DAINŲ VIDURINĖS MOKYKLOS - PowerPoint PPT Presentation

DAINŲ VIDURINĖS MOKYKLOS
Download
1 / 47

 • 188 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DAINŲ VIDURINĖS MOKYKLOS. 2009-2010 M. M. PASIEKIMAI. 2010 metų tikslai. Ugdymo kokybės gerinimas, dirbant pagal atnaujintas Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DAINŲ VIDURINĖS MOKYKLOS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dain vidurin s mokyklos

DAINŲ VIDURINĖS MOKYKLOS

2009-2010 M. M.

PASIEKIMAI


2010 met tikslai

2010 metų tikslai

 • Ugdymo kokybės gerinimas, dirbant pagal atnaujintas

  Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas.

 • Mokinių socializacijos, skatinančios kūrybinę veiklą, lavinančios mąstymą, saviraišką bei konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių plėtojimas.


Dain vidurin s mokyklos

STATISTIKA


Mokiniai

Mokiniai

Mokėsi - 623 mokiniai (25 klasės):

 • 1-4 klasėse - 160 mokinių (8 klasės)

 • 5-8 klasėse - 409 mokiniai (15 klasių)

 • 12 klasėse - 54 mokiniai (2 klasės)


Dain vidurin s mokyklos

Darbuotojai

Dirbo - 72 darbuotojai:

 • administracijos – 4

 • tech. personalo – 14

 • mokytojų – 54


Mokytoj pasiskirstymas pagal am i

Mokytojų pasiskirstymas pagal amžių

 • Iki 30 metų 9,6 %

 • Nuo 30 iki 39 metų 1,6 %

 • Nuo 40 iki 49 metų 25 %

 • Nuo 50 metų ir vyresnių 53,8 %


Mokytoj kvalifikacija

Mokytojų kvalifikacija

 • 24 metodininkai

 • 22 vyr. mokytojai

 • 11 mokytojų

  Ingai Garlauskienei suteikta anglų kalbos pradinių klasių vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija.


Dain vidurin s mokyklos

Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacijai tobulinti panaudotų dienų skaičių

5 ir daugiau dienų 67,3 %

3–4 dienos 22,5 %

1–2 dienos 10,2 %


Dain vidurin s mokyklos

MOKINIŲ MOKYMASIS


Mokini pa angumas

Mokinių pažangumas

2007-2008 m.m. – 99,7 %

2008-2009 m.m. – 100%

2009-2010 m.m. – 99,4%


Vidutinis pa ymys

Vidutinis pažymys

2007-2008 m.m. –7,4

2008-2009 m.m. – 7,2

2009-2010 m.m. – 7,4


Mokini besimokan i l gerai ir gerai palyginimas

Mokinių, besimokančių l. gerai ir gerai, palyginimas

2007-2008 m.m. – 25,4%

2008-2009 m.m. – 26%

2009-2010 m.m. – 31%


Dain vidurin s mokyklos

EGZAMINAI


Valstybini egzamin rezultatai

Valstybinių egzaminų rezultatai

 • Lietuvių k.97 %

 • Anglų k.100 %

 • Rusų k.100 %

 • Matematika79 %

 • Istorija 100 %

 • Biologija100 %

 • Chemija100 %

 • Fizika100 %

 • Informacinės 100 %

  technologijos


Mokyklini egzamin rezultatai

Mokyklinių egzaminų rezultatai


Gauti auk iausi balai

Gauti aukščiausi balai

Aivaras Grigas anglų k. 97 balai

istorija 87 balai

lietuvių k. 90 balai

Gediminas Kuprys anglų k. 77 balai

lietuvių k. 83 balai

Jonas Lukminas anglų k. 78 balai

Povilas Zaluba anglų k. 75 balai

Justas Šateika biologija 82 balai

Aivaras Kulnys istorija 80 balai

Ieva Mumgaudytė istorija 76 balai

Kristina Bajarskaitė lietuvių k. 74 balai

Raimonda Butkutė lietuvių k. 84 balai

Agneta Remeikytė lietuvių k. 76 balai

Gabrielė Gaurilčikaitė lietuvių k. 74 balai


Abiturient gijusi vidurin i silavinim bei gavusi brandos atestatus skai ius

Abiturientų, įgijusių vidurinį išsilavinimą bei gavusių brandos atestatus, skaičius

2007-2008 m.m. – 59 abiturientai (95 %)

2008-2009 m.m. – 43 abiturientai (96 %)

2009-2010 m.m. – 52 abiturientai (100 %)


A biturient tolimesnis mokymasis

Abiturientų tolimesnis mokymasis


A biturient tolimesnis mokymasis1

Abiturientų tolimesnis mokymasis

2010 m. abiturientai priimti mokytis į šiuos universitetus:

Šiaulių universitetas – 9 mokiniai

Vilniaus universitetas – 1 mokinys

Vilniaus Gedimino Technikos universitetas – 1 mokinys

Lietuvos kūno kultūros akademija – 2 mokiniai

Mykolo Romerio universitetas – 3 mokiniai

Lietuvos veterinarijos akademija – 2 mokiniai

Mokosi užsienyje – 2 mokiniai


Dain vidurin s mokyklos

LANKOMUMAS


Dain vidurin s mokyklos

Praleistų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, palyginimas

2007-2008 m.m. 2008-2009 m.m. 2009-2010 m.m.

Iš viso praleistos71 66 64

pamokos

Nepateisintos 5 4,5 2

pamokos


Dain vidurin s mokyklos

DALYKINĖS OLIMPIADOS


Dalykini olimpiad nugal tojai

Dalykinių olimpiadų nugalėtojai

Paulina Janulytė 5a I vieta - Šiaulių m. mokinių lietuvių kalbos olimpiada

(mokytoja Inga Valeikienė)

Mantas Kontrimas 8aII vieta -Šiaulių m. mokinių biologijos olimpiada

(mokytoja Vilma Jasevičienė)

Monika Jurgutytė 7bIII vieta - Šiaulių m. mokinių lietuvių kalbos olimpiada

(mokytoja Vitalija Jokūbaitienė)

Simona Albertovičiūtė 8dIII vieta - Šiaulių m. mokinių lietuvių kalbos olimpiada

(mokytoja Inga Valeikienė)

Miglė Tautkutė 4a III vieta -Šiaulių m. ketvirtų klasių mokinių matematikos olimpiada (mokytoja Sigutė Jusiuvienė)

Inesa Gilytė 4blaureatė - Šiaulių m. mažasis nacionalinis diktantas

(mokytoja Rima Livonienė)


Dain vidurin s mokyklos

NEFORMALIOJI VEIKLA


Neformaliosios veiklos pasiekimai

Neformaliosios veiklos pasiekimai

Šiaulių miesto mokinių skirtuko piešimo konkurse „Skaitau, kuriu, piešiu“ dalyviai užėmė I vietą.

Šiaulių miesto mokinių rašinio konkurse “Tikiu žmogaus gerumu”:

Aušrinė Skėrytė užėmė I vietą;

Dovilė Trumpickaitė - II vietą;

Gintarė Damušytė - III vietą.

Šiaulių miesto policijos organizuotame piešinių konkurse “Policininkas-draugas” dalyviai užėmė III vietą.

Šiaulių miesto mokinių konkurse ,,AIDS šalia mūsų‘‘ dalyviai užėmė III vietą.

S.Šalkauskio gimnazijos organizuotame matematikų konkurse dalyviai užėmė III vietą.

Šiaulių miesto mažojo nacionalinio diktanto konkurse Inesa Gilytė tapo laureate.

Respublikiniame vertimų konkurse „Tavo žvilgsniu“ mokiniai tapo laureatais.


Dain vidurin s mokyklos

NEFORMALUSIS UGDYMAS


Dain vidurin s mokyklos

Neformaliojo ugdymo pasiekimai

Miesto prevencinio projekto “Stabdyk nusikalstamumą” vaikų krepšinio turnyre komanda užėmė II vietą.

Miesto kvadrato varžybose pradinių klasių komanda užėmė III vietą.

Miesto estafečių varžybose “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” pradinių klasių komanda užėmė III vietą.

Miesto moksleivių regbio varžybose:

6-ųjų klasių komanda užėmė II vietą;

7-ųjų klasių - III vietą;

8-ųjų – II vietą.

