Komuniciranje in vodenje skozi pogajalske procese - PowerPoint PPT Presentation

Komuniciranje in vodenje skozi pogajalske procese
Download
1 / 24

 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Komuniciranje in vodenje skozi pogajalske procese. Konflikti in pogajanja Doc. dr. Justina Erčulj. Izkušnje iz reševanja konfliktov. Pomislite na konflikt, ki ste ga reševali nedavno. Kako ste se počutili, ko ste se znajšli v konfliktu? Kaj vam je pomagalo pri reševanju?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Komuniciranje in vodenje skozi pogajalske procese

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Komuniciranje in vodenje skozi pogajalske procese

Komuniciranje in vodenje skozi pogajalske procese

Konflikti in pogajanja

Doc. dr. Justina Erčulj


Izku nje iz re evanja konfliktov

Izkušnje iz reševanja konfliktov

 • Pomislite na konflikt, ki ste ga reševali nedavno.

 • Kako ste se počutili, ko ste se znajšli v konfliktu?

 • Kaj vam je pomagalo pri reševanju?

 • Kaj vas je pri tem oviralo?


Izhodi a za razmislek o konfliktih

Izhodišča za razmislek o konfliktih

 • Konflikti so večni in se jim ne moremo izogniti.

 • Za ovladovanje konfliktov se lahko usposobimo.

 • Razreševanje konfliktov je temeljno civilizacijsko vprašanje.

J. Erčulj


Zna ilnosti konfliktov

Pa še to:

NE PRIZADEVAJMO SI USTVARITI BREZKONFLIKTNEGA STANJA, PAČ PA SE NAUČIMO KONFLIKTE REŠEVATI.

Značilnosti konfliktov

KONFLIKTI SO:

 • neizogibni

 • prisotni v vsakem odnosu

  IZVIRAJO IZ RAZLIK:

  • v ciljih

  • v načinih uresničevanja ciljev

  • med osebnimi potrebami, pričakovanji, stališči, vrednotami ...

KONFLIKT IMA NAJMANJ »2 LASTNIKA«

J. Erčulj


Vzroki za nastanek konfliktov v organizaciji

Vzroki za nastanek konfliktov v organizaciji

 • Dva želita uporabiti ista sredstva.

 • Dominacija posameznikov oziroma skupin€

 • Konkuriranje

 • Nejasne pristojnosti in/ali odgovornosti

 • Reorganizacija

 • Različna merila


Komunikacijski vzroki za konflikte

Komunikacijski vzroki za konflikte

 • Različnost sprejemnika in oddajnika

 • Selektivna percepcija

 • Čustva

 • Filtriranje informacij

 • Preveč informacij

 • Časovna stiska

 • Neujemanje sporočil

 • Neposobnost poslušanja


Pozitivne posledice konfliktov

Pozitivne posledice konfliktov

Spoznamo različne interese

Vir in možnosti za spremembe

Kaže na probleme

Zahteva rešitve

Zahteva usklajevanje mnenj

Vodi do novih spoznanj


Strategije re evanja konfliktnih situacij

Strategije reševanja konfliktnih situacij

Cilji

prevladasodelovanje

kompromis

umik zglajevanje

Odnosi

J. Erčulj


Na ela re evanja konfliktov

Načela reševanja konfliktov

 • Odprta komunikacija o pravih problemih

 • Odprto izražanje stališč in čustev

 • »Helikoptrski pogled« na konflikt

 • Usmeritev v prihodnost

 • Poslušanje in parafraziranje

 • Upoštevanje idej nasprotne strani

 • Zaupanje

 • Operativni načrt

IGRAJMO NA ODPRTE KARTE!

J. Erčulj

(Everard in Morris, 1990)


Racionalni model re evanja konfliktov

DEFINIRAMO KONFLIKT

ZBEREMO VSE

MOŽNE REŠITVE

PREVERIMO MOŽNE REŠITVE

IZBEREMO NAJBOLJŠO REŠITEV

NAREDIMO NAČRT

URESNIČIMO NAČRT

EVALVIRAMO CELOTEN PROCES

Racionalni model reševanja konfliktov

J. Erčulj


Komunikacijska na ela re evanja konfliktov

Komunikacijska načela reševanja konfliktov

 • Ne prekinjajmo sogovornika.

 • Govorimo o dejstvih, ne o tem, kaj bi se lahko zgodilo.

 • Ne grajajmo osebnosti.

 • Mirno prosimo za pojasnila.

 • Ne dajajmo splošnih izjav.

 • Povzemajmo in parafrazirajmo.

J. Erčulj


Vpra anja za razmislek

Vprašanja za razmislek

 • Kdaj ste se nazadnje pogajali?

 • Kako uspešni ste bili pri tem?

 • Katerim dejavnikom bi pripisali uspešnost oziroma neuspešnost pogajanj?


U inkovitost pogajanj

Učinkovitost pogajanj

 • Pripeljejo do dogovora.

 • So časovno učinkovita.

 • Izboljšajo ali pa vsaj ne poslabšajo odnosov med strankama.


Problemi z razpravljanjem o stali ih

Problemi z razpravljanjem o stališčih

 • Omejuje.

 • Časovno je neučinkovito.

 • Ogroža odnose.


Harvardska metoda pogajanj 4 elementi

Harvardska metoda pogajanj – 4 elementi

 • Ločite ljudi od problema.

 • Osredotočite se na interese, ne na stališča.

 • Oblikujte možnosti v obojestransko korist.

 • Vztrajajte pri uporabi objektivnih meril.

  (Fisher, Ury in Patton 1998)


Harvardska metoda pogajanj 3 stopnje

Harvardska metoda pogajanj – 3 stopnje

 • Analiza

 • Načrtovanje

 • Razprava in dogovor


Komunikacijske ovire pri pogajanjih

Komunikacijske ovire pri pogajanjih

 • Skriti namen

 • Neučinkovito poslušanje

 • Nerazumevanje sogovornika oziroma sogovornikov


Prepoznavanje ustev

Prepoznavanje čustev

 • Zapisali ste, kako se počutite na pogajanju s šefom.

 • Kako boste izrazili svoja čustva, da ne boste užalili nasprotne strani?


Ustva

Čustva

RAZUMETI

IZRAZITI

DOVOLITI

OBVLADATI (SE)


A lo ite ljudi od problema

A - Ločite ljudi od problema

 • Empatija

 • Strah kot ovira

 • Usmeritev v reševanje

 • Ubesedenje zaznav, čustev

 • Iskanje sodelovanje nasprotne strani


B pogovor o interesih ne o stali ih

B - Pogovor o interesih, ne o stališčih

 • Vprašanje ZAKAJ, ne ZAKAJ NE

 • Za interesi so potrebe.

 • Interese opišemo čim bolj natančno.

 • Najprej interes, potem predlog

 • Pogled naprej


C oblikovanje mo nosti

C – Oblikovanje možnosti

 • Izbire so vedno omejene.

 • Ne obsojajmo, iščimo rešitve.

 • Iskanje možnosti s tehniko viharjenja možganov.


Ovire pri iskanju dogovora

Ovire pri iskanju dogovora


Uporaba objektivnih meril

Č – Uporaba objektivnih meril

 • Utemeljitev odločitve s številkami, znanstvenimi dokazi, na osnovi poštenosti…

 • Objektivna merila: nepristranski standardi, nepristranski postopki

 • Skupno iskanje objektivnih meril

 • Utemeljevanje izbire standarda

  NE POPUŠČAJTE PRITISKU, AMPAK NAČELOM


 • Login