Snfta letiim
Download
1 / 45

Sınıfta İletişim - PowerPoint PPT Presentation


  • 351 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Sınıfta İletişim. İletişim nedir? İletişimde neler paylaşılır? İletişimin 4 temel basamağı İletişim süreci ve öğeleri Kaynağa ilişkin değişkenler nelerdir? Sağlıklı bir iletişim için kaynağın becerileri neler olmalıdır? İletiye ilişkin değişkenler nelerdir?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Sınıfta İletişim

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S n fta leti im

Snfta letiim


S n fta leti im

letiim nedir?

letiimde neler paylalr?

letiimin 4 temel basama

letiim sreci ve eleri

Kaynaa ilikin deikenler nelerdir?

Salkl bir iletiim iin kaynan becerileri neler olmaldr?

letiye ilikin deikenler nelerdir?

Salkl bir iletiim iin iletinin zellikleri nelerdir?

Kanala ilikin deikenler nelerdir?

Alcya ilikin deikenler nelerdir?

Salkl bir iletiim iin alcnn becerileri neler olmaldr?


S n fta leti im

Etkin dinleme

Empatik yaklam

Geribildirime ilikin deikenler nelerdir?

Kendisi ile iletiim

Kiileraras iletiim

Juhari penceresi

Konuma ile gnderilen mesajlar: Sz ve Ses

Szsz iletiim

Yz ifadelerinin dili

Szsz iletiimin en etkin kanal nedir?

Beden dili

Zamann dili


Leti im

letiim

Latince'deki communis szcnden tretilmi olan Franszca communication kavramnn karl olarak kullanlmaktadr.

letiim, ileti kaynann, hedef setii birey veya kitlenin davranlarn istedii ynde etkileme, ynlendirme veya deitirme eylemidir.

Genel olarak iletiimi, bireyler arasnda simgelere ortak anlam kazandrma sreci olarak tanmlayabiliriz.

Simgeler; dil, resim ve eylemler olarak snflandrmaktadr. letiim, bireyin kendisiyle, bireyler aras ve toplumsal dzeyde girdii bir etkileim sreci olarak deerlendirilebilir.


S n fta leti im

letiim amal bir giriimdir.

renme srecinde iletiimin amac, duygu bilgi ve becerileri paylaarak davran deiiklii meydana getirme srecidir.

letiim, karmak insan ilikileri alann kapsayan bir konu olup, iyi ynetilen snflarda odak noktas tekil eder.

letiim, retmen konuur renci dinler uygulamasndan daha geni bir anlam tar.

letiim, konutuunuz fakat ayn zamanda dinlediiniz, gidi ve gelii ak olan bir otobana benzer.

Toplumsallamay ifade etmektedir


Leti imde d rt temel basamak vard r

letiimde drt temel basamak vardr

Bir mesaj gndericinin alc tarafndan anlalmas beklenen bir formda kodlanmas ve bunu iletmesidir.

Gnderilen mesaj alc tarafndan kodu zlerek alnr ve daha sonra bu mesaja verilecek karlk yine alc tarafndan kodlanr.

Alc kodland karl gndericiye iletir; gnderici geribildirimi zer ve buna olan karl verir.

Gndericinin geribildirime karl yeni bir bilginin verilmesi, ilk mesajn aklanmas veya mesajn tekrarlanmas olabilir.


Leti im s reci ve eleri

letiim Sreci ve eleri

Ne syledi

Hangi yolla

Kime

Kim

KANAL

ALICI

KAYNAK

LET

Ne etkisi oldu

GERBLDRM


Kayna a ili kin de i kenler

Kaynaa ilikin Deikenler

Kaynak; bir iletiim srecinde hedefledii kii ya da grupta davran deiiklii oluturmak zere iletiim srecini balatan kiidir.

Kaynan tutumlar, yetenekleri, sosyal rolleri, sosyal stats, benlik kavram, karsndakine ilikin alglar, konuya ilikin bilgi dzeyi gibi faktrler iletinin oluturulma ve iletilme sreci zerinde belirleyici rol oynamaktadr.

Ayn biimde, bu faktrler iletinin alnp yorumlanmasn da belirlemektedir.


