helsingin seudun maank ytt suunnitelma masu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU. 4.6.2014 Kuuma johtokunta. Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun eteneminen. Suunnitelmien toteuttaminen. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimus 2016-2019. MASU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU' - dwayne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun eteneminen

Suunnitelmien

toteuttaminen

Maankäytön, asumisen ja

liikenteen (MAL)

aiesopimus

2016-2019

MASU

Vaikutusten arviointi

MASU-

luonnos

Maankäyttö-

suunnitelman

MASUn ja asuntostrategian valmistelu

HLJ 2015

HLJ 2015 -

luonnos

Liikennejärjestelmä-

suunnitelman

HLJ 2015

valmistelu

2012

2013

2014

2015

2016

slide4

Työpaikka-alueet

MASU rakennesuunnitelma

Asumisen alueet

Vaikutusten arviointi

MASU

Selostus

Kriteerit

Maankäytön vyöhykkeet

Keskustat

Vyöhykekartta

Väestö

Työpaikat

2016-2050

Solmupisteet ja omailmeiset keskustat

Toteutuspolku

Perusstrategian hankkeet (E. yhdyskuntarakenteen kehittäminen)

HLJ 2015

suunnitelma

Asumisen kaavoitus, taulukko

2016-2025

JOSTRA solmut

Seppo Laakson projektiot

AJOTA -verkko

KÄVELY JA PYÖRÄILY

Asuntotuotanto

2016-2025

JOSTRA verkko

Asuntotuotanto-ohjelma

2016-2025

HLJ 2015

suunnitelma

MASU toteuttamisohjelma

KUHA

Asumisen strategia

Luonnos 3.6.

maank ytt projektiot v est ja ty paikkakasvu vuoteen 2050

MaankäyttöprojektiotVäestö- ja työpaikkakasvu vuoteen 2050

3.6.2014

Seppo Laakso

Kaupunkitutkimus TA Oy

kasvuun varautuminen
Kasvuun varautuminen
 • Väestö- ja työpaikkaprojektioiden lähtökohtina
 • Varautuminen Helsingin seudun nopean kasvun jatkumiseen – HSYK:n linjaus: 2 milj. asukasta 2050
 • Kuntien arvioima asuntotuotannon ja toimitilarakentamisen potentiaali vuoteen 2050 asti
 • Kuntien aikaisempien vuosien asuntotuotanto, väestökasvu ja työpaikkakasvu
 • Helsingin seudun asuntotuotannon kokonaismäärä
 • vuoteen 2025 mennessä noin 14 milj. kem2 ( 290 000 asukasta)
 • vuoteen 2050 mennessä 43 milj. kem2 (776 000 asukasta)
 • Nykyinen kanta noin 65 milj. kem2 (1 384 000 asukasta)
 • Vanhassa asuntokannassa väestö vähenee.

Helsingin seudun väestö ja työpaikat vuonna 2013 (1.1.) sekä projektiot vuosille 2025, 2040 ja 2050

projektioiden idea ja rajoitukset
Projektioiden idea ja rajoitukset
 • Alueellisen väestö- ja työpaikkakehityksen, asunto- ja toimitilarakentamisen sekä asukkaiden ja työpaikkojen sijoittumisen taustalla vaikuttavat monimutkaiset taloudelliset ja sosiaaliset prosessit
   • kansainvälinen ja valtakunnallinen toimintaympäristö
   • seudulliset ja paikalliset tekijät – markkinat, suunnittelu, päätöksenteko
 • Kaikkien vaikuttavien tekijöiden ennakoiminen vuosikymmenien päähän on väistämättä erittäin epävarmaa.
 • Väestö- ja työpaikkakehitystä ei voida missään oloissa ennustaa täydellä varmuudella.
 • Kuitenkin tarvitaan pitkän ajan näkökulma, koska liikennejärjestelmää ja maankäyttöä suunnitellaan vuosikymmenien päähän
 • Kuntien tavoitteet, visiot ja suunnitelmat sovitettava yhteen seudullisen kokonaisuuden ja rajoitusten kanssa
 • Maankäyttöprojektiot ovat ennen kaikkea pitkän aikavälin maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun apuvälineitä, joiden avulla voidaan arvioida
   • koko seudun tasolla maankäytön jakaumavaihtoehtoja sekä
   • kuinka hyvin eri vaihtoehdot toteuttavat yhteisesti sovittuja MAL-tavoitteita
projektiovaihtoehdot vertailuja varten
Projektiovaihtoehdot vertailuja varten
 • Lähtötietojen pohjalta 5 projektiovaihtoehtoa jaksoille 2025-40 ja 2040-50.
 • Jaksolla 2013-25 vaihtoehtojen välillä ei eroja.
 • Kaikissa projektiovaihtoehdoissa väestön ja työpaikkojen koko seudun summa on sama, mutta alueellinen jakauma eroaa vaihtoehtojen välillä vuoden 2025 jälkeen.
 • Projektiovaihtoehdot:
 • (V0) Kuntien näkemysten mukainen maankäyttö sovitettuna koko seudun väestö- ja työpaikkaraamiin.
 • (V1) Pitäytyvä painotus: Rakentaminen painotetaan seudun laajaan pääkeskukseen (Kehä I:n vyöhykkeen sisäpuoli) sekä nykyisin olemassa ja toteutumassa oleviin ratakäytäviin.
 • (V2) Luoteinen painotus: rakentaminen painotetaan Lohjan suunnan ratakäytävään sekä laajaan pääkeskukseen ja nykyisin olemassa ja toteutumassa oleviin ratakäytäviin.
 • (V3) Pohjoinen painotus: rakentaminen painotetaan pääradan, kehäradan ja Klaukkalan-Hyvinkään suunnan ratakäytäviin ja Tuusulaan sekä laajaan pääkeskukseen.
 • (V4) Itäinen painotus: rakentaminen painotetaan Östersundomin-Söderkullan suunnan ratakäytävään sekä laajaan pääkeskukseen ja nykyisin olemassa ja toteutumassa oleviin ratakäytäviin.
projektiovaihtoehdot vertailuja varten1
Projektiovaihtoehdot vertailuja varten
 • Vaihtoehtojen analyysin ja niistä käytyjen keskustelujen pohjalta jatkokäsittelyyn valittiin vaihtoehto pitäytyvä painotus kehitettynä(V1b)
 • Perusteluja pitäytyvä painotus -vaihtoehdon valinnalle
 • Toteuttaa vaihtoehdoista parhaiten MAL-tavoitteita, erityisesti:
   • ”Parannamme seudun yhteiskuntataloudellista tehokkuutta.”
   • ”Toteutamme seudun kestävillä kulkutavoilla hyvin saavutettavaksi.”
 • Hyödyntää vaihtoehdoista parhaiten jo toteutetun ja toteutumassa olevan raideliikenneverkoston kapasiteetin – yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
 • Painottaa maankäyttöä joukkoliikenteen hyvän palvelutason alueilla alueilla
 • Kehitetty vaihtoehto (V1b)
 • Asumisen ja työpaikkojen potentiaalista arvioidaan toteutuvan
   • pääkeskuksessa sekä nykyisillä ja toteutumassa olevilla raidevyöhykkeillä 80-100 %
   • Muilla alueilla 50 %, (Sibbesborgissa ja Histassa vähemmän)
   • pääradan varteen lisättiin Ristikydön alue paikallisena keskuksena
asuntotuotannon kohdistuminen vy hykkeille vaihtoehdossa v1b
Asuntotuotannon kohdistuminen vyöhykkeille vaihtoehdossa V1b

Huom.

 • Pääkeskus: Kehä I vyöhykkeen sisäpuoli
 • Ratavyöhykkeet Kehä I:stä ulospäin
 • Ratavyöhykkeet: nykyiset, toteutumassa olevat

ja potentiaaliset

rakennesuunnitelma 2016 2050
Rakennesuunnitelma (2016-2050)

Mitä on tulossa?

 • Rakennesuunnitelmakartta (MASU vyöhykkeet)
  • Karttamuotoinen esitys, jossa kuvattu yleispiirteisesti seudun kehittämisen kannalta ensisijaiset alueet ja
  • toteuttamisen karkea ajoitus (2016-, 2025-, 2040-  kytkentä HLJ 2015 mukaisiin hankkeisiin)
 • Rakennesuunnitelman selostus
  • Suunnitelman taustan kuvaus
  • kriteerien ja niiden soveltamisen kuvaus
  • MASU vyöhykkeiden periaatteiden ja soveltamisen kuvaus
  • Mitoituksen kuvaus
  • Väestö- ja työpaikkaoletukset eri vyöhykkeillä
  • Linkitykset asuntotuotanto-ohjelmaan
  • Omailmeisten keskustojen kartta ja kuvaus
slide12

Seudun ensisijaisesti kehitettävät vyöhykkeet 2016-2050

 • Vyöhyke toteuttaa nykyrakenteen tiivistämistä ja täydentämistä
 • Vyöhyke toteuttaa suunnittelun keskeisiä lähtökohtia ja on kriteerien mukaisesti erityisen hyvä alue
 • Vyöhykkeelle on perusteltua sijoittaa maankäyttöä koko suunnittelukaudella
 • Tavoitteena, että vähintään 70 % seudun alueelle sijoittuvasta asuntotuotannosta ohjataan näille alueille (Huom! Prosenttiluvut ovat tavoitteellisia ja niitä arvioidaan suunnitelmien edetessä).
 • Kehittämisvyöhykkeille osoitetaan ensisijaisesti
   • Kohtuuhintainen asuntotuotanto
   • seudullisia investointeja erityisesti sujuvan ja vastuullisen liikkumisen tukemiseksi
   • muita valtion tukimuotoja (infra-avustukset, tuettu asuminen)
 • SEUDUN ENSISIJAISESTI KEHITETTÄVIEN VYÖHYKKEIDEN TÄYDENTYMISALUEET 2025-2050
 • HLJ 2015 mukaisiin, ajanjaksolle 2025-2040 ajoitettuihin liikennehankkeisiin sidotut maankäytön täydentymisalueet.
 • Täydentymisalueet toteuttavat suunnittelun keskeisiä lähtökohtia ja ovat erityisen hyviä alueita uudelle rakenteelle sekä rakenteen täydentämiselle ja tiivistämiselle joukkoliikennejärjestelmän täydentyessä
 • Seudun uusien raideyhteyksien mahdollistamat laajentumisalueet 2040-
 • isoihin liikenneinvestointeihin kytkeytyvät alueet, joiden laajamittainen kehittäminen on kytköksissä hankkeiden käynnistymiseen
 • vyöhykkeet toteuttavat seudullisten kriteerin mukaisia suunnittelun keskeisiä lähtökohtia ja ovat erityisen hyviä alueita, kun uusi raideyhteys avataan
 • Mitoitus raideliikennehankkeen kannattavuuden mukaisesti
 • Väreillä on erotettu, mihin raidehankkeeseen alue liittyy
 • Kuntien muut kehittämisalueet 2016-2050
 • Vyöhykkeet muodostuvat seudullisten vyöhykkeiden ulkopuolelle jäävistä alueista, joiden kehittäminen on kuntien nykyisten suunnitelmien (asemakaavat, yleiskaavat, kehittämissuunnitelmat) mukaisia ja toteuttavat kriteerien mukaisia suunnittelun keskeisiä lähtökohtia
 • Tavoitteena, että mahdollisimman suuri osa siitä tuotannosta, jota ei ohjata seudullisille vyöhykkeille, ohjattaisiin näille alueille (korkeintaan 30% Huom! Prosenttiluvut ovat tavoitteellisia ja niitä arvioidaan suunnitelmien edetessä).
 • alueen kehittäminen tapahtuu ensisijaisesti kunnan/kaupungin omien investointien kautta (ei merkittävää seudullista/valtion rahoitusta)
 • Alueen kehittäminen ei saa haitata myöhempää seudullisen mittakaavan kehittämistä
 • Alueen kehittäminen ei saa aiheuttaa merkittäviä seudullisia investointitarpeita
asuntostrategia 2025
Asuntostrategia 2025
 • Asuntopoliittiset tavoitteet
 • Asunto-ohjelmointi 2016-2025
 • Toimintaympäristökuvaus
slide16

Asuntotuotannon ruudut 2016-2025 ja

SAVU2025, hinnoittelun kanssa

kiitos

Kiitos!

www.helsinginseutu.fi/MASU