Vitamine g effecten van een groene omgeving op gezondheid welzijn en sociale veiligheid
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Vitamine G: effecten van een groene omgeving op gezondheid, welzijn en sociale veiligheid PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vitamine G: effecten van een groene omgeving op gezondheid, welzijn en sociale veiligheid. Doelstelling van het programma. Vaststellen van de relatie tussen groen en gezondheid op verschillende niveaus Onderzoeken van de mechanismen die de relatie verklaren

Download Presentation

Vitamine G: effecten van een groene omgeving op gezondheid, welzijn en sociale veiligheid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vitamine G: effecten van een groene omgeving op gezondheid, welzijn en sociale veiligheid

Vitamine G Voordracht Klankbordgroep beleid maart 2206


Doelstelling van het programma

 • Vaststellen van de relatie tussen groen en gezondheid op verschillende niveaus

 • Onderzoeken van de mechanismen die de relatie verklaren

 • Input leveren voor beleid op het grensgebied van (stedelijke) ruimtelijke planning, volksgezondheid en sociale veiligheid

Vitamine G Voordracht Klankbordgroep beleid maart 2206


Vraagstellingen

 • Relatie groen in leefomgeving en gezondheid, welzijn en sociale veiligheid (nationaal niveau)

 • Verschillen in hoeveelheid en aard van het groen tussen stedelijke buurten en veranderingen daarin(stedelijk niveau)

 • Gezondheidseffecten van volkstuinen (binnen stedelijk niveau)

Vitamine G Voordracht Klankbordgroep beleid maart 2206


Vitamine G Voordracht Klankbordgroep beleid maart 2206


Financiering

 • NWO-programma GaMON

 • GaMON = Gamma-onderzoek Milieu, Omgeving, Natuur

 • Beleidsthema: woon- en leefomgeving

 • Wetenschappelijke en beleidsmatige insteek

Vitamine G Voordracht Klankbordgroep beleid maart 2206


Relaties tussen natuur en gezondheid

Blootstelling

Gedrag

Selectie

groen in de leef- omgeving

gezondheid

welzijn sociale veiligheid

Vitamine G Voordracht Klankbordgroep beleid maart 2206


Belang van inzicht in mechanismen

 • Antwoord op de vraag hoe het komt dat er een relatie is: biedt aanknopingspunten voor beleidsinterventies

 • Specificatie van soorten groen: belangrijk voor ruimtelijk/milieubeleid

 • Specificatie van aspecten van gezondheid en welzijn: biedt aanknopingspunten voor epidemiologische prioriteitstelling

Vitamine G Voordracht Klankbordgroep beleid maart 2206


Klankbordgroep Beleid Vitamine G

 • Doelen:

  input verkrijgen van beleidsmakers over onderwerpen die van belang zijn om mee te nemen in het onderzoek (deze bijeenkomst)

  discussie over de beleidsimplicaties van resultaten (bijeenkomst tegen het einde van het programma)

 • Deelnemers uit landelijke overheid, adviesorganen, gemeenten, GGD-en, natuur- en milieuorganisaties

Vitamine G Voordracht Klankbordgroep beleid maart 2206


 • Login