S n fta leti im

nanlrl ve gvenilirlii yksek kaynaklardan gelen iletiler tutum deimelerini daha kolay salamaktadr.

Birey iletinin, kendisine, referans bir kaynaktan geldiine inanrsa, ikna olma olasl artacaktr.

Eer birey, ileti kaynan kendi zerinde denetleyici ya da gzetleyici bir g olarak alglyorsa, tutumunu iletide nerilen ynde deitirecektir.


S n fta leti im

Salkl bir iletiimin salanmas iin kaynan;

Net aklamalar yapmak,

Kendi davrann betimleme,

Duygular tanmlama,

Dnt (geribildirim)

gnderme becerilerine sahip olmas gerektiini belirtmektedir.


S n fta leti im

letiye likin Deikenlerleti; kaynan alcyla paylamak istedii dnce, duygu ve davranlar temsil eden sembollerdir. letinin kodlanmas ok ksa, arpc, dikkat ekici, kolay ve aklda kalc olmaldr. Genellikle dk korku dozu, tutum deiiminde etkin olabilmektedir.Olumsuz duygularn uyandrlmas sonucu; kanma ve iletiime kar savunma mekanizmalarnn harekete gemesine neden olabilir.


S n fta leti im

Sonularn iletide bildirilmesi, tutum deiimini (iknay) ok daha olas klmaktadr.

leti ieriinde alcnn dllendirileceine ilikin bir ierik genellikle, iletinin gdleyici etkisini arttrmaktadr.

letiye aktif olarak katmln salanmas tutum deiimini kolaylatrmaktadr.

nce sunulan ierikle, sonra sunulan ierik arasnda geen sre uzadka, son verilen ileti daha etkili olmaktadr.


S n fta leti im

Yeni bilgiler, insanlarn belli konulardaki tutumlarn pekitirmeye yarayabilir.

Karmak iletilerle salanan tutum deiimi, basit ve ak iletilerle salanan tutum deiimine oranla daha kalc olmaktadr.

Duygulara seslenen iletilerin bilgi verici iletilerden daha etkili olup olmad, ortam etkenlerine ve bireysel psikolojik farklara baldr.

zellikle ocuklara ynelik iletiimde hiciv ve gldr unsurlar tutum deiikliini olumlu etkilemektedir.


S n fta leti im

letiimin salkl gereklemesi iin;

letinin alcnn dikkatini ekecek biimde kodlanmas ve ak olmas,

letiyi kodlayan simgeler konusunda alc ve vericinin ortak bilgisinin bulunmas,

letinin alcnn gereksinmesine yant verecek nitelikte olmas,

Alcnn temel deerlerinin, tutumlarnn tannmas,

gibi faktrlerin dikkate alnmas gerekir.


S n fta leti im

Kanala likin Deikenler

Kanal; iletiim srecinde kaynan amalar dorultusunda alcya gnderdii iletileri tayan ara-gere, yntem ve tekniklerdir. Kanal, iletinin gnderildii ve alnd ortamdr.

Eitim srecinde retmenin konumas, kullanlan teknolojik ara-gereler, ders kitaplar ve bilgisayar yazlmlar kanallara rnek olarak verilebilir.

Kaynak, hedef kitleye en kolay ve en etkili biimde hangi kanaldan ulaabileceini de tasarlamaldr.

Karmak konular kavrama ve hatrlamada basl iletiim aralar nemli bir stnle sahiptir.


S n fta leti im

Eitim- retim srecinde yz yze ilikiler yoluyla gerekleen iletiim, kitle iletiiminden daha gl etkiye sahiptir.

letinin alcnn baskn alglama kanalna uyumlu bir ekilde biimlendirilmesi etkililii artracaktr.

Grsel alglamas baskn olanlar; grerek renmeye yatkndrlar. Szel olmayan iletileri daha ncelikle alglarlar. Yzleri ve davranlar ierikten daha ok nemser ve hatrlarlar. evrelerini daha ok gzleriyle tarar ve ileme koyarlar.


S n fta leti im

Duyusal alglamas baskn olanlar; olaylarla ilgili deerlendirmelerini kulaklara gelen uyarclara gre deerlendirirler. Sylenen szler, szlerin syleni eklinden daha nemlidir.

