Tarjouskilpailun toteuttaminen k yt nn ss
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Tarjouskilpailun toteuttaminen käytännössä. Hankintalaki-info Joensuu 6.11.2008 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Esityksen teemat. Tarjouskilpailun valmistelu Tarjouspyynnön sisältö ja rakenne Hankinnan kohteen määritteleminen elintarvikehankinnoissa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zubin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tarjouskilpailun toteuttaminen k yt nn ss

Tarjouskilpailun toteuttaminen käytännössä

Hankintalaki-info

Joensuu 6.11.2008

Vesa Haapamäki

Materiaalitoimen johtaja

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri


Esityksen teemat
Esityksen teemat

 • Tarjouskilpailun valmistelu

 • Tarjouspyynnön sisältö ja rakenne

 • Hankinnan kohteen määritteleminen elintarvikehankinnoissa

 • Valinta- ja vertailuperusteiden asettaminen

 • Tarjouspyyntöön vastaaminen

 • Tarjousten vertailu

 • Case esimerkkejä elintarvikkeiden tarjouskilpailuistaHankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu 1
Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu (1)

 • Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan hankinnassa onnistuminen 

  • Hankintalaki ei säätele hankintojen suunnittelua

 • Tarvitaanko yksi vai useampia sopimuskumppaneita?

  • Osatarjousten salliminen

 • Sopimuskauden pituus?

 • Onko hankinta kertaluonteinen vai toistuva?

 • Millainen on todellinen tarpeemme?

  • Tarpeellisia ominaisuuksia ja ”hienoja lisäarvo-ominaisuuksia”


Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu 2
Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu (2)

 • Onko kauppa myyjälle sellainen, että siihen kannattaa panostaa?

 • Hankinnan suunnitteluvaiheessa kannattaa perehtyä toimialaan

  • Toimialan yritysten koko, sijainti, tuotesortimentti

 • Hankintayhteistyömahdollisuudet?

 • Kiire tehdä ratkaisua vuosiksi!

 • Kun kerran valmistelee perusteellisesti, sillä pärjää pitkään

 • Ostajan tärkeä tehtävä: myyjän saaminen epävarmaksi!


Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu 3
Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu (3)

 • Tyypillinen tilanne määrittelyssä

  • Ostajan varaa tarjouspyynnössä itselleen oikeuden pilkkoa tarjous osiin, jakaa sopimus usealle toimittajalle, valita useista eri pituisista sopimuskausista, rahoitusvaihtoehdoista jne.

    Tarjoajan kannalta paljon muuttujia

    Mitä ostaja haluaa ostaa?

  • Jos kilpailutuksen muuttujia on liikaa, myyjä mitoittaa tarjouksensa niin, että voi tehdä kannattavaa bisnestä kaikissa tapauksissa => ostaja maksaa ylihintaa huonosta määrittelystä

  • Ostajan tehtävä on määritellä (tuotteistaa) hankinnan kohde!Tarjouspyynn n sis lt ja rakenne 1
Tarjouspyynnön sisältö ja rakenne (1)

 • Tarjouspyyntöjen sisällön puutteellisuudesta johtuva tarjousten vertailukelvottomuus on oikeuskäytännössä katsottu yhdeksi merkittävimmistä hankintamenettelyjä koskevaksi yksittäiseksi ongelmaksi

 • Yhteismitattomat tarjoukset ovat käytännössä johtaneet tarpeeseen täsmentää tarjouspyyntöä tai tarjouksia hankintamenettelyn aikana tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaarantavalla tavalla

 • Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia


Tarjouspyynn n sis lt ja rakenne 2
Tarjouspyynnön sisältö ja rakenne (2)

 • Tarjouspyyntöä laatiessa tulisi tunnistaa, mihin seuraavista osa-alueista mikäkin tarjouspyyntöön kirjattu määritelmä liittyy

  • Tarjouksen tekijälle asetettavat vaatimukset ja vaadittavat selvitykset

  • Hankinnan kohteen määrittely

  • Tarjouksen esittämistä koskevat ehdottomat muotovaatimukset

  • Keskeiset noudatettavat sopimusehdot

  • Tarjousten valinta/vertailuperusteet


Tarjouspyynn n v himm issis lt 1
Tarjouspyynnön vähimmäissisältö (1)

 • Hallinnolliset tiedot

  • Viittaus hankintailmoitukseen

  • Tarjousten jättöaika

  • Hankintayksikön nimi ja osoite, johon tarjoukset on jätettävä (ml. tarkka kellonaika)

  • Kieli tai kielet, jolla tarjoukset laadittava

  • tarjousten voimassaoloaika

 • Hankinnan kohteen määrittely

  • Tekniset määritelmät

   • Standardit, toiminnalliset ominaisuudet, suorituskykyominaisuudet, piirustukset jne

   • Hankittavan tavaran tai palvelun laatuvaatimukset

   • Määrät ja muut ehdot


Tarjouspyynn n v himm issis lt 2
Tarjouspyynnön vähimmäissisältö (2)

 • Ehdokkaiden tai tarjoajien

  • Taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevat vähimmäisvaatimukset, esim. Luottokelpoisuus

  • Teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset

  • Muut vastaavat vaatimukset

  • Luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on näiden seikkojen osoittamiseksi toimitettava

 • Tarjouksen valintaperuste


Tarjouspyynn n v himm issis lt 3
Tarjouspyynnön vähimmäissisältö (3)

 • Muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä

  • Esimerkiksi

   • Vaihtoehtojen sallittavuus sekä vaihtoehtojen vähimmäisvaatimukset

   • Osatarjousten sallittavuus sekä määrittely, millaisia osatarjouksia voi tehdä

   • Tärkeimmät sopimusehdot

    • JYSE 1994

    • Oma sopimusluonnos, jossa muut ehdot

   • Takuu- ja ylläpitoehdot

   • Hintojen ilmoittamistapa

   • Sopimuskausi

   • Toimitusehdot ja maksuehdot

   • Tietoja hankintaprosessin kulusta


Tarjouspyynn n v himm issis lt 4
Tarjouspyynnön vähimmäissisältö (4)

 • Osa- ja kokonaistarjoukset tarjouspyynnössä, esimerkkiHankinnan kohteen m ritteleminen 1
Hankinnan kohteen määritteleminen(1)

 • Tarjouspyynnössä hankintayksikön tehtävänä on kuvata hankinnan kohde niin tarkasti, että tarjoajat voivat sen perusteella antaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia

 • Ostaja saa melko vapaasti määritellä hankkimansa tuotteen

 • Hankinnan kohteen määrittely

  Määrittelyssä ei saa

  • Mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita

  • Viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia.

    Jos ei mahdollista, liitettävä ilmaisu ”tai vastaava”


Hankinnan kohteen m ritteleminen 2
Hankinnan kohteen määritteleminen (2)

 • Hankinnan kohteen määrittely käytännössä

  • Esim. elintarvikehankinnoissa voidaan asettaa vaatimuksia liittyen

   • tuotteen kokoon

   • painoon

   • suola- ja rasvapitoisuuteen

   • muotoon

   • rakenteeseen

   • ravintoainepitoisuuteen

   • bakteerien määrään …


Hankinnan kohteen m ritteleminen 3
Hankinnan kohteen määritteleminen (3)

 • Case leipätuotteet

  • Tyypillinen määrittely

  • Jos tarjouksia pyydetään näin, miten vertailu tehdään?


Hankinnan kohteen m ritteleminen 4
Hankinnan kohteen määritteleminen (4)

 • Vain määrittelemällä tuotteet riittävän yksityiskohtaisesti saadaan tarpeet täyttäviä tuotteita

 • Käytännössä vertailuperusteet ja tuotteen vaatimukset eivät useinkaan kovin selviä ostajalle

 • MäärittelyesimerkkiTarjouksen valinta 1
Tarjouksen valinta (1)

 • Yleisiä vaatimuksia tarjouksen valintaperusteiden ilmoittamiselle ja soveltamiselle

  • Valintaperusteet ilmoitettava tarjouspyynnössä

   • Hankintayksikön on valittava tarjous, joka on hinnaltaan halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin

  • Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet hankintayksikön päätettävissä

   • Vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen eivätkä saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta

   • Vertailuperusteet eivät saa olla syrjiviä

   • Vertailuperusteilla tulisi pääsääntöisesti olla taloudellista merkitystä hankintayksikölle

   • Oltava objektiivisia

   • Kustannuksille annettava riittävä painoarvo


Tarjouksen valinta 2
Tarjouksen valinta (2)

 • Tarjouksen valintaperusteet

  a) halvin hinta tai

  b) kokonaistaloudellinen edullisuus

  • EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ilmoitettava vertailuperusteiden suhteellinen painoarvo tai kohtuullinen vaihteluväli

  • kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tärkeysjärjestys

 • Vertailuperusteina esimerkiksi hinta, laatu, toimitusaika, elinkaarikustannukset, esteettiset ominaisuudet, tekniset ansiot, ympäristönäkökohdat

  • kansallisesti palveluhankinnoissa ja rakennusurakoissa soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ylittävä laadunhallinta, pätevyys, kokemus ja ammattitaito


 • Tarjouksen valinta 3
  Tarjouksen valinta (3)

  • Case valinta- ja vertailuperusteet tarjouspyynnössä  Tarjouspyynt n vastaaminen 1
  Tarjouspyyntöön vastaaminen(1)

  • Ostajan päätöksentekomenettelyn selvittäminen

   • Toimiiko hankinnasta vastaava hankintayksikkö hankintalain pelisääntöjen mukaisesti vai muiden sovellettujen pelisääntöjen mukaisesti?

