Ziya g kalp
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Ziya Gökalp PowerPoint PPT Presentation


 • 301 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ziya Gökalp. (23 Mart 1876 - 25 Ekim 1924). Ziya Gökalp, özellikle Milliyetçilik ve Türkçülük üzerine kaleme aldığı eserleri ile ünlenmiştir. 18 yaşında intihara teşebbüs etti. Direkt yüreğine sıktığı kurşuna rağmen ölmedi. Jön Türkler’den etkilendi. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı.

Download Presentation

Ziya Gökalp

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ziya g kalp

Ziya Gökalp

(23 Mart 1876 - 25 Ekim 1924)


Ziya g kalp

 • Ziya Gökalp, özellikle Milliyetçilik ve Türkçülük üzerine kaleme aldığı eserleri ile ünlenmiştir.

 • 18 yaşında intihara teşebbüs etti. Direkt yüreğine sıktığı kurşuna rağmen ölmedi.

 • Jön Türkler’den etkilendi. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı.


Ziya g kalp

 • Muhalif eylemleri nedeniyle Bir yıl cezaevinde kaldı.Serbest bırakıldıktan sonra 1900′de Diyarbakır’a sürgüne gönderildi.

 • 2′nci Meşrutiyetten sonra İttihat ve Terakki’nin Diyarbakır şubesini kurdu ve temsilcisi oldu.

 • “Peyman” gazetesini çıkardı


Ziya g kalp

 • “Genç Kalemler” dergisini çıkardı.

 • Meclis-i Mebusan’a seçildi.

 • Türk Ocağı’nın kurucuları arasında yer aldı.


Ziya g kalp

 • Osmanlı Devleti’nin yenilmesinden sonra tüm görevlerinden alındı.

 • Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili işgal mahkemesi tarafından yargılandı.

 • Malta Adası’ndaki mektuplaşmalar daha sonra Malta Mektupları adıyla kitaplaştırılmıştır.


Ziya g kalp

 • Sürgün döneminden sonra Diyarbakır’a gitti, Küçük Mecmua‘yı çıkardı.

 • Türkiye Büyük Millet meclisi’ne Atatürk tarafından Diyarbakır mebusu olarak seçildi.

 • 1924′te kısa süren bir hastalığın ardından İstanbul’da vefat etti.


Ziya g kalp

 • Osmanlı Devleti’nin parçalanma sürecinde yeni bir ulusal kimlik arayışına girdi.

 • “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” diye özetlediği bu yaklaşımın kültürel öğesi Türkçülük, ahlaki öğesi de İslamdı.

 • Saray edebiyatının karşısına halk edebiyatını koydu. Batı’nın teknolojik ve bilimsel gelişmesini sağlayan pozitif bilim anlayışını benimsedi


Ziya g kalp

 • Öğretici yönleri öne çıkan destansı (epik) şiirler yazmıştır.

 • Hece ölçüsüyle ve dörtlük nazım birimiyle yazdığı şiirleri,Halk şairlerinin koşmalarını andırmaktadır.

 • Dili , döneme göre oldukça sadedir.


Ziya g kalp

 • Dini, toplumsal birliğin sağlanmasında yardımcı bir öğe olarak değerlendirdi.

 • Toplumsal ve siyasi görüşlerini anlattığı sayısız makale yazdı.

 • “Türkçülük” düşüncesini sistemleştirdi.


Ziya g kalp

 • Milli edebiyatın kurulması ve gelişmesinde önemli rol oynadı.

 • ESERLERİ

 • Kızıl Elma (1928)

 • Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak (1929)

 • Yeni Hayat (1930)

 • Altın Işık (1927)

 • Türk Töresi (1923)

 • Doğru Yol (1923)

 • Türkçülüğün Esasları (1923)

 • Türk Medeniyet Tarihi (1926, ölümünden sonra)

 • Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler (1924’ten sonra)

 • Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri I (MEB 1996)


Vatan

Vatan

 • Ey Türk, senin köyün hür bir yuvadırÇiftlik değil, yoktur beyi ağasıHer köylünün var bir çifti tarlası,Öz evinde o hem bey hem ağa'dır.Hiç kimsenin yarıcısı rençberiOlmaz, ancak olur vatan askeri.Ümmi değil, muallimsiz kalsa daİmamı yok, gene bilir dinini.Dost ve düşman kimdir, bilir dünyada,Doğru bulur... sevgisini kinini.Ona cami, mektep, kitap yapınız.Emin kalır hudutta her kapımız...Lakin ey Türk, bu mesut köy bitiyor!Mültezimin, faizcinin, tüccarınPençesinde diyor beni kurtarın;Bu üç işi senden çabuk istiyor.Kaldır a'şar usülünü aç bankaYap her semtte bir ziraî sendika.


Te ekk rler

Teşekkürler !

 • www.Teknoalem.org


 • Login