Kinestetik (hissetme) alglamas baskn olanlar, evrede gelen uyarclarn duygu tayan veya yanstan elere kar duyarldrlar. Olaylar yarattklar duygularla veya yaayarak alglamay yelerler. Olayla ilgili duygu halini hatrlarlar


S n fta leti im

Alcya likin Deikenler

Alc: Kaynan gnderdii iletilere hedef olan kii ya da kiilerdir.

Alc, iletiyi okuyan, dinleyen ya da izleyen kii, grup, topluluk ya da kitledir.

letiim srecinde istenen tepkiyi vermesi beklenenler, srete alc roln stlenirler.

Alc, iletiim sreci boyunca birbirini izleyen dikkat, anlama, benimseme, saklama ve anmsama, eylem (davran) aamal bir yol izler.


S n fta leti im

Alclar sahip olduklar siyasal, ekonomik, toplumsal ve kltrel iliki biimleri gnderilen iletiyi alglama, anlamlandrma ve kullanma srelerini etkilemektedir.

Bireyin, danma grubuna ballk derecesi, tutumun grup normlarna uyacak ekilde, ne lde deieceini belirler.

Sonuca ilikin ipularnn ileti ieriinde belirtilmesinin zeki kiilerin tutum deiimine fazla etki yapmad, ancak donuk zeki olanlar iin nemli olduu belirlenmitir.


S n fta leti im

Zeka ile ikna edilebilirlik arasnda genel olarak belli bir iliki olduu sylenebilir.

Basit ve iyi savunulmayan iletilerin, z-saygs az kiiliklerde daha ok iknaya neden olurken, karmak ancak iyi savunulan iletilerin, z-saygs az kiiliklerde daha az iknaya neden olduu saptanmtr.

kna ile otoriter kiilik yaps arasnda da iliki kurulmutur.

Otoriter kiiler, otoriter iletilerden etkilenerek tutum deiimi gstermekte, otoriter olmayan kiiler ise gerek bilgilere dayanarak tutum deiimine daha ak olmaktadr.


S n fta leti im

Bireyin ya ile ikna edilebilirlikleri arasnda da iliki olduu saptanmtr. Bireyin iknaya en ak olduu yan dokuz olduu kabul edilmektedir. Bu yatan sonra ikna edilebilirlik azalmakta ve genlik yllarnda belli bir dzeye ulatktan sonra duraanlamaktadr.

Alclar, inan ve eylemlerini destekleyen iletileri ararlar, seerler, kendilerine uygun kanaldan tek boyutlu iletiime ynelerek ie kapanabilirler. nanlarna saldr algs, ileti kanalna tamamen kapanma, ilgiyi kesme biiminde olabilir.


S n fta leti im

Birey, iletileri bir gereksinimine yant verdii ya da pratik bir amacna hizmet ettii zaman ister ve arar.

Destekleyici olan iletiler, destekleyici olmayana iletilere tercih edilir. Bu gr iletilerin faydaclk temeline dayanr. Baz ileti tercihleri ise, faydaszlk nedeniyle faydaldr. nk bireye, bir rolden, bir sorumluluktan veya bir grevden ka olana verir.

Bamsz kiilie sahip olanlarn entelektel etkinlik, ego gc, nderlik yetenei ve sosyal ilikilerde olgunluk dzeyleri baml kiiliklere gre daha yksektir.


S n fta leti im

Baml kiilikler, daha az ego gcne sahip, kendi drtlerini daha az hogr ile karlayabilen, belirsizlie tahamml edemeyen, sorumluluk yklenme yeteneine daha az sahip, kendilerini daha az tanyan, daha az orijinal olan, ayrmc nyargya ve yetkeci tutumlara sahip, ana-babalarn kusursuz olarak gren, dtan gelen ve toplumun onaylad deerlere, doru-yanl yarglarna nem vermektedirler .


S n fta leti im

Alc, iletiim srecine aktif katlmas katkda bulunduunda tutum deiimi, pasif konuma oranla daha kalc almaktadr.

Salkl bir iletiimin salanmas iin alcnn;

Dnceleri kendi szleriyle ifade etme;

Dierinin davrann tasvir etme

zlenimleri kontrol etme, alma becerilerine sahip olmas gerekmektedir.


