Sporazumevanje
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Komuniciranje PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

(sporazumevanje). Komuniciranje. Kazalo. Komuniciranje Elementi komuniciranje Cilji komuniciranja Uspešnost in učinkovitost komuniciranja Smeri komuniciranja Kakovost komuniciranja Razmerja v komuniciranju Tehnologija komuniciranja. Komuniciranje.

Download Presentation

Komuniciranje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


(sporazumevanje)

Komuniciranje


Kazalo

Komuniciranje

Elementi komuniciranje

Cilji komuniciranja

Uspešnost in učinkovitost komuniciranja

Smeri komuniciranja

Kakovost komuniciranja

Razmerja v komuniciranju

Tehnologija komuniciranja


Komuniciranje

 • Človek je socialno bitje; opredeljujejo ga odnosi z drugimi ljudmi.

komuniciranje

navade

 • Komuniciranje je izmenjava podatkov oz. informacij med ljudmi.

šege

ljudje

odnosi

človek


motnje

Elementi komuniciranja

Sporazumevanje obsega:

 • SPOROČANJE(govorjenje, pisanje),

 • SPREJEMANJE(poslušanje, branje).

pošiljatelj -

oddajnik

naslovnik -

prejemnik

informacija

elementi

komuniciranja

informacijski

kanal

informacija

podatki

kodiranje

dekodiranje

podatki

informacija

informacijski kanal

pošiljatelj / oddajnik

naslovnik / prejemnik


Cilji komuniciranja

V jedilnici delijo pijačo zastonj.

 • Prenos informacije od pošiljatelja k naslovniku ni končni cilj.

 • Cilj je vplivanje na človeka oz. ljudi.

 • Vplivi spreminjajo stanja, dinamiko, odnose …

Cilji morajo biti:

 • merljivi in

 • dosegljivi.

informacija

Obstoječe

stanje

Želeno

stanje


Uspešnost in učinkovitost

 • Bliže smo zastavljenemu cilju, uspešnejši smo.

 • Če pri tem vložimo še manj truda, denarja, časa ali energije, potem smo učinkovitejši.

komuniciranje

informacija

presoja

doseganje

pošiljatelj

naslovnik

cilji

uspešnost

s čim manj

sredstvi

učinkovitost


Smeri komuniciranja

 • Enosmerno komuniciranje – ni povratne informacije.

 • Dvosmerno komuniciranje – povratna informacija.

TV

smeri

komuniciranja

enosmerno

časopis

radio

dvosmerno

zmenki

sestanki

klepet na internetu


Kakovost komuniciranja

 • Komuniciranje, s katerim dosežemo načrtovan namen, je kakovostno.

načrtovan namen

števila, znaki, besede,

slike, note …

7 podatkov

dosegamo

spomin

v pomoč

količine informacij,

razumljivosti informacij,

predznanja …

kakovost

komuniciranja

odvisen od

bolje pomnimo

nekaj kar izstopa

začetek in konec sporočila

če je več odmorov


Razmerja v komuniciranju

individualno (en oddajnik in en prejemnik)

A

B

razmerja v

komuniciranju

množično (en oddajnik - več prejemnikov)

C

D

B

E

A

komunikacijskoomrežje (več oddajnikov – več prejemnikov)

A

B

E

C

D


Tehnologija komuniciranja

IT

za doseganje

sredstva

področje

cilji

komuniciranja

tehnologija

komuniciranja

za izvajanje

informacijske

dejavnosti

pisava (zbiranje)

papir, filmi, diski (shranjevanje)

prevozna sredstva, internet (posredovanje)

kalkulator, računalnik (obdelava)


Vaja

 • Sredi junija ste odšli na nagradni izlet. Pošljite od tam razglednico svojemu sošolcu, ki ni mogel zraven.

 • Prejeli ste vabilo na bratrančev rojstni dan (18.), vendar se ga ne boste mogli udeležiti. Kako se boste odzvali povabilu?


 • Login