Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT - PowerPoint PPT Presentation

Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT
Download
1 / 17

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT Obor vzdělávání: 33-56-H/01 Truhlář Předmět: Technologie – 3. ročník Téma: Stavebně truhlářské výrobky postup výroby dřevěných schodů

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt s oselce modernizace v uky odborn ch p edm t s vyu it m ict

 • Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT

 • Obor vzdělávání:33-56-H/01 Truhlář

 • Předmět:Technologie – 3. ročník

 • Téma:Stavebně truhlářské výrobky

 • postup výroby dřevěných schodů

 • Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Speci ln schodi t

Speciální schodiště

 • Ke speciálním schodištím patří křivočará schodiště se zrcadlem a křivočará schodiště se schodišťovým vřetenem, nazývaná také vřetenová schodiště. Oba dva typy konstrukce mají zpravidla v půdorysu kruhový tvar. Tato schodiště slouží téměř výlučně k vnitřnímu spojení dvou podlaží.


Speci ln schodi t1

Speciální schodiště

 • Mezi speciální schodiště patří schodiště nenáročná na prostor, nazývaná také strmá schodiště nebo „mlynářské schody“.

 • Mají speciální tvar stupňů. Úhel stoupání těchto schodišť může činit 60˚.

 • Mohou se vestavět do malých chat, aby se zajistil přístup do podstřešního prostoru.

 • U těchto schodišť je vysoké nebezpečí úrazu. Není dovoleno je používat do obytných prostor.


Speci ln schodi t2

Speciální schodiště


K ivo ar schodi t se schodi ov m v etenem

Křivočaré schodiště se schodišťovým vřetenem

 • U tohoto typu konstrukce jsou stupnice položeny na krákorcích, které jsou zavrtané nebo začepované do dřevěného vřetene a zaklínované.Stupnice jsou zadlabané do vřetene, takže je zabráněno tomu, aby z krákorce nespadly. Vřeteno procházející celým schodištěm má průměr 150 až 200 mm.


K ivo ar schodi t se schodi ov m v etenem1

Křivočaré schodiště se schodišťovým vřetenem

 • Stupnice mohou být také upnuty na ocelovou trubku. Výšky stoupání se docílí montáží distančních kroužků ze dřeva nebo oceli vždy mezi dvě stupnice. Distanční kroužky a stupně, které se nacházejí mezi nimi, se spolu ukotvují pomocí upínacího prvku do pevné jednotky


K ivo ar schodi t se schodi ov m v etenem2

Křivočaré schodiště se schodišťovým vřetenem

 • Pokud se schodiště nachází mezi kruhovými obvodovými zdmi, tak jsou stupnice často u zdi zadlabány do schodnice u zdi nebo leží na stěnové konzoli. Tyto konzole jsou většinou ocelové.

 • Na volných konzolích schodiště mohou být umístěna transparentní schodišťová zábradlí, se kterými vypadají velmi lehce.


K ivo ar schodi t se schodi ov m v etenem3

Křivočaré schodiště se schodišťovým vřetenem


K ivo ar schodi t se zrcadlem

Křivočaré schodiště se zrcadlem

 • Tento typ konstrukcí odpovídá schodišti se zadlabanými stupnicemi nebo zadlabanými stupnicemi a podstupnicemi. Podstatný rozdíl spočívá v průběhu schodnice a v konstrukci schodnic. V půdorysu jsou schodnice kruhovité, jejich rozvinutí vytváří rovinu s paralelními hranami.


K ivo ar schodi t se zrcadlem1

Křivočaré schodiště se zrcadlem


P ipevn n schodi

Připevnění schodišť

 • Schodnice a nosná ramena se připevňují ke stropům a podestám. Stropy a podesty musejí jako opěry zachycovat síly působící ze schodnic a nosných ramen. Nevhodné připevnění vede u schodnic a nosných ramen k tvorbě trhlin.


P ipevn n schodi1

Připevnění schodišť


P ipevn n schodi2

Připevnění schodišť

 • Jednotlivé systémy uložení zachycují síly rozdílně. Především nosná ramena musejí být zajištěna na horní podpěře proti bočnímu překlopení. Nebezpečí překlopení je velmi vysoké u schodišť s jedním nosným ramenem.


P ipevn n schodi3

Připevnění schodišť


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost


Projekt s oselce modernizace v uky odborn ch p edm t s vyu it m ict

Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT

Seznam použité literatury:

Nutsch, W. a kolektiv: Příručka pro truhláře, Sobotáles, 1999

Křupalová: Technologie pro 1. ročník SOU učebních oborů zpracování dřeva, Sobotáles, 2000

Křupalová: Technologie pro 2. ročník SOU oboru truhlář pro výrobu nábytku, Sobotáles, 2002

Křupalová: Technologie pro 3. ročník SOU učebních oboru truhlář, Sobotáles, 2003

Panáčková, Pánáček: Technologie obrábění dřeva, Sobotáles, 1998

Blanc, G.: Dřevo od A do Z, Rebo, 2006

Ing. Wolfgang Nutsch, Prof.Dr.Ing. Walter Ehrmann: Dřevěná schodiště, Sobotáles, 2002

Odborné časopisy:

Truhlářské listy

Stolařský magazín

Propagační materiály:

Letáky a prospekty

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Projekt s oselce modernizace v uky odborn ch p edm t s vyu it m ict

Projekt SŠ Oselce: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT

Na prezentaci spolupracovali:žáci oborů vzdělávání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – práce truhlářské33-56-H/01 Truhlář

učitelé odborných předmětů a odborného výcviku (tým projektu)Milan SlukaBc. Václav PiheraBc. Václav JakubčíkLuboš Makrlík

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


 • Login