PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS VIDURINĖS MOKYKLOS BENDRUOMENĖ - PowerPoint PPT Presentation

Mokyklos bendruomenėje
Download
1 / 24

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mokyklos bendruomenėje įgyvendinami projektai. PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS VIDURINĖS MOKYKLOS BENDRUOMENĖ . Švietimo konsultantų 2006-2008 metais projekt as „Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS VIDURINĖS MOKYKLOS BENDRUOMENĖ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Priekules ievos simonaitytes vidurines mokyklos bendruomene

Mokyklos bendruomenėje

įgyvendinami projektai

PRIEKULĖS IEVOS

SIMONAITYTĖS VIDURINĖS

MOKYKLOS BENDRUOMENĖ


Priekules ievos simonaitytes vidurines mokyklos bendruomene

Švietimo konsultantų

2006-2008 metais projektas

„Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų

kompetencijų taikyti IKT ir

inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“

Atnaujintų bendrųjų

programų diegimas

Pilietinio ir tautinio

ugdymo projektas

”Lietuvos pilietis – Doras žmogus”

Vaikų socializacijos programa

“Draugystės ratu”


Kod l prad jome vienas kit papildan ius projektus

Kodėl pradėjome vienas kitą papildančius projektus ?

Ieškojome :

 • iššūkių ;

 • naujų idėjų atitinkančių mokinių amžių;

 • įdomios veiklos mokinių savęs pažinimui;

 • emocinės sveikatos stiprinimo metodikos;

 • darbo įrankių.


1 2 klas se gyvendiname tarptautin program zipio draugai

1-2 klasėse įgyvendiname tarptautinę programą,,Zipio draugai",

Ankstyvosios prevencijos galimybės

stiprinant psichologinį vaikų atsparumą ir pasirengimą įveikti kasdienio

gyvenimo problemas.

„Zipio draugai“


Esm ma inti vaik agresyv elges pad ti vaikams pasiekti s km moksle bei gyvenime

Remia programą

“ANTRAS ŽINGSNIS”

SKIRTĄ 1-4 KLASIŲ MOKINIAMS

ESMĖmažinti vaikų agresyvų elgesį, padėti vaikams pasiekti sėkmę moksle bei gyvenime.


Antras ingsnis p rograma sukurta sietle jav ir naudojama jau daugiau nei 20 met vairiose alyse

“ANTRAS ŽINGSNIS”programa sukurta Sietle, JAV, ir naudojama jau daugiau nei 20 metų įvairiose šalyse.

 • Be JAV mokyklų „Antro žingsnio“ programa plačiai ir seniai taikoma Danijoje, Norvegijoje,  Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Didžiojoje Britanijoje, Japonijoje, Grenlandijoje, Islandijoje, Slovakijoje, Kurdistane, Kanadoje, Venesueloje, Gvatemaloje.


Programa antras ingsnis remiasi trimis pagrindiniais socialiniais geb jimais

Programa „Antras žingsnis“ remiasi trimis pagrindiniais socialiniais gebėjimais:

 • empatija arba atjauta;

 • impulsų kontrole bei problemų sprendimu;

 • pykčio valdymu.

  Šių socialinių bei emocinių įgūdžių vaikai mokomi, modeliuojant gyvenimiškas situacijas, kartojant išmoktus įgūdžius bei gaunant teigiamus mokytojos pastiprinimus. „Antro žingsnio“ programa moko vaikus kaip susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes. Vaikai, kurie dalyvavo „Antro žingsnio“ programoje, pradėjo daugiau pasitikėti savimi bei pagerino mokymosi rezultatus. Psichologiniai tyrimai rodo tiesioginį ryšį tarp vaikų socialinių - emocinių įgūdžių bei pasiekimų moksle.


Program os antras ingsnis metodin med iaga

Programos„Antras žingsnis“metodinė medžiaga


Priekules ievos simonaitytes vidurines mokyklos bendruomene

LIONS – QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖSĮGYVENDINAMA 5-7 KLASĖSE 4 MOKSLO METUS8- 12 klasėse 3 mokslo metus.


