Dr di ssy l szl c egyetemi docens
Download
1 / 45

Dr. Dióssy László c. egyetemi docens - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hulladékgazdálkodás (hulladéktörvény céljai, fő hulladékcsoportok, hulladékgazdálkodás alapelvei, főbb adatok, hulladékgazdálkodás célrendszere). Dr. Dióssy László c. egyetemi docens. A hulladék törvényi szabályozása. 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Dr. Dióssy László c. egyetemi docens

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hulladékgazdálkodás(hulladéktörvény céljai, fő hulladékcsoportok, hulladékgazdálkodás alapelvei, főbb adatok, hulladékgazdálkodás célrendszere)

Dr. Dióssy László

c. egyetemi docens


A hulladék törvényi szabályozása

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

Hatálybalépés: 2013.01.01., hatályon kívül helyezi a 2000. évi XLIII. törvényt a hulladékgazdálkodásról

Első módosítás: 2013.04.04.

2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról (MEKH)

Második módosítás: 2013.05.10.

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentés végrehajtásáról (közszolgáltatási díj -10%)

Harmadik módosítás: 2013.06.15.

2013. évi LXXXIV. törvény egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő módosításáról (96 tv.)


A hulladék törvényi szabályozása

Negyedik módosítás: 2013.07.12.

2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről (232 módosítás)

Kiegészítés: 2013.07.20.

2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról (eltérések, ha a Ht. szerinti közszolgáltatás nem biztosított)


2012. évi CLXXXV. Törvény a Hulladékról

Célja:

a környezet és az emberi egészség védelme

a környezetterhelés mérséklése

a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás

az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése

a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros hatásainak megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése

a használt termékek újrahasználata


a fogyasztási láncban szereplő anyagok termelési-fogyasztási körforgásban tartása

a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő hasznosítása

a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása


Hulladékok fő csoportjaiA 72/2013. VM rendelet szerint(A hatályon kívül helyezett 2000. évi Hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. Tv. Hulladékkategóriákról szóló mellékletében Q-val jelölt kategóriák megszűntek és a 16/2001 KöM rendelet helyett a fenti rendelet az irányadó)

 • 01 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

 • 02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

 • 03 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

 • 04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK

 • 05 KŐOLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK


 • 06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

 • 07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

 • 08 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

 • 09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI

 • 10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

 • 11 FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKAI


 • 12 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

 • 13 OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat)

 • 14 SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉKOK (kivéve 07 és 08)

 • 15 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

 • 16 A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK


 • 17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

 • 18 EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak)

 • 19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

 • 20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS


Hulladék keletkezésének okai

 • Fogyasztási igények

 • Technológiai színvonal

  Beavatkozási lehetőségek

  Alapanyag , nyersanyag hatékonyabb kihasználása

  Hatékony hulladékgazdálkodás megvalósítása


A Hulladékgazdálkodás az a tudatos emberi tevékenység, mely során:

 • Hulladék keletkezésének megelőzése

 • Csökkentése

 • A keletkezett hulladék minél nagyobb arányban történő újrahasznosítása

 • Megfelelő kezelése és ártalmatlanítása

  a fő szempontok.


A hulladékgazdálkodás célrendszere

Újrahasználat,

hasznosítás

Hulladék-képződés megelőzése, hulladék veszélyességének csökkentése

Biztonságos

ártalmatlanítás


Hulladék elvek

 • A hulladék nem haszontalan anyag

 • A hulladékot drágább előállítani, mint kezelni.

 • A hulladék keletkezését kell megelőzni, nem pedig a keletkezett hulladék sorsáról gondoskodni.


Hulladékgazdálkodás alapelvei

 • Az újrahasználat és újrahasználatra előkészítés elve

 • A kiterjesztett gyártói felelősség elve

 • Az önellátás elve

 • A közelség elve

 • A szennyező fizet elve

 • A biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve

 • A költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elve

 • A keresztfinanszírozás tilalmának elve


Magyarországon évente 75 millió tonna hulladék képződik (2005)

( a lehető legkiterjesztettebb értelmezésben)

5 % veszélyes

 • 5 % veszélyes

10 % inert

10 % inert

85 % nem veszélyes

10 % kereskedelemben és szolgáltatásokban

90 % erőművi salak


5 % veszélyes hulladék

évi 3,5 – 4 millió tonna

~ 1%

települési szilárd hulladék

~ 10 %

növényi

és állati

~ 25 % vörösiszap

~ 35%

erőmű, hulladékégető

~ 30 % fémkohászat, ásványolaj- termék feldolgozása


A keletkezett hulladékok megoszlása a főbb hulladékkategóriák szerint

(Forrás: KvVM-HIR) (ezer tonna)


A hulladékkezelés alakulása (szennyvíziszap nélkül)

(Forrás: KvVM-HIR)


A keletkező TSZH összetétele, 2004


A kezelt hulladékmennyiségek alakulása 2004-2016 közötti időszakban


Célok …

Általános cél, hogy hazánkban 2014-ben ne keletkezzen 20 millió tonnánál több hulladék, amit megelőzési intézkedésekkel kell biztosítani. (Települési: 5 Mt, Veszélyes: 1 Mt, Nem-vesz: 14 Mt)

A hulladék hasznosítása terén el kell érni, hogy a képződő hulladék mintegy 40%-a anyagában, 10%-a energetikai hasznosításra kerüljön. (Települési: 40/10%, Veszélyes:30/5%, Nem-vesz: 45/15%)

Ártalmatlanításra kerülő hulladék 50%. (Települési: 60%, Veszélyes: 50%, Nem-vesz: 30%)

Továbbra is folyamatosan biztosítani kell a hazai, ártalmatlanítandó hulladék mennyiséget kiszolgálni képes, korszerű ártalmatlanító kapacitásokat


Célok TSZH …

A települési szilárd hulladék 2014-ben se haladja meg az 5 millió tonna (500 kg/fő/év), a háztartásokban a napi 1 kg/fő mennyiséget.

A szelektív gyűjtés infrastruktúrájának biztosítása a lakosság 80%-a számára.

2014-ig a papír, üveg, fém és műanyag hulladékok 35%-os hasznosítása (2008/98/EK szerint 2020-ig 50%).

A települési szilárd hulladék újrafeldolgozható (papír, műanyag, fém, üveg és szerves) frakciói esetében az újrafeldolgozás arányának 40% fölé emelése.

A lerakással történő ártalmatlanítás arányának 60% alá csökkentése.


Célok(nevesítetten a törvényben!)

 • 2020-ig a háztartási hulladék (papír, fém, műanyag, üveg) újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértéke az 50%-ot érje el

 • 2020-ig az építési-bontási hulladék újrahasználatát, újrafeldolgozását 70%-ra kell növelni

 • A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget 2016-ra az 1995-ben képződött 35%-ára, azaz 820 000 tonna alá kell csökkenteni


Hulladéktörvény végrehajtási rendeletei szerint:

 • A vegyes hulladék gyűjtéséhez a közszolgáltatónak két különböző űrmértékű gyűjtőedény közti választást kell biztosítania

 • A gyártó köteles visszavenni a nem csekély mennyiségű csomagolóanyagot, a forgalmazó is ha az üzlete legalább 500 négyzetméteres

 • A gyártó nemcsak az általa forgalmazott, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket köteles átvenni, hanem a más gyártó termékeit is.

 • Az autók gyártóinak, illetve forgalmazóinak minden új vagy használt autó eladásakor tájékoztatniuk kell a vevőt arról, hogy a kocsi hulladékká válása esetén hol, és milyen feltételekkel veszik azt át. Hulladéknak az a kocsi számít, amelyet már kivontak a forgalomból.


GLOBÁLIS

HULLADÉKSZENNYEZÉS

Három példa

földön, vízen, levegőben…


Az űrszemét…

 • A Föld körül jelenleg közel 10 ezer műhold kering. Ezek többsége 200 és néhány ezer kilométer közötti magasságban mozog, majd innen felfelé csökken a számuk (az „emberes” űreszközök körülbelül 400 kilométeres magasságban keringenek).

 • Még egy térségben található sok mesterséges hold: ez az ún. geostacionárius és geoszinkron pályák zónája. Itt, 36 000 kilométerrel a felszín felett egy űreszköz ugyanannyi idő alatt kerüli meg bolygónkat, mint ahogy a Föld megfordul a tengelye körül. Az itt mozgó műholdakról tehát folyamatosan nyomon tudják követni a földfelszínnek ugyanazt a vidékét, ezért itt általában távközlési és meteorológiai célú űreszközök találhatók.

 • Jelenleg évente átlagosan néhány tucat műholdat bocsátanak fel. Egy-egy műhold ideális esetben 8-10 évig vagy még tovább üzemel, de bizonyos idő után "nyugdíjazzák", és a használatból kivonják.


Az űrszemét…

 • A legtöbb űrszemét alacsony Föld körüli pályán mozog, számuk a magassággal csökken, illetve a 36 ezer kilométer magas geoszinkron pályán átmenetileg ismét megnő. Utóbbi az a térség, ahol egy mesterséges égitest keringési ideje megegyezik a Föld tengelyforgási idejével, ez a geoszinkron pálya, ezért sok távközlési és meteorológiai hold itt található.


Az űrszemét…

 • Jelenleg valamivel több mint 13 ezer űrszemétdarabottartanak nyilván, ám ennél sokkal nagyobb a számuk.

 • Becslések alapján az egy centiméternél nagyobb testekből közel 600 ezer lehet, ezek 99%-a még azonosításra vár.

 • Mivel az egyes darabok Föld körüli keringési sebessége több kilométer másodpercenként, egy apró, csavarhúzó méretű tárgy is végzetes lehet, ha egy űrhajóval vagy űrállomással találkozik.


Az űrszemét…

 • Az űrszemét nagyobb darabjainak visszatérése még a Föld légkörében vagy felszínén is jelenthet problémát.

 • 2006-ban egy orosz kémműhold darabjai haladtak el egy utasszállító gép közelében a Csendes-óceán felett.

 • 1979-ben a Skylab űrállomás darabjai hullottak le Ausztráliában nagy területen.

 • Az igazán nagy űreszközöknél azonban nem véletlenszerű a lezuhanás. 2000. június 4-én a nagyméretű CGRO-szonda égett el a légkörben.

 • 2001. március 23-án a Mir-űrállomás is a légkörben izzott fel, majd töredékei a Csendes-óceán déli részében végezték - az előbbiekhez hasonlóan biztonságos, irányított beléptetést követően.

 • Mindeddig nem tudni olyan eseményről, amikor egy visszahulló űrszemét vagy egy űrben keringő darab emberéletet követelt volna.

 • A lehetséges károkért, esetleg bekövetkező katasztrófáért és kárért nevesített költségviselő nincs


Szemétszigetek a Csendes-óceánban…

 • A Csendes-óceán északi medencéjének legfőbb áramlási rendszerében egy az óramutató járásával azonos irányú, körkörös áramlási rendszer mozog: Panama partjainál Északi-Egyenlítői-áramlásként indul, nyugati irányba átszeli az óceánt, Pápua-Új-Guineánál észak felé fordulva Kuro-Shio-áramlásként folytatja útját, majd északon ismét átszeli az óceánt, Észak-Amerikát elérve, Kanada, Alaszka partjainál az áramlat egy része lefelé fordul, s mint Kaliforniai-áramlás tart dél felé Amerika nyugati partjai mentén.

 • E hatalmas cirkuláció által közrefogott víztömegben, körülbelül a 135. és a 155. nyugati hosszúsági és a 35-45. északi szélességi fokok között valósággal megreked az áramlatok által idehordott szemét, amely mára a szerény becslések szerint 700 ezer, a pesszimistábbak szerint 1,5 millió négyzetkilométernyi területet borít (ez a teljes Csendes-óceán 0,4-0,8 százaléka, hozzávetőleg tizenötszöröse Magyarország területének).

 • A "Nagy Csendes-óceáni Szemétsziget" akár több millió tonnányi hulladékból is állhat .


Szemétszigetek a Csendes-óceánban…

Mérete és sűrűsége ellenére a szennyezés nem látható a műholdfelvételeken, mivel nagy része a felszín alatt lebeg. Egyre általánosabban elfogadott és bizonyított nézet szerint a szemétsziget két nagyobb részre oszlik: nyugati része Japánhoz közel, míg keleti tömbje Hawaii és Kalifornia partjai között gomolyog. A kettő között egy kevésbé sűrűn szennyezett terület terül el a Hawaii-szigetektől északra.


Szemétszigetek a Csendes-óceánban…

 • A szemétmező nagyjából hatvan éve növekszik. A kutatók szerint mára nagyjából Texas területének kétszeresét teszi ki. Főleg műanyag flakonok, tartályok, zacskók alkotják. Ezeket a napsütés, a szél és a hullámok apró részecskékre őrölték fel.

 • A tengerben élő állatok és a vízimadarak ebből a mérgező anyagokat is tartalmazó keverékből táplálkoznak.