S n fta leti im

Etkin Dinleme

Dinleme; gelen iletiye ynelmek, tm dikkatini vermek, iletiyi almak ve yorumlamaktr.

Etkin dinleyici olmak; kardakinin duygularn anlayabilmek, tanmlayabilmek, onlara zamannda yant verebilmek ve onlar kendi szckleriyle tekrarlayarak konuann onayn almaktr. inde tekine kar saygy, onu kabul etmeyi, ona deer vermeyi, empatiyi, alglamay, algladklarn yanstarak snamay, ayrntlarn farkna varmay, dolaysyla eitliki, demokratik bir tutumu barndrr.


S n fta leti im

Etkin dinlemeyi gerekletirmek iin;

retmen, rencinin kendi sorununu zebileceine iten inanmaldr.

retmen, rencinin duygu ve dncelerini kabul edebilmelidir.

retmen, duygularn genelde geici ve anlk olduunu bilmelidir.

retmen,renci sorunlarnn zlmesi gerektiine inanmal ve bunun iin vakit ayrmaldr.

retmen, sorunu olan her renci ile birlikte olmal ama kendi kimliini de korumaldr.

retmenler, rencilerin sorunlarn paylamak ve konumaya balayabilmek iin zorlanabilirler.

retmenler, rencilerin sorunluluunun gizliliine sayg duymaldr.


S n fta leti im

Empatik Yaklam

Empati "bir insann, kendisini karsndaki insann yerine koyarak onun duygularn ve dncelerini doru olarak anlamasdr" biiminde tanmlanr.

Empatik dineme; kiinin i dnyasn anlayarak onun gzyle dnyay grebilme srecinin, dinleme yaplrken gereklemesidir. Bu sre kiinin davran, duygu ve dncelerini yarglamadan onun kiisel balam iinde onu anlamay ve yorumlamay ierir.


S n fta leti im

Geribildirime likin Deikenler

Kaynak, alcsnagnderdii iletilerin alnp alnmadn, alndysa anlalp anlalmadn ya da ne derece anlaldn alcdan kendisine gelen tepkilerden anlayacaktr. Alcdan kaynaa ynelenbu tepkilere geribildirim denilmektedir.

letiim srecinin istenilen ynde gerekletirilip gerekletirilmedii, kaynan hedef zerindeki istek ve beklentilerinin ne lde salandnn llmesinde geribildirim can alc bir neme sahiptir.


S n fta leti im

letiime sre niteliini kazandran geribildirimdir.

Her geribildirim sonraki iletileri belirler ya da deitirir.

Geribildirim her trl etkileimde iki kanall bir sretir.

Kaynak, hedef tarafndan balatlan geribildirim srecinden hareketle, gnderdii iletinin etkisinin ne olduunu anlayabilir ve daha sonraki iletilerin ona gre ayn biimde gndermeye devam edebilir, iletiim tarzn deitirebilir ya da tmyle sonlandrabilir.


S n fta leti im

Olumlu geribildirim vermenin dk sosyo- ekonomik dzeyden gelen ve baar dzeyi dk renciler daha etkili olduunu gstermektedir.

Belirgin, ak ve betimleyici geribildirim rencilerin baarlarnn sorumluluunu almasna yardmc olur.

retmenin retim srecinde sre deerlendirmesinde, duruma gre, rencinin derste anladklarn zetlemesi ve/veya konumacnn konumasn zetlemesini istemesi, iletilmek istenen iletiyle, alnan ileti arasnda fark olup olmadn anlamak asndan gereklidir.


S n fta leti im

Kendisi le letiim

Kii kendisi ile iletiim yaparken dnr, kafasnda kendisiyle ve bakalaryla konuur, tartr, kavga eder, kser, barr, oynar ve elenir. Kendi bana kararlar verir, kararlar deitirir, problem zer, planlar yapar ve ykar, yeniden yapar, kendi ve ilikide bulunduu d dnya ve insanlar hakknda deerlendirmeler ve karlatrmalar yapar, kendiyle ve dyla olan ilikilerini dzenler ve yrtr .


