Mokyklos bendruomenėje
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS VIDURINĖS MOKYKLOS BENDRUOMENĖ PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mokyklos bendruomenėje įgyvendinami projektai. PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS VIDURINĖS MOKYKLOS BENDRUOMENĖ . Švietimo konsultantų 2006-2008 metais projekt as „Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“.

Download Presentation

PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS VIDURINĖS MOKYKLOS BENDRUOMENĖ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mokyklos bendruomenėje

įgyvendinami projektai

PRIEKULĖS IEVOS

SIMONAITYTĖS VIDURINĖS

MOKYKLOS BENDRUOMENĖ


Švietimo konsultantų

2006-2008 metais projektas

„Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų

kompetencijų taikyti IKT ir

inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“

Atnaujintų bendrųjų

programų diegimas

Pilietinio ir tautinio

ugdymo projektas

”Lietuvos pilietis – Doras žmogus”

Vaikų socializacijos programa

“Draugystės ratu”


Kodėl pradėjome vienas kitą papildančius projektus ?

Ieškojome :

 • iššūkių ;

 • naujų idėjų atitinkančių mokinių amžių;

 • įdomios veiklos mokinių savęs pažinimui;

 • emocinės sveikatos stiprinimo metodikos;

 • darbo įrankių.


1-2 klasėse įgyvendiname tarptautinę programą,,Zipio draugai",

Ankstyvosios prevencijos galimybės

stiprinant psichologinį vaikų atsparumą ir pasirengimą įveikti kasdienio

gyvenimo problemas.

„Zipio draugai“


Remia programą

“ANTRAS ŽINGSNIS”

SKIRTĄ 1-4 KLASIŲ MOKINIAMS

ESMĖmažinti vaikų agresyvų elgesį, padėti vaikams pasiekti sėkmę moksle bei gyvenime.


“ANTRAS ŽINGSNIS”programa sukurta Sietle, JAV, ir naudojama jau daugiau nei 20 metų įvairiose šalyse.

 • Be JAV mokyklų „Antro žingsnio“ programa plačiai ir seniai taikoma Danijoje, Norvegijoje,  Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Didžiojoje Britanijoje, Japonijoje, Grenlandijoje, Islandijoje, Slovakijoje, Kurdistane, Kanadoje, Venesueloje, Gvatemaloje.


Programa „Antras žingsnis“ remiasi trimis pagrindiniais socialiniais gebėjimais:

 • empatija arba atjauta;

 • impulsų kontrole bei problemų sprendimu;

 • pykčio valdymu.

  Šių socialinių bei emocinių įgūdžių vaikai mokomi, modeliuojant gyvenimiškas situacijas, kartojant išmoktus įgūdžius bei gaunant teigiamus mokytojos pastiprinimus. „Antro žingsnio“ programa moko vaikus kaip susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes. Vaikai, kurie dalyvavo „Antro žingsnio“ programoje, pradėjo daugiau pasitikėti savimi bei pagerino mokymosi rezultatus. Psichologiniai tyrimai rodo tiesioginį ryšį tarp vaikų socialinių - emocinių įgūdžių bei pasiekimų moksle.


Programos„Antras žingsnis“metodinė medžiaga


LIONS – QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖSĮGYVENDINAMA 5-7 KLASĖSE 4 MOKSLO METUS8- 12 klasėse 3 mokslo metus.


LIONS QUEST programa, siekiame lavinti esminius socialinius ir emocinius įgūdžius, žinias ir požiūrį, susijusį su: 

savimone;

  savitvarda;

  socialiniu sąmoningumu;

  bendravimo įgūdžiais;

  atsakingu sprendimų priėmimu.


LIONS QUEST programų ugdymo sritys:

Vykdyti pozityviąją prevenciją;

 Ugdyti asmenybę ir formuoti gyvenimo įgūdžius;

Kelti akademinius pasiekimus per socialinį iremocinį mokymąsi;

Skatinti mokymąsi per savanorystę.


Paauglystės “kelio ženklai”


Pagalba paaugliams kuriant pasitikėjimą savimi. 2008-12-11

Bendravimo įgūdžių derinimas. (Pavasarį)

Šeimos konfliktų sprendimas su meile ir ribomis. (2009 rudenį)

Kalbamės apie žalingų įpročių prevenciją. (2010 pavasarį)

Susitikimų su tėvais temos:


Socialinių ir emocinių įgūdžių Stovykla “Liūtukas 2009”


Atsižvelgiant į patyčių tarp bendraamžių mastą Lietuvos mokyklose nuo 2008 m. pradėta įgyvendinti Olweus patyčių prevencijos programa, kuri sėkmingai taikoma Norvegijos mokyklose ir pasiekti efektyvūs rezultatai.

Olweus programa yra sukurta Norvegijoje, jos autorius — Bergeno Universiteto profesorius DanOlweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Olweus programa yra taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje, Vokietijoje, D. Britanijoje ir kt.

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA


 • Nuo 2008-09-01 Olweus programa yra įgyvendinama ir Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinėje mokykloje, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas.

 • Programos tikslas — mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

 • Programos įgyvendinimo trukmė —18 mėnesių. Programoje dalyvauja daugiau kaip 70 mokyklos bendruomenės narių. Bendruomenės nariai suskirstyti į grupes, kurioms vadovauja grupių lyderiai.


DAILĖS IR DIZAINO KŪRYBINIAI DARBAI


Pradinių klasių, gabių mokinių ugdymo projekto darbeliai “Iš vaiko širdies”

Mokytoja Ramunė Vaitkuvienė


Mūsų mokykloje visi turi gyventi taip, kad būtų gera pačiam sau ir tiems , kurie šalia


JEI GYDYTOJAS AR TEISININKAS VIENU METU SAVO KABINETE TURĖTŲ 25 KLIENTUS SU SKIRTINGOMIS PROBLEMOMIS,

TARP KURIŲ BŪTŲ IR TOKIŲ KLIENTŲ, KURIE NENORĖTŲ TEN BŪTI BEI KELTŲ PROBLEMAS, O GYDYTOJAS AR TEISININKAS BE NIEKIENO PAGALBOS DEVYNIS MĖNESIUS TURĖTŲ TEIKTI JIEMS PROFESIONALIĄ PAGALBĄ, TADA JIS ĮSIVAIZDUOTŲ KĄ REIŠKIA MOKYTOJO DARBAS.


 • Login