v ltoz sok a szab lys rt si jogban
Download
Skip this Video
Download Presentation
Változások a szabálysértési jogban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Változások a szabálysértési jogban - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Változások a szabálysértési jogban. dr. Németh Mónika főosztályvezető 2012. április 04. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény. Cél : egy olyan új szabálysértési eljárási rendszer kialakítása,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Változások a szabálysértési jogban' - dalit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v ltoz sok a szab lys rt si jogban

Változások a szabálysértési jogban

dr. Németh Mónika

főosztályvezető

2012. április 04.

slide2
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

Cél: egy olyan új szabálysértési eljárási rendszer kialakítása,

amely:

 • hatékony és gyors eljárási lehetőségeket biztosít az egyes szabálysértési hatóságok számára,
 • költséghatékony eljárás, amelyben a szabálysértés elkövetőjének már nem fűződik érdeke az eljárási cselekmények indokolatlan elhúzásához,
 • kiszabott büntetéseket költséghatékonyan hajtja végre.
a szab lys rt s fogalma
A szabálysértés fogalma

Az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra:

 • amely bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét vagy jogait, és
 • amelyre a Szabs. tv. szabálysértési elzárás büntetés kiszabását is lehetővé teszi, vagy a járművezetéstől eltiltás alkalmazását kötelezően elrendeli.
a szab lyszeg sek elk vet s nek megel z se s visszaszor t sa rdek ben
A szabályszegések elkövetésének megelőzése és visszaszorítása érdekében
 • Az elkövetők felelősségre vonása lehetőleg még a helyszínen, de legkésőbb 30 napon belül megtörténjen.
 • Helyszíni bírság előtérbe helyezése (5000 -50.000 forint ismételt elkövetés esetén 70.000 forint).
 • Elsődleges az elkövetők meghallgatása nélküli döntéshozatali eljárás (15 nap).
szab lys rt st meghat roz jogszab ly hat lya
Szabálysértést meghatározó jogszabály hatálya
 • A szabálysértést az elkövetés idején hatályban lévő jogszabályok alapján kell elbírálni. Ha a szabálysértés elbírálásakor a hatályban lévő új jogszabály szerint már nem minősül szabálysértésnek vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új jogszabályt kell alkalmazni.
 • A 2012. évi II. törvény 2012. április 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett szabálysértésekre kell alkalmazni.
 • A szabálysértési eljárást a cselekmény elbírálásakor hatályban lévő törvény eljárási szabályai szerint kell lefolytatni.
 • Folyamatban lévő szabálysértési eljárásokat és azok végrehajtását a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján kell lefolytatni, illetve végrehajtani.
szab lys rt s miatt elj r hat s gok
Szabálysértés miatt eljáró hatóságok
 • Általános szabálysértési hatóság: megyei kormányhivatal.
 • A törvény által hatáskörébe utalt szabálysértés miatt szabálysértési hatósági jogkörében a rendőrkapitányságvagy az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv.
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve.
 • Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt első fokon a helyi bíróság.
helysz ni b rs g kiszab s ra jogosultak
Helyszíni bírság kiszabására jogosultak
 • A rendőrség a törvényben meghatározott feltételek esetén bármely szabálysértés miatt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt csak a rendőrség szabhat ki helyszíni bírságot.

Törvényben meghatározott esetben szabálysértés észlelése esetén - amennyiben ezt a törvény külön említi - helyszíni bírságot szabhat ki:

 • a) a kormányhivatal arra felhatalmazottügyintézője,
 • b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve,
 • c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott
 • ügyintézője,
 • d) a közlekedési hatóság ellenőre,
 • e) a közterület-felügyelő,
 • f) a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr,
 • g) az erdővédelmi szolgálat tagja,
 • h) a halászati őr,
 • i) a mezőőr.
szab lys rt s miatt alkalmazhat
Szabálysértés miatt alkalmazható

Büntetések:

 • a)szabálysértési elzárás (1 - 60 nap),
 • b) pénzbírság (5000 - 150.000 forint, elzárással is büntethető 300.000 forint),
 • c) közérdekű munka (6-180 óra)

Intézkedések:

 • a) járművezetéstől eltiltás (1 hónap - 1év),
 • b) elkobzás,
 • c) kitiltás (6 hónap – 2 év),
 • d) figyelmeztetés.
szab lys rt si visszaes s
Szabálysértési visszaesés
 • Ha az eljárás alá vont személyt a szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző hat hónapon belül
 • szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt legalább két ízben jogerősen felelősségre vonták, az újabb szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértési ügyben a szabálysértési elzárás leghosszabb tartama 90 nap, a pénzbírság felső határára felével emelkedik,
 • szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt legalább két ízben jogerősen felelősségre vonták, az újabb pénzbírsággal büntethető szabálysértés miatt 75 napig terjedő szabálysértési elzárás büntetés szabható ki,
 • pénzbírsággal sújtható szabálysértés miatt legalább két ízben jogerősen felelősségre vonták, az újabb szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt 75 napig terjedő szabálysértési elzárás büntetés szabható ki,
 • pénzbírsággal sújtható szabálysértés miatt legalább két ízben jogerősen felelősségre vonták, az újabbpénzbírsággal büntethető szabálysértési ügyben 60 napig terjedő szabálysértési elzárás büntetés szabható ki.
v rhat m dos t sok
Várható módosítások
 • 2005. évi CXXXV. tv. a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény módosítása.
 • Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Munkacsoport felülvizsgálatából eredő módosítások.
 • Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv.
 • Közérdekű munka foglalkoztatói nyilvántartása.
 • Új tényállások.
 • Közigazgatási bírságolás lehetőségének biztosítása.
szab lys rt si gyek sz ma 2011 ben j sz nagykun szolnok megy ben
Szabálysértési ügyek száma 2011-benJász-Nagykun-Szolnok megyében
ad