1 sermaye irketleri
Download
1 / 116

1 - Sermaye şirketleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

1 - Sermaye şirketleri. 2 - Kooperatifler. 3 - İktisadi kamu kuruluşları. 4 - Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler. 5 - İş ortaklıkları. Aynı nitelikteki yabancı kurumlar. 1 - Sermaye şirketleri. Anonim şirketler Limited şirketleri Eshamlı komandit şirketler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

1 - Sermaye şirketleri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1 - Sermaye irketleri

2 - Kooperatifler

3 - ktisadi kamu kurulular

4 - Dernek veya vakflara ait iktisadi iletmeler

5 - ortaklklar

Ayn nitelikteki yabanc kurumlar


1 - Sermaye irketleri

 • Anonim irketler

 • Limited irketleri

 • Eshaml komandit irketler

 • SPKnin dzenleme ve denetimine tabi fonlar

 • - Yatrm fonu

 • - Emeklilik yatrm fonlar

 • - Konut finansman fonlar

 • - Varlk finansman fonlar

 • Ayn nitelikteki yabanc kurumlar sermaye irketidirler.

 • Eshaml komandit irketlerde

 • - Komanditer ortan pay kurum kazanc

 • - Komandite ortan pay ahsi ticari kazan


2 - Kooperatifler

 • Kooperatifler,

 • 1163 sayl Kooperatifler Kanununa kurulan kooperatifler

 • zel kanunlarna gre kurulan kooperatifler

 • Benzer nitelikteki yabanc kooperatifler

 • Hangi trde olursa olsun kooperatifler kurumlar vergisi mkellefi olarak deerlendirilmektedir.

 • Okul kooperatifleri (dernek veya adi irket mahiyetinde olanlar) bu Kanunun uygulanmasnda kooperatif saylmayacak ve Kurumlar vergisi mkellefi de olmayacaklardr.


3 - ktisadi Kamu Kurulular(1)

 • ktisadi kamu kurulular, kamu idare ve kurulularna ait veya bal olan tm iktisadi iletmeleri kapsar.

 • Bir iktisadi kamu kuruluunun varlndan sz edebilmek iin kuruluun;

 • Kamu idare veya kamu kurulularna ait veya bal olmas

  (ait olma sermaye bakmndan, bal olma ise idari bakmdan ball ifade eder.),

 • Sermaye irketi ve kooperatif eklinde kurulmam olmas,

 • Ticari, snai veya zirai alanda devaml olarak faaliyette bulunmas

 • gerekmektedir.


3 - ktisadi Kamu Kurulular (2)

 • ktisadi kamu kurulularnn

 • Kazan amac gtmemeleri,

 • Faaliyetlerinin kanunla verilmi grevler arasnda bulunmas,

 • Tzel kiiliklerinin olmamas,

 • Bamsz muhasebelerinin ve kendilerine ayrlm sermayelerinin veya iyerlerinin bulunmamas

 • mkellefiyetlerini etkileyemeyecektir.

 • Mal ve hizmet bedelinin sadece maliyeti karlayacak kadar olmas,

 • Kr edilmemesi veya

 • Krn kurulu amalarna tahsil edilmesi de

 • bunlarn iktisadi niteliklerini deitirmeyecektir.


3 - ktisadi Kamu Kurulular (3)

 • Yabanc Devletlere, Yabanc Kamu dare ve Kurulularna Ait ktisadi letmeler

 • Yabanc devletlere, yabanc kamu idare ve kurulularna ait veya bal olup, sermaye irketleri ve kooperatifler dnda kalan ticari, snai ve zirai iletmeler, iktisadi kamu kuruluu olarak kurumlar vergisine tabiidir.

 • Yabanc kamu idare ve kurulularnn vergilendirilmesinde yerli iktisadi kamu kurulularnn vergilendirilme ilkeleri geerlidir.


4 - Dernek veya Vakflara Ait ktisadi letmeler (1)

 • Dernek ve vakflar tzel kiilikleri itibariyle kurumlar vergisinin konusu dnda olup, bunlara ait iktisadi iletmeler kurumlar vergisi mkellefidir .

