SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: MOKYMOSI NEGALES
Download

SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: MOKYMOSI NEGALES

Advertisement
Download Presentation
Comments
posy
From:
|  
(208) |   (0) |   (0)
Views: 183 | Added: 29-06-2012
Rate Presentation: 0 1
Description:
SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: MOKYMOSI NEGALES. Kompleksiniu (psichologo, logopedo, spec. pedagogo, neurologo ir kt. specialistu) tyrimu diagnozuojami specifiniai pa
Tags
,
SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: MOKYMOSI NEGALES

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: MOKYMOSI NEGALES Dr. Vilmante Aleksiene Socialines pedagogikos katedra, VPU

2. SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: MOKYMOSI NEGALES Kompleksiniu (psichologo, logopedo, spec. pedagogo, neurologo ir kt. specialistu) tyrimu diagnozuojami specifiniai pa?inimo procesu ar savireguliacijos sutrikimai, salygojantys individo mokymosi negales (pvz. disleksija, diskalkulija, disgrafija ir kt. sutrikimai).

3. SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: SPECIFINES MOKYMOSI NEGALES Specifine mokymosi negale konstatuojama kai: Bendrieji intelektiniai gebejimai pakankami, bet netolygiai susiformave; Specifiniai vieno ar keliu pa?inimo procesu sutrikimai trukdo naudotis gerai susiformavusiais gebejimais; I?ry?keja akademinis atsilikimas; Sutrikes ne visu igud?iu, mokejimu, gebejimu, bet tik atskiru ju grupiu formavimasis; Budinga nery?ki neurologine simptomatika (pa?inimo procesu bei savireguliacijos sutrikimu prie?astis).

4. SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: SPECIFINES MOKYMOSI NEGALES (SMN) Specifines mokymosi negales grupei nepriskiriami: mokymosi sunkumu turintys vaikai (psichologi?kai apleisti, auge deprivacijos salygomis, auge dvikalbeje ?eimoje, prarade mokymosi motyvacija, t.y. vaikai, teori?kai pajegus patenkinamai isisavinti mokymo programa ir i?vengti akademinio atsilikimo); riboto intelekto vaikai (gebejimai tolygiai riboti); sutrikusio intelekto vaikai (turintys ?enkliu baziniu mastymo procesu sutrikimu); letai psichi?kai brestantys vaikai.

5. SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: SPECIFINES MOKYMOSI NEGALES (SMN) I grupe. Vaikai, turintys vizualiniu procesu sutrikimu. sunkiai ir netiksliai atpa?ista, skiria, interpretuoja ar isimena matomus vaizdus bei simbolius (raides, skaicius, schemas ir t.t.); sunkiai analizuoja ir jungia i visuma dalis, detales, elementus; Turi vizualines simbolizacijos probelmu Resursai: gerai suvokia, perpranta ir pasinaudoja ?odine, jutimine ir kita, ne regejimu gaunama informacija. Kalbos formavimasis normalus, psichofizine branda gera.

6. SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: SPECIFINES MOKYMOSI NEGALES (SMN) Vaiku, turinciu vizualiniu procesu sutrikimu, mokymosi problemos susijusios su optine dislekcija, disgrafija, diskalkulija - neai?kiai suvokiama raid?iu, skaiciu ar kt. ra?ytiniu simboliu (geometriniu figuru ir pan.) forma, nepastebimi nedideli skirtumai, todel sunkiai isimenami ir painiojami opti?kai pana?us ar skirtingai erdveje orientuoti simboliai. Mokiniai patiria sunkumu konstruodami, modeliuodami, pie?dami, tapydami, orientuodamiesi pagal schemas, ?emelapius ir pan.

7. SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: SPECIFINES MOKYMOSI NEGALES (SMN) Vaiku, turinciu vizualiniu procesu sutrikimu, ugdymo kryptys ir metodai Noro mokytis palaikymas ir ?adinimas Mokymosi negales ?apejimas? budai akademiniam atsilikimui i?vengti; mokymosi palengvinimo budai; alternatyvus (kinestezinis, visuminis, kontekstinis) skaitymo/ra?ymo mokymo budai 3. Specialiosios korekcijos budai (dirba specialistu komanda) 4. Darbo formos ir modifikuotos programos.

8. SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: SPECIFINES MOKYMOSI NEGALES (SMN) II grupe. Vaikams, turinties audiovizualiniu ry?iu sutrikimu budinga: nepakankami ry?iai tarp regejimu ir klausa gaunamos informacijos; sutrikes skirtingos ru?ies informacijos perkodavimas (pvz. verbalines i vaizdine; vaizdines i verbaline) bei siejimas i visuma; vaizdiniai netvarkomi pagal kalbos logika bei vidine struktura, todel neru?iuojami, neklasifikuojami i tam tikras kategorijas. Resursai: bendrieji intelektiniai gebejimai pakankami, kalbos formavimasis nesutrikes, motorinis vystymasis normalus.

9. SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: SPECIFINES MOKYMOSI NEGALES (SMN) Vaiku, turinciu audiovizualiniu ry?iu sutrikimu, mokymosi sunkumai: painioja garsu ir juos ?yminciu raid?iu priklausomybe (gali prira?yti raid?iu, bet negali ju teisingai pavadinti; gali i?skaidyti ?odi i garsus, bet negali ju u?ra?yti, teisingai i?girsta ir artikuliuoja garsus, bet negali para?yti garsu diktanto ir pan.); skaito mechani?kai, nesuvokdami ?od?iu prasmes; nesugeba suvokti skaitmenu prasmes, ilgai nesusiformuoja skaiciaus savoka, nesuvokia ra?tu pateiktu u?daviniu esmes (?od?iu skaiciuoja bei ?odinius u?davinius sprend?ia lengviau).

10. SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: SPECIFINES MOKYMOSI NEGALES (SMN) Vaiku, turinciu audiovizualiniu ry?iu sutrikimu, ugdymo kryptys ir metodai: Noro mokytis palaikymas ir ?adinimas Mokymosi negales ?apejimas? budai akademiniam atsilikimui i?vengti; mokymosi palengvinimo budai; alternatyvus (multisensorinis, kinestezinis, taktilinis) skaitymo/ra?ymo mokymo budai 3. Specialiosios korekcijos budai (dirba specialistu komanda) 4. Darbo formos ir modifikuotos programos.

11. SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: SPECIFINES MOKYMOSI NEGALES (SMN) III grupe. Vaikai, turintys trumpalaikes ir ilgalaikes atminties sutrikimu, mokydamiesi atsilieka del ?iu prie?asciu: informacijos isiminimo, i?laikymo, atgaminimo problemu (?pameta? ka tik i?girsta, matyta informacija, neprisimena pasakojimo ar paveikslelio turinio, u?davinio salygos, negali pakartoti ka tik i?girstu faktu numeriu ir pan.); regimosios ir girdimosios atminties vyravimo viena kitos at?vilgiu; isiminimo ir atgaminimo strategiju bei i?mokima palengvinanciu budu stokos. Resursai: bendrieji intelektiniai gebejimai pakankami, regimasis bei suvokimas klausa nesutrike. Gali svarstyti, samprotauti, daryti i?vadas, informacija perdirbti, ru?iuoti, grupuoti, analizuoti, susieti.

12. SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: SPECIFINES MOKYMOSI NEGALES (SMN) Vaiku, turinciu atminties sutrikimu, mokymosi sunkumai: ilgai neisimena raid?iu, ypac kurias mokesi veliausiai; geriau atsimena tekstuose da?niau aptinkamas raides, prasciau retesnes (H, Ch); perskaicius nauja teksta neprisimena ivykiu nuoseklumo, veikeju, datu (nors atskiro sakinio prasme suvokia ir i?kart paklaustas gali paai?kinti esme); sunkiai i?moksta eilera?cius, dainas, abecele ar kt. teksta mintinai; nura?o teksta teisingai, bet diktantuose praleid?ia ?od?ius (neprisimena pilno sakinio); neisidemi skaiciu sekos, nei?moksta daugybos lenteles, ?pameta? u?davinio salyga sprend?iant mintyse; sunkiai sekasi isiminti faktus (istorijos, geografijos); pamir?ta mokytojo instrukcijas, nesilaiko nurodytos tvarkos.

13. SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: SPECIFINES MOKYMOSI NEGALES (SMN) Vaiku, turinciu atminties sutrikimu, ugdymo kryptys ir metodai: Noro mokytis palaikymas ir ?adinimas Mokymosi negales ?apejimas? budai akademiniam atsilikimui i?vengti, kompensuojant isiminimo problemas; alternatyvus (probleminio, kurybinio mastymo; etalonu, modeliu sistemu kurimo, informacijos visumos naudojimo, emocinos atminties) skaitymo/ra?ymo mokymo(si) budai. 3. Specialiosios korekcijos budai (isiminimo strategijos, naudojimosi informacija igud?iai, mechanines atminties lavinimas) 4. Darbo formos ir modifikuotos programos.

14. SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: SPECIFINES MOKYMOSI NEGALES (SMN) Vaikams su savireguliacijos sutrikimais charakteringas nedemesingumas, impulsyvumas, emocinis labilumas, hiperkinezes (arba prie?ingai - vangumas). Budingos elgesio ir mokymosi problemos del sutrikusio gebejimo: organizuoti savo veikla; kontroliuoti emocijas, elgesi; nusiteikti darbui, planuoti veikla bei atlikti darba; iveikti kliutis, pasiekti rezultata; Resursai: bendrieji intelektiniai gebejimai pakankami, fizinis vystymasis normalus.

15. SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: SPECIFINES MOKYMOSI NEGALES (SMN) Vaikai, turintys savireguliacijos sutrikimu, patiria bendru visam mokymosi procesui sunkumu, tai: klaidos del neteisingai suvokto nurodymo, informacijos; nura?ymo klaidos; tikslo, u?duoties ?pametimas?; neatidumo, i?sibla?kymo, atitrukimo klaidos; nenuoseklus, neplaningas darbas; ?per?okimas? nuo minties prie minties, nuo faktu prie savu asociaciju; pernelyg jautrus reagavimas i aplinkos trukd?ius.

16. SPECIALIUJU POREIKIU VAIKU UGDYMAS: SPECIFINES MOKYMOSI NEGALES (SMN) Vaiku, turinciu savireguliacijos sutrikimu, ugdymo kryptys ir metodai: Noro mokytis palaikymas ir ?adinimas Mokymosi negales ?apejimas? budai akademiniam atsilikimui i?vengti, (mokomosios med?iagos strukturavimas, mokymosi aplinkos apribojimas); Savireguliacijos sutrikimus kompensuojantys mokymo budai (instrukijos pateikiamos etapais; demesio ?u?programavimas? kuomet i? anksto ispejama apie ka bus kalbama, i ka atkreipti demesi, pateikiami klausimai i kuriuos reikes atsakyti; mokoma klausti, perklausti, pasitikslinti; naudojamos veiksmu sekos schemos, taisykliu korteles) 3. Specialiosios korekcijos budai (savistabai ir savikontrolei ugdyti, ?odines saviinstrukcijos, savireguliacijos pratybos, demesio i isiminimo strategijos). Krypis ? i?mokti padeti sau. 4. Darbo formos ir modifikuotos programos.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro