Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost - PowerPoint PPT Presentation

Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost
Download
1 / 81

  • 75 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost. Opwekking334: Psalm 25:1, 3 Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16 Psalm63:1, 2, 3, 4 Mattheüs 4:1 - 11 LvdK454:1, 2, 3 Opwekking461: Gezang182E:Amen. Collecte: SGJ. Diensten

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

Opwekking334:

Psalm 25:1, 3

Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

Psalm63:1, 2, 3, 4

Mattheüs 4:1 - 11

LvdK454:1, 2, 3

Opwekking461:

Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


Mededelingen kerkenraad

Diensten

9:30voorganger: ds. B. C. Buitendijk uit Bunschoten-Oost

16:30 voorganger: ds. H. van Hemmen uit Ede-Noord.

Volgende week zal zo de Here wil het HA gevierd worden in de morgendienst.

Morgenavond vergaderde de kerkenraad met diakenen om 20.00 uur in het Pandje. In deze vergadering komen de commissies op bezoek ter voorbereiding op het jaarverslag.

Mededelingen kerkenraad


Mededelingen kerkenraad1

Diensten

De collecte is bestemd voor de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. Deze stichting is gericht op gereformeerde jeugdbescherming en gezinsvoogdij.

Mededelingen kerkenraad


Agenda

7 februari

V.V. “Soli Deo Gloria”

Ond: Schets 14

Agenda

10 februari

LEF

16 februari

Lidwina in Concert


Agenda1

26 februari

19:30 – 21:00, Gemeente Inspiratie Avond, Lidwinakerk

Agenda


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

  • Vandaag de laatste mogelijkheid om in te schrijven voor de interkerkelijke Presentdag

  • Datum: 16 Maart

  • Aanmelden:

  • Bij Frans Bareman

  • Of via Interkerkelijkepresentdag@gmail.com

  • Meer info zie website van de kerk en Kruispunt


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost1

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

Opwekking334:

Psalm 25:1, 3

Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

Psalm63:1, 2, 3, 4

Mattheüs 4:1 - 11

LvdK454:1, 2, 3

Opwekking461:

Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost2

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

Opwekking334:

Psalm 25:1, 3

Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

Psalm63:1, 2, 3, 4

Mattheüs 4:1 - 11

LvdK454:1, 2, 3

Opwekking461:

Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


175 c

175 C


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost3

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

● Opwekking334:

Psalm 25:1, 3

Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

Psalm63:1, 2, 3, 4

Mattheüs 4:1 - 11

LvdK454:1, 2, 3

Opwekking461:

Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


Opwekking 334 1 2 3

Opwekking 334: 1,2,3

1

Heer, uw licht en uw liefde schijnen

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.


Opwekking 334 1 2 31

Opwekking 334: 1,2,3

refrein:

Kom, Jezus kom,vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil

heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.


Opwekking 334 1 2 32

Opwekking 334: 1,2,3

2

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.


Opwekking 334 1 2 33

Opwekking 334: 1,2,3

refrein:

Kom, Jezus kom,vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil

heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.


Opwekking 334 1 2 34

Opwekking 334: 1,2,3

3

Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.


Opwekking 334 1 2 35

Opwekking 334: 1,2,3

refrein:

Kom, Jezus kom,vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil

heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost4

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

Opwekking334:

Psalm 25:1, 3

Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

Psalm63:1, 2, 3, 4

Mattheüs 4:1 - 11

LvdK454:1, 2, 3

Opwekking461:

Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost5

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

Opwekking334:

●Psalm 25:1, 3

Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

Psalm63:1, 2, 3, 4

Mattheüs 4:1 - 11

LvdK454:1, 2, 3

Opwekking461:

Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


Psalm 25 1 3

Psalm 25: 1, 3

1

'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen

tot U op, Gij zijt mijn God.

Red mij van wie mij benauwen,

nu de vijand mij bespot.

Nooit maakt Gij beschaamd, o HEER,

wie gelovig U verwachten,

maar beschaamd staan keer op keer

die U trouweloos verachten.


Psalm 25 1 31

Psalm 25: 1, 3

3

Denk aan mij in uw ontferming,

HEER, waarop ik biddend pleit,

want uw trouw en uw bescherming

schenkt U reeds van eeuwigheid.

O, gedenk de zonden niet,

in mijn jeugd door mij bedreven.

Wilt U, die mijn schulden ziet,

in uw goedheid mij vergeven.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost6

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

Opwekking334:

Psalm 25:1, 3

Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

Psalm63:1, 2, 3, 4

Mattheüs 4:1 - 11

LvdK454:1, 2, 3

Opwekking461:

Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost7

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

Opwekking334:

Psalm 25:1, 3

●Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

Psalm63:1, 2, 3, 4

Mattheüs 4:1 - 11

LvdK454:1, 2, 3

Opwekking461:

Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost8

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

Opwekking334:

Psalm 25:1, 3

Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

●Psalm63:1, 2, 3, 4

Mattheüs 4:1 - 11

LvdK454:1, 2, 3

Opwekking461:

Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


Psalm 63 1 4

Psalm 63: 1 - 4

1

O God, mijn God, ik zoek uw hand,ik dorst naar U, blijf op U wachten.Zie hoe mijn ziel en lichaam smachtennaar U in droog en dorstig land.Zo sloeg ik steeds op U mijn ogen,als ik uw heilig huis bezocht,uw heerlijkheid aanschouwen mochten vreugde vond in uw vermogen.


Psalm 63 1 41

Psalm 63: 1 - 4

2

Uw liefde is het hoogste goed

dat U, o God, mij hebt gegeven,

uw trouw is beter dan het leven,

U bent het die mij juichen doet.

Ik wil U prijzen al mijn dagen,

waartoe uw goedheid mij bewoog,

mijn handen hef ik naar omhoog,

om heel mijn hart U op te dragen.


Psalm 63 1 42

Psalm 63: 1 - 4

3

Dit is de spijze die mij voedt,

dat ik U prijs ik in stille nachten

en overleg in mijn gedachten,

hoe U mij altijd hebt behoed.

U wilt mij met uw vleugels dekken.

Dan juicht mijn ziel, uw naam ter eer,

zij hangt geheel U aan, o Heer.

Geen mens kan uit uw hand mij trekken.


Psalm 63 1 43

Psalm 63: 1 - 4

4

Wie mij bedreigen met geweld,

het dodenrijk verslindt hun leven.

Men zal aan ‘t zwaard hen overgeven:

aas voor de jakhals in het veld.

Maar in de Heer zal zich verheugen

de vorst, die door God gunst regeert.

Verheugd is elk die bij Hem zweert;

te gronde gaat het rijk der leugen.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost9

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

Opwekking334:

Psalm 25:1, 3

Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

Psalm63:1, 2, 3, 4

●Mattheüs 4:1 - 11

LvdK454:1, 2, 3

Opwekking461:

Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost10

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

Opwekking334:

Psalm 25:1, 3

Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

Psalm63:1, 2, 3, 4

Mattheüs 4:1 - 11

LvdK454:1, 2, 3

Opwekking461:

Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

BelovedGeliefd


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

BelovedGeliefd

God houdt van jou!


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

BelovedGeliefd

God houdt van jou!

Omdat je zijn kind bent.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Wie ben ik?

Ben ik wat ik doe?


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Wie ben ik?

Ben ik wat ik doe?

Dus presteren,

hard werken,

indruk maken?


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Wie ben ik?

Ben ik wat anderen

van mij vinden?


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Wie ben ik?

Ben ik wat ik heb?


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Wie ben ik?

Ben ik wat ik heb?

En als ik alles dan kwijtraak?


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Als ik niets kan,

als ze kwaad over me spreken,

als ik niets heb,


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Als ik niets kan,

als ze kwaad over me spreken,

als ik niets heb,

wie ben ik dan nog?


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Maar zo is het leven niet!

Je bent niet wat je kunt,

je bent niet wie jou kent,

je bent niet wat je hebt.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Je bent...


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Je bent...

Gods geliefde zoon,

Gods geliefde dochter.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Je bent...

Gods geliefde zoon,

Gods geliefde dochter.

Dankzij de Here Jezus.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Je bent geliefd:

‘Zoals de Vader Mij heeft liefgehad,

zo heb ik jullie liefgehad.’


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Na Gods stem uit de hemel...


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

...komt de grote test voor Jezus.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Na Gods stem uit de hemel

komt de grote test voor Jezus.

Zal Hij de weg gaan die God wijst?


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

De 1e verzoeking:


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

De 1e verzoeking:

Laat maar zien wie je bent

door wat je kunt doen.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

De 1e verzoeking:

Laat maar zien wie je bent

door wat je kunt doen.

Maar Jezus vertrouwt

op Gods Woord en op zijn zorg.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

De 2e verzoeking:


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

De 2e verzoeking:

Laat maar zien

dat je Gods geliefde Zoon bent.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

De 2e verzoeking:

Laat maar zien

dat je Gods geliefde Zoon bent.

Maar Jezus vertrouwt

op Gods Woord.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

De 3e verzoeking:


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Adam bezweek,

omdat hij de voornaamste wilde zijn.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Adam bezweek,

omdat hij de voornaamste wilde zijn.

Maar wat kan de mens nou eigenlijk?


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Adam bezweek,

omdat hij de voornaamste wilde zijn.

Maar wat kan de mens nou eigenlijk?

Maar wat als mensen je met de nek aankijken?


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Adam bezweek,

omdat hij de voornaamste wilde zijn.

Maar wat kan de mens nou eigenlijk?

Maar wat als mensen je met de nek aankijken?Maar wat als je alles hebten God niet kent?


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

De 3e verzoeking:

Koning van de wereld,

zonder lijden.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

De 3e verzoeking:

Koning van de wereld,

zonder lijden.

Maar opnieuw vertrouwt Jezus

op Gods Woorden!


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Dankzij Jezus’ gehoorzaamheid

mogen wij kinderen van God zijn.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Dankzij Jezus’ gehoorzaamheid

mogen wij kinderen van God zijn.

Gelukkig maar,

want wij zijn slap en ongehoorzaam.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Luister naar Gods Woord:

‘Mijn kind, ik heb je lief.’


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost

Luister naar Gods Woord:

‘Mijn kind, ik heb je lief.’

Vertrouw dan op Hem

die de duivel overwon

en ons bijstaat.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost11

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

Opwekking334:

Psalm 25:1, 3

Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

Psalm63:1, 2, 3, 4

Mattheüs 4:1 - 11

●LvdK454:1, 2, 3

Opwekking461:

Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


Lvdk 434 1 3

LvdK 434: 1 - 3

1

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren

Komt allen saam,

psalmzingt de heilige naam,

looft al wat ademt de Here.


Lvdk 434 1 31

LvdK 434: 1 - 3

2

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;

heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven

Hij die u leidt,

zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.


Lvdk 434 1 32

LvdK 434: 1 - 3

3

Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,

dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid

gegeven.

Hij heeft u lief,

die tot zijn kind u verhief,

ja, Hij beschikt u ten leven.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost12

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

Opwekking334:

Psalm 25:1, 3

Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

Psalm63:1, 2, 3, 4

Mattheüs 4:1 - 11

LvdK454:1, 2, 3

Opwekking461:

Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost13

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

Opwekking334:

Psalm 25:1, 3

Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

Psalm63:1, 2, 3, 4

Mattheüs 4:1 - 11

LvdK454:1, 2, 3

Opwekking461:

Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost14

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

Opwekking334:

Psalm 25:1, 3

Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

Psalm63:1, 2, 3, 4

Mattheüs 4:1 - 11

LvdK454:1, 2, 3

●Opwekking461:

Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


Opwekking 461

1

Mijn Jezus, mijn redder;

Heer, er is niemand als U.

Laat elk moment,

al wat ik denk,

vol zijn van uw liefde, Heer.

2

Mijn schuilplaats, mijn trooster,

veilige toren van kracht;

adem en stem,

al wat ik ben,

brengen U voortdurend eer.

Opwekking 461


Opwekking 4611

Opwekking 461

Refrein:

Juich voor de Heer,

heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning

en zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee

bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;

mijn leven lang loven,

want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven

heel dicht bij U.


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost15

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

Opwekking334:

Psalm 25:1, 3

Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

Psalm63:1, 2, 3, 4

Mattheüs 4:1 - 11

LvdK454:1, 2, 3

Opwekking461:

●Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


182 e 4 stemmig

182 E 4-stemmig


Liturgie ds b buitendijk bunschoten oost16

Liturgie ds. B. BuitendijkBunschoten-Oost

Opwekking334:

Psalm 25:1, 3

Hebreeën 2:14 - 18, 4: 14 - 16

Psalm63:1, 2, 3, 4

Mattheüs 4:1 - 11

LvdK454:1, 2, 3

Opwekking461:

Gezang182E:Amen

Collecte:SGJ


  • Login