A műszaki rajzok alaki követelményei - PowerPoint PPT Presentation

A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei
Download
1 / 38

 • 52 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A műszaki rajzok alaki követelményei. 5. előadás. Rajzlapok kialakítása és méretei. A kiinduló rajzlap területe 1 m 2. A kiinduló és a származtatott rajzlapok megfelelő oldalainak aránya:. Rajzlapok kialakítása és méretei. Az így meghatározott rajzlap elnevezése: A0

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A műszaki rajzok alaki követelményei

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

A műszaki rajzok alaki követelményei

5. előadás


Rajzlapok kialak t sa s m retei

Rajzlapok kialakítása és méretei

A kiinduló rajzlap területe 1 m2

A kiinduló és a származtatott rajzlapok megfelelő oldalainak aránya:


Rajzlapok kialak t sa s m retei1

Rajzlapok kialakítása és méretei

Az így meghatározott rajzlap elnevezése: A0

Méretei:a=0,841 mb=1,189 m

A sorozatos félbehajtással kapott többi rajzlap adja az előnyben részesített ISO-A sorozatot.


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

Az A0-A3 méretű rajzlapokat csak fekvő, az A4 méretűt pedig csak álló helyzetben szabad használni.


K zpontjel azonos t mez v g si jel

Központjel, azonosító mező, vágási jel


Feliratmez k m szaki rajzokon

Feliratmezők műszaki rajzokon

Minden műszaki rajzot vagy műszaki dokumentációt feliratmezővel kell ellátni.

A feliratmezőt a rajzterületen belül, annak jobb alsó sarkában helyezzük el, határoló vonalát vastag folytonos vonallal rajzoljuk.


Feliratmez k m szaki rajzokon1

Feliratmezők műszaki rajzokon

A szükséges információkat az egymáshoz csatlakozó mezőkben kell csoportosítani a következők szerint (MSZ ISO 7200):

 • azonosító mező

  • nyilvántartási vagy azonosítási szám (rajzszám)

  • a rajz címe (megnevezés)

  • a rajz törvényes tulajdonosának neve

 • kiegészítő információk megadására szolgáló mezők


Elrendez si p ld k

Elrendezési példák


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

A kiegészítő információkat az adott mezőn belül a következők szerint különböztetjük meg:

1. jelek(vetítési módra utaló jelkép, fő méretarány, …)

2. műszaki információk(a felületkikészítés módja, az alak- és helyzettűrések jelölése, …)

3. adminisztrációs információk(rajzlap mérete, módosítási jel, …)


Darabjegyz k m szaki rajzon

Darabjegyzék műszaki rajzon

 • A darabjegyzék általános esetben a műszaki rajz része, de külön lap is lehet

 • Ha a műszaki rajz tartalmazza, akkor a rajz olvasási irányában helyezkedjen el, és a feliratmezőhöz csatlakozzon

 • Határoló vonalát folytonos vastag vonallal kell megrajzolni

 • Külalakját tekintve oszlopos kialakítású


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

Az információkat a következő csoportosításban kell megadni, a sorrend tetszés szerinti lehet:

 • tételszám (a darab tételszáma)

 • megnevezés (a darab elnevezése)

 • mennyiség (a megnevezés oszlopban szereplő alkatrész darabszáma)

 • hivatkozás (a rajzdokumentációban meg nem határozott alkotó részek azonosítása, pl.: szabványszám)

 • anyag (a felhasznált anyagfajta és minőség)


T telsz mok m szaki rajzon

Tételszámok műszaki rajzon

 • A tételszámozást lehetőség szerint egymást követő sorrendben végezzük, az egy szerkezeti egységen belül az azonos alkatrészeknek azonos tételszámot adjunk

 • A rajzon levő összes tételszámot azonos típusú és magasságú számmal a méretek kétszeresére kell készíteni, és a munkadarab körvonalán kívül kell elhelyezni


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

A tételszámokat a munkadarabhoz mutató-vonallal kell kapcsolni a következők szerint:


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

 • A mutatóvonalak ne keresztezzék egymást

 • A tételszámok lehetőleg függőleges oszlopokban és/vagy vízszintes sorokban helyezkedjenek el

 • A munkadarabok tételszámai megadhatók közös mutatóvonalon is

 • Az azonos munkadarabok tételszámait elég egyszer megadni


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

 • A tételszámozás sorrendje

 • Lehetséges szerelési sorrend

 • Az alkotóelemek jelentősége

 • Egyéb logikai sorrend


A m szaki rajzok vonalai

A műszaki rajzok vonalai

 • Folytonos, vastag és vékony vonal

 • Folytonos szabadkézi törésvonal

 • Szaggatott vonal

 • Pontvonal (vékony, vastag)

 • Kétpontvonal

 • Nyomvonal


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

A különböző típusú vonalak jellemző alkalmazási esetei


Rajzol si szab lyok

Rajzolási szabályok

Rajzainkon kétféle vonalvastagságot kell alkalmazni úgy, hogy a vastag és vékony vonal aránya 2:1-nél kisebb ne legyen.

A vonalvastagságokat a rajz mérete és fajtája szerint kell kiválasztani, a következő sorozatból:

0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,0; 1,4; 2,0 mm.

Ügyeljünk rá, hogy a párhuzamos vonalak közötti legkisebb távolság ne legyen kisebb, mint az ábra vastag vonalának a kétszerese. A 0,7 mm-nél kisebb távolság azonban nem javasolt.


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

Ha két vagy több vonal egybeesik, akkor a következők szerint kell az elsőbbséget megállapítani:

 • látható körvonalak és élek (folytonos vastag vonal, A típusú)

 • nem látható körvonalak és élek (szaggatott vonal, E vagy F típusú)

 • metszősíkok (pontvonal, a végeknél és a metszősík irányváltásainál vastag, H típusú)

 • középvonalak és szimmetriatengelyek (pontvonal, vékony, G típusú)

 • súlyvonalak, gyökvonalak (kétpont-vonal, K típusú)

 • méretsegédvonalak, mutató- (vetítő-) vonalak (folytonos vékony vonal, B típusú)


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

Rajzaink akkor lesznek szépek és áttekinthetők, ha a vonalakkal kapcsolatban a következő rajzolási követelmények is érvényesülnek:

 • A párhuzamos pont- és szaggatott vonalakat egymáshoz képest elcsúsztatva kell megrajzolni!

 • Ügyeljünk rá, hogy a szaggatott és pontvonalak csak vonalszakaszokon kereszteződjenek!


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

Rajzainkon a 12 mm-nél kisebb elemek szimmetriatengelyét vékony folytonos vonallal rajzolhatjuk


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

Műszaki rajzainkon valamely jellemzőhöz (méret, tárgy, körvonal, …) mutatóvonal csatlakoztatható.

 • ponttal, ha a tárgy körvonalán belül végződik

 • nyílheggyel, ha a tárgy körvonalára mutat

 • pont vagy nyílhegy nélkül, ha méretvonalon végződik


A m szaki rajzok feliratai

A műszaki rajzok feliratai

A műszaki rajzok és műszaki dokumentációk feliratainak követelményeit is szabványok (MSZ EN ISO 3098 sorozat) adják meg.

A feliratoknak ki kell elégíteni a következő igényeket:

 • olvashatóság

 • egységesség

 • alkalmasság mikrofilmezésre és egyéb reprodukálásra


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

A feliratok betűket, számokat és írásjeleket (továbbiakban: jelek) egyaránt tartalmaznak. A szabvány alapméretnek a nagybetűk h magasságát tekinti.

Ezt az alapméretet írásnagyságnak is nevezzük.


