a m szaki rajzok alaki k vetelm nyei
Download
Skip this Video
Download Presentation
A műszaki rajzok alaki követelményei

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

A műszaki rajzok alaki követelményei - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

A műszaki rajzok alaki követelményei. 5. előadás. Rajzlapok kialakítása és méretei. A kiinduló rajzlap területe 1 m 2. A kiinduló és a származtatott rajzlapok megfelelő oldalainak aránya:. Rajzlapok kialakítása és méretei. Az így meghatározott rajzlap elnevezése: A0

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A műszaki rajzok alaki követelményei' - zaide


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rajzlapok kialak t sa s m retei
Rajzlapok kialakítása és méretei

A kiinduló rajzlap területe 1 m2

A kiinduló és a származtatott rajzlapok megfelelő oldalainak aránya:

rajzlapok kialak t sa s m retei1
Rajzlapok kialakítása és méretei

Az így meghatározott rajzlap elnevezése: A0

Méretei:a=0,841 mb=1,189 m

A sorozatos félbehajtással kapott többi rajzlap adja az előnyben részesített ISO-A sorozatot.

slide4
Az A0-A3 méretű rajzlapokat csak fekvő, az A4 méretűt pedig csak álló helyzetben szabad használni.
feliratmez k m szaki rajzokon
Feliratmezők műszaki rajzokon

Minden műszaki rajzot vagy műszaki dokumentációt feliratmezővel kell ellátni.

A feliratmezőt a rajzterületen belül, annak jobb alsó sarkában helyezzük el, határoló vonalát vastag folytonos vonallal rajzoljuk.

feliratmez k m szaki rajzokon1
Feliratmezők műszaki rajzokon

A szükséges információkat az egymáshoz csatlakozó mezőkben kell csoportosítani a következők szerint (MSZ ISO 7200):

 • azonosító mező
  • nyilvántartási vagy azonosítási szám (rajzszám)
  • a rajz címe (megnevezés)
  • a rajz törvényes tulajdonosának neve
 • kiegészítő információk megadására szolgáló mezők
slide9
A kiegészítő információkat az adott mezőn belül a következők szerint különböztetjük meg:

1. jelek(vetítési módra utaló jelkép, fő méretarány, …)

2. műszaki információk(a felületkikészítés módja, az alak- és helyzettűrések jelölése, …)

3. adminisztrációs információk(rajzlap mérete, módosítási jel, …)

darabjegyz k m szaki rajzon
Darabjegyzék műszaki rajzon
 • A darabjegyzék általános esetben a műszaki rajz része, de külön lap is lehet
 • Ha a műszaki rajz tartalmazza, akkor a rajz olvasási irányában helyezkedjen el, és a feliratmezőhöz csatlakozzon
 • Határoló vonalát folytonos vastag vonallal kell megrajzolni
 • Külalakját tekintve oszlopos kialakítású
slide11
Az információkat a következő csoportosításban kell megadni, a sorrend tetszés szerinti lehet:
 • tételszám (a darab tételszáma)
 • megnevezés (a darab elnevezése)
 • mennyiség (a megnevezés oszlopban szereplő alkatrész darabszáma)
 • hivatkozás (a rajzdokumentációban meg nem határozott alkotó részek azonosítása, pl.: szabványszám)
 • anyag (a felhasznált anyagfajta és minőség)
t telsz mok m szaki rajzon
Tételszámok műszaki rajzon
 • A tételszámozást lehetőség szerint egymást követő sorrendben végezzük, az egy szerkezeti egységen belül az azonos alkatrészeknek azonos tételszámot adjunk
 • A rajzon levő összes tételszámot azonos típusú és magasságú számmal a méretek kétszeresére kell készíteni, és a munkadarab körvonalán kívül kell elhelyezni
slide14
A mutatóvonalak ne keresztezzék egymást
 • A tételszámok lehetőleg függőleges oszlopokban és/vagy vízszintes sorokban helyezkedjenek el
 • A munkadarabok tételszámai megadhatók közös mutatóvonalon is
 • Az azonos munkadarabok tételszámait elég egyszer megadni
slide15

A tételszámozás sorrendje

 • Lehetséges szerelési sorrend
 • Az alkotóelemek jelentősége
 • Egyéb logikai sorrend
a m szaki rajzok vonalai
A műszaki rajzok vonalai
 • Folytonos, vastag és vékony vonal
 • Folytonos szabadkézi törésvonal
 • Szaggatott vonal
 • Pontvonal (vékony, vastag)
 • Kétpontvonal
 • Nyomvonal
rajzol si szab lyok
Rajzolási szabályok

Rajzainkon kétféle vonalvastagságot kell alkalmazni úgy, hogy a vastag és vékony vonal aránya 2:1-nél kisebb ne legyen.

A vonalvastagságokat a rajz mérete és fajtája szerint kell kiválasztani, a következő sorozatból:

0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,0; 1,4; 2,0 mm.

