DB Schenker Rail Polska dobry Partner w biznesie - PowerPoint PPT Presentation

zudora
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DB Schenker Rail Polska dobry Partner w biznesie PowerPoint Presentation
Download Presentation
DB Schenker Rail Polska dobry Partner w biznesie

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
DB Schenker Rail Polska dobry Partner w biznesie
228 Views
Download Presentation

DB Schenker Rail Polska dobry Partner w biznesie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DB Schenker Rail Polska dobry Partner w biznesie DB Schenker Rail Polska Zabrze, Czerwiec 2010

 2. 1. Kilka słów o DB Schenker 2. DB Schenker Rail 3. DB Schenker Rail Polska 4. Oferta współpracy Agenda

 3. W roku 2009, dziewięć jednostek biznesowych DB AG wypracowało ok. 30 miliardów Euro przychodu 1) DB Bahn Long Distance DB Schenker Rail DB Netze Track Przych. (mln €) 3,565 EBIT (mln €) 141 Pracownicy (,000) 15 Przych. (mln €) 4,055 EBIT (mln €) -189 Pracownicy (,000) 34 Przych. (mln €) 4,369 EBIT (mln €) 558 Pracownicy (,000) 40 Nr. 2 w transporcie publicznym w Europie Nr. 2 w pasażerskim transporcie kolejowym w Europie Nr. 1 w transporcie towarowym w Europie Nr. 1 w transporcie drogowym w Europie Nr. 1 największa sieć kolejowa w Europie DB Bahn Regional DB Schenker Logistics DB Netze Stations Przych. (mln €) 6,856 EBIT (mln €) 870 Pracownicy (,000) 25 Przych. (mln €) 11,292 EBIT (mln €) 199 Pracownicy (,000) 57 Przych. (mln €) 1,025 EBIT (mln €) 217 Pracownicy (,000) 5 DB Bahn Stadtverkehr DB Bahn Urban DB Services DB Netze Energy Przych. (mld €) 29.3 EBIT (mld €) 1,685 Przych. (mln €) 1,985 EBIT (mln €) 100 Pracownicy (,000) 13 Przych. (mln €) 1,237 EBIT (mln €) 125 Pracownicy (,000) 24 Przych. (mln €) 2,308 EBIT (mln €) 103 Pracownicy (,000) 2 Pracownicy (‚000.) 239 Stan na dzień 31.12.2009, przychód jako przychód całkowity, 1Różnica pomiędzy sumą jednostek biznesowych i grupy DB wynika z innych działań/konsolidacji. 3

 4. DB Schenker podzielone jest na dwie jednostki biznesowe DB Schenker – 2009 DB Schenker Rail DB Schenker Logistics Region Zachód Region Centrum Region Wschód Transport powietrzny Transport morski Transport lądowy Logistyka kontraktowa / SCM 20082009 Przych. (mln €) 4,951 4,055 EBIT (mln €) 307 -189 Pracownicy (,000) 29 34 20082009 Przych. (mln €) 14,731 11,292 EBIT (mln €) 381 199 Pracownicy (,000) 62 57 Dane liczbowe -s tan na dzień: 31.12.2009 DB ML AG, Communication Transportation and Logistics (GKL)

 5. VAS1 VAS1 Rozwiązania „od drzwi do drzwi”, śledzenie przesyłki Zarządzania łańcuchem dostaw Zarządzanie na zasadzie kluczowych klientów 1Usługi wartości dodanej/ Value added services DB Schenker oferuje klientomzintegrowane łańcuchy logistyczne z jednego źródła 5

 6. 1. Kilka słów o DB Schenker 2. DB Schenker Rail 3. DB Schenker Rail Polska 4. Oferta współpracy Agenda

 7. Główne filary sieci europejskiej • Przewozy międzynarodowe we własnym imieniu lub we współpracy z kolejami narodowymi • Ścisła współpraca z własnymi sieciami spedycyjnymi na lądzie, morzu i w powietrzu 2) Narodowadystrybucja wagonów Własny przewoźnik Lider rynku Kooperacja z innymi Korytarz DB Schenker Rail rozwija swoją sieć towarowych połączeń kolejowych na głównych europejskich korytarzach transportowych

