Download

Klasyfikacja nowotworów narządów płciowych żeńskich


Advertisement
/ 21 []
Download Presentation
Comments
zayit
From:
|  
(1140) |   (0) |   (0)
Views: 477 | Added:
Rate Presentation: 5 0
Description:
Klasyfikacja nowotworów narządów płciowych żeńskich. dr med. Andrzej J. Kowalski I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej. PODZIAŁ KLINICZNY. NOWOTWORY SZYJKI MACICY NOWOTWORY TRZONU MACICY
Klasyfikacja nowotworów narządów płciowych żeńskich

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Klasyfikacja nowotwor w narz d w p ciowych e skich l.jpgSlide 1

Klasyfikacja nowotworównarządów płciowych żeńskich

dr med. Andrzej J. Kowalski

I Katedra Ginekologii i Położnictwa

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Klinika Ginekologii Operacyjnej

i Onkologii Ginekologicznej

Podzia kliniczny l.jpgSlide 2

PODZIAŁ KLINICZNY

 • NOWOTWORY SZYJKI MACICY

 • NOWOTWORY TRZONU MACICY

 • NOWOTWORY JAJNIKA

 • NOWOTWORY SROMU

 • NOWOTWORY POCHWY

 • NOWOTWORY JAJOWODU

Rak szyjki macicy l.jpgSlide 3

RAK SZYJKI MACICY

KLASYFIKACJA MORFOLOGICZNA:

 • NIENACIEKAJĄCE: CIN 1, 2, 3, CIS

 • NACIEKAJĄCE:

 • CA PLANOEPITHELIALE RECENS (invasio punctata aut suprficialis)

 • CA PLANOEPITHELIALE INVASIVUM (keratodes, akeratodes, microcellulare, verrucosum)

 • ADENOCARCINOMA

 • INNE

Rak szyjki macicy4 l.jpgSlide 4

RAK SZYJKI MACICY

STOPNIE ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO wg. FIGO

0 – przedinwazyjny

I – tylko cz. pochwowa

Ia1 – inwazja punktowa lub powierzchniowa

Ia2 – inwazja do 5x7 mm

Ib – inwazja ograniczona do większej cz, szyjki

II – przymacicza i/lub pochwa

Iia – dochodzi do 1/3 dolnej cz. pochwy

Iib – obejmuje przymacicza ale nie dochodzi do kości

III – obejmuje całą miednicę mniejszą

IV – nacieka pęcherz moczowy i/lub odbytnicę oraz występują przerzuty odległe

Rak szyjki macicy5 l.jpgSlide 5

RAK SZYJKI MACICY

 • STANY PRZEDNOWOTWOROWE:

 • Dysplazja szyjki macicy

 • Rogowacenie przerostowe

 • Brodawczak płaskonabłonkowy

Rak szyjki macicy6 l.jpgSlide 6

RAK SZYJKI MACICY

INNE NOWOTWORY SZYJKI MACICY:

 • Rak gruczołowy szyjki macicy

 • Mięsak groniasty

 • Mięśniak szyjki macicy

Nowotwory trzonu macicy l.jpgSlide 7

NOWOTWORY TRZONU MACICY

 • ZŁOŚLIWE

 • NABŁONKOWE – rak endometrium

 • MEZENCHYMALNE – mięsak podścieliskowy, mięsak gładkokomórkowy, guz mezodermalny mieszany, mięsako-rak

 • NOWOTWORY TROFOBLASTU

 • NIEZŁOŚLIWE

 • MEZENCHYMALNE – mięśniaki macicy

Rak endometrium l.jpgSlide 8

RAK ENDOMETRIUM

STANY PRZEDNOWOTWOROWE

 • PROSTY ROZROST ENDOMETRIUM

 • GRUCZOŁOWY ROZROST ENDOMETRIUM

 • Torbielowaty

 • Gruczolakowaty bez atypii

 • Atypowy, małego, średniego i dużego stopnia

Rak endometrium9 l.jpgSlide 9

RAK ENDOMETRIUM

STOPNIE ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO wg. FIGO

Ia - tylko trzon poniżej ½ grubości ściany

Ib - tylko trzon powyżej ½ grubości ściany

II – nowotwór obejmuje szyjkę

III – nowotwór przechodzi granice macicy, ale nie przekracza miednicy mniejszej, możliwe przerzuty do pochwy i/lub jajnika

IVa – nacieka pęcherz, odbytnicę, esicę

IVb – przerzuty odległe

STOPNIE ZRÓŻNICOWANIA MORFOLOGICZNEGO

G1 – wysokozróżnicowany

G2 – średniozróżnicowany, obecne ogniska raka litego

G3 – przewaga raka litego

Mi sak pod cieliskowy l.jpgSlide 10

MIĘSAK PODŚCIELISKOWY

 • Nodulus stromatosus

 • Stromatosis endolymphatica

 • Sarcoma stromale

  (podział jest uzależniony od stosunku nowotworu do otoczenia!)

