Utbildning om eu s arbetstidsregler och dess till mpning f r l kare
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 64

UTBILDNING OM EU:s ARBETSTIDSREGLER och dess tillämpning för läkare PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UTBILDNING OM EU:s ARBETSTIDSREGLER och dess tillämpning för läkare. Varför har KLL drivit frågan?. Hur ser arbetsgivaren på EU direktiven?. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. Kronobergs läns Läkarförening vill:.

Download Presentation

UTBILDNING OM EU:s ARBETSTIDSREGLER och dess tillämpning för läkare

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


UTBILDNING OM EU:s ARBETSTIDSREGLERoch dess tillämpning för läkare


Varför har KLL drivit frågan?


Hur ser arbetsgivaren på EU direktiven?


ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ


Kronobergs läns Läkarförening vill:

 • Att reglerna skall ses som en skyddslag som skall göradet möjligt för läkare att få drägliga arbetstider.

 • Att reglerna skall hanteras på varje arbetsplats, som bästkan de lokala arbetsförhållandena.

 • Undantag från reglerna (där så är möjligt) kommer KLLbara gå med på undantagsvis.

 • Att reglerna ju redan gäller sedan 1994 och därför skallvara införda på alla läkararbetsplatser i år!

 • Det är arbetsgivarens uppgift att lösa läkarbemanningeninte de enskilda läkarnas uppgift!

 • Att övriga arbetstidslagar och regler fortfarande gälleroch skall tillämpas!


Det som gäller ärhögst 48 timmar/veckaoch 11 timmars obruten dygnsvila


Så här gör man på varje arbetsplats för varje arbetsgrupp

 • Kartlägg hur ni arbetar idag!

 • Vad är det som strider mot EUs regler eller ATL?

 • Hur skulle man kunna göra det lagligt?

 • Blev det bra dvs så det passar de flesta?

 • Fungerar det nya arbetssättet så att arbetsmiljön blir bättre?


Glöm aldrig attATL och EUs direktiv ärskyddslagarså att vi skall få en bra arbetsmiljö!


De flesta läkare klagar på att jourerna är tunga!Nu kan vi göra något åt det!


Röntgen Växjö


 • Login