 • Bir iktisadi iletmeden sz edebilmek iin iletmenin,

 • Vakf veya dernee ait veya bal olmas (ait olma sermaye bakmndan, bal olma ise idari bakmdan ball ifade eder.),

 • Sermaye irketi ve kooperatif eklinde kurulmam olmas,

 • Ticari, snai veya zirai alanda devaml olarak faaliyette bulunmas

 • gerekmektedir.

 • Devamllk unsuru, bir hesap dnemi iinde ayn veya ayr faaliyet alannda ticari mahiyet arz eden ilemlerin birden fazla yaplmasn ifade etmektedir. Ayn hesap dneminde tek ilem nedeniyle ticari faaliyetin organizasyon gerektirmesi veya amacnn ticari olmas durumunda devamllk unsurunun varl kabul edilir.


4 - Dernek veya Vakflara Ait ktisadi letmeler (2)

 • Ticari organizasyon; sermaye tahsisi, iyeri almas, personel istihdam, ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve artlarn tm veya bir ksm yerine getirilmek suretiyle kurulmu olacaktr.

 • Ticari organizasyonun varl halinde bir faaliyet bir defa da yaplm olsa dahi iktisadi iletme oluacaktr.

 • *** Bedel karl mal veya hizmet sat yoksa iktisadi iletme de sz konusu olmayacaktr.

 • Kanarya Sevenler Derneinin kanarya sat faaliyeti

 • Kamuya Yararl (A) Derneinin dergi sat faaliyeti

 • zel kanunlarla her trl vergi ve hartan muaf tutulan bir dernein maden suyu iletmesi

 • nedeniyle iktisadi iletme oluacak ve kurumlar vergisi mkellefiyeti tesis edilecektir.


4 - Dernek veya Vakflara Ait ktisadi letmeler (3)

 • Vergi uygulamalar bakmndan dernek veya vakf olarak kabul edilen

 • Odalar,

 • Borsalar,

 • Meslek rgtleri ve bunlarn st kurulular,

 • Siyasi partiler ile emekli ve yardm sandklar

 • tzel kiilikleri itibaryla kurumlar vergisi mkellefiyeti kapsamnda olmayp sz konusu kurulularn iktisadi iletmelerinin bulunmas durumunda, bu iktisadi iletmeler her hal ve takdirde kurumlar vergisine tabi olacaklardr.


5 - Ortaklklar (1)

 • Kurumlar vergisi mkelleflerinin kendi aralarnda veya ahs ortaklar ya da gerek kiilerle

 • Belli bir iin birlikte yaplmasn ortaklaa yklenmek ve kazancn paylamak amacyla kurduklar ortaklklardan

 • i ortakl olarak mkellefiyet tesis edilmesini talep edenlerdir.

 • Ancak talep edilmesi halinde i ortakl kurulabilir.


5 - Ortaklklar (2)


5 - Ortaklklar (3) / Unsurlar

 • Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mkellefi olmas,

 • Ortakl belli bir ii sonulandrmak zere yazl bir szlemeyle kurulmas,

 • ortakl konusunun belli bir i olmas,

 • Birlikte yaplacak olan iin, belli bir sre iinde gerekletirilmesinin ngrlmesi,

 • ortakl ile iveren arasnda bir taahht szlemesinin olmas,

 • Taraflarn, mtereken taahht edilen iin, belli bir veya birden fazla blmnden deil, tamamndan iverene kar sorumlu olmalar,

 • in bitiminde kazancn paylalmas,

 • Birlikte yaplmas ngrlen ve mtereken taahht edilen iin bitimi ve Vergi Usul Kanununda belirtilen mkellefiyetle ilgili devlerin tamamnn yerine getirilmesiyle mkellefiyetin sona ermesi


Mkellefiyet


Dar mkellefiyet kapsamnda Trkiyede elde edilebilecek gelirler

 • Trkiyede iyeri veya daimi temsilcisi vastasyla yaplan ilerden elde edilen ticari kazanlar

 • Trkiyede bulunan zirai iletmeden elde edilen kazanlar

 • Trkiyede elde edilen serbest meslek kazanlar

 • Tanr ve tanmazlar ile haklarn Trkiyede kiralanmasndan elde edilen iratlar

 • Trkiyede elde edilen menkul sermaye iratlar

 • Trkiyede elde edilen dier kazan ve iratlar


Dar mkellefiyet kapsamnda Trkiyede elde edilebilecek gelirler

1-Ticari kazan:

Trkiyede, iyeri veya daimi temsilci bulunduran yabanc kurumlar tarafndan bu yerlerde veya bu temsilciler vastasyla yaplan ilerde elde edilen ticari kazanlar, dar mkelleflerin kazan unsurlarndan birini oluturmaktadr.