 8. Jednostki biznesowe DB Schenker Rail są idealnie dostosowane do potrzeb klientów i oferują specjalistyczne rozwiązania branżowe DB Schenker Rail 2009 Jednostki biznesowe DB Schenker Rail Automotive: ofertarozwiązań logistycznych (w oparciu o transport kolejowy) skoncentrowanych na potrzebach dostawcy oraz usługach transportu wewnątrz zakładów, jak również na dystrybucji gotowych pojazdów Materiały budowlane, towary przemysłowe i konsumpcyjne:doświadczenie w oferowaniu rozwiązań logistycznych w oparciu o transport kolejowy Produkty chemiczne i oleje: inteligentne rozwiązania systemowedla transportu towarów płynnych i gazowych oraz zarządzanie cysternami Nr 1 W transporcie kolejowym w Europie Intermodal: integracja usług kolejowych z innymi sposobami przewozu ładunków w transporcie morskim i kontynentalnym Praca przewozowa 94 mld. tkm Wagonyok. 114,000 Lokomotywyok. 3,400 Produkty hutnicze i paliwa stałe:specjalizacja w transporcie stali, węgla, koksu, rudy, złomu i metali nieżelaznych Stan na dzień: 31.12.2009 DB ML AG, Communication Transportation and Logistics (GKL) 8

 9. 1. Kilka słów o DB Schenker 2. DB Schenker Rail 3. DB Schenker Rail Polska 4. Oferta współpracy Agenda

 10. DB Schenker Rail Polska jest członkiem sieci europejskiej Deutschland / Region Central Region East Region West DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail UK Tåstrup Doncaster KundenServiceZentrum Duisburg Utrecht Berlin DB Schenker Rail Nederland Zabrze Mainz DB Schenker Rail Polska Paris DB Schenker Rail DB Schenker Rail Deutschland ECR France Milano Timişoara NordCargo Transfesa Logistic Services Danubius Madrid Pirdop DB Schenker RailBulgaria DB Schenker Rail Polska, 9.3.2010 10

 11. DBSchenker Rail Polska oferuje szeroki wachlarz kompleksowych usług logistycznych w Polsce Najważniejsze liczby Główne obszary działania • Transport i spedycja • Transport różnego typu towarów • Kluczowe ładunki: paliwa stałe, chemia, materiały budowlane • Usługi bocznicowe • Bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej • Przewozy w obrębie bocznic kolejowych • Świadczenie usług terminalowych w Sławkowie i Gliwicach • Usługi z zakresu kompleksowego utrzymania taboru kolejowego • Naprawy bieżące i okresowe taboru kolejowego • Eksploatacja, przeróbka i sprzedaż piasku kwarcowego Praca przewozowa 4.3 mld tkm Bocznice Dostęp do terminali Lokomotywy Bocznice Dostęp do terminali 52 7 400 7 52 Pracownicy 5815 Wagony 7,700 Dane liczbowe: DB Schenker Rail Polska, 2009; liczba pracowników – stan na 31.04.2010 11

 12. 1. Kilka słów o DB Schenker 2. DB Schenker Rail 3. DB Schenker Rail Polska 4. Oferta współpracy Agenda

 13. DB Schenkerchem-solution Korzyści dla klienta • Niezawodność planowania • regularne czasy tranzytu dla wszystkich usług krajowych i międzynarodowych • proaktywna informacja dla klienta na całej sieci Niezawodność • profesjonalne zarządzanie transportem, ustanawianie priorytetów • śledzenie przesyłek w ruchu transgranicznym Bezpieczeństwo i serwis • odpowiedzialność • wykwalifikowany zespół serwisowy, dostępny 24h przez 7dni w tygodniu DB Schenkerchem-solutions łączy miejsca produkcji z miejscami przetwórstwa w przemyśle chemicznym, aby zapewnić obsługę przesyłek jednowagonowych w całej Europie Oferta współpracy: DB SCHENKERchem-solution

 14. Nowa oferta dla klienta Korzyści dla klienta • Usługa oferowana z jednej ręki - jeden główny przewoźnik, ciągły tracking&tracing, jeden partner dla klienta • Podwyższona niezawodność dzięki użyciu jednej lokomotywy pomiędzy Cottbus i Żarami – bez dodatkowej zmiany lokomotywy na granicy • Redukcja czasu obrotu wagonów o 1 dzień Żary Opis oferty • Przewozy wagonów pojedynczych z różnych państw europejskich i łączenie ich w przesyłki całopociągowe do Polski • Przewozy produktów chemicznych m.in. kleju, karbamidu, mocznika Oferta współpracy: Przewozy Transgraniczne - Zachód

