RAPORT
Download
1 / 39

RAPORT o stanie sieci dróg publicznych na terenie Gminy Czaplinek - PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

RAPORT o stanie sieci dróg publicznych na terenie Gminy Czaplinek. Drogi w dokumentach programowych Gminy Czaplinek. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Czaplinek na lata 2002 – 2017. Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Czaplinek na okres 2004 – 2006

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

RAPORT o stanie sieci dróg publicznych na terenie Gminy Czaplinek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


RAPORT

o stanie sieci dróg publicznych

na terenie Gminy Czaplinek


Drogi w dokumentach programowych Gminy Czaplinek

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Czaplinek na lata 2002– 2017

Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Czaplinek na okres 2004 – 2006

z zakreśleniemwizji na lata 2007 – 2013

Lokalny Program Rewitalizacji OBSZARU CENTRALNEGO MIASTACZAPLINKA

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania PrzestrzennegoGminy Czaplinek


Obwodnica Czaplinka

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania PrzestrzennegoGminy Czaplinek

- określono realizację obwodnicy drogowej miasta Czaplinka od strony zachodniej w ciągu drogi wojewódzkiej 163 Wałcz–Czaplinek–Kołobrzeg łączące ponadto drogę krajową nr 20 Czaplinek–Szczecinek i drogę wojewódzką nr 171 Czaplinek– Barwice

Marzec 2008 r. - Gmina zakupiła mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów opiniodawczych dla terenu obejmującego planowany przebieg obwodnicy dla miasta Czaplinka i przekazała je do Wydziału Planowania Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z prośbą o podjęcie wspólnych działań zmierzających do opracowania koncepcji budowy obwodnicy dla miasta Czaplinka, ze szczegółowym opracowaniem I etapu budowy dla drogi wojewódzkiej nr 163.

Prowadzony jest stały lobbing budowy obwodnicy za pośrednictwem mediów oraz na różnych spotkaniach.


Podział dróg


Ogólna charakterystyka sieci dróg przebiegających przez Gminę Czaplinek


Charakterystyka i klasyfikacja dróg pod względem rodzaju nawierzchni na terenie Gminy Czaplinek


Drogi gminne - ulice – rodzaje nawierzchni


Drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Czaplinek – rodzaje nawierzchni


ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE PRZEZ GMINĘ CZAPLINEK NA INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH


Planowana budowa i przebudowa dróg ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Czaplinek


DROGI KRAJOWE

STAN PRZED INWESTYCJĄ

W TRAKCIE PRZEBUDOWY

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Droga nr 20 - Czaplinek

W 2007 r. GDDKiA oddział w Szczecinie wykonała przebudowę skrzyżowania przez budowę ronda na Placu 3–go Marca


DROGI KRAJOWE

Droga nr 20 - Czaplinek

W 2008 r. GDDKiA wykonała remont odcinka chodnika na

ul. Złocienieckiej


DROGI KRAJOWE

Droga nr 20 - Siemczyno

GDDKiA zamontowała barierkę ochronną w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego, szczególnie dzieci dojeżdżających do szkół.


DROGI KRAJOWE

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Droga nr 20

Czaplinek – brak ciągu pieszego od ul. Kamiennej do ul. Komunalnej, bardzo niebezpieczne przejście dla pieszych, Gmina złożyła wniosek

o wykonanie przejścia dla pieszych poniżej bariery energochłonnej.


DROGI WOJEWÓDZKIE

Droga nr 163 - Broczyno

w 2006 r. ZZDW Koszalin przy współfinansowaniu Gminy Czaplinek wybudował część chodnika o długości 528 mb.


DROGI WOJEWÓDZKIE

Droga nr 163 – Stare Drawsko

W 2007 r. Gmina w porozumieniu z ZZDW wykonała przekładkę nawierzchni chodnika z kostki betonowej na dł. 230 mb.


DROGI WOJEWÓDZKIE

Droga nr 171 - Sikory

W latach 2006/2007 Gmina Czaplinek w porozumieniu z ZZDW wykonała przebudowę chodnika na dł. 1220 mb – ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej.


DROGI WOJEWÓDZKIE

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Droga nr 163

– ul. Drahimska – wjazd do Czaplinka – potrzeba wykonania nowej nawierzchni bitumicznej oraz remont chodników


DROGI WOJEWÓDZKIE

Najpilniejsze zadania do wykonania:Droga nr 163

ul. Wałecka - potrzeba wykonania nowej nawierzchni bitumicznej oraz przebudowy studzienek kanalizacyjnych w obrębie skrzyżowania

z ul. Rzeźnicką


DROGI WOJEWÓDZKIE

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Droga nr 163

Broczyno - brak chodnika


DROGI WOJEWÓDZKIE

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Droga nr 163

Machliny - brak chodnika


DROGI WOJEWÓDZKIE

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Droga nr 163

Machliny - brak ciągu pieszego


DROGI POWIATOWE

Droga Stare Drawsko – Żerdno

W 2002 r. Powiat Drawski wykonał przebudowę drogi. Obecny stan nawierzchni wymaga remontu.


DROGI POWIATOWE

Droga Czaplinek - Łąka

W latach 2003/2004 Powiat Drawski wykonał nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 2,25 km.


DROGI POWIATOWE

Droga Machliny - Motarzewo

Droga została zmodernizowano w 2006 r. na dł. 2,5 km do miejscowości.

Na drodze gruntowo-brukowej wykonano nawierzchnię bitumiczną.


DROGI POWIATOWE

Droga Stare Drawsko – Kuźnica Drawska

W 2007 r. przy współfinansowaniu p. M. Kwaśnickiego wykonano na drodze gruntowej nawierzchnię z mieszanki mineralno–emulsyjnej.


DROGI POWIATOWE

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Droga Czaplinek – Czarne Małe – Łysinin

Wymagana przebudowa drogi – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Obecny stan jest katastrofalny.


DROGI POWIATOWE

Najpilniejsze zadania do wykonania:

skrzyżowanie ulicy Polnej i Szczecineckiej w Czaplinku

- pilna przebudowa muru oporowego w obrębie skrzyżowania


DROGI POWIATOWE

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Droga Rzepowo - Głęboczek

- remont drogi – dowóz dzieci do szkół


DROGI POWIATOWE

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Droga Łysinin - Ostroróg

- remont drogi – bardzo utrudniony przejazd drogą gruntową


DROGI GMINNE

ul. Grunwaldzka – ul. Bydgoska

W 2007 r. przy współfinansowaniu KTP Sp. z o.o. wybudowano parking na 46 miejsc postojowych.


DROGI GMINNE

ul. Studzienna

W 2007 r. wykonano przebudowę drogi o nawierzchni brukowej.


DROGI GMINNE

Stare Drawsko

W 2007 r. Gmina wybudowała drogę wewnętrzną o dł. 112 mb.

Miejsca parkingowe sfinansował właściciel Restauracji DRAHIM.


DROGI GMINNE

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Wiejska - I etap planowany do wykonania w 2008 roku będzie obejmował ulicę Lipową.


DROGI GMINNE

Najpilniejsze zadania do wykonania:

ul. Tartaczna - przebudowa drogi. Realizacja zaplanowana jest na lata 2008-2009.


DROGI GMINNE

Najpilniejsze zadania do wykonania:

- ul. Żuławska - budowa drogi


DROGI GMINNE

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Przebudowa drogi do m. Wrześnica. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach FOGR realizacja inwestycji będzie możliwa w 2008 roku.


Podsumowanie

Drogi i kanalizacja wg samorządowców stanowią największą potrzebę dofinansowania środkami zewnętrznymi.

Niestety alokacje unijnych funduszy na tego typu inwestycje znacznie odbiegają od potrzeb i oczekiwań gmin.

Małe szanse dofinansowania będą miały projekty o niższej wartości. W tej sytuacji Gmina podejmuje inicjatywę wspólnego przygotowania wniosków

o dofinansowanie w ramach swojej przynależności do stowarzyszeń

i związków celowych gmin.

W zakresie poprawy stanu dróg umożliwiających dojazd do pól rolniczych, Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wkład środków UE w RPO WZ – 835 437 299 EUR

Wkład środków UE na Poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa – 27 mln EUR (w tym Maksymalne 500 tys. EUR dla jednej Gminy

w przypadku projektów dróg gminnych).


Dziękuję Państwu za uwagę


ad
  • Login