Ancak, bu artlar tasalar dahi kurumlarn ihra edilmek zere Trkiyede satn aldklar mallar Trkiye'de satmakszn yabanc memleketlere gndermelerinden doan kazanlar Trkiyede elde edilmi saylmayacaktr.

Yine Trkiyede satmaktan maksat,alc veya satcnn veya her ikisinin Trkiyede olmas veya sat akdinin Trkiyede yaplmasdr.


Dar mkellefiyet kapsamnda Trkiyede elde edilebilecek gelirler

2-Zirai Kazan:

Dar mkellef yabanc kurumlarn Trkiyede zirai kazan elde edebilmeleri iin, her eyden nce Trkiyede bir zirai iletmenin varl ve zirai faaliyetin bu iletmede yrtlmesi gerekmektedir.

3-Serbest Meslek Kazanc:

Serbest meslek faaliyeti esas itibaryla gerek kiilerce icra edilen ve Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde tanmlanan faaliyet trdr. Dar mkellef kurumlarn bu tr kazan elde etmeleri personelleri aracl ile olur.

*** Serbest meslek kazanlarnn Trkiyede elde edilmi saylmas iin serbest meslek faaliyetinin Trkiyede icra edilmesi veya Trkiyede deerlendirilmesi gerekmektedir.

*** Trkiyede deerlendirme, demenin Trkiyede yaplmas veya deme yabanc memlekette yaplmsa Trkiyede deyenin veya nam ve hesabna deme yaplann hesaplarna intikal ettirilmesi veya krndan ayrlmasdr.


Dar mkellefiyet kapsamnda Trkiyede elde edilebilecek gelirler

4-GMS:

Tanmazlarn, haklarn ve tanr mallarn Trkiyede kiralanmasndan elde edilen iratlar dar mkellef yabanc kurumlarn gayrimenkul sermaye irad niteliindeki kazanlardr.

Bu tr kazanlarn elde edilmi saylmas iin tanmaz ve tanr mallarn Trkiyede bulunmas ve bu mallarn ve haklarn Trkiyede kullanlmas veya Trkiyede deerlendirilmesi gerekir.

5-Menkul Sermaye rad:

Dar mkellef yabanc kurumlarn Trkiyede menkul sermaye irad elde etmelerinin tek koulu sermayenin Trkiyeye yatrlm olmasdr.

Sermayenin Trkiyeye yatrlm olmas demek, Trkiyede sermaye olarak konulmas, bor olarak verilmesi ve benzeri ekillerde Trkiyede nemalandrlmasdr. Bylece yatrlm bulunan sermaye karlnda elde edilen kr pay, faiz, kira ve benzeri iratlar, dar mkellef kurumun Trkiyede elde ettii menkul sermaye iraddr.

Trkiyede iyeri veya daimi temsilcisi yoksa dar mkellef kuruma bu geliri salayanlar vergi tevkifat yaparlar.


Dar mkellefiyet kapsamnda Trkiyede elde edilebilecek gelirler

6- Dier kazan ve iratlar

 • Dier kazan ve iratlarn Trkiyede elde edilmi saylmas iin

 • Kazan ve irad douran kymetin Trkiyede bulunmas,

 • veya ilemlerin Trkiyede yaplmas veya

 • Trkiyede deerlendirilmesi

 • gerekir.

Dar mkellefiyet kapsamnda kurumlar Trkiyede cret geliri elde edememektedirler. (5520 sayl KVK)


1- Kamu idare ve kurulular tarafndan tarm ve hayvancl, bilimi, fenni ve gzel sanatlar retmek, yaymak, gelitirmek ve tevik etmek amacyla iletilen kurulular [KVK 4/1 (a)]


2-Kamu idare ve kurulular tarafndan genel insan ve hayvan saln korumak ve tedavi etmek amacyla iletilen kurulular [KVK 4/1 (b)]


3- Kamu idare ve kurulular tarafndan sosyal amala iletilen kurulular [KVK 4/1 (c)]


4- Kamu idare ve kurulular tarafndan alan sergiler, fuarlar ve panayrlar [KVK 4/1 ()]

Yerel ve ulusal nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayrlar

Bu muafiyet, fuar alannda ticari faaliyet gsteren mkellefleri kapsamaktadr.

