slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
2003: 37 Oost-Vlaamse huisartsenkringen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

2003: 37 Oost-Vlaamse huisartsenkringen - PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on

De plaats van een grote HUISARTSENKRING in het zorgstrategisch plan van het WAASLAND 23 juni 2005 Alain Van Hevele. 2003: 37 Oost-Vlaamse huisartsenkringen. 2005: 19 Oost-Vlaamse huisartsenkringen. Waarom een grote huisartsenkring ?. Op vraag van maatschappelijke behoeften ? ( overheid )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2003: 37 Oost-Vlaamse huisartsenkringen' - jewel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

De plaats van een grote HUISARTSENKRINGin het zorgstrategisch planvan hetWAASLAND 23 juni 2005Alain Van Hevele

waarom een grote huisartsenkring

Waarom een grote huisartsenkring ?

Op vraag van maatschappelijke behoeften ?

( overheid )

of

Omwille van de overleving van de huisarts(geneeskunde) !

de huisartsgeneeskunde kan slechts overleven als de huisarts zich goed in zijn vel voelt

Waarom een grote huisartsenkring ?

De huisartsgeneeskunde

kan slechts overleven

als de huisarts

zich goed in zijn vel voelt !

wat zijn jullie wensen

Wat zijn JULLIE wensen ?

op persoonlijk vlak ?

- financiële voldoening en sociale bescherming- sociale en emotionele voldoening, vrije tijd

op professioneel vlak ?

- zinvol werk

- praktijkondersteuning

- bevredigende samenwerking intra- en interdisciplinair

hoe jullie eigen wensen realiseren

Hoe jullie eigen wensen realiseren ?

Beginnen jullie individueel op persoonlijk vlak?- binnen eigen praktijk of lokaal in eigen omgeving ? - tussen HA en specialisten?

- op interdisciplinair vlak: op 1e lijn ?

Of op structureel vlak ?KRINGVORMING

wat zijn onze wensen

Wat zijn ONZE wensen ?

Onze wensen als groep:

- Onszelf verdedigen tegen een onbetrouwbare overheid- Onszelf verdedigen tegen het oprukkend hospitalocentrisme, de machtshonger van de mutualiteiten, andere sterk georganiseerde 1e-lijnswerkers die ons werk afnemen

+ Onze plaats aan het hoofd van de eerste lijn innemen

slide10

Een grote kring biedt VOORDELEN:- Meer politieke macht (meer lokale politici)- Sterker tegenover het hospitalocentrisme- Voldoende sterk om NEEN te zeggen aan onbetaalde kringtaken

slide11

Een grote kring biedt VOORDELEN:- Kleine kringonderdelen (de vroegere kringen), LOK’s en wachtdienstonderdelen kunnen zich toespitsen op hun kerntaken- Logistieke voordelen: binnen de kring zelf, en als onderdeel van de Domus Medica- Meer kans om de geschikte kandidaat voor een functie te rekruteren uit de grotere huisartsenpool.

slide12

Een grote kring biedt VOORDELEN:- Meer financiële armkracht, en dus relatief meer middelen om deze mensen passend te betalen.- Slechts 1 maal vaste kosten, betere voorwaarden voor gezamenlijke contracten (centraal oproepsysteem, ophaling medisch afval, verzekering, ...)- Voldoende financiële middelen over om een deel door te storten aan de Domus Medica.

slide13
DOMUS MEDICA

Provinciaal (logistiek) platform

HUISARTSENKRING

Lok, wachtdienstonderdeel, deelkringen

Huisartsen en huisartsenpraktijken

slide14
In deze piramidestructuur

is elk tussenliggend niveau

een mini - Domus Medica

acties en beslissingen gebeuren

op het geëigende niveau.

slide15
De slagkracht van deze piramidestructuur zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van :

- de participatie van kringen en individuele huisartsen

- communicatie en databeheer

bottom-up

top-down

horizontaal

slide16
Participatie van kringen en individuele huisartsen betekent:
  • Bijdragen betalen
  • Deelnemen aan activiteiten

(eventueel een functie opnemen)

  • Inspraak en ondersteuning
  • Vergoeding voor geleverde prestaties
slide17
Communicatie en databeheer

bottom-up

top-down

horizontaal

Oplossing : ICT

= informatie- en communicatie-technologie

Dit is DE grote uitdaging van de toekomstige Domus Medica.

slide18
Communicatie en databeheer

bottom-up

top-down

horizontaal

De meest interessante communicatiestructuur lijkt deze van www.huisarts.be

Input en beheer zitten hier op het meest geëigende niveau, met bijstand en controle door het hogere echelon

slide19
www.huisarts.be

Ontworpen door en voor huisartsen, en nog steeds exclusief onder controle van huisartsen.

Het gebruik is gratis, en de functionaliteit is reeds enorm.

Uw gebruik en feedback is heel waardevol !

waarom een grote huisartsenkring1

Waarom een grote huisartsenkring ?

Op vraag van maatschappelijke behoeften ( overheid )

en

Omwille van de overleving van de huisarts(geneeskunde) !

wat wil de overheid

Wat wil de overheid ?

“ Gezondheidszorg zal in de toekomst enkel betaalbaar blijven mits een sterke eerste lijn”

Merk de analogie op met de reorganisaties op de tweede lijn in de vorm van complexe ziekenhuisnetwerken

wettelijke opdrachten van de huisartsenkring

WETTELIJKE OPDRACHTEN van de huisartsenkring

- Vertegenwoordiging van de huisartsen aan het hoofd van de eerste lijn

- Organiseren van de wachtdienst

slide23

Wat zegt de wet over: Opdracht van de kringen

De huisartsenkring treedt op als vertegenwoordiger van de huisartsen van de huisartsenzone en is het lokaal aanspreekpunt voor de huisartsen en voor het lokale beleid ter implementatie van het lokale gezondheidsbeleid.

De huisartsenkring organiseert één huisartsenwachtdienst binnen de gehele huisartsenzone. Deze huisartsenwachtdienst kan bestaan uit meerdere onderdelen om samen één huisartsenwachtdienst voor de gehele huisartsenzone te vormen.

slide24

Financiering van de

WETTELIJKE OPDRACHTEN:

Voor deze twee taken samen stelt de overheid jaarlijks 0,2 € per inwoner ter beschikking

Ter vergelijking:

- De wachtpost in Deurne kost bijna 3 € per inwoner

In Nederland kost een wachtpost > 10 Euro per inwoner !

MFO zou 0,3 € per inwoner mogen kosten

wettelijke opdrachten

WETTELIJKE OPDRACHTEN

- Vertegenwoordiging van de huisartsen aan het hoofd van de eerste lijn

- Organiseren van de wachtdienst

vertegenwoordiging van de huisartsen

Vertegenwoordiging van de huisartsen

Daartoe

1° kan de kring initiatieven nemen ter promotie van de eerstelijnsgezondheidszorg in het algemeen en van de huisartsenwerking in het bijzonder;2° neemt de huisartsenkring initiatieven ter optimalisatie van de multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers;3° poogt de huisartsenkring samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met het ziekenhuis (of ziekenhuizen), teneinde de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen;4° optimaliseert de huisartsenkring toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor alle patiënten van de huisartsenzone.

vertegenwoordiging van de huisartsen1

Vertegenwoordiging van de huisartsen

- Overleg met regionale ziekenhuizen

- Overleg met specialisten

- Overleg met andere eerstelijnsdisciplines

- Overleg met maatschappij en overheden

vertegenwoordiging van de huisartsen2

Vertegenwoordiging van de huisartsen

- Overleg met regionale ziekenhuizen

- Overleg met specialisten

- Overleg met andere eerstelijnsdisciplines

Apothekers

Thuisverpleging

Kinesitherapeuten

Logopedisten,...

- Overleg met maatschappij en overheden

vertegenwoordiging van de huisartsen3

Vertegenwoordiging van de huisartsen

Overleg met regionale ziekenhuizen over:

Patiëntenstroom van thuis naar ZH

Patiëntenstroom van ZH naar huis of RVT

Informatiestromen

Conflictbemiddeling

Urgentiecoördinatie

Samenwerking 1e en 2e lijn groeit vanuit een besef van wederzijdse afhankelijkheid

vertegenwoordiging van de huisartsen4

Vertegenwoordiging van de huisartsen

- Overleg met regionale ziekenhuizen

- Overleg met specialisten

- Overleg met andere eerstelijnsdisciplines

Apothekers

Thuisverpleging

Kinesitherapeuten

Logopedisten,...

- Overleg met maatschappij en overheden

vertegenwoordiging van de huisartsen5

Vertegenwoordiging van de huisartsen

Overleg met specialisten

rond taakverdeling, opleiding en ambulante ondersteuning van specifieke zorg

bvb.: Diabetes, astma/COPD, dementie, chronisch hartfalen, bejaardenzorg,chronische wonden,...zorgpaden…

vertegenwoordiging van de huisartsen6

Vertegenwoordiging van de huisartsen

- Overleg met regionale ziekenhuizen

- Overleg met specialisten

- Overleg met andere eerstelijnsdisciplines

Apothekers

Thuisverpleging

Kinesitherapeuten

Logopedisten,...

- Overleg met maatschappij en overheden

vertegenwoordiging van de huisartsen7

Vertegenwoordiging van de huisartsen

Overleg met apothekers:

MFO = medicofarmaceutisch overleg

Onlangs in de koelkast gestopt, maar toch onontbeerlijk

hot item: praktische afspraken rond generische middelen en substitutie

vertegenwoordiging van de huisartsen8

Vertegenwoordiging van de huisartsen

- Overleg met regionaal ziekenhuizen

- Overleg met specialisten

- Overleg met andere eerstelijnsdisciplines

Apothekers

Thuisverpleging

Kinesitherapeuten

Logopedisten

- Overleg met maatschappij en overheden

overleg op de eerste lijn binnen de zorgstructuren

Overleg op de eerste lijn binnen de zorgstructuren

LOGO’s en Zorgregio’s

zijn Vlaamse materie.

De bevoegde minister is Inge Vervotte.

SIT’s en Zorgzones

zijn federale materie.

De bevoegde minister is Rudi Demotte.

slide36

Zorgregio’s moeten samenwerken onder de vorm van SEL’s

(Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn)

Zorgzones moeten zich opdelen of fusioneren tot GDT’s

(Gewestelijke Dienst voor Thuiszorg)

slide37
Zorgregio’s en zorgzones.

SIT’s en LOGO’s.

SEL’s en GDT’s.

Vlaamse en federale bevoegdheden.

CHAOS TROEF

slide38
Zorgregio’s en zorgzones.

SIT’s en LOGO’s.

SEL’s en GDT’s.

Komen geografisch NIET overeen

GROTE MISERIE

slide39

Vooraleer met ‘volle overgave’ deel te nemen aan deze structuren moeten jullie ijveren voor een sterke goed herkenbare huisartsenkring:

In het Waasland:

1 GDT, 1 Zorgregio

1 SEL, 1 LOGO

rond 1 HAkring

vertegenwoordiging van de huisartsen9

Vertegenwoordiging van de huisartsen

- Overleg met regionaal ziekenhuizen

- Overleg met specialisten

- Overleg met andere eerstelijnsdisciplines

Apothekers

Thuisverpleging

Kinesitherapeuten

Logopedisten

- Overleg met maatschappij en overheden

vertegenwoordiging van de huisartsen10

Vertegenwoordiging van de huisartsen

Overleg met Gemeente, Politie en OCMW

- Samen met lokale politici naar 1 zorgzone !

- Conventie HAkring - OCMW

omtrent de terugbetaling door het OCMW van medische kosten aan behoeftigen zonder geldige ziekteverzekering; het terugbetalen van remgeld

- Conventie met politie

betreffende parkeerfaciliteiten:

A.A.P. : Aanvaard Aangepast Parkeren

wettelijke opdrachten1

WETTELIJKE OPDRACHTEN

- Vertegenwoordiging van de huisartsen aan het hoofd van de eerste lijn

- Organiseren van de wachtdienst

de hakring vzw organiseert de wachtdienst

De Hakring VZWorganiseert de wachtdienst

Art. 4. De huisartsenkring organiseert één huisartsenwachtdienst binnen de gehele huisartsenzone. Deze huisartsenwachtdienst kan bestaan uit meerdere onderdelen …

Art. 5. De huisartsenwachtdienst dient te beantwoorden aan de volgende normen: 1°…2°……

Art. 7. Elke erkende huisartsenkring organiseert een registratie omtrent volgende gegevens in relatie tot de organisatie van de wachtdienst : epidemiologie, veiligheidsproblemen, patiëntenklachten, klachten omtrent dienstverlening. Hieromtrent wordt gerapporteerd in het jaarverslag.

de hakring vzw organiseert de wachtdienst1

De Hakring VZWorganiseert de wachtdienst

Voordelen van schaalvergroting op niveau van de ORGANISATIE van de wachtdienst:

- De centrale verantwoordelijkheid onder vorm van een rechtspersoonlijkheid biedt een individuele bescherming van de bestuurders

- Uniforme werking over een grote regio

- Administratieve vereenvoudiging

doelstellingen op korte termijn

Doelstellingen op korte termijn

- Weekendwacht vanaf vrijdagavond

- Centraal oproepnummer per WDOD

- Weekwacht van 20u tot 8u op vrijwillige basis wat betreft deelname en gebruik

- Permanentievergoeding uitbreiden

Er wordt gestreefd naar provinciale uniformiteit

en de wachtdienst in de nabije toekomst

En de wachtdienst in de (nabije) toekomst ?

- Voldoende vrouw- of mankracht ?

- Rijdende en zittende wacht ?

- 1 bemande telefooncentrale met dispatching ? Provinciaal ?

- Centrale huisartsenwachtpost ?

- Relatie met Spoedopname?

locatie, poortwacht, taakafspraken, ...

registratie en dataverzameling in de wachtdienst

Registratie en dataverzameling in de wachtdienst

Persoonlijke registratie: FMEO

Aan te raden; geen controle, geen plicht

Rapportage naar huisarts: FYEO

Deontologische en wettelijke plicht

Rapportage naar de kring toe (minimum minimorum)

Vrijwillig; mits extra vergoeding; geen pathologie !

Pathologieregistratie (naar eigen kenniscentrum)

Vrijwillig; mits extra vergoeding; toestemming patiënt !

registratie en dataverzameling in de wachtdienst1

Registratie en dataverzameling in de wachtdienst

Wettelijke plicht van de KRING:

Art. 7. Elke erkende huisartsenkring organiseert een registratie omtrent volgende gegevens in relatie tot de organisatie van de wachtdienst : epidemiologie, veiligheidsproblemen, patiëntenklachten, klachten omtrent dienstverlening. Hieromtrent wordt gerapporteerd in het jaarverslag.

registratie en dataverzameling in de wachtdienst2

Registratie en dataverzameling in de wachtdienst

De wettelijke plicht van de KRING beperkt zich tot het ORGANISEREN van deze registratie en tot het RAPPORTEREN over deze registratie in een jaarverslag.

De kring heeft geen wettelijke macht om de wachtdoende huisarts hiertoe te verplichten !

registratie en dataverzameling in de wachtdienst3

Registratie en dataverzameling in de wachtdienst

Er is tussen UHAK, FAG en overheid overeengekomen om slechts het minimum minimorum

te registreren.

kringopdrachten in de toekomst

Kringopdrachtenin de toekomst ?

- Deelname aan Provinciaal Platform ?

- Organiseren van nascholing ?

- Organiseren van LOK’s ?

- Aanleggen van praktijkkadaster ?

provinciaal platform

Provinciaal Platform?

Dit hoeft geen aparte rechtsstructuur te zijn, maar kan ook als feitelijk overlegorgaan tussen de Oost-Vlaamse huisartsenkringen.

Wordt toegejuichd door de Orde.

Wordt in de toekomst logistiek ondersteund door de Domus Medica.

Eerste vergadering in najaar bij Astra-Zeneca Destelbergen ?

enkele weetjes

Enkele WEETJES

Lidmaatschap van de kring

- is een recht van elke huisarts in de geografische zone van de Hakring

- is GEEN plicht, maar wel aan te raden

- UHAK raadt aan om slechts een symbolische lidgeld te vragen

enkele weetjes1

Enkele WEETJES

Deelname aan de wachtdienst :

- is een plicht van elke huisarts

- vereist het onderschrijven van het wachtdienstreglement

wordt binnenkort expliciete voorwaarde om als huisarts erkend te blijven

- UHAK raadt aan om een substantiële financiële bijdrage te vragen

enkele weetjes2

Enkele WEETJES

Deelname aan de wachtdienst :

- vrijstelling van effectieve uitvoering is mogelijk: dit is ook deelname

- vrijstelling is geen automatisch recht

- vrijstelling is mogelijk mits grondige reden en mits akkoord van de collega’s die deze wacht moeten overnemen en/of mits akkoord van het kringbestuur

enkele weetjes3

Enkele WEETJES

De financiële bijdrage aan de organisatie van de wachtdienst:

- is een plicht voor elke huisarts, ongeacht hij wachten loopt of niet

- is fiscaal aftrekbaar

- is voorwaarde voor erkenning, dus ook voor hogere erelonen

- laat toe effectieve deelname extra te belonen

enkele weetjes4

Enkele WEETJES

Iedere vzw (dus iedere HAK) kan aan zijn medewerkers (al of niet bestuursleden) een onkostenvergoeding toekennen.

Dit is dus niet een bezoldiging van een mandaat in de raad van bestuur (dat is in principe onbezoldigd). Wel een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Indien dit niet meer bedraagt dan

ongeveer 1.052.5 € / jaar

wordt dit beschouwd als vrijwilligerswerk en is dit NIET belastbaar in hoofde van de ontvanger.

De onkosten hoeven ook NIET bewezen te worden.

ad