Budowa i wyposa enie przyszkolnej sali gimnastycznej w brzu niku wraz ze sto wk
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Budowa i wyposażenie przyszkolnej sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Budowa i wyposażenie przyszkolnej sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką. Brzuśnik, 14 sierpnia 2012 r. Prezentacja projektu:. Opis projektu.

Download Presentation

Budowa i wyposażenie przyszkolnej sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Budowa i wyposa enie przyszkolnej sali gimnastycznej w brzu niku wraz ze sto wk

Budowa i wyposażenie przyszkolnej sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką

Brzuśnik, 14 sierpnia 2012 r.

Prezentacja projektu:


Opis projektu

Opis projektu

Projektu Budowa i wyposażenie przyszkolnej sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty.

Jest to kolejny obiekt sportowy po niedawno otwartych kompleksach sportowych w Wieprzu i Radziechowach.


Opis projektu1

Opis projektu

Przedmiotem projektu o wartości 2 126 984,49 zł (kwota dofinansowania 1 766 886,01 zł) była budowa obiektu o powierzchni 964 m2 w którym oprócz sali sportowej z zapleczem sanitarnym powstały również stołówka i zaplecze społeczno-edukacyjne, a także przewiązka łącząca budynek szkoły z salą sportową.

Na potrzeby funkcjonowania nowo powstałej sali gimnastycznej oraz zmodernizowanej stołówki przewidziano także zakup sprzętu sportowego i wyposażenia gastronomicznego.

Z nowego obiektu korzystać będą przede wszystkim dzieci i młodzież, które znajdą tu doskonałe warunki do zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego.

Po godzinach lekcyjnych obiekt będzie również udostępniany na różne formy aktywności sportowo-rekreacyjnej.


Chronologia projektu

Chronologiaprojektu

 • Kwiecień - czerwiec 2008 r. – Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego

 • 13 marca 2009 r. – ogłoszenie listy projektów wybranych do dofinansowania. Wśród 234 wniosków projekt znalazł się na 14 miejscu lecz ze względu na brak środków przesunięty został na 3 miejsce listy rezerwowej;

 • 1 marca 2010 r. – w związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych projekt zostaje wybrany do dofinansowania;


Chronologia projektu1

Chronologiaprojektu

 • październik 2010 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

 • 25 październik 2010 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie inwestycji;

 • 23 grudzień 2010 r. – podpisanie umowy na wykonanie inwestycji z firmą Zakład Remontowo-Budowlany „WIELOBRANŻOWY” Sławomir Grzesik

 • 2 lipca 2012 r. – zakończenie praca budowlanych;

 • 14 sierpień 2012 r. – uroczyste otwarcie sali gimnastycznej.


Wykonawca inwestycji

Wykonawca inwestycji

Zakład Remontowo-Budowlany „WIELOBRANŻOWY” Sławomir Grzesik

34-120 Andrychów ul. Wolfa 4


Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru

mgr inż. Bogdan Krawczyk


Etapy budowy

Etapy budowy

Stan zerowy i rozbiórka


Etapy budowy1

Etapy budowy

Stan surowy


Etapy budowy2

Etapy budowy

Roboty wykończeniowe wewnętrzne


Etapy budowy3

Etapy budowy

Roboty zewnętrzne


Etapy budowy4

Etapy budowy

Zakup urządzeń i wyposażenia


Dzia ania promocyjne

Działania promocyjne

Tablice i plakietki informacyjne


Dzia ania promocyjne1

Działania promocyjne

Folder informacyjny i artykuły w prasie oraz organizacja otwarcia sali gimnastycznej


Budowa i wyposa enie przyszkolnej sali gimnastycznej w brzu niku wraz ze sto wk

Publikacja przygotowana w ramach działań promocyjnych projektu Budowa i wyposażenie przyszkolnej sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Dziękujemy za uwagę

Produkcja: Agencja Artystyczna JADWIGA

we współpracy z Urzędem Gminy Radziechowy-Wieprz

oraz Szkołą Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku

Sierpień ’2012


 • Login