 • Annak köszönhetően, hogy a szemétsziget nemzetközi vizeken található, egyetlen állam sem érzi magát felelősnek. Nincsenek ezzel kapcsolatos törvények, egyik állam sem felel a problémáért, ezért eddig nem volt megfelelő motiváció az óceán tisztítására. Az emberek többsége nem tud magáról a problémáról sem.


Ivory Coast 2006 augusztus …

A történet:

 • A görög tulajdonú, panamai zászló alatt hajózó Probo Koala olaj tankert bérelte a holland Trafiguraolajkereskedelmi társaság.

 • A hajó gyenge minőségű kokszolási nehézolajat tankolt Texasban. A magas kéntartalom miatt az olajat előbb finomítani kellett volna Tunéziában.

 • Ehelyett a Probo Koala 3 hónapra lehorgonyzott Gibraltárnál, és „csináld magad” akcióban nekilátott a házi finomításnak.

 • Nátronlúgot és katalizátort adtak az olajhoz, aminek hatására a kéntartalom legnagyobb része leülepedett.

 • Az olajat Nigériában kellett volna eladni, de előtte Amsterdamban meg akartak szabadulni a fenékiszaptól.

 • A kikötő-hatóságnak olajos szennyvízként jelentették be, de szivattyúzás közben feltűnt a szokatlan szag, a szivattyúzást leállították.

 • A kémiai vizsgálat során kiderült, hogy az anyag veszélyes hulladék, és a kikötő-hatóság 500.000 € -t kért az ártalmatlanításért

 • A management nem akart ennyit fizetni, ezért tovább hajóztak Észtországba, ahol az olajat átrakták egy Nigériába szállító hajóra.


Ivory Coast 2006 augusztus …

A bűncselekmény:

 • A Probo Koala elindult Elefántcsont-partra.

 • Az iszap átvételére és kezelésére a Puma Energy cég a helyi Tommy céggel szerződött le.

 • A Puma Energy céget közösen tulajdonolta a holland Trafigura és az ivory elnök családja. A Tommy céget egy hónappal azelőtt alapították, sem tapasztalata, sem eszközei nem voltak ilyen veszélyes hulladék kezeléséhez.

 • A Tommy az ártalmatlanítást 15.000 €-ért vállalta.

 • Az iszapot tartályautókba szivattyúzták át, majd az éj leple alatt Abidjankörnyékén 14 helyen leürítették, köztük ivóvíz bázisok és mezőgazdasági területek mentén.

 • Ezután a Probo Koala visszaindult Észtországba.

 • Az észt hatóságok a Greenpeaceaktivisták nyomására kivizsgálták az esetet és megállapították, hogy ugyanaz a toxikus anyag van a tanker térben, ami Ivory-n mérgezést okozott.

 • A hajót zár alá vették és elindult a nemzetközi vizsgálat.


Ivory Coast 2006 augusztus …

A szennyező anyag:

 • Az iszap mennyisége: 500 t

 • Tartalom: 40t maró nátronlúg, 25t kénvegyület, amelyből 2t kénhidrogén, 12t merkaptán (ez okozta a szagot), több tonna fenol.

 • Jelleg: rothadt tojás és fokhagyma szag, szem és orr-nyálkahártya irritáció

  A mérgező hatás:

 • 8 ember meghalt

 • 80.000 embert kellett orvosi kezelésben részesíteni

  • Hányás, orrvérzés, légzési nehézségek, vetélés, hosszú távon máj, tüdő és vesekárosodás.

 • Ivóvíz bázisok, halastavak és agrár területek mérgeződtek meg

 • Esőzések alkalmával újabb kénhidrogén felszabadulás várható

  A következmények:

 • Az ivory környezetvédelmi, közlekedési minisztert és a kikötő igazgatót leváltották. A Tommy cég vezetőjét 20, egy hajózási ügynököt 5 évi börtönre ítéltek. 3 Trafigura dolgozót is letartóztattak Ivory-n, de 200 millió $ fejében elengedték. A cég Hollandiában komoly büntetésre számíthat. A területeket csak részben kármentesítették.


A világ 7 szemétcsodája

1.Csendes – óceáni szemétsziget


2. New York szemétlerakója


3. India, Roro azbeszt bányák


4. Füstös hegység, Fülöp-szigetek, Manila


5. Hajóbontó kikötő, Alang, India


6. Yucca hegység, Nevada, USA


7. Elektronikai hulladéklerakó, Guiyu, Kína


ad
 • Login