S n fta leti im

Kiiler Aras letiim

Kiiler aras iletiim, kaynan ve hedefini insanlarn oluturduu iletiimdir.

letiimin kiiler aras iletiim saylabilmesi iin;

Yz yze olmas,

Katlmclar arasnda bir ileti alveriinin olmas,

Sz konusu iletiimin szl veya szsz nitelikte olmas, gerekir


Juhari penceresi

Juhari penceresi


S n fta leti im

Juhari penceresi drt gzldr. Her gzn iletiim iin nemi farkllk gstermektedir.

Arena: Etkili iletiime en uygun alandr. Bu alan ne kadar genilerse iletiimin etkinlii de o kadar artar.

Kr Nokta: Eer iletiim iin gerekli bilgiye bakalar sahip deilse Kr Noktadan bahsedilebilir.

Sahte Yz: Bu alanda da birey, kendisi hakknda bilgi sahibi olmakla beraber bu bilgiyi dierleriyle paylamamaktadr.

Bilinmeyen Alan: Bu alanda ne bireyin kendisi ne de bakalar bilgi sahibi deildir. Byle bir durumda etkili iletiim kurmak mmkn deildir.


S n fta leti im

rencilerinize belirli bir konunun nemli olduunu iletmek istediinizi ve "Bu unutulmamas gereken bir konudur" gibi bir kodlanma ile mesaj gnderdiinizi varsayalm.

Gnderilen bu mesaj "bu konu byk bir olaslkla gelecek snavda sorulacak" anlamnda zlerek alnacaktr. renciler bu bilgiyi nemli not olarak defterlerine yazarlar.

rencilerin verilen mesaj nemsemediklerini grdnzde "bu konu ok nemli olduu iin tekrar ediyorum" gibi, mesaj baka bir ekilde kodlanarak gnderebilirsiniz.

Mesajlar; szel, sesli, veya fiziksel olarak ya da evredeki dier uyaranlar yoluyla gnderilebilir veya alnabilir.


S n fta leti im

Konuma ile gnderilen mesajlar sz ve ses olmak zere ikiye ayrlr.

Szel iletiim: sylenen szckler ve onlarn gerek anlamlarn ierir

szel unsurlarla ilgili olarak mesajn renilmesini etkileyen deikenler;

Organizasyon;Balangta veya bitiminde sunulan mesaj daha iyi hatrda tutulur.

Zt unsurluluk; kart fikirleri ieren mesajlar iyi renilir.

Dil younluu;yorumlanm ve deerlendirilmi szel ifadelerin daha iyi renildii grlmektedir.

Somutluk; mesaj ne kadar somut ise, renme o kadar iyidir.


Ses unsurlar sesin kararl l n telaffuzu tonu ritmi vurgusu ve iddeti gibi de i kenleri kapsar

Ses unsurlar, sesin kararlln, telaffuzu tonu, ritmi, vurgusu ve iddeti gibi deikenleri kapsar.

Ses kullanma becerisi rencileri belirli bir greve yneltme, olumlu snf atmosferini muhafaza etme ve renci dikkatinin kaybolmasn nleme ilevlerine byk katklar salar.

Sesin iddetinde, vurgusunda, telaffuzunda, tonunda ve hzndaki deiiklikler, mesaj vurgulamann yan sra szcklerin anlamlarn da deitirebilir.

Ton ve telaffuz szcklerin ciddiyetini ve nemini iletebilir. Fazla vurgulu bir sesle ifade edilen szckler kod zc alcnn sinirlerini trmalayabilmesi nedeniyle anlalmayabilir.


S n fta leti im

ok derinden gelen ses ile yaplan konumalar ise dikkatin mesajdan ayrlmasna yol aabilir.

Sesin ykseklii, tonu, vurgusu, telaffuzu ve konuma hz yolu ile duygusal mesajlar da gnderilebilir.

Yksek ses, hzl konuma ve hafif bir vurgu heyecan ve arzuyu iletirken dk ses ve vurgunun olmay ilgisizlii iletir.

Nee, arzu, kzgnlk, endie, ekingenlik, memnuniyetsizlik, kararllk, kararszlk gibi duygular sesin eitli ekillerde deitirilmesi yolu ile iletilir.


S zs z ileti im

Szsz iletiim

Her iletiim iitilmez. szckleri kullanma tarzmz kadar; bak, duru, hareket, sesin kullanm ve kyafetimiz yoluyla da srekli olarak mesajlar gndeririz.

retmenler asndan szsz iletiim kanallarnn %80'ninden fazlasn oluturmaktadr.

Szsz iletiim tesadf veya planl ve kontroll olabilir.


S n fta leti im

Yz ifadelerinin dili ;yz ifadeleri kiisel duygularn iletiminde kelimelerden sonra gelen ilk iletiim kanaldr.

Yz ifadeleri bilinli olarak veya istenmeden kolayca izlenebilir.

Ksa sreli yz ifadeleri genellikle istenmeden olur ve hemen baka ifadelerle rtlr.

Bilinli yz ifadeleri genellikle korku, kzgnlk, mutluluk veya hayret gibi duygularn iddetli olarak hissedilmesi ile ortaya kar.


G z temas s zs z ileti imde kullan labilecek en etkin kanal g zlerdir

Gz temas: szsz iletiimde kullanlabilecek en etkin kanal gzlerdir.

Gz temas ile iletiim balatlabilir, srdrlebilir veya bitirilebilir.

Snfta gz temas genellikle, konumasn istedikleri renci ile gz temas kurar konumay kendileri srdrmek isterlerse de gz temasn keserler.

retmenler genellikle gz temasn soruyu hangi rencinin cevaplandrabileceini, kimin devini tamamlamadn veya dersi izlemediini anlamak maksadyla kullanrlar.

Gz temas, davranlarn deitirilmesi iin de kullanlabilir.


S n fta leti im

Beden dili :ban, kollarn, ellerin ve vcudun dier unsurlar ile yaplan jestler, szsz iletiimin kapsamna girmektedir.

Jestler, ellerimizle bir ekil oluturduumuzda betimleyici,

bir renci konuurken onu bamz hareket ettirerek onayladmzda pekitirici,

tahtadaki yazya vurduumuzda vurgulayc, elimizle sraya veya ayaklarmzla yere vurduumuzda dikkat toplayc ilev grebilir.

ok fazla jest kullanldnda nemli noktann hangisi olduu anlalmaz, dikkatin mesajdan ok jestlere ynelmesine neden olabilir.

Duruunuz ve genel tavrnz da bilgi iletir. Gergin bir vcut iletiime kapall ve gvensizlii belirtir.


Dokunma s zs z ileti imde son derece g l bir etkiye sahiptir

Dokunma; szsz iletiimde son derece gl bir etkiye sahiptir.

rencilerin yalar dikkate alnmaldr. Dokunma ilkretim birinci kademe rencileri iin ihtiya iken daha byk yal renciler iin uygun olmayabilir.

Kk renciler retmenin fiziksel temasna ihtiya duyarlar.

Fiziksel temas ait olma duygusunun olumas ile gvenlik ve ilgiye dayal ilikilerin oluturulmas asndan nemlidir.

Lise rencilerine dokunmadan genellikle kanlmaldr.2


Evre kullan m ve hareketlerin dili evreyi ve retim ortam n nas l kulland n z da bir mesaj iletir

evre kullanm ve hareketlerin dili; evreyi ve retim ortamn nasl kullandnz da bir mesaj iletir.

Dzensiz bir snftaki nesneler monotonluk, yorgunluk ba ars sinirlilik ve dmanlk tepkileri yaratrken;

iyi dzenlenmi snflardaki nesneler rahatlk, memnuniyet, nem ve grevleri yerine getirmekten zevk alma gibi tepkiler ortaya karmaktadr.


S n fta leti im

Zamann dili: retmen tarafndan snfn zamannn nasl kullanlacana karar verilmesi nemli bir bilgi iletir.

Bir konuya az zaman ayrlmas veya bu konunun geilmesi ya konunun nemsiz olduunu veya retmenin bu konuya ilgi duymadn iletir.

Susma, nemli bir konudan nce veya sonra yaplan duraklama, konunun nemini belirtir ve vurgular.

Uzun sren susmalar strese ve korkuya neden olabilir.


ad
  • Login