Mi sak g adkokom rkowy l.jpgSlide 11

MIĘSAK GŁADKOKOMÓRKOWY

 • Leiomyomatosis intravenosa

 • Leyomyoma metastaticum

 • Leyomyoblastoma

 • Leyomyomatosis peritonealis disseminata

  (podział histologiczno-kliniczny)

Choroby rozrostowe trofoblastu l.jpgSlide 12

CHOROBY ROZROSTOWE TROFOBLASTU

 • ZAŚNIAD GRONIASTY

 • Całkowity

 • Częściowy

 • ZAŚNIAD GRONIASTY INWAZYJNY

 • Tylko macicy

 • Z przerzutami

 • RAK KOSMÓWKI

 • Tylko macicy

 • Z przerzutami (z małym i dużym ryzykiem)

 • PRZTRWAŁA CHOROBA TROFOBLASTYCZNA

Nowotwory trofoblastu l.jpgSlide 13

NOWOTWORY TROFOBLASTU

KLASYFIKACJA WG. FIGO

I – ograniczony do trzonu macicy

II – ograniczony do narządów płciowych

III – dodatkowo przerzuty do płuc

IV – przerzuty do innych narządów

Mi niaki macicy l.jpgSlide 14

MIĘŚNIAKI MACICY

Podział:

podśluzówkowe

śródścienne

podsurowicówkowe

Nowotwory jajnika l.jpgSlide 15

NOWOTWORY JAJNIKA

PODZIAŁ HISTOGENETYCZNY WHO

 • PIERWOTNE NOWOTWORY NABŁONKOWE

 • Nowotwory nabłonkowe niezłośliwe (torbielakogruczolak - torbiel, gruczolakowłókniak - lity)

 • Nowotwory nabłonkowe graniczne

 • Nowotwory nabłonkowe złośliwe: RAKI (surowicze 50%, niezróżnicowane 20%, śluzowe 13%, endometrialne, mezonefroidalne, guz Brennera, mieszane)

 • NOWOTWORY GONADALNE (ziarniszczak, otoczkowiak, włókniak, androblastoma, gynandroblastoma)

 • NOWOTWORY Z KOMÓREK LIPIDOWYCH

 • NOWOTWORY GERMINALNE rozrodczak, nowotwór pęcherzyka żółtkowego, potworniak niedojrzały, potworniak dojrzały)

 • GONADOBLASTOMA

 • NOWOTWORY Z TKANKI ŁĄCZNEJ NIESWOISTEJ DLA GONAD

 • NOWOTWORY NIE SKLASYFIKOWANE

 • NOWOTWORY PRZERZUTOWE (rak endometrium, guz Krukenberga)

 • ZMIANY NOWOTWOROPODOBNE

Nowotwory jajnika16 l.jpgSlide 16

NOWOTWORY JAJNIKA

KLASYFIKACJA KLINICZNA WG. FIGO

Ia – jeden jajnik, torebka nieprzerwana

Ib – dwa jajniki, torebki nieprzerwane

Ic – pęknięta torebka guza

IIa – nacieczenie albo przerzuty do macicy i/lub jajowodów

IIb – zajęcie innych tkanek miednicy mniejszej

IIc – jw. + pęknięta torebka, lub wodobrzusze, lub dodatni rozmaz z otrzewnej

IIIa – jw. + mikrowszczepy na powierzchni otrzewnej, węzły chłonne wolne

IIIb – jw. + wszczepy < 2 cm, węzły chłonne wolne

IIIc – jw. + wszczepy > 2 cm, przerzuty do węzłów chłonnych pozaotrzewnowych i/lub pachwinowych

IV – jw. + przerzuty odległe

Nowotwory sromu l.jpgSlide 17

NOWOTWORY SROMU

ZMIANY PRZEDNOWOTWOROWE SROMU

 • POTENCJALNE

 • Liszaj twardzinowy (świąd, skóra papierowata > wycinek > HP > maść z testosteronem)

 • Dystrofia hyperplastyczna (świąd, białe, zlewające się ogniska hyperkeratozy > wycinek > HP > maść z betametazonem

 • Dystrofia mieszana

 • Kłykciny kończyste (podłoże wirusowe HPV, HSV-2, blade brodawki > wycinek > HP > elektrochirurgia / kriochirurgia / destrukcja chemiczna (Condyline)

 • RZECZYWISTE

 • Dysplazja małego stopnia – VIN I

 • Dysplazja średniego stopnia – VIN II

 • Dysplazja dużego stopnia – VIN III

 • Rak śródnabłonkowy sromu - TIS

Rak sromu l.jpgSlide 18

RAK SROMU

 • Rak płaskonabłonkowy nierogowaciejący

 • Rak płaskonabłonkowy rogowaciejący

 • Rak płaskonabłonkowy paraepidermoidalny

 • Rak brodawkowaty

 • Rak podstawnokomórkowy

Rak sromu19 l.jpgSlide 19

RAK SROMU

KLASYFIKACJA WG. FIGO

 • St. 0 – TIS, rak przedinwazyjny

 • St. 1 – guz dot. tylko sromu, wielkość poniżej 2 cm, węzły chłonne wolne

 • St. 2 – guz dot. tylko sromu, wielkość powyżej 2 cm, węzły chłonne wolne

 • St. 3 - guz przechodzi na dolną cewkę i/lub pochwę, krocze, odbyt, węzły pachwinowe powiększone, ale ruchome

 • St. 4 – guz nacieka pęcherz moczowy, cewkę, odbytnicę, ufiksowany do kości, przerzuty odległe, węzły owrzodziałe nieruchome

Rak pochwy l.jpgSlide 20

RAK POCHWY

STOPNIE ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO wg. FIGO

0 - przedinwazyjny

I - tylko ściany pochwy

II - tkanki okołopochwowe, ale nie dochodzi do ścian miednicy

III - dochodzi do ścian miednicy

IVa - nacieka pęcherz moczowy i/lub odbytnicę

IVb - występują przerzuty odległe

Rak jajowodu l.jpgSlide 21

RAK JAJOWODU

KLASYFIKACJA

taka sama jak w raku jajnika


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro