Edukacyjna Wartosc Dodana czyli EWD
Download

Edukacyjna Wartosc Dodana czyli EWD

Advertisement
Download Presentation
Comments
dolan
From:
|  
(143) |   (0) |   (0)
Views: 50 | Added: 16-11-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Pojecie: Edukacyjna wartosc dodana. Edukacyjna wartosc dodana mozna zdefiniowac jako przyrost wiedzy uczniw w wyniku danego procesu edukacyjnego. Innymi slowy, EWD to rzeczywisty wplyw szkoly na rozwj edukacyjny ucznia. Wplyw wolny od czynnikw indywidualnych (zdolnosci ucznia, uprzednie osiagniec
Tags
,
Edukacyjna Wartosc Dodana czyli EWD

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Edukacyjna Wartosc Dodana czyli EWD

2. Pojecie: Edukacyjna wartosc dodana Edukacyjna wartosc dodana mozna zdefiniowac jako przyrost wiedzy uczni?w w wyniku danego procesu edukacyjnego. Innymi slowy, EWD to rzeczywisty wplyw szkoly na rozw?j edukacyjny ucznia. Wplyw wolny od czynnik?w indywidualnych (zdolnosci ucznia, uprzednie osiagniecia szkolne) i spolecznych (wplyw rodziny, grupy r?wiesniczej, srodowiska). Liczy sie tylko proces edukacyjny: - kwalifikacje i zaangazowanie nauczycieli, - metody nauczania, - warunki nauczania.

3. Jak jest sens zajmowania sie EWD? Istnieje co najmniej kilka argument?w. 1. Zmniejszy sie znaczenie surowych wynik?w jako jedynej miary jakosci nauczania. 2. Zlagodzi sie negatywne skutki konkurencji miedzy szkolami, miedzy innymi skutki efektu zwanego ?spijaniem smietanki?. (Mamy bardzo dobrych uczni?w po SP, wiec nie przeszkadzajac im sie rozwijac, osiagniemy wysokie wyniki po Gimnazjum) 3. Zmniejszy sie poczucie ciaglej frustracji nauczycieli pracujacych z zaangazowaniem w srodowiskach ?trudnych? oraz pozbawi sie argument?w nauczycieli, kt?rzy unikaja pracy, poniewaz, jak twierdza, i tak nikogo niczego nie naucza.

4. EWD w gimnazjum W 2005 roku przy CKE rozpoczely sie prace nad rozwojem metody EWD w realiach polskiego systemu oswiaty. Dzis najbardziej zaawansowane prace dotycza EWD dla polskich gimnazj?w. Szacowanie ?polskiej? EWD mozna przedstawic w nastepujacy spos?b: 1. na podstawie wyniku ucznia na sprawdzianie szacujemy wynik przewidywany na egzaminie gimnazjalnym, 2. obliczamy r?znice ? tzw. reszte ? miedzy faktycznym wynikiem ucznia na egzaminie, a jego wynikiem przewidywanym, 3. obliczamy srednia reszt, czyli EWD dla szkoly, 4. szacujemy przedzial ufnosci dla EWD. ?

5. EWD obliczamy usredniajac reszty dla danej szkoly (lub grupy uczni?w). Srednia te interpretujemy jako miare efektywnosci nauczania w danej szkole lub innej badanej grupy uczni?w. Wartosc EWD moze byc dodatnia, r?wna zeru lub ujemna. EWD dodatnia moze swiadczyc o ponadprzecietnej jakosci nauczania w danej szkole. Ujemna wartosc swiadczy o jakosci ponizej przecietnej. Nalezy jeszcze dodac, ze EWD dla calego kraju zawsze wynosi zero. EWD jest miara wzgledna. Pozwala wiec na por?wnywanie szk?l miedzy soba w skali kraju i w danym roku.

