barn i sorg og krise l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barn i sorg og krise PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barn i sorg og krise

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Barn i sorg og krise - PowerPoint PPT Presentation


 • 480 Views
 • Uploaded on

Barn i sorg og krise. Hva er Sorg? sorg, sorgreaksjoner, sorgarbeid og sorg prosesser knyttes ofte til tap av nære pårørende eller ved separasjon av andre årsaker. Hva er krise?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Barn i sorg og krise' - Audrey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
barn i sorg og krise
Barn i sorg og krise
 • Hva er Sorg?

sorg, sorgreaksjoner, sorgarbeid og sorg prosesser knyttes ofte til tap av nære pårørende eller ved separasjon av andre årsaker.

 • Hva er krise?

Betegner en psykologisk tilstand, og er en normal reaksjon på en situasjon eller hendelse som innebærer en helt ny utfordring eller helt nye krav til problemløsning.

gerald caplan engelsk psykolog
Gerald Caplan- engelsk psykolog
 • Utviklingskriser: utvikler seg gradvis over tid, og betegner avgjørende stadier i den psykologiske utviklingen.Tilfeldige kriser: betegner akutte hendelser som plutselig død, alvorlig sykdom, separasjon fra nære omsorgspersoner over kortere og lengre tid osv.
slide3
Død
 • Rammer mennesker i ulike faser i livet.
 • Barn skjønner ikke døden bestandig.
 • Barn kan være opptatt av døden.
atskillelse
Atskillelse
 • Alminnelige atskillelser – korte

Eks: barnehage

 • Lenger og mer permanente atskillelser

Eks: foreldres samlivsbrudd, adopsjon,

fosterhjemsplassering

omsorgssvikt
Omsorgssvikt
 • Omsorgssvikt
 • Mishandling
 • Barn som lider av omsorgssvikt
 • Rus og vold
flyktningbarn
Flyktningbarn
 • Vond fortid/traumatiske opplevelser
 • Forhold til foreldrene
 • Møte med en ny kultur
barns reaksjoner i krisesituasjoner
Barns reaksjoner i krisesituasjoner
 • Forskjellige faktorer kan skape samme reaksjon, og tilnærmet like faktorer kan skape ulike reaksjoner hos barn
 • Ulike sorgreaksjoner hos barn
barns bearbeidelse av sine f lelser
Barns bearbeidelse av sine følelser
 • Familien – basis for trygghet
 • Viktig med et godt nettverk
 • Trenger samme informasjon igjen og igjen
 • Leken spiller en viktig rolle
  • I leken gjør barnet det ubegripelige begripelig for seg gjennom å leken den samme leken om og om igjen, inntill bitene faller på plass (Fahrman).
pedagogens rolle
Pedagogens rolle
 • Møte barnet med anerkjennelse
 • Skape trygghet og åpenhet i samspillet
 • Kunnskap om barns lek – barnets mulighet for bearbeidelse av vonde følelser
 • Ansvar i forhold til barn i krise

- melde fra til barnevernet

- søke råd innenfor det profesjonelle hjelpeapparatet ; PPT, habiliteringstjenesten og barnepsykiatrien

foreldersamarbeid
Foreldersamarbeid
 • Godt samarbeid med foreldrene
 • Letter å samarbeide med noen foreldre enn med andre foreldre
 • Foreldre og personalet
beredskapsplaner
Beredskapsplaner
 • Personalet i bhg. Må være forberedt
 • Beredskapsplanene
 • Krisesituasjoner