Ügyeljünk rá, hogy a párhuzamos vonalak közötti legkisebb távolság ne legyen kisebb, mint az ábra vastag vonalának a kétszerese. A 0,7 mm-nél kisebb távolság azonban nem javasolt.

slide20

Ha két vagy több vonal egybeesik, akkor a következők szerint kell az elsőbbséget megállapítani:

 • látható körvonalak és élek (folytonos vastag vonal, A típusú)
 • nem látható körvonalak és élek (szaggatott vonal, E vagy F típusú)
 • metszősíkok (pontvonal, a végeknél és a metszősík irányváltásainál vastag, H típusú)
 • középvonalak és szimmetriatengelyek (pontvonal, vékony, G típusú)
 • súlyvonalak, gyökvonalak (kétpont-vonal, K típusú)
 • méretsegédvonalak, mutató- (vetítő-) vonalak (folytonos vékony vonal, B típusú)
slide21

Rajzaink akkor lesznek szépek és áttekinthetők, ha a vonalakkal kapcsolatban a következő rajzolási követelmények is érvényesülnek:

 • A párhuzamos pont- és szaggatott vonalakat egymáshoz képest elcsúsztatva kell megrajzolni!
 • Ügyeljünk rá, hogy a szaggatott és pontvonalak csak vonalszakaszokon kereszteződjenek!
slide22

Rajzainkon a 12 mm-nél kisebb elemek szimmetriatengelyét vékony folytonos vonallal rajzolhatjuk

slide23

Műszaki rajzainkon valamely jellemzőhöz (méret, tárgy, körvonal, …) mutatóvonal csatlakoztatható.

 • ponttal, ha a tárgy körvonalán belül végződik
 • nyílheggyel, ha a tárgy körvonalára mutat
 • pont vagy nyílhegy nélkül, ha méretvonalon végződik
a m szaki rajzok feliratai
A műszaki rajzok feliratai

A műszaki rajzok és műszaki dokumentációk feliratainak követelményeit is szabványok (MSZ EN ISO 3098 sorozat) adják meg.

A feliratoknak ki kell elégíteni a következő igényeket:

 • olvashatóság
 • egységesség
 • alkalmasság mikrofilmezésre és egyéb reprodukálásra
slide25
A feliratok betűket, számokat és írásjeleket (továbbiakban: jelek) egyaránt tartalmaznak. A szabvány alapméretnek a nagybetűk h magasságát tekinti.

Ezt az alapméretet írásnagyságnak is nevezzük.

slide26
A szabvány megengedi a függőleges (álló) és a 15-kal jobbra dőlt jelek használatát is.

Ezen túlmenően mindkét változatban „A” és „B” típusú írást is rögzít.

A gépészeti rajzokon hagyományosan a „B” típusú jelek használatosak.

a m szaki rajzok m retar nya
A műszaki rajzok méretaránya

A műszaki gyakorlatban nem tudjuk az alkatrészeket mindig természetes nagyságukban ábrázolni. Ilyenkor célszerűen megválasztott méretarányban dolgozunk, nagyítunk vagy kicsinyítünk.

Méretaránynak a rajzon mérhető teljes (törés nélküli) hosszméret és a valóságos tárgy ugyanezen hosszméretének arányát nevezzük.

Valóságos nagyságban dolgozunk, ha méreteink 1:1 méretarányúak.

Kicsinyítünk, ha a méretarány 1:1-nél kisebb, tehát az ábrázolt tárgy rajza kisebb, mint a valóságos méret.

Nagyítunk, ha a méretarány 1:1-nél nagyobb, tehát az ábrázolt tárgy rajza nagyobb, mint a valóságos méret.

m szaki rajzok m dos t sa
Műszaki rajzok módosítása

Rajzmódosításon minden olyan, az eredeti rajzon átvezetett változtatást, javítást, törlést vagy kiegészítést értünk, amely nem jár a rajz azonosító adatainak (rajzszám, megnevezés) változtatásával (MSZ 23003).

 • Kétféle rajzmódosítást különböztetünk meg:
 • közvetlen módosítás (az érvénytelen adatok vagy ábrarészletek áthúzása)
 • közvetett módosítás (a rajz érvénytelen részeinek teljes törlése)
k zvetlen rajzm dos t s
Közvetlen rajzmódosítás
 • A megváltozott méretet, jelet, feliratot vékony folytonos vonallal át kell húzni, és az új adatot az áthúzott rész közvetlen közelében elhelyezni
slide33
Az érvénytelen részt vékony folytonos vonallal körül kell keríteni és két, egymást keresztező vonallal áthúzni. Az új részt az érvénytelen ábrarész közelében, elfordítás nélkül kell elhelyezni a módosításra utaló felirattal együtt
slide34
Ha az értelmezéshez elegendő, akkor az érvénytelen ábrarész áthúzható vékony vonalkákkal, és az új rész közvetlenül az ábrába rajzolható
slide35
Ha egy ábra, vagy annak valamelyik vetülete teljes egészében megváltozik, akkor az érvénytelen ábrát vagy vetületet át kell húzni és mellette az új ábrát megrajzolni
k zvetett rajzm dos t s
Közvetett rajzmódosítás

Közvetett módosításnak kell tekinteni és új,eredetirajzot kell készíteni abban az esetben, ha a változtatások átvezetéséhez nincs elegendő hely, vagy a módosított rajz - a változtatások nagy száma miatt - nehezen lenne áttekinthető.

m dos t si rtes t
Módosítási értesítő

Minden végleges rajzmódosításhoz módosítási értesítőt kell kiadni.

A módosítási értesítő minimális adattartalma:

 • a módosítási értesítő megjelölése (bejegyzési vagy nyilvántartási szám)
 • a módosítás időpontja
 • a módosítás érvénybe lépésének ideje
 • a módosítással érintett rajzok azonosító jelölései (rajzszáma, azonosító száma)
slide38

A módosítási értesítő minimális adattartalma (folyt.):

 • a módosítás oka és részletes ismertetése, amelyből a módosítást megelőző és követő állapot egyértelműen megállapítható
 • a módosítási értesítő összes lapjainak száma és az adott lap sorszáma
 • a módosítási értesítő kiadásáért felelős személy(ek) neve és aláírása
 • a módosítási értesítő címzettjeinek felsorolása
ad