Download

Środki powierzchniowo czynne (spc)


Advertisement
/ 59 []
Download Presentation
Comments
slade
From:
|  
(1103) |   (0) |   (0)
Views: 207 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Środki powierzchniowo czynne (spc). Budowa – amfifilowa Część hydrofilowa Część hydrofobowa Warunek czynności powierzchniowej Udział obu struktur w cząsteczce musi być znaczący. Część hydrofilowa. Część hydrofobowa. SPC. Cząsteczki amfifilowe Powinowactwo do wody
Środki powierzchniowo czynne (spc)

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rodki powierzchniowo czynne spcSlide 1

Środki powierzchniowo czynne (spc)

 • Budowa – amfifilowa

  • Część hydrofilowa

  • Część hydrofobowa

 • Warunek czynności powierzchniowej

  • Udział obu struktur w cząsteczce musi być znaczący

Część hydrofilowa

Część hydrofobowa

Srodki powierzchniowo czynne spcSlide 2

SPC

 • Cząsteczki amfifilowe

  • Powinowactwo do wody

   • Woda solwatuje część hydrofilową

  • Powinowactwo do fazy hydrofobowej

   • Olej solwatuje część hydrofobową

 • Solwatacja – stabilizacja układu substancji rozpuszczanej i rozpuszczalnika, polega na tworzeniu oddziaływań pomiędzy cząsteczkami substancji rozpuszczanej a cząsteczkami rozpuszczalnika

Podzia spcSlide 4

Podział spc

 • Jonowe

  • Anionowe

  • Kationowe

  • amfoteryczne

 • Niejonowe

Srodki powierzchniowo czynne spcSlide 6

SPC

 • Adsorpcja na granicy faz

  • Cząsteczki orientują się tak by minimalizować energię wewnętrzną układu

   • Fragment hydrofilowy w fazie wodnej

   • Fragment hydrofobowy w gazie lub fazie olejowej

Srodki powierzchniowo czynne spcSlide 7

powietrze

woda

Srodki powierzchniowo czynne spcSlide 8

powietrze

woda

olej

Spc zwi kszanie st eniaSlide 9

SPC – zwiększanie stężenia

 • Po wysyceniu granicy faz cząsteczki spc zaczynają organizować się w roztworze

  • Korzystne energetycznie jest dobre solwatowanie cząsteczek, tworzą się agregaty i micele,

  • Wzrasta stopień uporządkowania układu –zmieniają się właściwości fizykochemiczne

Krytyczne st enie miceli cmcSlide 12

Krytyczne stężenie miceli (CMC)

 • Charakterystyczne stężenie spc w układzie

 • Spc zaczynają organizować się w micele

 • Wysycenie granicy faz

 • Cząsteczki spc zaczynają organizować się wewnątrz układu

 • Minimalizacja niekorzystnych oddziaływań

 • Korzystna konfiguracja energetyczna

Srodki powierzchniowo czynne spcSlide 13

CMC

Cmc critical micelle concentrationSlide 14

CMC - Critical Micelle Concentration

 • krytyczne stężenie miceli

 • stężenie spc w którym pojawiają się micele

  • Dramatyczna zmiana właściwości fizykochemicznych roztworu:

  • Napięcia powierzchniowego, przewodnictwa itp..

 • CMC jest wartością charakterystyczną dla danego spc w danej temperaturze

Rozpuszczanie i temperaturaSlide 15

Rozpuszczanie i temperatura

 • Podgrzewanie roztworu = dostarczanie energii

 • Wiele związków chemicznych lepiej rozpuszcza się „na ciepło”

  • Zależność liniowa

 • Spc zachowują się nietypowo

Rozpuszczanie i temperatura1Slide 16

Rozpuszczanie i temperatura

 • Jonowe spc

  • Przekroczenie pewnej, charakterystycznej temperatury powoduje drastyczne poprawienie rozpuszczalności

   • Punkt Kraffta

 • Niejonowe spc

  • Przekroczenie pewnej temperatury powoduje POGORSZENIE rozpuszczalności

   • Punkt zmętnienia

Zat anie roztwor w spcSlide 17

Zatężanie roztworów spc

 • Zatężanie roztworów spc powyżej wartości CMC powoduje zwiększenie stopnia uporządkowania układu

  • Micele kuliste (sferyczne)