Miesto moksleivių kroso varžybose - III vietą

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio Šiaulių m. orientavimosi sporto varžybose - III vietą.

Šiaulių apskrities saviveiklinių kolektyvų festivalyje „Rudens mozaika“ merginų ansamblis tapo laureatais.


Dain vidurin s mokyklos

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS


Nauj j medij mokykla

Naujųjų medijų mokykla

Pagal parengtą ugdymo planą sudarytos 5 mokinių grupės:

Pradinio kurso:

1 grupė – pradinio kurso pirmųjų metų (7-8 m.);

2 grupės – pradinio kurso antrųjų metų (9-10 m.).

Pagrindinio kurso (11-17 m.):

1 grupė – pagrindinio kurso pirmųjų metų;

1 grupė – pagrindinio kurso antrųjų metų.

Bendras mokinių skaičius – 84 mokiniai


Nauj j medij mokyklos pasiekimai

Naujųjų medijų mokyklos pasiekimai

Laimėti 8 tarptautiniai, respublikiniai ir miesto konkursai.

Surengtos 7 parodos mokykloje, 8 parodos mieste.

Organizuoti 2 projektai mieste.

Dalyvauta 3 Šiaulių m. renginiuose, miesto ir tarptautiniuose projektuose.


Iuolaikinio okio studija kosm ja

Šiuolaikinio šokio studija “Kosmėja”

Pagal parengtą ugdymo planą sudarytos 5 grupės:

2 grupės – pradinio choreografinio ugdymo (1-4 kl.);

2 grupės – pagrindinio choreografinio ugdymo (5-8 kl.);

1 grupė – meninės choreografinės saviraiškos ( 15-19 m.).

Bendras mokinių skaičius – 82 mokiniai:

iš kitų mokyklų – 47 mokiniai (57%)


Iuolaikio okio studijos kosm ja pasiekimai

Šiuolaikio šokio studijos “Kosmėja” pasiekimai

Laimėtas 1 tarptautinis konkursas.

Laimėti 3 respublikiniai konkursai.

Dalyvauta 11 miesto renginių.

Mokykloje organizuotas respublikinis šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas “Ledo gėlės-2010”.


Dain vidurin s mokyklos

KONFERENCIJOS

SEMINARAI

PROGRAMOS


M okykloje organizuota

Mokykloje organizuota:

Respublikinė metodinė – praktinė mokytojų konferencija „Pamokos efektyvumas ir kaita“.

Respublikinio LR Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su asociacija “Europos Judėjimas Lietuvoje” bendrojo lavinimo mokyklų projekto „Drąsinkime ateitį” Šiaulių regiono konferencija.


Dain vidurin s mokyklos

Seminarai:

“Konfliktinių situacijų valdymas ir prevencija”.

Projekto “Besimokančiųjų mokyklų tinklai” įžanginis seminaras ir BMT grupės seminaras

“Mokykla-besimokanti organizacija”.

Programos, tyrimai:

Kompanijos Procter &Gamble lyčių brendimo programa.

Bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo sistemų plėtra ir tinkamų sąlygų mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas e-švietimo srityje.

Tyrimas “Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo formos”.


Dain vidurin s mokyklos

PROJEKTAI


Dain vidurin s mokyklos

Projektai:

Tarptautinis „KALBŲ KENGŪRA 2010“ projektas.

Atviras tarptautinis projektas “E-Competition”.

Bibliotekų ir mokytojų darbo vietų modernizavimo projektai.

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit Vaikus“ projektas „Vaikų grupės prieš smurtą“.

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Kauno jaunimo narkologinės pagalbos centro ir Valstybinio psichikos sveikatos centro projektas „Rūpinkis savimi”.

Respublikinis LR Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su asociacija “Europos Judėjimas Lietuvoje” bendrojo lavinimo mokyklų projektas „Drąsinkime ateitį” .

Lietuvos –Latvijos tarptautinis projektas „ Paliesk kamuolį- paliesk gyvenimą“.

ŠMM švietimo aprūpinimo centro projektas “Besimokančiųjų mokyklų tinklai”.


Vietimo main paramos fondo comenius projektas mokymasis pramoga pramoga mokymasis

Švietimo mainų paramos fondo Comenius projektas”Mokymasis – pramoga, pramoga-mokymasis”

Projektiniai susitikimai (4):

Rumunija, Ispanija, Lenkija, Lietuva.

Dalyviai: 7 mokytojai ir 4 mokiniai.


Parengti nauji projektai

Parengti nauji projektai

Nordplus projektas “Žemė mūsų rankose” – parengiamasis vizitas.

Terminas 2010-08-01 2011-08-01

Suma – 1360 eur

Atvyksta 2 mokytojai iš Helsinkio (Suomija).

Koordinatorė A.Lapinskaitė.

Švietimo mainų paramos fondo Comenius kvalifikacijos tobulinimo projektas

Terminas 2010-07-09 2010-11-30

Suma – 2102,57 eur

Koordinatorė V.Matuzevičienė

Švietimo mainų paramos fondo Comenius daugiašalis projektas ”Mano mokykla – mano tvirtovė”

Terminas 2010-08-01 2012-07-31

Suma – 21.000 eur

Koordinatorė V.Matuzevičienė


Dain vidurin s mokyklos

FINANSAI


Vienam pradinio pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos mokiniui tenkanti mokymo l suma

Vienam pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos mokiniui tenkanti mokymo lėšų suma:

 • Pradinio ugdymo programa3,1 tūkst. Lt

 • Pagrindinio ugdymo programa3,7 tūkst. Lt

 • Vidurinio ugdymo programa4,8 tūkst. Lt

 • Mokyklos aplinkai steigėjo skirtų lėšų suma, tenkanti vienam mokiniui - 803 Lt

 • Nemokamai maitinamų mokinių dalis – 29,4 %


2010 m i pusme io biud eto l panaudojimas lt

2010 m. I pusmečio biudžeto lėšų panaudojimas (Lt)


Parama

Parama

 • 2 % parama- gauta 2009 m. – 25544 Lt

 • Švietimo mainų paramos fondo – 46567 Lt

 • Mokyklų tobulinimo programų – 57775 Lt


Pirkta

Pirkta

Krepšelio lėšos(22424 Lt) – vadovėliai, mokymo priemonės technologijoms ir kūno k., naikinimo aparatas, automatinis ekranas

Projekto lėšos (7358 Lt) – 90 vnt. paveikslų rėmų ir pakabinimo konstrukcija projekto medžiagos eksponavimui

Programų lėšos (57775 Lt):

Kopijavimo aparatas (2 vnt.)

Stacionarus kompiuteris (8 vnt.)

Projektoriai (2 vnt.)

Nešiojamas kompiuteris (5 vnt.)

Interaktyvi lenta

Baldai bibliotekai

Mokyklos darbo vietų baldai

2 % lėšos:

suolai - 6885 Lt

statybinės medžiagos - 5022 Lt

priemonės valgyklos indaplovei - 412 Lt

žaliuzės - 2927 Lt

minkštasuoliai ir stalai - 13852 Lt

interneto prieigos užbaigimui - 1813 Lt


Atlikti darbai

Atlikti darbai

Įrengtas techninis kabinetas.

Atnaujinta grindų danga 8 klasėse.

Išdažytos 2 laiptinės ir 4 klasės.

Pakeisti suolai 3 klasėse.


S kmingi veiklos aspektai

Sėkmingi veiklos aspektai

Didėjantis labai gerai ir gerai besimokančių mokinių skaičius.

Gerėjantis mokinių lankomumas.

Įgyvendintos neformaliojo švietimo programos.

Sėkmingai įgyvendinta miesto mokyklų tinklo pertvarka.


Numatomi darbai

Numatomi darbai

1. 2011-2012 m. m. komplektuoti ne mažiau kaip 24 klases:

iš jų pirmų klasių ne mažiau kaip 3, penktų klasių – 4.

2. Plėtoti neformalaus švietimo programas.

3. Įgyvendinti BMT2 programą.

4. Koordinuoti Švietimo mainų paramos fondo Comenius daugiašalį projektą “Mano mokykla – mano tvirtovė”.

5. Dirbti visose klasėse pagal atnaujintas bendrąsias programas.


 • Login