   • Keitä ovat avainhenkilöt, joiden mielipide ratkaisee hankinnan valmistelussa?

   • Mikä taho tekee hankintapäätöksen?

    • Yksittäinen virkamies

    • Toimielin (hallitus, lautakunta)

  • Hankintaprosessin aikataulutus

   • Julkisissa hankinnoissa ostajaan tulee vaikuttaa jo ennen hankintaprosessin alkua, hankintalaki ei juurikaan mahdollista vaikuttamista prosessin aikana


  Tarjouspyynt n vastaaminen 2
  Tarjouspyyntöön vastaaminen(2)

  • Vaatimukset ja toiveet

   • Tarjoajan tulee selvittää itselleen vähintään seuraavat asiat

    • Millaisia vaatimuksia hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä on asetettu tarjouksen tekevälle yritykselle?

    • Millaisia ovat hankinnan kohdetta koskevat ehdottomat vaatimukset?

    • Millä kriteereillä tarjouksia verrataan?

    • Keskeiset sopimusehdot

   • Voiko hankinnasta pyytää lisätietoja?

   • Voiko muista lähteistä saada tietoja hankinnan kohteeseen liittyen?

   • Millainen on tarjousten jättöaika?

   • Voiko tarjouskilpailussa jättää vaihtoehtoisia tarjouksia?

   • Millaisia liitteitä tarjouksen mukana tulee jättää?

   • Miten vertailuhinta lasketaan?


  Tarjouspyynt n vastaaminen 3
  Tarjouspyyntöön vastaaminen(3)

  • Tarjouspyynnön tulkitseminen

   • Onko kaikkien hankittavien tuotteiden edellytetty olevan valmiita jo tarjousvaiheessa?

  • Tarjouksen tekeminen

   • Tarjouspyynnössä kuvatun rakenteen mukaisesti

   • Mukana olevalla tarjouslomake

   • Ei vaatimuksia?

  • Hintojen ilmoittaminen

   • Hinnat tulee ilmoittaa niille tuotteille ja palveluille, jotka on kuvattu tarjouspyynnössä, pyydetyssä muodossa

   • Mitä asioita kuuluu hankinnan laajuuteen?

  • Tarjouksen toimittaminen

   • Kirjallisesti/sähköisesti vai molemmat  Tarjousvertailun toteuttaminen 1
  Tarjousvertailun toteuttaminen(1)

  • Oikeuskäytännössä on korostettu hankintamenettelyn vaiheittaisuutta, joka näkyy erityisesti tarjousten käsittelyssä

  • 1 vaihe

   • Tarjoajien kelpoisuuden toteaminen

    • Varmistetaan tarjouspyyntöön kuvattujen vaatimusten mukaisesti, onko kaikilla tarjouksen jättäneillä yrityksillä riittävät oikeudelliset, taloudelliset ja tekniset valmiudet hankinnan suorittamiseen

  • 2 vaihe

   • Tarjousten kelpoisuuden tarkistaminen

    • Tarkistetaan, että tarjous on laadittu tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla ja määriteltyjä ehtoja noudattaen

  • 3 vaihe

   • Tarjousten vertailu tarjouspyynnössä ilmoitetuin kriteerein 


  Tarjousvertailun toteuttaminen 2
  Tarjousvertailun toteuttaminen(2)

  • Tarjousten vertailu tulee suorittaa tarjouspyynnössä kuvatulla perusteella ja kaikkia tarjouspyynnössä kuvattuja kriteereitä käyttäen

   • Muiden kriteerien mukaan ottaminen on kiellettyä vertailuvaiheessa

  • Vertailusta tulee käydä selkeästi ilmi, miten kutakin annettua perustetta ja kriteeriä on sovellettu

  • Pelkkä numeerinen kuvaus eri tarjoajien saamista pisteistä ei ole riittävää, vaan on kuvattava miten kunkin tarjoajan pistemäärä on muodostunut


  Tarjouskilpailun toteuttaminen k yt nn ss

  Kiitos !

  Vesa Haapamäki

  vesa.haapamaki@ksshp.fi

  gsm 050 516 7814