  • Micele walcowe

  • Micele heksagonalne

  • Micele heksagonalne odwrócone

  • Warstwy lamelarne

 • Zmiana stopnia uporządkowania jest związana ze zmianą lepkości

Zastosowanie spcSlide 18

Zastosowanie spc

 • Emulgatory W/O i O/W

 • Stabilizacja zawiesin

 • Środki pianotwórcze

 • Solubilizacja

 • Środki myjące

Mycie cia aSlide 19

Mycie ciała

 • Znaczenie dla higieny

 • Problemy kulturowe i ekonomiczne

  • wanna kontra prysznic

Rodki myj ceSlide 20

Środki myjące

 • Usuwanie brudu

 • Łagodność dla skóry

  • wysuszanie

  • podrażnienia

 • Wygoda i łatwość użycia

 • Przyjemność

Brud na powierzchni sk rySlide 21

Brud na powierzchni skóry

 • Sebum

 • Złuszczone korneocyty

 • Kurz

 • NaCl i inne sole mineralne z potu

 • Bakterie

 • Produkty rozkładu sebum przez bakterie

 • Inne zanieczyszczenia

Mechanizm myciaSlide 22

Mechanizm mycia

 • Oddziaływania spc z zanieczyszczeniami lipofilowymi

  • zmniejszanie napięcia międzyfazowego

 • Odrywanie zanieczyszczeń

  • dyspergowanie, emulgowanie

 • Odprowadzanie zanieczyszczeń

  • spłukiwanie, ścieranie...

 • Adsorpcja spc na mytej powierzchni

 • Adsorpcja innych związków na mytej powierzchni

Oddzia ywanie rodk w myj cych ze sk rSlide 25

Oddziaływanie środków myjących ze skórą

 • Zmywanie płaszcza hydrolipidowego

  • TEWL

 • Zmiana pH powierzchni naskórka

  • tworzenie i stabilność bariery

 • Wymywanie składników NMF

  • TEWL

 • Wymywanie lipidów warstwy rogowej

  • własności barierowe s.c.

 • Wpływ na strukturę warstw lipidowych s.c.

  • własności barierowe s.c.

Oddzia ywanie rodk w myj cych ze sk r1Slide 26

Oddziaływanie środków myjących ze skórą

 • Sorpcja na powierzchni struktur proteinowych s.c

  • korneocyty

  • enzymy

 • Penetracja spc do żywych warstw naskórka

  • sorpcja na błonach komórkowych – podrażnienia

  • reakcje z enzymami

Skutki dzia ania spcSlide 27

Skutki działania spc

Pogorszenie funkcji barierowych

 • suchość i szorstkość skóry

 • alergie

 • Podrażnienia i stany zapalne

 • Rodki myj ce powinny dobrze usuwa brudSlide 28

  Środki myjące powinny dobrze usuwać brud:

  • rozpuszczać i emulgować tłuszcze

  • zwilżać i odrywać od skóry zanieczyszczenia stałe

  • dawać dobrą pianę

  Podzia rodk w myj cychSlide 29

  Podział środków myjących

  • mydła - stałe i ciekłe

  • combo - stałe i ciekłe

  • syndety - stałe i ciekłe - żele pod prysznic, płyny kąpielowe, inne

  Myd aSlide 30

  Mydła

  • Sole kwasów tłuszczowych

   • słabo rozpuszczalne w wodzie

   • zawsze mają odczyn alkaliczny (pH > 8,5)

   • przy pH < 8,5 tracą charakter soli, powstają z nich wolne kwasy tłuszczowe

    • wolne kwasy tłuszczowe działają drażniąco

  • Forma: kostka, „mydła w płynie”

  Myd a1Slide 31

  Mydła

  • Zalety

   • tradycja

    • już nasze babki...

   • niska cena

    • najtańszy środek myjący

   • doskonałe działanie myjące

    • zmywa praktycznie wszystko

   • ekologia

    • prawie jadalne

    • nie szkodzi środowisku

  Myd a2Slide 32

  Mydła

  • Wady

   • wysoka wartość pH

    • ale tak naprawdę jest to wada dla 10% użytkowników

   • wrażliwość na twardą wodę

    • czyli - trudno się pieni, powstaje osad...

  Preparaty typu comboSlide 33

  Preparaty typu “combo”

  Combo = combination bar

  • Zawierają: mydła i środki powierzchniowo czynne

 • alkaliczne

  • Mogą być mniej alkaliczne niż mydło

 • dobrze myją

 • odporne na twardą wodę

 • Forma: kostka lub płyn/żel

 • SyndetySlide 34

  Syndety

  • oparte są na detergentach “syntetycznych”

  • nie zawierają mydeł

  • mogą mieć dowolną wartość pH

  • mogą mieć bardzo różną jakość

  • potencjalne działanie drażniące

  • częściej w formie płynów i żeli

  Syndety1Slide 35

  Syndety

  • Zalety

   • mają niesamowitą siłę działania

    • naprawdę zmywają wszystko

   • mogą mieć dowolne pH

    • nadają się dla wszystkich

   • twarda woda im nie szkodzi

  Syndety2Slide 36

  Syndety

  • Wady

   • jednak odtłuszczają skórę

   • niestety są drogie

  Formy fizykochemiczne kosmetyk wSlide 37

  Formy fizykochemiczne kosmetyków

  EmulsjaSlide 38

  Emulsja:

  • Makroskopowy układ heterogenny, składający się z co najmniej dwóch, niemieszających się ze sobą faz, z których jedna jest zdyspergowana w drugiej w postaci kropel

  EmulsjeSlide 39

  Emulsje

  Faza zewnętrzna

  Faza wewnętrzna

  Rodzaje emulsjiSlide 40

  Rodzaje emulsji

  • klasyczne: olej w wodzie (O/W), woda w oleju (W/O), emulsje niewodne

  • wielokrotne: olej w wodzie w oleju (O1/W/O2), woda w oleju w wodzie (W1/O/W2)

  • mikroemulsje (F < 10-8 m)

  • emulsje żelowe (W/O, faza wodna > 90%)

  • układy pochodne: roztwory micelarne, układy ciekłokrystaliczne

  Proste emulsjeSlide 41

  Proste emulsje

  W/O

  O/W

  Emulsje wielokrotneSlide 42

  Emulsje wielokrotne

  układy W/O/W i O/W/O

  EmulgatorySlide 43

  Emulgatory

  • Substancje umożliwiające otrzymanie stabilnej emulsji, dzięki temu, że obniżają napięcie międzyfazowe. Efektywność działania emulgatorów zależy od zdolności do obniżania wyżej wymienionego napięcia, a także od możliwości uczestniczenia w innych zjawiskach stabilizujących emulsje

  Emulgatory1Slide 44

  Emulgatory

  O/W

  W/O

  Hlb hydrophilic lipophilic balanceSlide 45

  HLB - Hydrophilic-lipophilic balance

  Metoda Griffina obliczania HLB

  Hlb emulgatoraSlide 46

  HLB emulgatora

  olej

  woda

  Niskie HLB

  Wysokie HLB

  Srodki powierzchniowo czynne spcSlide 47

  HLB

  • HLB = 1-4

   • Silna lipofilowość

   • Brak rozpuszczalności w wodzie

   • Brak dyspergowalności w wodzie

  • HLB = 3-6

   • Umiarkowana lipofilowość

   • Brak rozpuszczalności w wodzie

   • Słaba dypergowalność

  Srodki powierzchniowo czynne spcSlide 48

  HLB

  • HLB = 6-8

   • Umiarkowana lipofilowość

   • Brak rozpuszczalności w wodzie

   • Umiarkowana dyspergowalność

  • HLB = 8-10

   • Umiarkowana lipofilowość

   • Brak rozpuszczalności w wodzie

   • Bardzo dobra dyspergowalność

  Srodki powierzchniowo czynne spcSlide 49

  HLB

  • HLB = 10-13

   • Słaba hydrofilowość

   • Umiarkowana rozpuszczalność w wodzie

  • HLB > 13

   • Związki hydrofilowe

   • Dobra rozpuszczalność w wodzie

   • Słaba rozpuszczalność w oleju

  Srodki powierzchniowo czynne spcSlide 50

  HLB = 1

  HLB = 10

  HLB = 19

  olej

  woda

  Srodki powierzchniowo czynne spcSlide 51

  HLB

  Emulsja i solubilizatSlide 52

  Emulsja i solubilizat

  solubilizat

  Układ transparentny, ponieważ oddziaływania, pomiędzy spc, a substancją solubilizowaną są na poziomie molekularnym

  emulsja

  Układ nietransparentny

  Odwracalna niestabilno emulsjiSlide 53

  Odwracalna niestabilność emulsji

  śmietanowanie

  sedymentacja

  Niestabilno nieodwracalnaSlide 54

  Niestabilność nieodwracalna

  Koalescencja

  Flokulacja(odwracalna niestabilność)

  Łamanie

  Hydro eleSlide 55

  Hydrożele

  • Roztwory wodne lub wodno-alkoholowe zagęszczane polimerami naturalnymi lub syntetycznymi

  • Zastosowania

   • Modelowanie włosów

   • Pielęgnacja skóry („zageszczone toniki”)

   • Demakijaż

   • Maseczki

   • Higiena jamy ustnej (żel krzemowy + polimery stabilizujące)

  Modyfikatory reologiiSlide 56

  Modyfikatory reologii

  Zag stnikiSlide 57

  Zagęstniki

  • Zastosowania

   • modyfikacja reologii roztworów

   • żele

   • stabilizacja i modyfikacja reologii emulsji

  Zag stniki1Slide 58

  Zagęstniki

  • Klasyfikacja

   • polimery

    • naturalne

    • syntetyczne

    • otrzymywane biotechnologicznie

   • zagęstniki niskocząsteczkowe (najczęściej nieorganiczne)

  Zag stniki2Slide 59

  Zagęstniki

  • Polimery

   • jonowe

    • lepkość silnie zależy od pH

    • punkt izoelektryczny jest granicą przejścia ciecz-żel

   • niejonowe

    • lepkość zależy od stężenia


  Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro