UTBILDNING OM EU:s ARBETSTIDSREGLER och dess tillämpning för läkare - PowerPoint PPT Presentation

Utbildning om eu s arbetstidsregler och dess till mpning f r l kare
Download
1 / 64

 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UTBILDNING OM EU:s ARBETSTIDSREGLER och dess tillämpning för läkare. Varför har KLL drivit frågan?. Hur ser arbetsgivaren på EU direktiven?. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. Kronobergs läns Läkarförening vill:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

UTBILDNING OM EU:s ARBETSTIDSREGLER och dess tillämpning för läkare

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Utbildning om eu s arbetstidsregler och dess till mpning f r l kare

UTBILDNING OM EU:s ARBETSTIDSREGLERoch dess tillämpning för läkare


Varf r har kll drivit fr gan

Varför har KLL drivit frågan?


Hur ser arbetsgivaren p eu direktiven

Hur ser arbetsgivaren på EU direktiven?


Utbildning om eu s arbetstidsregler och dess till mpning f r l kare

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ


Kronobergs l ns l karf rening vill

Kronobergs läns Läkarförening vill:

 • Att reglerna skall ses som en skyddslag som skall göradet möjligt för läkare att få drägliga arbetstider.

 • Att reglerna skall hanteras på varje arbetsplats, som bästkan de lokala arbetsförhållandena.

 • Undantag från reglerna (där så är möjligt) kommer KLLbara gå med på undantagsvis.

 • Att reglerna ju redan gäller sedan 1994 och därför skallvara införda på alla läkararbetsplatser i år!

 • Det är arbetsgivarens uppgift att lösa läkarbemanningeninte de enskilda läkarnas uppgift!

 • Att övriga arbetstidslagar och regler fortfarande gälleroch skall tillämpas!


Det som g ller r h gst 48 timmar vecka och 11 timmars obruten dygnsvila

Det som gäller ärhögst 48 timmar/veckaoch 11 timmars obruten dygnsvila


S h r g r man p varje arbetsplats f r varje arbetsgrupp

Så här gör man på varje arbetsplats för varje arbetsgrupp

 • Kartlägg hur ni arbetar idag!

 • Vad är det som strider mot EUs regler eller ATL?

 • Hur skulle man kunna göra det lagligt?

 • Blev det bra dvs så det passar de flesta?

 • Fungerar det nya arbetssättet så att arbetsmiljön blir bättre?


Gl m aldrig att atl och eus direktiv r skyddslagar s att vi skall f en bra arbetsmilj

Glöm aldrig attATL och EUs direktiv ärskyddslagarså att vi skall få en bra arbetsmiljö!


De flesta l kare klagar p att jourerna r tunga nu kan vi g ra n got t det

De flesta läkare klagar på att jourerna är tunga!Nu kan vi göra något åt det!


R ntgen v xj

Röntgen Växjö


 • Login