Priekules ievos simonaitytes vidurines mokyklos bendruomene

LIONS QUEST programa, siekiame lavinti esminius socialinius ir emocinius įgūdžius, žinias ir požiūrį, susijusį su: 

savimone;

  savitvarda;

  socialiniu sąmoningumu;

  bendravimo įgūdžiais;

  atsakingu sprendimų priėmimu.


Priekules ievos simonaitytes vidurines mokyklos bendruomene

LIONS QUEST programų ugdymo sritys:

Vykdyti pozityviąją prevenciją;

 Ugdyti asmenybę ir formuoti gyvenimo įgūdžius;

Kelti akademinius pasiekimus per socialinį iremocinį mokymąsi;

Skatinti mokymąsi per savanorystę.


Priekules ievos simonaitytes vidurines mokyklos bendruomene

Paauglystės “kelio ženklai”


Priekules ievos simonaitytes vidurines mokyklos bendruomene

Pagalba paaugliams kuriant pasitikėjimą savimi. 2008-12-11

Bendravimo įgūdžių derinimas. (Pavasarį)

Šeimos konfliktų sprendimas su meile ir ribomis. (2009 rudenį)

Kalbamės apie žalingų įpročių prevenciją. (2010 pavasarį)

Susitikimų su tėvais temos:


Socialini ir emocini g d i stovykla li tukas 2009

Socialinių ir emocinių įgūdžių Stovykla “Liūtukas 2009”


Olweus paty i prevencijos programa

Atsižvelgiant į patyčių tarp bendraamžių mastą Lietuvos mokyklose nuo 2008 m. pradėta įgyvendinti Olweus patyčių prevencijos programa, kuri sėkmingai taikoma Norvegijos mokyklose ir pasiekti efektyvūs rezultatai.

Olweus programa yra sukurta Norvegijoje, jos autorius — Bergeno Universiteto profesorius DanOlweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Olweus programa yra taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje, Vokietijoje, D. Britanijoje ir kt.

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA


Priekules ievos simonaitytes vidurines mokyklos bendruomene

 • Nuo 2008-09-01 Olweus programa yra įgyvendinama ir Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinėje mokykloje, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas.

 • Programos tikslas — mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

 • Programos įgyvendinimo trukmė —18 mėnesių. Programoje dalyvauja daugiau kaip 70 mokyklos bendruomenės narių. Bendruomenės nariai suskirstyti į grupes, kurioms vadovauja grupių lyderiai.


Priekules ievos simonaitytes vidurines mokyklos bendruomene

DAILĖS IR DIZAINO KŪRYBINIAI DARBAI


Pradini klasi gabi mokini ugdymo projekto darbeliai i vaiko irdies

Pradinių klasių, gabių mokinių ugdymo projekto darbeliai “Iš vaiko širdies”

Mokytoja Ramunė Vaitkuvienė


M s mokykloje visi turi gyventi taip kad b t gera pa iam sau ir tiems kurie alia

Mūsų mokykloje visi turi gyventi taip, kad būtų gera pačiam sau ir tiems , kurie šalia


Priekules ievos simonaitytes vidurines mokyklos bendruomene

JEI GYDYTOJAS AR TEISININKAS VIENU METU SAVO KABINETE TURĖTŲ 25 KLIENTUS SU SKIRTINGOMIS PROBLEMOMIS,

TARP KURIŲ BŪTŲ IR TOKIŲ KLIENTŲ, KURIE NENORĖTŲ TEN BŪTI BEI KELTŲ PROBLEMAS, O GYDYTOJAS AR TEISININKAS BE NIEKIENO PAGALBOS DEVYNIS MĖNESIUS TURĖTŲ TEIKTI JIEMS PROFESIONALIĄ PAGALBĄ, TADA JIS ĮSIVAIZDUOTŲ KĄ REIŠKIA MOKYTOJO DARBAS.


 • Login