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

A szabvány megengedi a függőleges (álló) és a 15-kal jobbra dőlt jelek használatát is.

Ezen túlmenően mindkét változatban „A” és „B” típusú írást is rögzít.

A gépészeti rajzokon hagyományosan a „B” típusú jelek használatosak.


A m szaki rajzok m retar nya

A műszaki rajzok méretaránya

A műszaki gyakorlatban nem tudjuk az alkatrészeket mindig természetes nagyságukban ábrázolni. Ilyenkor célszerűen megválasztott méretarányban dolgozunk, nagyítunk vagy kicsinyítünk.

Méretaránynak a rajzon mérhető teljes (törés nélküli) hosszméret és a valóságos tárgy ugyanezen hosszméretének arányát nevezzük.

Valóságos nagyságban dolgozunk, ha méreteink 1:1 méretarányúak.

Kicsinyítünk, ha a méretarány 1:1-nél kisebb, tehát az ábrázolt tárgy rajza kisebb, mint a valóságos méret.

Nagyítunk, ha a méretarány 1:1-nél nagyobb, tehát az ábrázolt tárgy rajza nagyobb, mint a valóságos méret.


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

Javasolt méretarányok


M szaki rajzok m dos t sa

Műszaki rajzok módosítása

Rajzmódosításon minden olyan, az eredeti rajzon átvezetett változtatást, javítást, törlést vagy kiegészítést értünk, amely nem jár a rajz azonosító adatainak (rajzszám, megnevezés) változtatásával (MSZ 23003).

 • Kétféle rajzmódosítást különböztetünk meg:

 • közvetlen módosítás (az érvénytelen adatok vagy ábrarészletek áthúzása)

 • közvetett módosítás (a rajz érvénytelen részeinek teljes törlése)


K zvetlen rajzm dos t s

Közvetlen rajzmódosítás

 • A megváltozott méretet, jelet, feliratot vékony folytonos vonallal át kell húzni, és az új adatot az áthúzott rész közvetlen közelében elhelyezni


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

 • Az érvénytelen részt vékony folytonos vonallal körül kell keríteni és két, egymást keresztező vonallal áthúzni. Az új részt az érvénytelen ábrarész közelében, elfordítás nélkül kell elhelyezni a módosításra utaló felirattal együtt


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

 • Ha az értelmezéshez elegendő, akkor az érvénytelen ábrarész áthúzható vékony vonalkákkal, és az új rész közvetlenül az ábrába rajzolható


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

 • Ha egy ábra, vagy annak valamelyik vetülete teljes egészében megváltozik, akkor az érvénytelen ábrát vagy vetületet át kell húzni és mellette az új ábrát megrajzolni


K zvetett rajzm dos t s

Közvetett rajzmódosítás

Közvetett módosításnak kell tekinteni és új,eredetirajzot kell készíteni abban az esetben, ha a változtatások átvezetéséhez nincs elegendő hely, vagy a módosított rajz - a változtatások nagy száma miatt - nehezen lenne áttekinthető.


M dos t si rtes t

Módosítási értesítő

Minden végleges rajzmódosításhoz módosítási értesítőt kell kiadni.

A módosítási értesítő minimális adattartalma:

 • a módosítási értesítő megjelölése (bejegyzési vagy nyilvántartási szám)

 • a módosítás időpontja

 • a módosítás érvénybe lépésének ideje

 • a módosítással érintett rajzok azonosító jelölései (rajzszáma, azonosító száma)


A m szaki rajzok alaki k vetelm nyei

A módosítási értesítő minimális adattartalma (folyt.):

 • a módosítás oka és részletes ismertetése, amelyből a módosítást megelőző és követő állapot egyértelműen megállapítható

 • a módosítási értesítő összes lapjainak száma és az adott lap sorszáma

 • a módosítási értesítő kiadásáért felelős személy(ek) neve és aláírása

 • a módosítási értesítő címzettjeinek felsorolása


 • Login