5- Genel ynetim kapsamndaki kamu idarelerine ait kre ve konukevleri ile askeri klalardaki kantinler [KVK 4/1 (d)]


5- Genel ynetim kapsamndaki kamu idarelerine ait kre ve konukevleri ile askeri klalardaki kantinler [KVK 4/1 (d)]


6- Kanunla kurulan emekli ve yardm sandklar ile sosyal gvenlik kurumlar [KVK 4/1 (e)]

Kanunla kurulmu olmas art

7- Yaptklar i veya hizmet karlnda resim ve har alan kamu kurulular [KVK 4/1 (f)]

8-zelletirme daresi Bakanl, zelletirme Fonu, Toplu Konut daresi Bakanl ve ans oyunlar lisans veya iletim hakkn veren kurulular [KVK 4/1 (g)]

Bu kurulular kurumlar vergisinden muaftr. Toplu Konut daresi Bakanlnn konut tedariki ile ilgili iktisadi iletmeleri de muafiyet kapsamndadr.

9 -Darphane ve Damga Matbaas Genel Mdrl ile askeri fabrika ve atlyeler (Kurulularndaki amaca uygun ilerle snrl) [KVK 4/1 (h)]


10- l zel idareleri, belediyeler ve kyler ile bunlarn oluturduklar birlikler veya bunlara bal kurulular tarafndan iletilen iletmeler [KVK 4/1 ()]


11-Kyler ve ky birlikleri tarafndan iletilen iletmeler [KVK 4/1 (i)]


12- Spor klplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi iletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetinde bulunan anonim irketler [KVK 4/1 (j)]


12- Spor klplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi iletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetinde bulunan anonim irketler [KVK 4/1 (j)]


13- Kooperatifler [KVK 4/1 (k)]


14- KOBlere Kredi temini salamak zere kurulmu olan kurulular[KVK 4/1 (l)]

15-Sadece bilimsel aratrma ve gelitirme faaliyetinde bulunan kurum ve kurulular [KVK 4/1 (m)]

 • 16-Organize sanayi blgeleri ile kk sanayi sitelerine ait iktisadi iletmeler [KVK 4/1 (n)]

 • Organize sanayi blgeleri ile kk sanayi sitelerinin alt yaplarn hazrlamak ve

 • Buralarda faaliyette bulunanlarn arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyalarn karlamak amacyla

 • Kamu kurumlar ile kamu kurumu niteliindeki meslek st kurulular ile gerek ve tzel kiilerce birlikte oluturulan ve

 • Kazancn tamam bu yerlerin ortak ihtiyalarnn karlanmasnda kullanlan

 • iktisadi iletmeler kurumlar vergisinden muaftr.


arta bal muafiyetlerin kazanlmas ve kaybedilmesi

(1 Seri No.lu KVGT 14.17)


 • tirak kazanlar istisnas

 • Yurtd itirak kazanlar istisnas

 • Yurtd itirak hisseleri sat istisnas

 • Emisyon primi kazanc istisnas

 • Trkiyede kurulu fonlar ile yatrm ortaklklarnn kazanlarna ilikin istisna

 • Tanmazlar ve itirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rhan haklar sat kazanc istisnas

 • Bankalara veya TMSFye borlu durumda olan kurumlar ile bankalara tannan istisna

 • Yurtd ube kazanlar istisnas

 • Yurtdnda yaplan inaat, onarm, montaj ileri ile teknik hizmetlerden salanan kazanlara ilikin istisna

 • Eitim tesisleri ve rehabilitasyon merkezlerinin iletilmesinden elde edilecek kazanlara ilikin istisna

 • Risturn istisnas

 • Dier kanunlarda yer alan istisnalar


1- tirak kazanlar istisnas [KVK 5/1 (a)]


2- Yurtd itirak kazanlar istisnas [KVK 5/1 (b)] (1)


2- Yurtd itirak kazanlar istisnas [KVK 5/1 (b)] (2)


3- Yurtd itirak hisseleri sat kazanc istisnas [KVK 5/1 (c)] (1)