6. Przedzial ufnosci Wskaznik EWD nie jest precyzyjny, poniewaz jest obarczony bledem pomiaru. Do oszacowania tego bledu uzywa sie narzedzia zwanego przedzialem ufnosci. Wielkosc przedzialu ufnosci dla EWD danej szkoly zalezy w spos?b istotny od trzech czynnik?w: 1. zr?znicowania wartosci reszt (im bardziej zr?znicowane tym przedzial szerszy), 2. liczebnosci populacji uczni?w (im mniej uczni?w tym przedzial szerszy), 3. od zalozonego poziomu ufnosci (zwykle jest to 95%).

7. Slowniczek pojec Korelacja Powiazanie dw?ch zmiennych. M?wiac, ze "wyniki sprawdzianu silnie koreluja z wynikami egzaminu gimnazjalnego" mamy na mysli, ze za pomoca wynik?w sprawdzianu mozna w duzym stopniu przewidziec wynik egzaminu gimnazjalnego. Przedzial ufnosci dla EWD Przedzial ufnosci, to przedzial, kt?ry z okreslonym wsp?lczynnikiem ufnosci zawiera prawdziwa wartosc interesujacego nas parametru. Regresja Metoda statystyczna okreslenia zaleznosci miedzy zmienna zalezna (inaczej: zwana zmienna objasniana), a zmiennymi niezaleznymi (inaczej: zmiennymi objasniajacymi). Reszta W modelach EWD: r?znica miedzy uzyskanym? przez ucznia wynikiem na egzaminie gimnazjalnym a wynikiem przewidywanym na podstawie r?wnania regresji. Wsp?lczynnik ufnosci Prawdopodobienstwo, ze oszacowany przedzial ufnosci bedzie zawieral prawdziwa wartosc parametru.

8. Kalkulator EWD Duzym ulatwieniem dla szk?l jest przygotowany przez specjalist?w z CKE kalkulator EWD. Z jego pomoca szkolny zesp?l diagnostyczny bez problemu, po wprowadzeniu koniecznych danych, moze otrzymac wartosc EWD dla szkoly, grupy uczni?w, przedzial ufnosci EWD dla dw?ch czesci egzaminu gimnazjalnego oraz pozycje EWD w skali centylowej i staninowej. Kalkulator EWD, w postaci arkusza kalkulacyjnego, jest dostepny na stronie: http://www.ewd.edu.pl/kalkulatory-ewd.html Chcac z niego w pelni korzystac nalezy zgromadzic dane o uczniach. Przede wszystkim wyniki po SP, po G, informacje o dysleksji (w SP i G).

9. Dlaczego w?ewaluacji szkoly nalezy uwzgledniac zar?wno wynik egzaminacyjny jak i?wskaznik EWD? Wynik egzaminacyjny i?wskaznik to miary komplementarne, lacznie daja pelniejsza informacje o szkole. Konsekwencja tego, ze uwzgledniamy zar?wno wynik egzaminacyjny jak i?wskaznik EWD jest prezentacja wyniku szkoly w?dwuwymiarowym ukladzie wsp?lrzednych. Ze wzgledu na niepewnosc, kt?ra obarczone jest szacowane pozycji szkoly na wykresach, polozenie to przedstawiane jest za pomoca elipsy. Zestawiajac ze soba wyniki egzaminu oraz dane EWD w przeciagu trzech lat otrzymujemy pelniejszy obraz szkoly.

10. Mozemy wyr?znic 5 gl?wnych typ?w gimnazj?w 1. Szkoly neutralne. Gimnazja, w?kt?rych notujemy zar?wno sredni w?skali kraju poziom wynik?w egzaminacyjnych, jak i?przecietna efektywnosc. 2. Szkoly sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i?wysokiej efektywnosci nauczania. 3. Szkoly wspierajace. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywnosci. 4. Szkoly wymagajace pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i?niskiej efektywnosci nauczania. 5. Szkoly niewykorzystanych mozliwosci. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywnosci nauczania

12. By ulatwic statystyczna interpretacje pozycji gimnazjum, w?ukladzie wsp?lrzednych wyrysowano dwie elipsy. Mniejsza z?nich, ciemnoszara, wskazuje obszar, w?kt?rym miesci sie 50% gimnazj?w. Druga elipsa, jasno szara, wyznacza obszar, w?kt?rym miesci sie 90% gimnazj?w. Srodkiem symetrii tych elips jest punkt (100;0).

