dosis respons relaties krw hydromorfologie mep gep
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dosis-respons relaties KRW - Hydromorfologie & MEP/GEP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Dosis-respons relaties KRW - Hydromorfologie & MEP/GEP - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Dosis-respons relaties KRW - Hydromorfologie & MEP/GEP. Rob Portielje (RWS RIZA). Hydromorfologie. Stuurvariabelen Hydrologie Stroomsnelheid Debiet Peil(variatie) Getijdewerking (R8) Morfologie Substraat Diepte(verdeling) Kunstwerken Oeverconstructies.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dosis-respons relaties KRW - Hydromorfologie & MEP/GEP' - shelby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Hydromorfologie

 • Stuurvariabelen
 • Hydrologie
 • Stroomsnelheid
 • Debiet
 • Peil(variatie)
 • Getijdewerking (R8)
 • Morfologie
 • Substraat
 • Diepte(verdeling)
 • Kunstwerken
 • Oeverconstructies
slide4

Rekenregels

 • Dosis-respons relaties
  • MEP  Alle beheer- en inrichtingmaatregelen
  • GEP  Afzien van maatregelen met gering effect
  •  maatregelen voor realiseren GEP
  • Beleidsdoelstelling 2015  effecten van haalbare en betaalbare maatregelen
 • Invloed van huidige situatie
slide5

Toepassing Praagse methode

 • Invloed uitgangssituatie
 • Systeemspecifieke respons versus algemene relaties
   • Afhankelijkheid systeemkenmerken
   • Succes- en faalfactoren
 • Voorbeelden:
  • vis in meren (studie Witteveen en Bos, 2006)
  • vis in stromende wateren (studie VisAdvies BV, 2007)
slide6

Voorbeeld: vis in meren

Methodiek: Statistische analyse meetgegevens: multivariate regressie

 empirische relaties tussen stuurvariabelen en maatlatindicatoren

 sleutelfactoren kunnen ook andere kwaliteitselementen zijn (water- en oeverplanten)

 maar ook systeemkenmerken

slide7

meren

belangrijke interacties

eutrofiëring

peilbeheer

fytoplankton

fytoplankton

droogval

oeverzone

via

helderheid

oever-inrichting

waterflora

waterflora

fytobenthos

fytobenthos

ondergedoken

ondergedoken

oevervegetatie

oevervegetatie

structuur,

structuur,

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

bodem

bodem

vis

vis

macrofauna

macrofauna

hydromorfologische pressures in blauw, eutrofiëring in rood

slide8

Relatie peilbeheer - KRW maatlatten

maatlat afhankelijkheid

van peilbeheer via

macrofyten direct - waterplanten: lichtbeschikbaarheid

- oeverplanten: droogval nodig voor kieming

fytoplankton indirect - waterplanten: competitie om nutriënten

vis indirect - waterplanten en oevervegetatie als habitat

macrofauna indirect - waterplanten en oevervegetatie als habitat

slide9

Voorbeeld: vis in meren

Maatlatindicator, stuurvariabelen,systeemkenmerken,

aandeel brasem: submerse vegetatie + zicht (+ oppervlakte) .systematische afwijking van bepaalde meren & regio’s; robuust

aandeel baars en blankvoorn in % van alle eurytopen: aandeel submerse vegetatie + zicht (+ oppervlakte);systematische afwijking van bepaalde meren & regio’s; robuust

aandeel plantminnende vis: areaal oevervegetatie, zicht/diepte.geringe respons op verklarende variabelen; minder robuuste relatie,niet relevant voor meren met vast peil

slide10

Voorbeeld: vis in meren (vervolg)

Maatlatindicator, stuurvariabelen,systeemkenmerken,

aandeel zuurstoftoleranten: areaal oevervegetatie, samen met zicht en submerse vegetatie.slechts geringe relatie met de verklarende variabelen.niet robuust

aantal soorten: oppervlakte en zicht.

Wel erg watersysteemspecifieke indicator, zowel de helling als de hoogte van de lijn verschillen sterk tussen wateren.robuust

slide11

Toepassen rekenregels MEP/GEP IJsselmeergebied

 • GET totaal P and totaal N concentration als startpunt
 • Effecten dammen en dijken en gereguleerd peil
 • Compensatie voor visserij and migratiebarrieres door dammen
 • Met ´nieuwe´ morfologieen helderheid  vegetatie habitat beschikbaarheid voor vis samenstelling visgemeenschap
slide13

waterflora

waterflora

waterflora

fytobenthos

fytobenthos

fytobenthos

ondergedoken

ondergedoken

ondergedoken

oevervegetatie

oevervegetatie

oevervegetatie

inrichting

hydrologie

structuur,

diepte

habitat, bodem

stroomsnelheid

getijde (R8)

stromende wateren

belangrijkste interacties

eutrofiëring

“areaal geschikt ecotoop”

vis

macrofauna

migratie

connectiviteit

hydromorfologische pressures in blauw, eutrofiëring in rood

slide14

Voorbeeld: vis in stromende wateren

Areaal geschikt habitat: Welk deel van het waterlichaam voldoet aan gewenste combinaties van stuurvariabelen?

 per soort ranges van stuurvariabelen

Habitatcorrectiefactoren (HCF)

 beheer

 connectiviteit (migratiebarrieres)

Ecologische netwerken

 voldoende bereikbaar habitat voor alle levensstadia

slide15

Vergroting areaal geschikt habitat

Verbetering connectiviteit

= HCF

= HCF

slide17

Wat kun je met generieke rekenregels onder systeemspecifieke omstandigheden?

Bij voldoende robuuste relaties vallen afwijkingen van individuele wateren veelal binnen foutmarge van bemonstering.

 minder noodzaak verschillen tussen wateren te beschouwen.

Vaak sprake van van “gemiddelde” afwijkende systemen:

 is reden van afwijking bekend?

Ja:op basis van expert judgement inschatting maken van

afwijking ten opzichte van “gemiddelde”.

Nee: watersysteemspecifiek afwijken van “gemiddelde” indien bekend is of het een systematische afwijking (bv. overal 10% lager) of afwijkende respons (andere helling van de lijn) is.

 Voldoende waarnemingen nodig.

slide18

Wat is er verder nodig?

 • Vastleggen uitgangssituatie
 • Goede monitoring en evaluatie van genomen maatregelen
 •  verbetering robuustheid relaties
 • Sturen op habitatdiversiteit (voorkomen van combinaties van stuurvariabelen
ad