Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség
Download
1 / 20

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség. Köszöntöm a konferencián résztvevőket. Orosz Zoltán pv. alezredes vagyok, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltségének vezetője. Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


F v rosi polg ri v delmi igazgat s g viii ker leti kirendelts g

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség

Köszöntöm a konferencián résztvevőket

Orosz Zoltán pv. alezredes vagyok,

a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság

VIII. Kerületi Kirendeltségének vezetője


A vihark rokra t rt n felk sz l s s reag l s a budapest viii ker letben

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség

A viharkárokra történő felkészülés és reagálás a Budapest VIII. kerületben


A polg ri v delmi tervez sr l

A POLGÁRI VÉDELMI TERVEZÉSRŐL


A v delmi bizotts g feladatrendszer ben el rt min s tett id szaki tervek

A Védelmi Bizottság feladatrendszerében előírt minősített időszaki tervek

01-es

riasztási, értesítési és készenlétbe helyezési terve

03-as

eseménykövető és jelzőrendszer (monitoring) terve

10-es

a fegyveres szervek és a lakosság élelmiszerrel és elemi köz-szükségleti cikkekkel történő ellátásának terve

17-es

kulturális javak védelmének terve

18-as

a közigazgatás mozgósítási feladatainak terve

19-es

tömegtájékoztatási terve

20-as

katasztrófa-elhárítási terve

21-es

a polgári védelmi tevékenység irányításának terve


F v rosi polg ri v delmi igazgat s g viii ker leti kirendelts g

Békeidőszaki terveink

Általános polgári védelmi terv

Veszélyelhárítási terv

Veszélyelhárítási részterv (speciális mellékletek)

Kerületi Polgári Védelmi szervezetek megalakítási terve

Speciális lakosságvédelmi terv

Rendkívüli időszaki működési hely (RIMH) terv

K A T A S Z T R Ó F A E L H Á R Í T Á S I

T E R V

(A HIVATALI KATASZTRÓFAÜGYELETES FELADATAINAK ELLÁTÁSÁHOZ)


F v rosi polg ri v delmi igazgat s g viii ker leti kirendelts g

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség

I. Általános feladat és célmeghatározás:

A katasztrófa-elhárítási terv elemi csapás vagy ipari katasztrófa esetén a hivatal részéről végrehajtandó lakosságvédelmi feladatokat tartalmazza.

A terv célja:

A közvetlen beavatkozó rendvédelmi szervek (mentők, tűzoltók, rendőrség, polgári védelem, tűzszerészek. ) életveszély - elhárítási feladatainak elvégzése után jelentkező önkormányzati, hivatali tevékenységek, segítségnyújtások végzése.

A katasztrófaügyeletes közvetlen életveszély-elhárításban, mentésben nem vesz és nem is vehet részt !!


F v rosi polg ri v delmi igazgat s g viii ker leti kirendelts g

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség

. A Katasztrófaügyeletes általános feladatai, tevékenysége:

Megnevezése: Kerületi Katasztrófavédelmi ügyeletes

( Továbbiakban: Katasztrófaügyeletes )

Aktivizálása:A bekövetkező katasztrófa eseményt követően 1 órán belül.

Alárendeltsége:- közvetlenül alá van rendelve:

- a VIII. ker. Polgármesterének ( VÉB elnöke, polgári védelem vezetője )

- a VIII. ker. Jegyzőjének ( VÉB titkára, hivatalvezető )

Fölérendeltsége: - a polgármesteri hivatal közreműködő osztályainak és

munkatársainak, az érintett lakosoknak.

2. A Katasztrófaügyeletes vezénylése :

- 2 hetes váltással 2 fő látja el. ( 1 fő Katasztrófaügyeletes., 1 fő munkatárs )

- A Katasztrófaügyeletes és munkatársának vezénylése a hivatal dolgozóiból, a polgári védelmi kirendeltség-vezető által vezetett és havonta pontosított beosztás (szolgálatvezénylés) alapján történik.

- A Katasztrófaügyeletes tevékenység átadás-átvétele kéthetente hétfőn 10,00 óráig történjen meg.