 15. Oferta współpracy: Przewozy Transgraniczne - Wschód Pierwszy transport węgla i drewna Korzyści dla klienta • Międzynarodowy list przewozowy znacznie ułatwiający załatwienie granicznych formalności • Możliwość załadunku większej ilości towaru (ok. 5-7% ze względu na brak restrykcji dotyczących limitów nacisku na oś • Skrócenie obiegu wagonów o jeden dzień • Ciągły system śledzenia przesyłek (tracking-and-tracing) Żary Brest Warszawa Opis • Transport towarów z/do krajów WNP i krajów bałtyckich oraz Europy Środkowej i Zachodniej. • transport węgla z Rosji, przez Białoruś, do Polski (Warszawa) • transport drewna z Białorusi do Polski (Żary) 15

 16. Pociąg liniowy “Silesia” Korzyści dla klienta • Znaczące korzyści produkcyjne, skrócenie czasu obrotu wagonów o 50% (z 14 do 7dni) • Dostawy do klientów odbywają się w oparciu o stały rozkład i na zasadzie end-to-end, tracking&tracing • Konkurencyjne ceny, możliwe do przewidzenia w długim okresie czasu • Serwis dodatkowy, np. naprawa wagonów, mycie wagonów • Włączenie do systemu transportowego DB Schenkerchem Solutions, przeznaczonego dla przemysłu chemicznego Gdańsk Szczecin Warszawa Katowice Ostrava Pociąg wahadłowy Możliwości rozwoju Shuttletrain Silesia Oferta współpracy: Przewozy Pojedynczych Wagonów

 17. Koncepcja produkcyjna Stacje rozrządowe pociągu liniowego • Łączenie pojedynczych wagonów i grup wagonów jadących na Śląsk • Formowanie pociągu przez Seddin do Senftenberg • Połączenie z niemiecką siecią wagonów pojedynczych • Połączenia z Niemiec na Śląsk do czterech głównych baz w Polsce: Wrocław, Kędzierzyn-Koźle, Gliwice, Jaworzno; stamtąd dystrybucja lokalna do 19 stacji docelowych Seddin Senftenberg PL Horka D Wroclaw Gądów 1 Kędzierzyn-Koźle 2 Gliwice 3 CZ Jaworzno Szczakowa 4 główny przebieg dostawa Oferta współpracy:Pociąg liniowy „Śląsk” DB Schenker Rail GmbH, Informatzion LinienzugSchlesien, 13.01.2010

 18. Zakres usług Korzyści dla klienta • Dzierżawa taboru kolejowego - spółka posiada 700 wagonów, w tym 670 cystern kolejowych • Czyszczenie cystern kolejowych i samochodowych • Przewóz ładunków, głównie produktów chemicznych • Obsługa bocznic kolejowych • Naprawa, remont i rewizja taboru kolejowego • Naprawa infrastruktury kolejowej • Usługi terminalowe: magazynowanie ładunków, przeładunek z wagonu na wagon lub z wagonu na autocysterny • Profesjonalna myjnia cystern kolejowych i samochodowych • Transport ładunków chemicznych z zachowaniem norm ochrony środowiska • Dobrze wyposażone warsztaty remontowe • Wysokiej jakości usługi dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi przewoźnikami • Konkurencyjne ceny Oferta współpracy: Tabor Kolejowy

 19. Zapewniamy • Szybki czas reakcji – uruchomienie pociągu w ciągu 24 h od momentu otrzymania zapytania, poprzez przygotowanie oferty, a następnie złożenie zlecenia, uprzednio zaakceptowanego przez klienta • Kompleksową obsługę klienta oraz wsparcie ze strony wykwalifikowanych specjalistówz zakresu sprzedaży dostępnych 24 h, 7 dni w tygodniu • Optymalizację tras przewozowych dzięki czemu nasi klienci otrzymują najkorzystniejszą dla siebie ofertę zarówno pod względem finansowym, jak i wykorzystanie taboru klienta • Brak restrykcji w stosunku do kluczowych klientów w zakresie wykonywania planowanego wolumenu przewozowego Przygotowanieoferty Złożeniezlecenia Złożeniezapytaniaofertowego Uruchomieniepociągu 24 h Oferta współpracy: Przewozy Ad-Hoc

 20. Dziękuję za uwagę