Specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund
Download
1 / 14

Specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund Den äldsta sektionen inom Svenska Läkaresällskapet (1904) drygt 1800 medlemmar Fyra intressegrupper: -Privatgynekologerna -Mödrahälsovårdsöverläkargruppen -Gruppen för öppenvårdsgynekologi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund' - laksha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund

 • Den äldsta sektionen inom Svenska Läkaresällskapet (1904)

 • drygt 1800 medlemmar

 • Fyra intressegrupper:

  -Privatgynekologerna

  -Mödrahälsovårdsöverläkargruppen

  -Gruppen för öppenvårdsgynekologi

  -Obstetriker och Gynekologer under Utbildning (OGU)


Mål

att främja kvinnors hälsa med fokus på kvinno-sjukdomar och förlossningar


Ska stimulera och arbeta för

 • Ett bra kursutbud till medlemmarna

 • Ständigt diskutera yrkesrollen och avgränsningen mot övriga aktörer inom vården

 • Värna arbetsmiljön, inom alla grenar av specialiteten

 • Vetenskapliga aktiviteter enligt EBM


Ska stimulera och arbeta för

 • Den kliniska forskningen inom specialiteten

 • Utåtriktad information mot media, allmänhet och politiker/beslutsfattare

 • Att initiera och delta i samhällsdebatten

 • Förbättrad reproduktiv hälsa för kvinnor även i ett globalt perspektiv


SFOGs styrelse 2010

Ulf Högberg, ordförande, Umeå

Sven-Eric Olsson, skattmästare, Danderyd

Pia Teleman, vice ordförande,

Lund

Eva Fornell, facklig sekreterare, Linköping

Pelle Lindqvist, vetenskaplig sekr, Karolinska Huddinge

 • Anne Ekeryd, redaktör, Alingsås

 • Marie Bixo, utbildningssekreterare, Umeå

 • Anna Pohjanen, övrig ledamot, Sunderby Sjukhus, Norrland

 • Mårten Strömberg, OGU-representant, Göteborg

 • Måns Edlund, webmaster, Karolinska Solna


Vad g r sfog
Vad gör SFOG?

 • Anordnar

  • fortbildningskurser. Annonseras i Medlemsbladet. Ansökan vår och höst

  • SFOG-veckan (årsmöte, föreningssymposium, verksamhetsmöte), Vintermötet (alltid i Stockholm), deltar i symposier under Riksstämman mm.

 • Ger ut Medlemsbladet (5 ggr per år)


Vad g r sfog1
Vad gör SFOG?

 • Samordnar AR-gruppernas arbete och ger ut ARG-rapporter

 • Arrangerar specialistexamen (Utbildningsnämnden)

 • Verkar för att främja utveckling och forskning inom obstetrik och gynekologi

 • Remissinstans


Arbets och referensgrupperna
Arbets- och Referensgrupperna

 • För närvarande 20 AR-grupper

 • Arbets- och Referens-Grupp-Utvecklings-Samordnare tf ARGUS, Professor Ulf Högberg

 • Verkar för professionell utveckling inom specifika områden av specialiteten

 • Utarbetar ARG-rapporter. Dessa utgör ”State of the Art”-dokument och är goda källor till klinisk fortbildning

 • Medlemskap i AR-grupper är öppet för alla SFOGs medlemmar (även ST-läkare)


Arbets och referensgrupperna1
Arbets- och Referensgrupperna

Arbets- och Referensgruppen för

 • GLOBAL GLOBAL-ARG

 • Kvalitetsregistrering KVARG

 • Mödra-Mortalitet MM-ARG

 • Etik ETIK-ARG

 • Evidensbaserad medicin EVIDENS-ARG

 • Endometrios ENDOMETRIOS-ARG

 • VulvaVULV-ARG

 • Hemostasrubbningar HEM-ARG

 • UltraljudsdiagnostikULTRA-ARG

 • Gynekologisk Tumörkirurgi med Cancervård TUMÖR-ARG

 • Endokrinologi ENDOKRIN-ARG

 • Ofrivillig Barnlöshet FERT-ARG

 • Psykosocial Obstetrik och Gynekologi samt Sexologi POS-ARG

 • Cervixcancerprevention C-ARG

 • Urogynekologioch vaginal kirurgi UR-ARG

 • Tonårsgynekologi TON-ARG

 • Familjeplanering FARG

 • Obstetriska ochGynekologiska Infektioner INF-ARG

 • Minimalinvasiv GynekologiMIG-ARG

 • Perinatologi PERINATAL-ARG


Utbildningsfr gor
Utbildningsfrågor

 • Utbildningsnämnd

 • Specialistexamen

 • Fortbildningsprogram med stort och varierat kursutbud, central kursansökan

 • SPUR-inspektioner för samtliga kliniker

 • Subspecialisering ”Gynekologisk tumörkirurgi”


Överenskommelser i syfte att förbättra

 • samarbetet mellan våra båda professioner

 • höja kompetensen

  och dra gränser mellan våra olika ansvarsområden

En god och säker vård


Internationellt samarbete
Internationellt samarbete

 • Internationellt nätverk (NFOG; EBCOG; IFFS; FIGO)

 • Projekt: Saving Mothers and Newborn Healthin Pakistan
ad