Budapest f v ros viii kek let nek vesz lyeztetts ge

BUDAPESTFŐVÁROS VIII. KEKÜLETÉNEK VESZÉLYEZTETTSÉGE


Vesz lyeztet hat sok

Veszélyeztető hatások

A BM 20/1998. sz. rendelet 11 § (1) bekezdésében meghatározott veszélyeztető hatások közül :

 • Épületomlás, közmű meghibásodás

 • Migrációs veszélyeztetettség

 • Rendkívüli időjárási viszonyok miatti veszélyek

 • Veszélyes anyagok közúti szállítása (ADR)

 • Közvetett vegyi veszélyeztetettség a szomszédos kerületek felől


F ldrajzi demogr fiai adataink

Földrajzi , demográfiai adataink

 • A VIII. kerület a főváros területének a mértani közepén fekszik.

 • Északon az VII. és a XIV. kerület, nyugaton az V. kerület, délen a IX. kerület, keleten a X. kerület határolja.

 • A kerület egésze sík terület.

 • A kerület területe: 6,85 km2,

 • A zöld terület nagysága: kb. 1 km2,

 • Beépítettsége: 75 % - os.

 • A lakosság száma: 77.431 fő

 • Népsűrűség: 11.387 fő/km2


Kiemelt k zint zm nyek

Kiemelt közintézmények:

 • Magyar Rádió

 • SEMMELWEIS EGYETEM

 • Szabó Ervin Főkönyvtár

 • Nemzeti Múzeum

  Egyéb fontosabb kerületi intézmények:

  Keleti pályaudvar

  Józsefvárosi pályaudvar

  Józsefvárosi (Négy tigris) kínai piac

  Rákóczi téri, Teleki téri piac

  Kerepesi úti Nemzeti Panteon

  Corvin- köz, Corvin mozi

  Köztársaság téri MSZP Pártszékház

  Visi u-i FIDESZ Pártszékház

  Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság

  Fővárosi Közterület fenntartó RT. központja

  Fővárosi Gázművek Zrt. Központja

  OEP Kerepesi úti központi székháza

  MTK, BKV Rt. stadionjai

  Orcy kert


F bb k zleked si tvonalak csom pontok

Főbb közlekedési útvonalak, csomópontok:

 • Főbb útvonalak: Kőbányai út, Könyves Kálmán krt., Hungária krt., Üllői út, József krt.

 • A kerület területén 8 jelentős közlekedési csomópont (Baross tér, Blaha Lujza tér, Orczy tér, Nagyvárad tér, Kálvin tér, Astoria, Népstadion, Kőbányai út – Könyves Kálmán krt. – Hungária krt.) található.

 • 2-es METRÓ Astoria, Blaha Lujza tér, Keleti pu, Stadionok,

 • 3-as METRÓ Népliget, Nagyvárad tér, Klinikák, József krt., Kálvin tér


A ker let vesz lyeztetetts g nek rt kel se

A kerület veszélyeztetettségének értékelése:

 • A veszélyeztetettség felmérése és elemzése alapján elsődlegesen öt lényeges, veszélyeztető forrással kell számolni:

 • 1. a Városligeti Műjégpálya hűtésére használt ammónia

 • 2. az NSI Műjégpálya hűtésére használt ammónia

 • 3. a Renal Rt. területén tárolt klór

 • 4. a West Star Plus Kft. MIRELIT Budapest Hűtőház ammónia

 • 5. DREHER Sörgyárak Rt. ammónia


Egy ttm k d s

Együttműködés

A kerületi VÉB:

(Rendőrkapitányság, Tűzőrség, ÁNTSZ, Polgári Védelem, Polgármesteri Hivatal)

Intézmények, egyéb együttműködők:

Józsefvárosi Vagyonkezelő Rt.

Józsefváros Közbiztonságáért Kht. (Térfigyelő kamerák)

Józsefvárosi Kerületőrség

Józsefvárosi Polgárőrség

Józsefvárosi Közterület-felügyelet

Gázművek, Vízművek, FKF Rt.


