROMU. PROF. DR.MEHMET KARADAĞ. OVERLAP SENDROMU. Değişik klinik durumların biraraya gelmesiyle, farklı özellik oluşturması overlap terimi ile açıklanmıştır. OVERLAP SENDROMU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OVERLAP SENDROMU' - willow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Overlap sendromu

OVERLAP SENDROMU

PROF. DR.MEHMET KARADAĞ


Overlap sendromu1
OVERLAP SENDROMU

 • Değişik klinik durumların biraraya gelmesiyle, farklı özellik oluşturması overlap terimi ile açıklanmıştır.


Overlap sendromu2
OVERLAP SENDROMU

 • Toplumda sık görülen, KOAH, astım, interstisyel fibrozis gibi solunum sistemi hastalıklarının, obstrüktif uyku apnesi (OSAS) ile birlikte görülmesi, ayrı ayrı görüldüklerinden farklı özellikler göstermesi nedeniyle dikkati çekmiştir. • Günümüzde OVS = OSAS+KOAH birlikte, KOAH, astım, kistik fibrozis, interstisyel pulmoner fibrozis gibi solunum sistemi hastalıklarının beraber seyretmesi “OVERLAP SENDROMU” (OVS) olarak isimlendirildi.

Astım

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

OSAS

OVS

KOAH

Kistik fibrozisKoah d nyada l m nedenleri aras nda d rd nc s radad r ve son 30 y lda 163 art g stermi tir
KOAH, dünyada ölüm nedenleri arasında dördüncü sıradadır ve son 30 yılda % 163 artış göstermiştir.Overlap sendromu prevalansi
OVERLAP SENDROMU PREVALANSI sık görülüyor.

 • OSAS’lı hastalarda KOAH prevalansını % 11 bulmuşlar,(Chaouatve ark.).

 • KOAH’lı hastalarda OSAS sıklığı %45.8 (Calderon-Osuna ve ark.)

 • KOAH’lı hastalarda OSAS sıklığı %6,1 (Köktürk O.)

 • KOAH’lı hastalarda OSAS sıklığı %69.7 (İtil Oya ve ark.)

ChaouatA, WeitzenblumE, KriegerJ, et al. Association of chronic obstructive pulmoner disease and sleep apnea syndrome. AmJ Respir Crit Care Med 1995; 151:82-86


Overlap sendromunda kl n k ve prognoz
OVERLAP SENDROMUNDA KLİNİK VE PROGNOZ sık görülüyor.

 • OSAS ve KOAH her ikiside ayrı ayrı kronik hipoksemi yapan hastalıklar olması nedeniyle birbirlerine sinerji yaparak mevcut hipoksemiyi daha da derinleştirirler

 • OVS’da her iki hastalıkta da ayrı ayrı var olan pulmoner hipertansiyon ve kor pulmonale gelişme riski sadece KOAH yada sadece OSAS olan olgulardan daha fazladır ve prognozları daha kötüdür


Uykuda solunum
UYKUDA SOLUNUM sık görülüyor.

 • Solunum sisteminde rezistansın arttığı,

 • Solunum hızı ve ritminin bozulduğu,

 • Kimyasal ve mekanik reseptörlerin duyarlılığının ve ventilasyonun azaldığı,

 • Kan gazlarında olumsuz değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir


KORTİKAL UYARI sık görülüyor.

KEMORESEPTÖRDUYARLILIĞI

SOLUNUM MOTOR NÖRON

HİPOVENTİLASYON HİPOKSEMİ HİPERKAPNİ

UYKU

SOLUNUM KASLARI

AKCİĞER MEKANİKLERİ , HAVAYOLU DİRENCİ , FRC, V/Q, İLİŞKİSİ


Metabol zma
METABOLİZMA sık görülüyor.

 • Uyku sırasında azalan metabolizma hızına bağlı olarak, ventilasyon azalır.


Vent lasyondak de kl kler
VENTİLASYONDAKİ DEĞİŞİKLİKLER sık görülüyor.

 • Uykuda belirgin olarak hipoventilasyon vardır

 • NREM uykusunda dakika ventilasyonu % 5-10 oranında azalır

 • Fazik REM uykusunda dakika ventilasyonu % 40 oranında azalır


Kan gazlarindak de kl kler
KAN GAZLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER sık görülüyor.

 • PCO2 2-8 mmHg kadar yükselir

 • PO2 3-10 mmHg kadar azalır

 • SaO2 %1-2 kadar azalır


Solunum hizi ve r tm
SOLUNUM HIZI VE RİTMİ sık görülüyor.

NREM evre 1-2 de solunum düzensizdir, Cheyne-Stokes solunumuna benzer

NREM evre 3 de solunum otonom sinir sisteminin kontrolündedir ve düzenlidir

REM de özellikle fazik evresinde tekrar düzensizleşir Total Ventilasyon azalır, solunum hızlı ve yüzeyeldir


Kemosens t v te
KEMOSENSİTİVİTE sık görülüyor.

 • Uykuda hipoksik ve hiperkapnik ventilatuar cevaplar azalır

 • Hiperkapnik ventilatuar cevapta NREM döneminde % 20-50’lere varan azalma REM döneminde daha da kötüleşir


Radwan L, et al: Eur Respir J., 1995, 8, 542–545.


Arousal cevabi
AROUSAL CEVABI bulunmuşken,

 • Uykuda arousal oluşumunda hiperkapni hipoksemiden daha önemlidir!

 • PCO2’de 6-15 mmHg’lık artış arousala neden olurken, SaO2’nin nomal erişkinde % 75’e kadar düşmesi gerekir!


Fonks yonel rez d el kapas te
FONKSİYONEL REZİDÜEL KAPASİTE bulunmuşken,

 • REM döneminde solunum kasları hipotonisi nedeni ile FRK azalır.

 • Supin pozisyonundaki uykuda FRK en düşük değerindedir


Koah ta uykuyu bozan fakt rler
KOAH'ta Uykuyu Bozan Faktörler bulunmuşken,

 • İlaçlar

 • Depresyon

 • Sedanter hayat tarzı

 • Kötü uyku hijyeni

 • Yaşlılığa bağlı etkiler

 • Hipoksemi

 • Öksürük


Koah ve uyku
KOAH ve UYKU bulunmuşken,

 • KOAH'ta gece ortaya çıkan dasatürasyon dışında uyku latansı uzar, uyku etkinliği ve toplam uyku süresi azalır


Koah ve uyku1
KOAH ve UYKU bulunmuşken,

 • KOAH da Noktürnal Oksijen Desatürasyonu Sonuçları

  • PulmonerHipertansiyon

  • Sekonder polisitemi

  • Kardiyak disritmiler

  • Uykuda ölüm gözlenir


Koah da pol somnograf end kasyonlari
KOAH’DA POLİSOMNOGRAFİ ENDİKASYONLARI bulunmuşken,

 • AASM ÖNERİLERİ

 • Noktürnal hipoksemisi olan kronik obstrüktif, restriktif veya reaktif akciğer hastalıklarının PSG endikasyonu yoktur. Evde pulseoksimetre ile SaO2 takibi yeterlidir.

 • Bununla beraber bu hastalarda OSAS, PLMS düşündüren semptomlar varsa kronik akciğer hastalığı olmayan olgular gibi PSG endikasyonları uygulanır.


Koah da pol somnograf end kasyonlari1
KOAH’DA POLİSOMNOGRAFİ ENDİKASYONLARI bulunmuşken,

 • OSAS, PLMS semptomlarıolan KOAH olguları dışında,

 • Gündüz PaO2 değeri ≥60mmHg olan hastalarda polisitemi ya da Pulmoner Hipertansiyon varlığında,

 • Uykuda O2 tedavisi alan KOAH’lılarda sabahları başağrısı varlığında,

 • CPAP/BiPAP tedavisi uygulanacak overlap sendromlu olgularda optimal basıncın belirlenmesinde PSG endikasyonu vardır.


Nokt rnal oks jen desat rasyonu nod 1
NOKTÜRNAL OKSİJEN DESATÜRASYONU (NOD) -1 bulunmuşken,

 • Gündüz hipoksemisi olmayan veya gündüz hipoksemisi PO2≥60 mmHg olan KOAH’lılarda, kayıt süresinin %30’dan fazlasında, SaO2’nin% 90’ın altına düşmesi noktürnal oksijen desatürasyonu (NOD) olarak tanımlanmıştır.

 • WeitzenblumE, ChaouatA, CharpentierC, et al. Sleep-relatedhypoxemiain chronicobstructivepulmonarydisease: causesconsequencesandtreatment. Respiration1997; 64 (3): 187-193

 • Levi-ValensiP, WeitzenblumE, RidaZ. Sleep-relatedoxygendesaturationanddaytimepulmonaryhaemodynamicsin COPD patients. EurRespirJ 1992; 5: 301-307


Nod nedenler
NOD NEDENLERİ bulunmuşken,

 • Alveoler hipoventilasyon

 • Ventilasyon/perfüzyon(V/Q) dengesizliği

 • FRC’de azalma

 • Sekresyonlar

 • Havayoludirencindeartış

 • Ölüboşlukartışı

 • OVS


Koah osas da nod
KOAH + OSAS da NOD desatürasyonlarının görülme riski yüksektir

 • Gündüz hipoksemisinin hafif dereceli olduğu KOAH olgularında bile OVS var ise bu durum ciddi kardiyopulmoner fonksiyon bozukluğuna yol açacaktırOsas da testere di i saw tooth paterni eklinde nokt rnal oksijen desat rasyonlar
OSAS’da “testere dişi”(saw-tooth) paterni şeklinde noktürnal oksijen desatürasyonları


Osas ast m
OSAS + Astım noktürnal oksijen desatürasyonları

Hava Yolu Direncinde Artış

Bronkospazm,

Sekresyon ,

Mukoza ödemi

Hava Hapsi

Solunum işinde etkilenme

Oto PEEP


Ast mda uyku
Astımda Uyku noktürnal oksijen desatürasyonları

 • Hastanın uyuduğu ortamdaki (oda, yatak, yorgan, yastık vs) alerjenlerin varlığı,

 • Gündüz verilen bronkodilatör ilaçların gece verilememesi,

 • Supin pozisyonunda yatış,

 • Sabahın erken saatlerinde parasempatik bronkokonstrüksiyon artışı,


Ast mda uyku1
Astımda Uyku noktürnal oksijen desatürasyonları

 • Gece boyunca düşen sıcaklık nedeniyle soğuk havanın bronşlar üzerindeki etkisi,

 • Uykuda oluşan gastroözofageal reflünün kimyasal irritatif özelliği,

 • Bozulan mukosiliyer klirens uykuda astımı negatif yönde etkiler.


Osas ast m1
OSAS + Astım noktürnal oksijen desatürasyonları

 • Horlama, astımlılarda genel popülasyona göre daha sık rastlanır.

 • OSAS ile birlikte astım varlığında astım sık atak yapmaktadır

 • CPAP tedavisi ile OSAS kontrol altına alındığı taktirde astımın atak sıklığı azalmaktadır.


Osas nterst syel akc er hastali i
OSAS + İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI noktürnal oksijen desatürasyonları

 • Hızlı ve yüzeyel solunum

 • Hipokapni

 • Çok sayıda arousal

 • Uyku fragmantasyonu

 • hafif uykuda artış(REM azalır)Overlap sendromu tedav s
OVERLAP SENDROMU TEDAVİSİ noktürnal oksijen desatürasyonları

AMAÇ;

 • Uyku kalitesinin düzeltilmesi

 • Oksijenizasyonun sağlanması


Koah da oksijen tedavisi
KOAH da Oksijen Tedavisi noktürnal oksijen desatürasyonları

 • Az sayıda KOAH olgusunda uyku kalitesini düzeltebilir!

 • Nokturnal O2 PAP max’ı düşürür

 • PH gelişimini önler!


Ovs da oksijen tedavisi
OVS da Oksijen Tedavisi noktürnal oksijen desatürasyonları

 • Oksijen tek başına kullanılırsa; Apnelerin süreleri uzar!

 • CO2 seviyesi tehlikeli boyutlara çıkabilir!


Bipap tedav s
BiPAP TEDAVİSİ noktürnal oksijen desatürasyonları

 • CPAP uygulanması OVS için ideal değildir, ÜSY’daki kollapsı çözmek için yüksek basınç değerleri gerektiğinden genellikle hastalar tolere edemezler

 • Overlap sendromunun tedavisinde BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) kullanılır


Bipaptedav s
BiPAPTEDAVİSİ noktürnal oksijen desatürasyonları

 • BiPAP da EPAP ve IPAP basınçları ayrı ayrı hastaya göre düzenlenebilir ve trigering hassasiyeti ayarlanabilir!


Overlap sendromu tedav s1
OVERLAP SENDROMU TEDAVİSİ noktürnal oksijen desatürasyonları

 • İlaçtedavisi

  • Almitrin

  • Progestojenler

  • Asetazolamid, Amonyum klorid

  • Protriptilin

  • Teofilin


Overlap sendromu tedav s2
OVERLAP SENDROMU TEDAVİSİ noktürnal oksijen desatürasyonları

BiPAP + O2


İLGİ VE DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER noktürnal oksijen desatürasyonları


ad