Matematikai ismeretek az alapiskolától az egyetemig - PowerPoint PPT Presentation

Matematikai ismeretek az alapiskol t l az egyetemig
Download
1 / 14

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Matematikai ismeretek az alapiskolától az egyetemig. Pa rt Edit Sely e János Egyetem Komárn o , Szlovákia. Kiindulópontok. A tanító és ovóképzos diákok ismereteinek felmérése az egyetemi tanulmányok kezdetén Az eredmények ö sszehasonlítása egyes egyetemeken

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Matematikai ismeretek az alapiskolától az egyetemig

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Matematikai ismeretek az alapiskol t l az egyetemig

Matematikaiismeretekazalapiskolátólazegyetemig

PartEdit

Selye JánosEgyetem

Komárno, Szlovákia


Kiindul pontok

Kiindulópontok

 • A tanítóésovóképzosdiákokismereteinekfelméréseazegyetemitanulmányokkezdetén

 • Azeredményekösszehasonlításaegyesegyetemeken

 • a CMU-szerkesztettteszthasználata,

 • Elektronikusfeldolgozáslehetősége

Nagyvárad, MIDK-2013


Szervez s s lebonyol t s

Szervezéséslebonyolítás

 • A feladatoklefordításaszlováknyelvre. Azelektronikusfeldolgozaspróbája

 • on-line tesztelés

 • A feladatoklefordításamagyarnyelvre

 • A téliszemesztermásodik, harmadikhetébenfolyik a tesztelés

 • Azeredményekfeldolgozásaelektronikuséskézimódszerekkel


Az eredeti terv m dos t sa

Azeredetitervmódosítása

 • A tesztelésmódjánakmegváltoztatásapapíralapúra

 • Feladatokszámánakcsökkentése

 • A feldolgozási mód megváltoztatása


T mak r k

Témakörök

 • Természetesszámok

 • Egészszámok

 • Tizedesszámok

 • Geometria

  • Alakzatok

  • Mérések

 • Adatkezelés


Matematikai ismeretek az alapiskol t l az egyetemig

9

2

3

10

7

5

1

4

8


Matematikai ismeretek az alapiskol t l az egyetemig

Jasná 2010


Rt kel s tud s hossz t v megmarad sa

Értékelés – tudáshosszútávúmegmaradása

 • Természetesszámok

  • A helyiértékmegnevezése 70-80%

  • Kivonásösszeadáskétszeres 10 átlépéssel 90% fölött

  • Sorbarendezés 90%

  • Számírás- szóbelikifejezés

 • Egészszámok

  • abszolútéretéketkivéve 90% körülieredmény

 • Tizedesszámok- nincs 90% felettieredmény

  • összehasonlítás

  • összeadás, szorzás


Matematikai ismeretek az alapiskol t l az egyetemig

B

G

J

D

Értékelés – tudáshosszútávúmegmaradása

 • Geometria- alakzatok

  • négyszög

  • paralelogramma

  • négyzet


Rt kel s deform ci k

Értékelés- deformációk

 • Prirodzené čísla

  • Maradékososztás

  • Kerekítés

 • Celé čísla

  • absolútérték

  • két negatív számkülönbsége

 • Tizedesszám

  • nagyságrend

  • % számítástizedesszámravalóátszámítás

  • Geometria

   • Kerület- Terület

   • egybevágóság


Matematikai ismeretek az alapiskol t l az egyetemig

Köszönöma figyelmet


 • Login