Rendk v li helyzetre t rt nt int zked sek

Rendkívüli helyzetre történt intézkedések:

 • Javaslatomra A Kerületi VÉB összeült:

 • (Rendőrség, Tűzoltóság, ÁNTSZ, PM hivatal, EMÜ intézmények vezetői)

 • 1. Az azonnali intézkedések és halaszthatatlan beavatkozások sorrendjét felállítottuk.

 • 2. Létrehoztunk egy telefonos kárbejelentő pontot, ahol a lakossági bejelentéseket gyűjtöttük.

 • 3. A biztosítókkal történő kapcsolattartásra kijelöltünk egy személyt.

 • 4. Helyszíni bejárással az érintett lakosságot a mentési, kárelhárítási sorrend szükségességéről tájékoztattuk.

 • 5. Létrehoztunk egy átmeneti gyűjtőhelyet , ahol a károsultak személyesen is bejelentést tehettek, ásványvizet, szendvicset biztosítottunk.

 • 6. A mentési és kárbejelentési tevékenység koordinálásával a Polgármester Úr felhatalmazott.


Leggyakrabban bek vetkezett vihark rok

Leggyakrabban bekövetkezett viharkárok

Fakidőlés: Épületekre, Gépjárművekre,

Közutakra, Járdákra,

Villamos, Trolibusz felsővezetékekre

Épületkárok:Tetőhéjazat megbontása,

Tűzfalak leomlása, részleges kidőlése

Ablakok, nyílászárók rongálódása, üvegkár

Csatornák, bádoglemezek leszakadása,

Lehulló cserepek által okozott károk

Hirdető és reklámtáblák kidőlése

Erős szél miatti égéstermék visszaáramlások


F v rosi polg ri v delmi igazgat s g viii ker leti kirendelts g

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség

Orczy kertben bekövetkezett károk:

Roma alkotmányünnep alatt 15 ezer résztvevő

(Augusztus 20-án 21-óra után)

Kidőlt a Nagyvárad téri főkapu

Elektromos vezetékek elszakadtak

Fák tömegesen kidőltek, kicsavarodtak

Köztéri világítótestek összetörtek

Játszótéri elemek összetörtek

A nagysátor (140 m2) elszakadt, összedőlt

A színpadok megrongálódtak

A kerítések, korlátok összetörtek

A Büfé épületének tetőszerkezete megrongálódott, részlegesen leszakadt

Napernyők, kerti bútorok összetörtek, elrepültek

Raktárépület teteje beszakadt, beázott

A Kresz-parkban lévő lámpák és berendezési tárgyak összetörtek

A telefonkábelek elszakadtak

Villanyoszlopok kidőltek, a rádőlt fáktól

A kertből átdőlő fa a SOTE nyomdájának tetőszerkezetét megrongálta

A nyilvános ivókút összetört, csőtörés, vízömlés

Épületekben nagyon sok üvegkár keletkezett

A kertben parkoló gépkocsik közül 4 db totálkárosra sérült

Érdekesség: Kb. 50 gyerek elvesztette hozzátartozóit, a rendőrségi kocsikba menekültek


F v rosi polg ri v delmi igazgat s g viii ker leti kirendelts g

Viharok által okozott károk Józsefváros területén 2006. augusztus 20-án, 2007. Január 29-én


Polg rmesteri k sz n lev l

Polgármesteri Köszönőlevél

A kerület Polgármestereként megköszönöm a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, a Kerületi Rendőrkapitányság, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. kerületi kirendeltsége, a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft., és a Józsefvárosi Közterület-felügyelet személyi állományának, dolgozóinak áldozatos, erejükön felül végzett munkáját, amelyet az augusztus 20-án este, a Fővárosra és ezen belül a VIII. kerületre váratlanul lecsapó pusztító erejű vihar által keletkezett károk felszámolásában tanúsítottak.

Kívánok munkájukhoz további szakmai sikereket jó egészséget.

Budapest, 2006. augusztus 22.

Csécsei Béla polgármester


F v rosi polg ri v delmi igazgat s g viii ker leti kirendelts g

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség

Köszönöm a figyelmüket


ad
 • Login