3- Yurtd itirak hisseleri sat kazanc istisnas [KVK 5/1 (c)] (2)


3- Yurtd itirak hisseleri sat kazanc istisnas [KVK 5/1 (c)] (3)


4- Emisyon primi kazanc istisnas [KVK 5/1 (d)]


4- Emisyon primi kazanc istisnas [KVK 5/1 (d)]


5- Trkiyede kurulu fonlar ile yatrm ortaklklarnn kazanlarna ilikin istisna [KVK 5/1 (e)]


6- Tanmazlar, itirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rhan haklar sat kazanc istisnas [KVK 5/1 (e)]


6- Tanmazlar, itirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rhan haklar sat kazanc istisnas [KVK 5/1 (e)]


6- Tanmazlar, itirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rhan haklar sat kazanc istisnas [KVK 5/1 (e)]


7- Bankalara veya TMSFye borlu durumda olan kurumlar ile bankalara tannan istisna [KVK 5/1 (f)]


7- Bankalara veya TMSFye borlu durumda olan kurumlar ile bankalara tannan istisna [KVK 5/1 (f)]


7- Bankalara veya TMSFye borlu durumda olan kurumlar ile bankalara tannan istisna [KVK 5/1 (f)]


8- Yurtd ube kazanlar istisnas [KVK 5/1 (g)]


9- Yurtdnda yaplan inaat, onarm, montaj ileri ile teknik hizmetlerden salanan kazanlarda istisna [KVK 5/1 (h)]


10- Eitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinin iletilmesine ilikin istisna [KVK 5/1 ()]


11- Risturn stisnas [KVK 5/1 (i)]


11- Risturn stisnas [KVK 5/1 (i)]


12- Dier kanunlarda yer alan istisnalar


Kurumlar vergisi, mkelleflerin bir hesap dnemi ierinde elde ettikleri safi kurum kazanc zerinden hesaplanr.

Safi kurum kazancnn tespitinde GVKnn ticari kazan hakkndaki hkmleri dikkate alnr.

Zirai faaliyetle uraan kurumlarn bu faaliyetinden doan kazanlarnn tespitinde, GVKnn zirai kazancn tespitine ilikin hkmleri dikkate alnr.


Belirli artlar altnda, yurtd itiraklere yatrm yapan mkelleflerebu itiraklerden fiilen kr pay datlmasa bile vergi uygulamalar asndan kr pay datlm kabul edilmekte ve bu ekilde sz konusu itiraklerin kazanlarnn TRde kurumlar vergisine tabi tutulmas salanmaktadr.

Kontrol orannn hesap dnemi iinde herhangi bir tarihte en yksek olduu oran dikkate alnacaktr.

(%50 kontrol oran salandktan sonra aadaki artlarn varl aranacaktr.)


artlar


KVKya gre indirilecek giderler


GVKya gre indirilecek giderler


Gemi yl zararlar


Devir ve blnme halinde zarar mahsubu


Yurtd zararlarn mahsubu


 • Ar-Ge ndirimi

 • Sponsorluk Harcamalar

 • Ba ve Yardmlar


3- Ba ve Yardmlar


3- Ba ve Yardmlar


3- Ba ve Yardmlar


3- Ba ve Yardmlar


Kurumlarn ortaklarndan veya ilikili kiilerden dorudan ya da dolayl olarak temin ederek iletmede kullandklar borlarn herhangi bir tarihte kurum z sermayesinin katn aan ksm, ilgili hesap dnemi iin rtl sermaye saylr.


rtl sermaye saylmayan borlanmalar


Kurumlar ilikili kiilerle yaptklar ilemlerde uygulayacaklar fiyat ya da bedelleri aadaki yntemlerden uygun olan kullanarak belli eder.


KV beyannamesinin verilme zaman ve yeri


KV beyannamesi


Vergi kesintilerine ilikin beyannamenin verilme yeri ve zaman:


Tasfiyenin zararla kapanmas / Zamanam / Vazgeme


Tasfiye Beyannamesi


Tasfiye Beyannamesi


- Devir


- Devir


- Ksmi blnme / Hisse deiimi


- Devir halinde vergilendirme ve beyan


- Tam blnme halinde vergilendirme ve beyan


zel beyanname


Teekkrler


ad
 • Login