13. Pozycja zielonej elipsy na wykresie wskazuje, ze mamy do czynienia ze szkola, kt?ra ze wzgledu na wskazniki egzaminacyjne jest blisko pozycji zwanej przez nas umownie neutralna. Szkola znajdujaca sie blisko punktu srodkowego ukladu wsp?lrzednych, to plac?wka statystycznie przecietna. Chcac jednak uniknac okreslen ?przecietna, srednia?, proponujemy dla szk?l o sredniej wynik?w egzaminacyjnych zblizonej do srednie krajowej i?wskazniku EWD bliskiemu zero nazwe ?szkola neutralna?. Szkoly neutralne, to w?skali kraju najliczniejsza kategoria gimnazj?w. Dzieje sie tak dlatego, ze zar?wno wynik egzaminacyjny, jak i?wskaznik EWD najczesciej przyjmuja wartosci bliskie lub niezbyt odlegle od sredniej.

14. Przyklady pozycji szk?l

15. Punkty reprezentujace wyniki uczni?w z calej Polski w danym roku ukladaja sie w ?chmure?, dla kt?rej wyznacza sie tzw. linie przewidywanego wyniku.

16. Dodatnia i ujemna EWD Dla kazdego ucznia obliczamy reszte, czyli r?znice miedzy wynikiem faktycznie otrzymanym na?egzaminie gimnazjalnym a wynikiem przewidywanym. Rozklad tych reszt dla szkoly to najpelniejsza charakterystyka EWD w danym gimnazjum. W syntetyczny spos?b mozna wyrazic EWD za pomoca sredniej ? zatem EWD to srednia z reszt dla grupy uczni?w (np. szkoly, klasy). W szkole, w kt?rej beda przewazac uczniowie z dodatnimi resztami ? EWD bedzie dodatnie, a tam gdzie wiecej bedzie uczni?w z ujemnymi resztami -? EWD bedzie ujemne.

17. Rozklad reszt w ujeciu slupkowym EWD ujemne

18. Rozklad reszt w ujeciu slupkowym EWD dodatnie

19. Gimnazjum w Zespole Szk?l im. Ksiedza Franciszka Stopy w Myczkowie czesc humanistyczna i czesc matematyczno-przyrodnicza Pozycja szkoly ze wzgledu na wskazniki wyniku koncowego i?edukacyjnej wartosci dodanej. 95% powierzchnia ufnosci dla lacznego oszacowania wskaznik?w. ???? Wskazniki obliczone na podstawie wynik?w egzaminacyjnych z lat 2008-2010. Liczba zdajacych, kt?rych wyniki uwzgledniono w analizie: 77.

20. Czesc humanistyczna

21. Czesc matematyczno-przyrodnicza

22. Wyniki naszej szkoly z ostatnich trzech lat Pozycja szkoly ze wzgledu na wskazniki wyniku koncowego i?edukacyjnej wartosci dodanej. 95% powierzchnia ufnosci dla lacznego oszacowania wskaznik?w. ???? Wskazniki obliczone na podstawie wynik?w egzaminacyjnych z lat 2008-2010. Liczba zdajacych, kt?rych wyniki uwzgledniono w analizie: 77. ???? Wskazniki obliczone na podstawie wynik?w egzaminacyjnych z lat 2007-2009. Liczba zdajacych, kt?rych wyniki uwzgledniono w analizie: 54. ???? Wskazniki obliczone na podstawie wynik?w egzaminacyjnych z lat 2006-2008. Liczba zdajacych, kt?rych wyniki uwzgledniono w analizie: 47

25. Dziekuje za cierpliwosc i uwage


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro