Bab 4 konsep usenet newsgroup
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

BAB 4 KONSEP ‘USENET NEWSGROUP ’ PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BAB 4 KONSEP ‘USENET NEWSGROUP ’. PENGENALAN KEPADA USENET KEMUDAHAN USENET NEWSGROUP. PENGENALAN KEPADA USENET NEWSGROUP. APA ITU USENET NEWSGROUP KENALPASTI HIERARKI NEWSGROUP. SEJARAH USENET NEWSGROUP.

Download Presentation

BAB 4 KONSEP ‘USENET NEWSGROUP ’

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BAB 4KONSEP ‘USENET NEWSGROUP’

PENGENALAN KEPADA USENET

KEMUDAHAN USENET NEWSGROUP


PENGENALAN KEPADA USENET NEWSGROUP

 • APA ITU USENET NEWSGROUP

 • KENALPASTI HIERARKI NEWSGROUP


SEJARAH USENET NEWSGROUP

 • Sebelum wujud www terdapat sebuah sistem yang membolehkan pengguna bertukar mesej sesama sendiriuntuk berkongsi maklumat dengan mereka yang mempunyai minat yang sama.

 • Untuk tutur serta dalam perbincangan, pengguna menghantar mesej ke dalam bacaan newsgroup dan menjawab semula mesej. Topik yang diperbincangkan adalah seperti rekreasi, perniagaan, sains, komputer dan sbgnya


Samb….

 • Komputer yang menyimpan dan menerbitkan mesej newsgroup dipanggil news server.

 • Terdapat juga newsgroup yang meminta memasukkan username dan password untuk turut serta dalam aktiviti perbincangan.

 • Kini usenet menggunakan protokol Network News Transfer Protokol (NNTP).


Usenet

 • Adalahkoleksi nota/mesej yang dikirimolehpenggunadenganminat yang samadandipaparkandidalampelayandalam internet.

 • Tapakkomunikasisecaraserentakpadamasasebenar (realtime), paling popular di internet. Jugadikenalisebagaichatgroupdimanapenggunabolehmenulisdanmelihatmesej yang terdapatdisitujuga


Newsgroup

 • Setiap koleksi subjek (usenet). Terdapat beribu2 newsgroup di dalam internet. Kebanyakkan newsgroup ditaja oleh pelayan yang disambung ke internet.

 • Antara perkhidmatan internet yang padat dengan maklumat


Hierarki newsgroup

 • Usenet newsgroup diurus dan disusun dengan sangat teratur.

 • Kesemua newsgroup dikumpulkan mengikut hierarki subjek dengan beberapa aras berbeza

 • 7 hierarki utama yang membentuk asas kepada usenet newsgroup yang asal dan tajuk perbincangan masing-masing


7 hierarki utama

 • Comp– topik-topik komputer bagi penggunan profesional dan awam

 • Sci – topik-topik sains

 • Soc – isu sosial dan budaya

 • Talk– perbincangan berorientasikan perbahasan

 • News– topik berkaitan pengurusan usenet newsgroup

 • Rec– topik rekreasi seperti seni, hobi, dan sukan

 • Misc - subjek-subjek lain yang tidak tergolong dalam topik di atas.


Samb….

 • Kini terdapat banyak lagi hierarki alternatif.

 • Ianya wujud kerana terdapat ramai pengguna yang mahukan sebuah forum baru untuk membincangkan atau mendebat subjek-subjek terkini yang menarik minat mereka

 • 3 hierarki utama uang paling kerap digunakan


3 alternatif hierarki utama

 • Alt – topik-topik kontroversi dan luar biasa

 • Biz – perbincangan berkaitan perniagaan

 • K12 – isu-isu pendidikan


Netika Newsgroup

 • Terdapat beberapa netika yang sudah lama digunapakai oleh pengguna newsgroup.

 • Pengguna mestilah mematuhi, sekiranya gagal berbuat demikian, penggunan dianggap mempunyai personaliti atau reputasi yang tidak baik


Peraturan-Peraturan

 • P1 – berbincang topik yang telah ditetapkan sahaja

 • P2 - Cubalah ‘lurking’ terlebih dahulu

 • P3 – jangan hantar soalan yang pernah ditanya

 • P4 – jangan pos atrikel yang sama lebih daripada 1 newsgroup

 • P5 – jangan pos artikel yang blh timbulkan kemarahan pembaca

 • P6 – jangan layan pengirim arkitel yang tidak mengikut peraturan

 • P7 – jangan memalukan ‘flame’

 • P8 – jangan terlalu kerap menggunakan emotikon

 • P9 – gunalah fail tandatangan yang ringkas

 • P10 – pastikan artikel anda tidak terlalu panjang

  • Lurking – membaca terlebih dahulu beberapa artikel yang teleh dihantar kepada newsgroup yang ingin disertai untuk memahami topik

  • Flame – perbuatan menghina seseorang dalam newsgroup


Perkara yang diperlukan untuk memasuki newsgroup

 • ISP – ( internet service Provider) – dengan pelayan newsgroup

  • jika ISP tidak mempunyai server newsgroup, gunakan enjin carian khas untuk newsgroup (cth: Deja News). Enjin carian ini mempunyai pilihan yang membenarkan pengguna mencari newsgroup yang diminati

 • Browser – pengguna memerlukan browser yang berupaya membaca mesej newsgroup (pengguna boleh menggunakan MSIE)


Proses pecarian newsgroup

 • Untuk membaca mesej-mesej dalam newsgroup memerlukan penggunaan protokol client/server

 • untuk membaca mesej pula satu program client dipanggil newsreader digunakan

 • ‘Newsreader’ ini diperlukan supaya komputer dapat membuat sambungan kepada news server dan membolehkan pengguna melanggan newsgropu tertentu, memilih mesej menarik didalamnya dan memaparkan satu demi satu untuk dibaca


Samb….

 • Dengan menggunakan newsreader ini, pengguna boleh membalas mesej yang dibaca tadi dengan menghantar e-mel peribadi kepada penulis ataupun kepada semua pengguna newsgroup tersebut

 • Dengan menggunakan newsreader, pengguna juga boleh menyimpan mesej yang telah dibaca itu kedalam fail dan menghantarnya semula kepada rakan melalui mel atau mencetaknya di atas kertas


KEMUDAHAN USENET NEWSGROUP

 • SENARAI KEMUDAHAN USENET NEWSGROUP

 • MEMBUAT LANGGANAN NEWSGROUP

 • MEMILIH DAN MEMBACA ARTIKEL


SENARAI KEMUDAHAN USENET NEWSGROUP

 • Aktiviti perbincangan tentang sesuatu topik

 • Memperolehi jurnal-jurnal elektronik (e-journals atau e-texts)

 • Majalah elektronik (lebih tertumpu pada bidang kajian tertentu

 • Pilih dan baca artikal / pesanan

  • Contoh kumpulan perbincangan:

   http://www.edwebproject.org/lists.html


Samb….

 • http://groups.yahoo.com

  • Start a new group

  • Sign up now (sign in)

  • Yes

  • Pilih perbincangan


Mengkonfigurasi newsreader

 • Sebelum newsreader pengguna dapat membaca mesej newsgroup, pengguna perlu setnya terlebih dahulu.

 • Untuk mengkonfigurasi newsreader

  • Memulakan perisian Internet Explorer

  • Klik pada Tools

  • Tunjuk pada mail dan News dan klik Read News

  • Tetingkap Outlook Express muncul. Didalam bahagian Newsgroups, klik set up Newsgroup account


Samb…

 • Tetingkap Internet Connection Wizard muncul. Isikan nama di dalam kotak teks Display name. Nama ini akan dipaprkan dalam bahagian From apabila pengguna mengirimkan mesej kepada newsgroup. Klik next

 • Di dalam kotak Email address, taip alamat pengguna supaya pembaca dapat membalas mesej terus kepada anda melalui email. Klik Next

 • Taipkan nama pelayan berita (news server) ISP anda. Cth : news.tm.net.my (TMnet), news.jaring.my (Jaring). Klik Next

 • Klik Finish untuk menyimpan setting yang anda buat


Melanggani Newsgroup

 • Apabila menambah sesuatu pelayan berita baru, Outlook Express meminta anda melangani newsgroup yang ada dalam pelayan tersebut.

 • Untuk melanggani newsgroup:

  • Mulakan Internet Explorer

  • Klik pada menu Tools

  • Tunjuk pada Mail dan News dan klik Read News

  • Outlook Express dibuka. Kotak dialog muncul dan memaparkan mesej yang menunjukkan bahawa anda masih belum melanggani mana-mana kumpulan berita dalam pelayan berita tersebut


Samb…

 • Klik yes untuk meninjau senarai akaun yang ada. ‘Newsresder’ mula memuat turun senarai newsgroup yang terdapat dalam pelayan berita

 • Apabila proses download itu selesai, tetingkap Subscription dibuka dan memaparkan senarai semua newsgroup yang ada dalam pelayan berita ISP anda

 • Untuk melihat mesej yang telah dikirim oleh pelanggan newsgroup, setelah pilih mana-mana newsgroup, klik Go To

 • Newsresder akan mula download semua mesej tersebut yang ada dalam newsgroup itu

 • Tetingkap newsgroup yang dipilih dibuka sambil menunjukkan semua mesej yang ada. Untuk membaca mana-mana mesej, klik pada tajuknya dalam senarai mesej


Berhenti melanggan

 • Untuk berhenti melanggan newsgroup:

  • Kilk nama pelayan berita

  • Klik bebutang newsgroups

  • Kilk subscribed dan pilih satu kumpulan berita yang hendak diberhentikan langganannya

  • Kilk unsubscribe


Memilih dan membaca artikel / pesanan

 • Menghantar mesej kepada newsgroup bermaksud mengarang satu artikel dan menyebarkannya ke dalam newsgroup untuk dibaca oleh semua pelanggan

 • Untuk menghantar mesej ke newsgroup

  • Dalam senarai Folders, pilih kumpulan berita yang ingin anda hantar mesej

  • Pasa bar tools, klik bebutang New post. Tetingkap New dibuka

  • Taip tajuk mesej anda di dalam kotak Subject

  • Taip mesej anda. Klik bebutang Send


Membaca mesej dalam newsgroup

 • Kilk pada newsgroup pilihan anda

 • Skrol senarai mesej ke bawah untuk mencari mesej yang ingin dibaca

 • Untuk tinjau mesej tersebut di dalam Preview Pane, klik mesej itu sekali

 • Untuk meninjaunya di dalam tetingkap yang berasingan pula dwi-klik


Memaparkan dan menukar Preview Pane

 • Klik pada menu View

 • Klik Layout

 • Dalam bahagian Preview pane, buat pilihan anda


Membalas mesej dalam kumpulan

 • Dalam senarai mesej, klik mesej yang hendak dibalas

 • Untuk membalas kepada penulis melalui emel, klik bebutang reply pada bar alatan

 • Untuk membalas secara umum kepada newsgroup klik bebutang Reply Group

 • Taip mesej anda dan klik send


 • Login