Masterroute sociologie van gezondheid welzijn en zorg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Masterroute Sociologie van Gezondheid, Welzijn en Zorg PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Masterroute Sociologie van Gezondheid, Welzijn en Zorg. Coordinator: Dr. N. Steverink Sociologie / GMW / RuG. Waarom dit vak?.

Download Presentation

Masterroute Sociologie van Gezondheid, Welzijn en Zorg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Masterroute Sociologie van Gezondheid, Welzijn en Zorg

Coordinator:

Dr. N. Steverink

Sociologie / GMW / RuG


Waarom dit vak?

 • Gezondheid en welzijn zijn belangrijke thema’s in de sociologie omdat ze centrale criteria zijn voor het functioneren van zowel de samenleving als geheel, als van individuen.

 • De socioloog die weet heeft van deze thema’s kan een belangrijke bijdrage leveren aan het goed functioneren van de maatschappij in termen van gezondheid en welzijn voor zoveel mogelijk mensen.


Binnen Groningse Sociologie

 • Aansluitend op algemene Groningse profilering:

  • Geluk/welzijn als uiteindelijk criterium (en gezondheid als belangrijk onderdeel daarvan).

  • Accent op Primaire orde (binnen OMOP)

  • Theorie-gestuurde aanpak, via micro-fundering

  • Accent op levensloop


Drie vakken (à 5 EC)

 • Levensloop, gezondheid en welzijn

  (Dr. Nardi Steverink)

 • Gezondheidsgedrag (en –verandering) in relatie tot gezondheid en welzijn

  (Dr. Andrea de Winter)

 • Medicalisering, gezondheidszorg en sociale controle

  (Dr. Donald van Tol)


Vorm en inhoud

 • Hoor- en werkcolleges, met gastdocenten (experts op specifieke terreinen)

 • Vaardigheden:

  • Kritisch lezen van literatuur en reflecteren

  • Mondeling presenteren

  • Schriftelijk rapporteren, argumenteren en analyseren


Levensloop, gezondheid en welzijn

LEERDOELEN:

kennis van en inzicht in sociologische vraagstukken van gezondheid en welzijn die zich voordoen in (drie globale delen van) de levensloop:

 • Jongeren

 • Volwassenen

 • Ouderen


Levensloop, gezondheid en welzijn

 • Jongeren

  • psychosociale problemen; risicogedrag; opvoedingsstijl; temperament; pesten; jeugdgezondheidszorg; TRAILS

 • Volwassenen

  • werkgerelateerde problemen; ouderwordende werknemers; participatie; overwerk; marital happiness.

 • Ouderen

  • vergrijzing, multimorbiditeit; sociaal welbevinden en zelfmangement; zorginnovaties; Healthy Aging en LifeLines


Healthy Aging


Gezondheidsgedrag


Gezondheidsgedrag


Gezondheidsgedrag (en –verandering)

Leerdoelen:

 • Verwerven van kennis en inzicht:

 • o    analyse van de volksgezondheid

 • o  analyse van gedrag

 • o  determinanten van gedrag (theorieën van gedrag en gedragsverandering)    

 • o    interventieontwikkeling (toepassing van Intervention Mapping)

 • o    implementatie van nieuwe interventies

 • Mondeling presenteren

 • Schriftelijk rapporteren, argumenteren en analyseren


Medicalisering, gezondheidszorg en sociale controle


Medicalisering, gezondheidszorg en sociale controle

 • Leerdoelen cursus

 • Na de cursus heeft de student inzicht in actuele (medisch ethische) vraagstukken rondom medicalisering, de rol van de medische professie in de samenleving en vragen rondom grenzen en doelen van de gezondheidszorg.

 • Na de cursus is de schrijfvaardigheid van de student verder ontwikkeld. De student is in staat tot het schrijven van zowel korte als langere beschouwende stukken over het onderwerp.


 • Login