slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Työturvallisuuskilpailun toteuttaminen Pasi Karttunen ylitarkastaja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Työturvallisuuskilpailun toteuttaminen Pasi Karttunen ylitarkastaja

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Työturvallisuuskilpailun toteuttaminen Pasi Karttunen ylitarkastaja - PowerPoint PPT Presentation

shelley
142 Views
Download Presentation

Työturvallisuuskilpailun toteuttaminen Pasi Karttunen ylitarkastaja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Työturvallisuuskilpailun toteuttaminen Pasi Karttunen ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirastotyösuojelun vastuualue 17.01.2011 Kuopio Itä-Suomen aluehallintovirasto, Pasi Karttunen, työsuojelun vastuualue

  2. Työturvallisuuskilpailun toteuttaminen • Itä-Suomen alueen talonrakennusyritykset kilpailevat työturvallisuustasosta vuonna 2012 kahdessa sarjassa;- Valtakunnalliset talonrakennusyritykset- Paikalliset talonrakennusyritykset • Infra- alan yritykset kilpailevat yhdessä sarjassa Itä-Suomen aluehallintovirasto, Pasi Karttunen, työsuojelun vastuualue

  3. Kilpailun eteneminen • Työmaakohtainen työturvallisuustason mittaaminen kahdessa vaiheessa.- Huhti - kesäkuussa- Elo - marraskuussa • Kilpailun tilannekatsaus elo-syyskuussa 2012 • Tulosten julkistaminen tammikuussa 2013 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Pasi Karttunen, työsuojelun vastuualue

  4. Työturvallisuuden mittaaminen • Työmaan työturvallisuustaso (60%) mitataan TR- mittarilla tai MVR- mittarilla • Työmaan turvallisuusjohtaminen (30%) • Työtapaturmista aiheutuvat yli 1pv mittaiset työkyvyttömyydet miljoonaa työtuntia kohti yrityskohtaisesti laskettuna (10%) Itä-Suomen aluehallintovirasto, Pasi Karttunen, työsuojelun vastuualue

  5. TR- mittarilla arvioitavat asiat • Työskentely- suojainten käyttö ja riskinotto • Telineet, kulkusillat ja tikkaat- rakennusaikaiset kulkusillat ja portaat, siirrettävät telineet, kiinteän telineen kerrosväli, työpukit ja tikkaat • Koneet ja välineet- rakennussahat, kaasuhitsauslaitteet, hiomakoneet, elementtifakit, betonisiilot, henkilönostimet, ajoneuvonosturit, nostoapuvälineet, betonipumppuautot • Putoamissuojaus- tasojen vapaat reunat, kun putoamiskorkeus on 2m, portaiden vapaat reunat, aukot, kaivannot • Sähkö ja valaistus- työpisteen keinovalaistus, ruudun yleinen keinovalaistus kulkuteitä painottaen, rakennusaikaiset sähkökeskukset (≥ 16A) ja kaapelit • Järjestys ja jätehuolto- ruudun yleisjärjestys, työpisteen järjestys, jäteastiat, kiinteiden telineiden työtasojen järjestys • Pöly- ruudun pölyisyys Itä-Suomen aluehallintovirasto, Pasi Karttunen, työsuojelun vastuualue

  6. MVR- mittarilla arvioitavat asiat • Työskentely ja koneenkäyttö- suojainten käyttö ja riskinotto • Kalusto- työkoneet ja nostokalusto, pientyökalusto, sähköistys, valaistus • Suojaukset ja varoalueet- putoamissuojaus, sortumavaara, koneiden varoalueet • Ajo- ja kulkuväylät- ulkopuolinen liikenne ja jalankulku, työmaatiet, kulkutiet • Järjestys ja varastointi- yleisjärjestys, jäteastiat, vaarallisten aineiden varastointi Itä-Suomen aluehallintovirasto, Pasi Karttunen, työsuojelun vastuualue

  7. Työmaan turvallisuusjohtamisen arviointi Itä-Suomen aluehallintovirasto, Pasi Karttunen, työsuojelun vastuualue

  8. Yleistä … • Työsuojelutarkastajat ilmoittavat työmaalle tulosta edellisen työpäivän aikana • Tarkastukselle toivotut osallistujat:- vastaava työnjohtaja / turvallisuudesta vastaava - työsuojeluvaltuutettu - turvallisuuskoordinaattori • Tarkastuksen arvioitu keskimääräinen kesto 1,5 – 2 h • AVI / työsuojelun vastuualue kerää kilpailun mittaustulokset keskitetysti Itä-Suomen aluehallintovirasto, Pasi Karttunen, työsuojelun vastuualue

  9. Kiitos! Pasi Karttunen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pasi.karttunen@avi.fi www.avi.fi Itä-Suomen aluehallintovirasto, Pasi Karttunen, työsuojelun vastuualue