Socijalna politika evropske unije
Download
1 / 12

Socijalna politika Evropske unije - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Socijalna politika Evropske unije. institucionalni osnov. Pet velikih institucija. Savet Evropske unije Evropski savet Evropska komisija Evropski parlament Evropski sud pravde. Savet Evropske unije. Nadležnosti: donošenje evropskih zakona (najčešće u saradnji sa Evropskim parlamentom);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Socijalna politika Evropske unije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Socijalna politika Evropske unije

institucionalni osnov


Pet velikih institucija

 • Savet Evropske unije

 • Evropski savet

 • Evropska komisija

 • Evropski parlament

 • Evropski sud pravde


Savet Evropske unije

Nadležnosti:

 • donošenje evropskih zakona (najčešće u saradnji sa Evropskim parlamentom);

 • zaključivanje međunarodnih sporazuma između EU i drugih zemalja ili međuanrodnih organizacija;

 • koordinacija opšte ekonomske politike država članica EU u kontekstu EMU;

 • odobravanje budžeta EU, takođe zajedno sa Evropskim parlamentom.


Savet Evropske unije

Osnovna karakteristika:

Najznačajnije telo za donošenje odluka Evropske unije

Sastav:

predstavnici vlada država na ministarskom nivou.

Pravila donošenja odluka:

jednoglasno i kvalifikovanom većinom.

Predsedavanje Evropskom unijom:

rotacija na 6 meseci


Evropski savet

Osnovna karakteristika:

najuticajnija institucija EU

Sastav:

lideri svih država članica EU + Predsednik Evropske komisije

„Zaključci“ i nepostojanje formalnog autoriteta:

Političke odluke koje Evropski savet donese, pretaču se u zakone tako što se primenjuje standardni zakonodavni proces, tj. podrazumeva se rad Komisije, Saveta ministara i za većinu oblasti Evropskog parlamenta.


Evropska komisija

Tri glavne uloge:

 • predlaže zakonska rešenja Savetu i Parlamentu

 • prati i sprovodi politike EU

 • nadgleda primenu zakona EU u saradnji sa Sudom EU.


Evropska komisija

Osnovna karakteristika:

nezavisnost u radu

Sastav:

Evropsku komisiju sačinjava po jedan komesar iz svake države članice EU, uključujući dva pod-predsednika i jednog predsednika.

Zakonodavne moći

Izvršna moć


Evropski parlament

Osnovna karakteristika:

partijski, ne nacionalni klju prilikom glasanja

Sastav:

732 člana Parlamenta

Sačinjavaju ga umerena levica i umerena desnica

Lociran je u tri grada


Evropski sud pravde

Sastav:

po 1 sudija iz svake države članice.

Građani EU mogu se direktno obratiti Sudu pravde.

Ima veliki uticaj na proces evropskih integracija.


Promene na osnovu Ugovora iz Lisabona (1)

Komisija

dosadašnja praksa do 2014. godine, nakon čega će broj članova Komisije iznositi 2/3 broja država članica.

pojačane su nadležnosti predsednika Komisije, kao i nadgledanje Komisije od strane Parlamenta.

Savet ministara

pravilo glasanja kvalifikovanom većinom dosadašnja praksa do 2014. godine, a zatim tzv. dvostruka većina.


Promene na osnovu Ugovora iz Lisabona (2)

Evropski savet

novo mesto: predsednik Evropskog saveta

postaje zvanična institucija EU

Evropski parlament

broj članova treba da iznosi 750

nadležnost zajedničkog donošenja odluka sa Savetom je proširena

pojačana uloga u postupku revizije Ugovora i izbora najviših zvaničnika EU


Promene na osnovu Ugovora iz Lisabona (3)

Evropski sud

bez većih organizacionih promena,

osim proširenja na domen trećeg stuba


ad
 • Login